Få opslag som dette inden alle andre

Ambulatoriet for CRPS og afsnit for Hjerne- og nervesygdomme Esbjerg Sygehus, søger sygeplejerske til at blive del af vores team.

Region Syddanmark


Bliv en del af et stærkt tværfagligt team i stor udvikling.
Der er tale om en 37 timers sygeplejerske stilling til besættelse pr 1. februar 2023, eller efter aftale.

20 timer er placeret i CRPS Center Syd og resten af timerne i sengeafsnittet for hjerne og nervesygdomme i dag og aften vagter, og med weekend vagt hver 4. weekend.

CRPS klinikken blev opstartet for ca 1,5 år siden, og der er derfor god mulighed for at være med til, at udvikle på arbejdsgange og arbejde målrettet på optimering af forløbene.

I samarbejde med dine kollega (er) skal du være med til at sikre en sygepleje af høj faglig kvalitet. Du vil arbejde tæt med resten af CRPS teamet og have din nærmeste leder til sparring.

Neurologien overordnet:
Neurologien er et fantastisk speciale i et spændingsfelt mellem et flertal af organsygdomme og neurologi. Det ene øjeblik kan man stå i ”blå blink” – det næste er man i gang med en dybdegående undersøgelse, som kræver mange af sygeplejerskens kompetencer.
Man bliver aldrig færdig med specialet. Området har gennem de sidste 15 år været i en enorm udvikling, og er det fortsat. Man kan opnå stærke almene kompetencer og man udvikler stærke neuro- og sygeplejefaglige kompetencer.

CRPS Center Syd:
CRPS varetager udredning og behandling af patienter med kompleks regionalt smertesyndrom (CRPS) og neurogene smerter. CRPS Center Syd er det eneste CRPS center i Vestdanmark, og har et tæt samarbejde med CRPS Centret på Rigshospitalet.

I klinikken arbejder læger, sygeplejersker, terapeuter og sekretærer tæt sammen i et tværfagligt miljø. Vi sætter patienten og dennes familie i centrum for behandlingen, hvor fokus er, at skabe så meget selvstændighed i eget liv, som muligt. Da sygdommen har tendens til, undervejs, at generaliseres i kroppen, er der behov for en bred og holistisk tilgang til patienternes unikke problemstillinger.

Der er tæt samarbejde med flere specialer på sygehuset og der samarbejdes på tværs af sygehuse og regionsgrænser, hvor fokus fortsat er patientens problemstilling.

Vi behandler patienterne i tætte forløb, hvor sygeplejerskernes rolle, ud over medicinjusteringer og telefoniske opfølgninger også er, at koordinere patientforløb i tæt samarbejde med sekretæren. Desuden er der tværsektoriel forbindelse med kommunerne. Derudover varetager sygeplejerskerne også i.v. infusionsbehandlinger og Capsaicinbehandling.

En af opgaverne er desuden, sammen med CRPS-lægerne, at varetage opfølgning og behandling med intratekal Baklofen (ITB) via indopereret pumpesystem. ITB gives ofte til patienter med kroniske, spastiske lidelser, enten medfødte eller erhvervede, ofte er der tale om unge patienter. Sygeplejersken har kontakt med træningsenheder, bosteder mm. og planlægger sammen med lægen justeringer i ITB.
Selve justering og opfyldning af pumperne varetages af sygeplejersken.

Her kan du se dine kommende kolleger (video): CRPS Center Syd Hjerne- og Nervesygdomme Sydvestjysk Sygehus

Link til artikel om klinikken CRPS Center Sydvestjysk Sygehus går langt for patienterne

Det neurologiske sengeafsnit og dine kommende kolleger:
Som del af sygeplejeteamet på B2, Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, kan du opnå kompetencer inden såvel komplekse, neurologiske sygdomme, såvel som den pallierende og rehabiliterende del af sygeplejen. Du oparbejder desuden færdigheder inden for den mere instrumentelle del af sygeplejen, og lærer at håndtere komplekse, neurologiske problemstillinger.

Det neurologiske speciale spænder over en bred vifte af sygdomme herunder hovedpine, epilepsi, bevægeforstyrrelser, hjernesvulster og stroke (som udgør den største patientgruppe).
Patienterne er i alle aldersgrupper med både korte og længere indlæggelser, med gennemsnitlig indlæggelsestid på 5 dage. Det giver en varieret dagligdag, og ingen dage er ens.

Vi arbejder tæt sammen med patienten og dennes familie, og plejen bærer præg af omsorg, kreativitet og opfindsomhed. Alt sammen for at kunne hjælpe den akut hjerneskadede patient og deres pårørende bedst muligt.

Du bliver en del af nogle skønne teams, der vil hinanden både fagligt og socialt, og hvor vi passer på hinanden. Vi løfter i flok. Vores sidste MTU var flot og er kendetegnet ved en høj social kapital.

Kendskab til CRPS og neurologi er ikke er forudsætning.

Hvad forventes der af kompetencer:

  • Høj sygeplejefaglig standard
  • Gode samarbejdsevner, åben og engageret
  • Gode kommunikative evner
  • Arbejder selvstændigt og tager ansvar
  • Evner selv at planægge dine ambulatoriedage, der er selvstændige sygeplejeprogrammer
  • Har et godt overblik over klinikken i samarbejde med klinikkens øvrige medlemmer
  • Du afsøger muligheder

Vil du vide mere:
Har du lyst til at høre mere om afdelingen er du meget velkommen til at kontakte TR Pia Jørgensen

eller oversygeplejerske Louise Østergaard på 29286159/

Ansøgningsfrist d. 5.12.22. Samtaler forventes afholdt i uge 50.

Afdeling: Hjerne- og Nervesygdomme

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 05-12-2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 05.12.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Deltidsjob
Studieprojekt/speciale
Geografi
Sydvestjylland (Esbjerg)
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Administration
Medicinal & Sundhed
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://studerendeonline.dk/job/2171240//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT