Få opslag som dette inden alle andre

Jordemoder job med mulighed for alsidige arbejdsopgaver

Region Syddanmark


Tiltrædelse efter aftale – OBS vi modtager meget gerne ansøgninger fra jordemoderstuderende, som forventer at blive færdig 1. februar 2024, så I kan ønske sommerferie på lige fod med resten af jordemodergruppen.

Et antal faste stillinger på 37 timer/uge, eller hvad som måtte passe til netop dine behov.

Stillingerne er jordemoderstillinger, hvori der indgår mulighed for vagter i konsultation, føde- og akutafsnit.

Vi arbejder ud fra vores jordemoderfaglige strategi med fire strategiske spor Strategi

 • Vi sætter fokus på det gode arbejdsliv
 • Vi styrker brugerinddragelsen
 • Vi tilpasser jordemoderfagligheden til en kompleks virkelighed
 • Vi fremtidssikrer faget gennem akademisering og forskning

Vi tilbyder:

 • Solidt introduktionsprogram på min. 14 dage. Er du nyuddannet, vil du få et særligt tilrettelagt introduktionsforløb i op til 8 uger af din ansættelse
 • Mentorordning for nyuddannede jordemødre løbende gennem første år af ansættelsen.
 • Der stilles vagtværelser til rådighed, hvis man kommer langvejs fra, og det er muligt at få pakket vagterne, og 12 timers vagter
 • Vi forsøger at skabe alsidige arbejdsplaner med mulighed for udvikling, hvor vi med tiden kan planlægge vagter på akut klinikken, konsultation og fødselsforberedelse, hjemmebesøg og hjemmemonitorering.
 • Mulighed for normreduktion – dvs. afspadsering af dine ulempevagter, således din pensionsopsparing optimeres.
 • Fokus på trivsel i vagten ved hjælp af timeout, makkerpar og ”mentale pauser”+ skemalagte trivselscafeer
 • Mulighed for deltagelse i løbende faglig udvikling, herunder certificering i suturering af den recto-vaginale fascie, støttende håndgreb ved caputs og skuldrenes forløsning, CTG og STAN.
 • 5 dags akupunkturkursus.
 • Skemalagt teamtræning, hvor vi træner kommunikation og samarbejde i akutte situationer.
 • Skemalagt heldagspersonalemøder 2 gange årligt.
 • Fredagslæringsrum hver fredag på fødeafsnittet + månedens tema
 • Mulighed for opfølgning på traumatiske fødselsforløb gennem buddyordning og debriefing.
 • Samarbejde med engagerede kollegaer i et spændende afsnit med stor udvikling og aktivitet.
 • Et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, respekt og humor prioriteres højt.

Vi ønsker en kollega med et højt fagligt engagement og ønske om udvikling, der:

 • Har fokus på at understøtte den normale fødsel – både for første- og flergangsfødende.
 • Trives med vagtarbejde og med at arbejde i en afdeling med varierende travlhed.
 • Aktivt bidrager til at styrke et godt og sundt arbejdsmiljø, og som kan samarbejde både mono- og tværfagligt.
 • Arbejder selvstændigt med en høj grad af selvledelseskompetence.

Præsentation af det obstetriske afsnit i Odense:

 • En tværfaglig personalegruppe bestående af jordemødre, læger og SOSA og sammen varetager vi ca. 3800 fødsler pr. år.
 • Et højt specialiseret afsnit for blandt andet diabetes, gastric bypass og BMI over 50, samt landsdelsfunktion inden for mavetarm kirurgi hos nyfødte.
 • 5 KJO-teams, som varetager graviditets-, fødsels-, hjemmefødsler og efterfødselsrelaterede opgaver.
 • Vi arbejder aktivt med en faglig og organisatorisk strategi for det jordemoderfaglige område.

Løn – og ansættelsesforhold:
Du refererer til en af de tre vicechefjordemødre.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med eventuel ansættelse indhentes børneattest.

Hør mere om stillingen:
Ring til vicechefjordemoder Lone Sølvsten Kappendrup, Mobil: 20 36 92 32.

Ansættelsesudvalget består af chefjordemoder, vicechefjordemoder og personale

Deadline for ansøgning:
Ansøgningsfrist: 18. oktober og samtaler planlægges afholdt den 26. oktober 2023.

Afdeling: Gynækologisk obstetrisk Afdeling D - Odense-Svendborg

Stillingsbetegnelse: Jordemoder

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 18 Oct 2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 18.10.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at virksomheden accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://studerendeonline.dk/job/2387649//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT