Få opslag som dette inden alle andre

Vil du gøre en forskel for studerende ved Københavns Universitet?

Københavns Universitet (KU)Uddannelsesservice ved Det Juridiske Fakultet søger en selvstændig og engageret studie- og karrierevejleder til at understøtte vores studerendes vej gennem deres studie.

Stillingen
Stillingen er placeret i Uddannelsesservice, som i det daglige arbejder med at få de studerende bedst muligt igennem studiet. Som studie- og karrierevejleder skal du vejlede de studerende i uddannelsernes rammer, regler og muligheder samt studieplanlægning, karriere, valg, motivation og studiekompetencer. Vejledningsaktiviteterne består blandt andet af samtaler med studerende, vejledning på mail og telefon samt kollektive arrangementer. Du skal også arbejde med studieunderstøttende initiativer, der kan nedbringe frafald, styrke de studerendes gode gennemførsel og udvikle deres studiekompetencer.

Vores forventninger til dig

  • Solide kommunikationsevner. Du skal kunne indgå i konstruktive dialoger med alle vores studerende med hele den variation de repræsentere og kunne formidle administrativt komplekse regler så det giver mening for de studerende.
  • Stærke samarbejdsevner. Du er god til at inddrage og samarbejde med meget forskellige interessenter herunder det videnskabelige personale og vores studerende.
  • Struktur og overblik. Du er velstruktureret, har overblik og kan arbejde med prioriteringer og deadlines. Det er vigtigt, at du kan udvikle på de vejledningstiltag vi i fællesskab iværksætter samtidig med en travl hverdag hvor driften er i højsæde.
  • Rummelig personlighed. Du er med hjertet på rette sted som trives med at balancere empati og omsorg indenfor et til tider meget stramt regelstyret system. Du kan navigere i rammer som også kan være utydelige og dermed svære at forstå. Samtidig med at fokus altid er på at få de studerende bedst igennem studiet.

Vi forventer, at du har lyst til at bidrage til at sikre at de studerende er i centrum for de nye vejledningstilbud vi udvikler og at vi praktiserer professionel studie- og karrierevejledning i overensstemmelse med god forvaltningsskik og de regler vi i øvrigt er underlagt. Vi forventer ligeledes at du enten allerede har gennemført AEU’s vejlederuddannelse, eller at du er indstillet på at gøre det senest 2 år efter din ansættelse.

Hvad kommer du især til at arbejde med?
Du bliver en del af Team Studieliv som arbejder med den studerendes vej gennem universitetet fra de overvejer at søge, til de afslutter deres studieforløb. Vi arbejder med optagelse, studiemiljø, vejledning og kommunikation. Vi planlægger og afvikler studiestart for alle fakultetets uddannelser, og vi understøtter de studerende når de gerne vil på udveksling eller når internationale studerende gerne vil på udveksling hos os. Teamet består af 13 faste medarbejdere.

Du vil indgå i den samlede opgaveportefølje i Studie- og Karrierevejledningen, så udover den daglige vejledning af vores studerende, vil du sammen med dine tre andre studie- og karrierevejledere fordele de øvrige opgaver som I varetager som gruppe med udgangspunkt i de erfaringer og kompetencer I hver især bidrager med.

Velkommen til Uddannelsesservice
I afdelingen vægter vi samarbejde og tværfaglighed højt. Derfor arbejder vi aktivt med videndeling og løbende udvikling af vores arbejdsprocesser. Vi har fokus på at udvikle de bedste rammer for hver type af opgaver og sikre størst mulig fleksibilitet for den enkelte, samtidig med at vi fastholder teamet som centralt element og understøtter den faglige sparring og kollegaskabet. Det kommer blandt andet til udtryk ved at alle medarbejdere har mulighed for hjemmearbejdsdage, og det kan ses på vores indretning af afdelingen.

Vi lover gode kolleger og en afdeling som er kendetegnet ved at der er højt til loftet, godt humør og stor faglig stolthed over vores arbejde.

Studiechefen er chef for afdelingens 43 medarbejdere, men i det daglige vil du referere til en teamleder.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og AC. Stillingen er klassificeret som fuldmægtig. Der er mulighed for forhandling af tillæg, afhængigt af dine kompetencer og erfaring.

Stillingen er 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt eller senest 1. februar 2023.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Ansøgningen
Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning bilagt CV og eksamensbevis via www.jobportal.ku.dk (tryk på linket ”Søg stillingen” nederst i opslaget), så den er os i hænde senest den 11. december 2022.
Vi forventer at holde samtaler i uge 50.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte teamleder Astrid Kirstine Poulsen på 35 33 47 13, [email protected] eller studiechef Tinne Geiger 35 32 35 60, [email protected]

Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 80 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 65 ph.d.-studerende og ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.300 studerende. Flere oplysninger kan læses på https://jura.ku.dk/.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 11-12-2022

Ansættelsesdato: 01-02-2023

Afdeling/Sted: Serviceenheder

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 11.12.2022
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Opslagstype
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Administration
Jura
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Jura
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Facebook feed

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Find mere info på www.ku.dk

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://studerendeonline.dk/job/2179502//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT