Få opslag som dette inden alle andre

Psykolog og Forsker til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH.

Region Syddanmark


Psykolog og Forsker til Arbejds og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital.

Kombinationsstilling 50 % klinisk psykolog og 50 % forskning, søges til besættelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital fra 1. december eller efter aftale.

Har du afsluttet din phd. og ønsker klinisk autorisation samtidig med at du vedligeholder din forskningsprofil? Så søger Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik en psykolog og forsker til en 4 årig stilling, hvor du ansættes ½ tid som kliniker og ½ tid som forsker.

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er en afdeling på Odense Universitetshospital og en forskningsenhed på klinisk institut, Syddansk Universitet. Klinikkens hovedopgaven er forebyggelse af arbejdsrelateret sygdom. Dette arbejde udføres gennem patientudredning, rådgivning, undervisning og forskning. Psykologgruppen er lige nu i en spændende udvikling, hvor vi arbejder med at integrere arbejdet fra vores forskningsenhed med arbejdet fra vores kliniske enhed.

Vi søger derfor en kollega der allerede besidder forskningskompetencer og derfor kan indgå som en integreret del af vores velfungerende forskningsenhed, men som samtidig ønsker at tilegne sig kliniske kompetencer og opnå autorisation. Der er tale om en 4- årig stilling delt imellem forskning og klinik, med mulighed for forlængelse.

I den kliniske enhed er psykologens fagområde sammenhænge mellem arbejdsbetingede belastninger og udvikling af mentale helbredsproblemer, primært i form af udbrændthed, stress, tilpasningsreaktion, PTSD, depression og angst. Klinikken modtager patienter henvist fra almenpraktiserende læger, privatpraktiserende psykologer, fagforeninger og virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer. Psykologens opgave er at udrede mulige sammenhænge mellem belastninger i arbejdet og det aktuelle sygdomsbillede samt at rådgive henviser om relevante behandlingstiltag og omstillinger i arbejdsforhold, som kan forebygge sygdom i fremtiden. Ligeledes kan der rådgives om tilrettelæggelse af tilbagevenden til arbejde efter længere tids sygefravær. I funktionen vil der på sigt være mulighed for virksomhedsbesøg, gruppebehandling og varetagelse af undervisningsopgaver. Supervision faglig sparring og efteruddannelse er en integreret del af det daglige kliniske arbejde i psykologgruppen.

Gruppens forskningsenhed arbejder med fokus på arbejdsrelaterede psykotraumer. Vores projekter har fokus på de såkaldte risikobrancher, hvor eksponering for vold og trusler, kritiske hændelser samt vidnesbyrd til patienter og borgeres traumer, ses som et grundvilkår i de ansattes arbejdsopgaver. Projekterne har fokus på ætiologi, sygdomsudvikling og forebyggelse af psykisk lidelse som følge af de daglige belastninger i arbejdet. Forskningsenheden er ung men er de seneste år lykkedes med at trække eksterne bevillinger hjem og arbejder i dag med en portefølje på 8-9 større projekter i samarbejde med andre forskningsinstitutioner.

På Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er vi aktuelt 1 cheflæge der er leder af hele afdelingen. Derudover er vi 1 ledende psykolog, 5 fastansatte psykologer, 5 projektansatte psykologer og 2 psykologistuderende, fordelt på hhv. den kliniske og forskningsfunktionen. Klinikken består herudover af 3 overlæger, 1 afdelingslæge samt 2 yngre læger, 1 ledende sekretær og 3 sekretærer og 1 forskningssekretær.

Vi er en afdeling der sætter fagligheden højt, men som har en uhøjtidelig og støttende samarbejdsform, på tværs af alle faggrupperne.

Kvalifikationer: cand. Psych. og phd.

Det vigtigste for os er at få en kollega der har lyst til at være en del af et fagligt ambitiøst og godt socialt kollegialt fællesskab. En kollega der kan arbejde selvstændigt og som er villig til at arbejde på at blive en dygtig fagspecialist og har interesse for at arbejde inden for området af klinisk arbejdspsykologi og /eller psykotraumatologi.

Kandidater der indkaldes til samtale, vil få tilsendt en mindre opgave, som skal løses forud for samtalen og som vil blive uddybet under samtalen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Jesper Pihl-Thingvad på tlf. 6541 4990

Funktionsbeskrivelse for psykolog på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik kan findes via:

Http://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=84604

Andre informationer kan hentes fra klinikkens hjemmeside: http://www.ouh.dk/wm390424

Ansøgningsfrist: fredag den 7. oktober.

Ansættelsessamtaler afholdes den 13. og 14. oktober.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og takstnævn.

Lokation: Odense

Ansøgningsfrist: 07 Oct 2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 07.10.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Fyn
Uddannelse
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/2121667//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT