Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

Få opslag som dette inden alle andre

Pædagoger til sikret afdeling for børn og unge på Egely.

Region Syddanmark


Er du pædagog som brænder for udvikling samt at se, høre og forstå de mest udsatte børn og unge i vores samfund? Tiltrækkes du af forandringsprocesser, samt implementering af nye arbejdsgange og dermed etablering af ny kultur - med alt der hører til, lige fra frustration til enorm stolthed, når vi når i mål? Så skal du læse videre……..

Egely, som ligger lige uden for Nr. Aaby, er et sted hvor børn og unge kan bo i en kortere periode af deres liv, for at få mulighed for, at få genskabt nogenlunde stabilitet i den situation barnet/den unge er i. Når børnene/de unge flytter fra os, så er det andre instanser, der tage over og ’plejer’ de ”frø” som er blevet sået på Egely.

Lige nu leder vi efter pædagoger/pædagogisk personale, der vil være med i en kulturforandringsproces, hvor muligheden for at sætte sit faglige fodspor er stort. Vi kigger ind i en periode, som vil være præget af forandringer og nytænkning omkring Egelys udvikling. Alt sammen til gavn for de børn og unge, som bor hos os.

Som pædagog på Sikret Afdeling på Egely vil du spille en afgørende rolle i at skabe et trygt og støttende miljø for de børn og unge, der er indskrevet på institutionen. Vores børn og unge har komplekse problemer og derved særlige behov, som kræver både strukturerede rammer og professionel pædagogisk støtte i hverdagen.

Dit arbejde vil bestå af at planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, der fremmer læring, personlig udvikling og trivsel for de unge. Du får stor mulighed for at tænke kreativt, i forhold til de rammer vi har, samt det at lave aktiviteter sammen med de unge og med udgangspunkt i noget af det, vores børn og unge gerne vil lave. Du vil arbejde tæt sammen med et tværfagligt team af erfarne fagfolk, herunder socialrådgivere, psykologer og sundhedspersonale, for at sikre en helhedsorienteret tilgang til børnene og de unges behandling og udvikling.

På Egely arbejder vi konstant med at skabe et miljø, hvor vi arbejder ud fra børnenes og de unges centrum – vi gør alt vi kan, for at vise dem respekt og tillid, så de kan opleve, at de er et trygt sted. Vi arbejder ud fra kerneværdier, hvor netop tryghed og det at have en meningsfuld hverdag er i højsædet.

Ved at blive en del af Egely vil du blive betydningsfuld ind i et dedikeret team, der arbejder mod at skabe positive forandringer i livet for børn og unge mennesker, der har brug for stabile og troværdige voksne.

De unge på Egely:
Unge, der anbringes på Egely, har ofte svære sociale problemstillinger og misbrugsproblematikker. Nogle har desuden særlige psykiske problemstillinger, der ikke altid er udredt, inden de anbringes på Egely. På Egely har vi ligeledes en Særligt Sikret Afdeling, de børn og unge som anbringes på denne afdeling, har en forudgående særlig udadreagerende og/eller psykisk afvigende adfærd som gør, at de ikke kan anbringes på en almindelig sikret afdeling. Det betyder, at der tilrettelægges særlige pædagogiske indsatser for de unge og afdelingen har højere normering.

De forskellige afdelinger, særligt sikrede og sikrede afdelinger, arbejder tæt sammen, og lige nu arbejder vi med inddeling i nye teams, som skal skabe mere fleksibilitet i aktiviteter for vores børn og unge samt styrke vores samarbejde på tværs af afdelingerne, med fokus på at vi er ét samlet Egely, hvor vi løser komplekse opgaver for særligt sårbare børn og unge.

Hvem er vi:
Egely er en sikret institution med plads til 16 unge på de almindelige sikrede pladser og 5 unge på de særlig sikrede pladser. Egely løser opgaver på landsplan for børn og unge mellem 12-17 år. En del af de unge er anbragt i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion. En anden del er sociale anbringelser, hvor pædagogisk observation eller efter andre særlige lovmæssige kriterier f.eks, længerevarende behandling eller på farlighedskriteriet er årsagen.

Derudover har Egely egen intern skole, hvor vores børn og unge går i skole i hverdagen. Vi har også et værksted, hvor der kan laves mange forskellige ting – altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet/den unge. Vi vægter fysisk bevægelse samt andre sundhedsmæssige tiltag – og har både et fitness lokale samt en idrætshal.

Det er vigtigt, at vores børn og unge får hjælp til aktiviteter – så har DU en fritidsinteresse, som du kan tage med på arbejde, så lad os det endelig vide i din ansøgning.

På Egely er vi ca. 80 medarbejdere med følgende fagligheder: pædagoger, lærere, faglærere, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, stab og administrative medarbejdere. Derudover er vi uddannelsessted for pædagoger. I huset er der også ansat 3 faglige ledere, 3 afdelingsledere og en forstander.

Nysgerrig på mere information – følg linkene herunder
https://socialcenterlillebaelt.dk/afdelinger/egely - Her kan du blandt andet se en præsentationsvideo af Egely.

Socialcenter Lillebælt (socialcenterlillebaelt.dk)

Dine daglige arbejdsopgaver:
Din hverdag på Egely vil veksle mellem praktiske opgaver og relationelt arbejde med de unge, hvor den primære opgave er samværet med de unge. Din opgave i kollega-teamet vil blandt andet være, at tilrettelægge den socialpædagogiske indsats med udgangspunkt i den individuelle pædagogiske plan. Du skal deltage i personalemøde og ungekonference hver 14. dag, hvor du vil indgå i den tværfaglige sparring og her have til opgave at bringe den faglige dialog, sparring og feedback ind i samarbejdet til dine øvrige kollegaer på Egely. Derudover skal du deltage i supervision ca. hver 6. uge med ekstern supervisor.

Du kan læse mere om Egelys dagstruktur, kerneopgave, ydelser, omsætningsrum og faglige tilgange på: https://egelysfagligecirkel.dk

Vi forventer af dig:

 • At du er uddannet pædagog eller anden pædagogisk uddannelse f.eks. pædagogisk assistent
 • At du har begge ben solidt placeret på jorden
 • At du har et godt kendskab til dig selv og ved hvor din grænse går
 • At du er god til at søge sparring og hjælp når du oplever, at arbejdet kan være svært
 • At du har forventninger til dine kollegaer i forhold til samarbejde
 • At du har forventning til din leder om at I sammen skal gøre det bedste for de børn og unge som bor på Egely
 • At du kan formulere dig skriftligt og omsætte den pædagogiske praksis til skriftlig udredning
 • At du har stærke relationelle kompetencer og er bevidst om, at ansvaret for relationen er din og dine kollegaers
 • At du er tydelig og nærværende i samspillet med de unge og kan holde til at blive udfordret psykisk og fysisk
 • At du vil fremme dine kompetence for at kunne være med til at løse kerneopgaven
 • At du har kendskab til IT på brugerniveau
 • At du har kørerkort til personbil
 • Og så må du gerne have humor (som et godt redskab i kollegagruppen) og et godt humør.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i forandring, hvor du har mulighed for at sætte dit faglige fodspor
 • En arbejdsplads, hvor vi - selvom det kan være svært - også vægter, at det skal være sjovt at gå på arbejde
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglighed og det professionelle samarbejde
 • Et afvekslende job i en dynamisk og udviklingsorienteret organisation
 • Et grundigt introduktionsforløb, som blandet andet indeholder 3 teoretiske og 6 praktiske introdage
 • Mentorordning, hvor du bliver tilknyttet en erfaren kollega
 • Uddannelsesprogram for de første 24 måneder du er ansat. Programmet indeholder bl.a. fysisk konflikthåndteringskursus et par gange om året, 2 dags mentaliseringskursus, 8 dags KRAP kursus, 1 dags medicinkursus og i nær fremtid 3 kursusdage med LA2
 • Ekstern supervision samt efteruddannelse, der er tilrettelagt efter arbejdet med Egelys målgruppe
 • Løn efter gældende overenskomst.

Stillingen indeholder skiftende arbejdstider med dag og aftentimer, herunder weekendarbejde hver anden weekend, samt arbejde på søn- og helligdage. Skriv gerne hvis du har særlige ønsker til arbejdstider.

Region Syddanmark har vedtaget en strategi om, at alle stillinger i regionen skal slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ulrik Nybo på tlf. 23800313 eller afdelingsleder Nick Treff Christiansen tlf. 21829424

Vi glæder og til at høre fra dig.
Ansøgningsfrist: Den 31. maj 2024.

Ansættelsessamtaler: Afholdes den 6. juni 2024.

Tiltrædelse: Den 1. august 2024.

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, Egely, Søndergaardsvej 9, 5580 Nr. Aaby, tlf. 99 44 21 00

Der vil blive indhentet reference, samt børne- og offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelse, at attesterne vurderes tilfredsstillende.

Afdeling: Socialcenter Lillebælt, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialpædagog

Arbejdstid: 37 timer pr. uge

Arbejdssted: Nr. Aaby

Ansøgningsfrist: 31 May 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.05.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://studerendeonline.dk/job/2565014//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT