Få opslag som dette inden alle andre

Introduktionsstillinger i Akutmedicin, Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital

Region NordjyllandIntroduktionsstillinger i Akutmedicin opslås til besættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale

Vil du gør en forskel og drømmer du om at stå i første række ved modtagelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af den akutte patient? Vil du bane vej i et nyt speciale? Er du interesseret i samarbejde på tværs af de lægelige specialer og i flowstyring, front-loading samt organisering med det gode patientforløb for øje? Så er specialet Akutmedicin absolut noget for dig.

Om afdelingen
Akut- og Traumecentret (ATC) er Fælles Akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital og modtager alle akutte patienter visiteret til indlæggelse på Aalborg Universitetshospital Syd, ligesom der er modtagelse af patienter indbragt via 112-kørsel samt visiteret skadestue. Patienter med tidskritiske behandlingsopgaver, der ikke kan løses i ATC (eksempelvis patienter til PCI-behandling eller trombolyse) passerer igennem ATC; men modtages som hovedregel i stedet direkte i det relevante speciale til undersøgelse/behandling.

ATC har tre diagnostiske sengeafsnit med i alt 47 sengepladser i nær tilknytning til Akutmodtagelsen. I disse afsnit opholder akut indlagte kirurgiske og medicinske patienter sig i op til 48 timer.
Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialiseret niveau fra hele Region Nordjylland
Fra primærsektoren modtager ambulatoriet i ATC patienter henvist med problemstillinger, hvor alternativet er akut indlæggelse. Samtidigt ses i ambulatoriet patienter udskrevet fra ATC til kontrol og/eller svar på undersøgelser foretaget via ATC.

Afdelingen er aktuelt bemandet med en ledende overlæge, 6 overlæger, 9 HU-AP-læge spor og 7 introduktionslæger samt 12-14 KBU-lægespor. Herudover er der tilknyttet 6 HU-forløb i akutmedicin.

Hvad tilbyder vi:
Vi tilbyder mulighed for bl.a. personlig udvikling, 5 uddannelsesdage, opstart i brug af ultralyd mhp certificering og deltagelse i det nationale akut medicinske kursus EMCC.
I løbet af den 1-årige ansættelse i Akut- og Traumecenter, kommer du på 2 mdr. fokuseret ophold på Ortopædkirurgisk Afdeling. mhp. at klæde dig bedst på til din fremtid.
Du vil blive en del af et team der arbejder såvel i Akutmodtagelsen som i Akut sengeafsnit og akutambulatoriet. Det lægelige team udgøres af speciallæger i akutmedicin og andre intern medicinske specialer, samt kollegaer på dit eget uddannelsesniveau, hoveduddannelseslæger, KBU- læger samt medicinstuderende. Der er desuden en flowmaster/koordinerende læge med bagvagtskompetencer til stede i Akutmodtagelsen alle dage.

Du vil sammen med AP-hoveduddannelseslæger indgå i mellemvagtslaget.

Sammen med øvrige læger tager du del i Journal Club, juniorclass, dagens case, simulation og undervisning af sundhedspersonalet samt medicinsk studerende. Vi vægter fagligheden højt og nyder at diskutere faglige og etiske problemstillinger. Samtidig er vi bevidste om, at den gode relation mellem kollegaer er en grundsten i et godt arbejdsmiljø og den gode tone er en selvfølgelighed.

Du har desuden en fantastisk mulighed for at deltage i forskningsprojekter, da vi har vores egen forskningsenhed. Enheden samarbejder med Center for Præhospital- og Akutforskning på Aalborg Universitetshospital.

Du vil blive tilknyttet en personlig hovedvejleder og dit uddannelsesforløb bliver monitoreret af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Uddannelsens sammensætning
Ud over det obligatoriske kursus i klinisk vejledning omfatter introduktionsuddannelsen i akutmedicin på ATC også undervisning i anvendelse af ultralyd, praktiske procedurer, ABCD-gennemgang, og hjertestops undervisning samt simulation. Du bliver undervist i triagering, visitation, flowstyring og behandling. EMCC (Emergency Medicine Core Competence) kurset indgår i introduktionsstillingen.

Arbejdsområder
Kerneopgaven for introduktionslægen er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere samt behandle den akutte patient i tæt samarbejde med afdelingens andre speciallæger.

Du vil herudover få kompetencer indenfor bl.a. triage, visitation og flowstyring, kliniske procedurer som f.eks. lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse og A-gas. Modtagelse af den ustabile patient som akutkald med øvelse af teamlederrollen samt vejledning af KBU-læger og medicinstuderende. Alle 7 lægeroller kommer på spil.

Vi forventer at du:

  • er god til at kommunikere og samarbejde både mono- og tværfagligt
  • har mod på at snuse til forskning
  • er engageret og har interesse for de akutte patienter
  • har gå på mod, er udadvendt og læringsvillig
  • kan trives i et omskifteligt og udfordrende arbejdsmiljø
  • altid sætter patienten først – også i en travl hverdag
  • trives med en uforudsigelig arbejdsdag
  • deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger samt plejepersonale
  • altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger

Løn- og ansættelsesvilkår
Introduktionsstillingerne er 1-årige på fuld tid og er til besættelse pr. 01.02.2023 eller efter aftale.

Du skal have gennemført den kliniske basisuddannelse og have autorisation som læge i Danmark. Herudover skal du kunne skrive og tale dansk.

Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte en af de uddannelsesansvarlig overlæger - overlæge Elisa Worthington, tlf 976 60102 eller via mail [email protected] og overlæge Thomas Stilling-Vinther, tlf 976 60103 eller via mail [email protected]

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Fakta Arbejdssted Aalborg Universitetshospital

Adresse Akut- og Traumecenter
Klinik Medicin og Akut
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg

Arbejdstid Fuldtid

Varighed Tidsbegrænset ansættelse

Ansøgningsfrist 27. november 2022

Tiltrædelse 01. februar 2023

Kontakt Kontaktperson Elisa Worthington
Mail: [email protected] Tlf: 97660102

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Nordjyllandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (27.11.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Openli

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Geografi
Nordjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Nordjylland - hurtigt overblik


Region Nordjylland
Region Nordjylland
Regionens hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne.

Placering
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Logo: Region Nordjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/2168313//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT