Få opslag som dette inden alle andre

Introduktionsstillinger

Region Syddanmark


Pr. 1. marts 2023 er der to 1-årige introduktionsstillinger til besættelse med delt forløb mellem Dansk Gigthospital, Sønderborg og Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland.

Stilling A: Første del 6 måneder Dansk Gigthospitalet, Sønderborg nr. (5007-010-01-i-01) Anden del 6 måneder Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland (5001-05-01-i-01).

Stilling B: Første del 6 måneder Dansk Gigthospitalet, Sønderborg nr. (5007-010-01-i-02). Anden del 6 måneder Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland (5001-05-01-i-02).

Dansk Gigthospital
Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen. Gigthospitalet varetager den reumatologiske funktion for Region Syddanmark, og modtager patienter med såvel inflammatoriske som ikke-inflammatoriske lidelser.

Hospitalet har 28 senge og behandler årligt ca. 750 patienter i stationært regi og har derud over ca. 26.500 ambulante ydelser/år indbefattet biologisk behandling, DXA skanninger og ultralydsfunktion.

Hospitalet fungerer som et offentligt sygehus med både ambulante og elektive patientforløb under indlæggelse tillige med akut funktion, tilsyn og rådgivning. Dertil kommer de dertilhørende uddannelses-, forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser. Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således reumatologiske patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant udredning og behandling.

Dansk Gigthospital har en veludviklet og kvalificeret opgavedeling mellem læger og sygeplejersker. Der er desuden en mangeårig erfaring med tæt tværfagligt klinisk samarbejde i den reumatologisk rehabilitering af patienter med komplekse reumatologiske problemstillinger under indlæggelse.

Gigthospitalet har egen forskningsenhed, som er tilknyttet gennem aftaler med Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (IRS), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU). Forskningsenheden har tilknyttet 3 professorer hvoraf 1 er forskningsleder med tilknytning til inflammatoriske gigt og bindevævslidelser og 2 er rehabiliteringsprofessorer.

Lægestaben udgøres af 7 overlæger, 7 reservelæger, heraf 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger.

Forvagten indgår i 7 skiftet vagt med tilkald fra bolig og understøttes af reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt. Der er fokus på det gode læringsmiljø med supervision og vejleder, samt undervisning til alle yngre læger.

Vi kan tilbyde:

 • Introduktionsprogram og løbende supervision og undervisning i det daglige arbejde.
 • Et arbejde med mulighed for at opnå betydelig erfaring med et bredt spektrum af reumatologiske sygdomme, differentiel diagnostik samt reumatologisk rehabilitering. Forløbet kan for interesserede kvalificere til senere hoveduddannelsesforløb i specialet intern medicin reumatologi på Dansk Gigthospital, Sønderborg.
 • Et arbejde med mulighed for at tilegne sig færdigheder i ledpunktur og UL undersøgelsesteknik, samt erfaring med osteoporose og DEXA- scanninger
 • Generelle intern medicinske kompetencer opnås som følge af delt stillingsforløb med Medicinske Sygdomme SHS og kan kvalificere til senere hoveduddannelse i alle øvrige intern medicinske specialer.
 • Mulighed for deltagelse i forskning for interesserede.
 • At være behjælpelig med bolig.

Medicinske Sygdomme
I Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland arbejder vi målrettet på at skabe et dynamisk og innovativt fagligt miljø, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at et højt niveau af engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vores patienter og deres pårørende. Det understøtter vi blandt andet ved at prioritere det tværfaglige uddannelsesmiljø og forskning højt i afdelingen. Samtidig sætter vi fokus på sammenhængende patientforløb, patient- og pårørendeinddragelse.
Medicinske sygdomme, Sygehus Sønderjylland varetager følgende funktioner, fordelt på 3 matrikler:

 • Endokrinologi
 • Nefrologi inkl. hæmodialyse
 • Lungemedicin
 • Gastroenterologi
 • Geriatri
 • Onkologi
 • Palliation (med selvstændigt sengeafsnit)
 • Daghospital i Tønder
 • Medicinsk Modtagelse Sønderborg

Funktionstiden vil primært foregå på enten Sønderborg eller Aabenraa matriklen.

Introduktionslægen deltager i forvagt med mulighed for afprøvning af superviseret bagvagtsfunktion i forløbet. Der er bagvagt i tilstedeværelsesvagt hele døgnet på begge matrikler.

Vores tilbud

 • Bred intern medicinsk uddannelse. Afdelingen har i øjeblikket hoveduddannelsesforløb i nefrologi, lungemedicin, endokrinologi, geriatri og almen medicin samt dele af hoveduddannelsen i reumatologi og kardiologi
 • Mulighed for individuel tilpasning af forløb afhængig af interesser.

Vi forventer, at du

 • besidder gode samarbejdsevner
 • er fleksibel, energisk og engageret
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen

Løn:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner i Danmark og FAYL.

Uddannelsesprogrammer kan rekvireres ved henvendelse til: Dansk Gigthospital: Uddannelsesansvarlig klinisk sekretær Jette Madsen Thiesen, tlf. nr.: 73654210 eller Uddannelsesansvarlig overlæge Rannveig Gildberg-Mortensen,
Medicinske Sygdomme: Uddannelsesansvarlig overlæge Maria Ralli eller ledende overlæge Mette Isak Abramsson

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Hospitalschef og Cheflæge Afshin A. Christiansen, telefon 73654040, eller på www.gigthospitalet.dk eller Cheflæge Frans Brandt Kristensen, telefon 79973010,

Motiveret ansøgning og CV skal fremsendes senest 29.november 2023
Samtaler forventes afviklet i uge 49, 2023.

Afdeling: Dansk Gigthospital

Stillingsbetegnelse: Introduktionsstilling

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Sønderborg

Ansøgningsfrist: 29-11-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 1 dag (29.11.2023)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://studerendeonline.dk/job/2431803//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT