Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d.-stipendiater - Regenerativ Bolig- og Byggekultur: Lokalsamfund, Teknologi, Planet

Arkitektskolen AarhusSend ansøgning

Arkitektskolen Aarhus
Arkitektskolen Aarhus indkalder ansøgninger til to ph.d.-stipendier i Regenerativ Bolig- og Byggekultur: Lokalsamfund, Teknologi, Planet

Ph.d.-opslaget retter sig mod det danske boligbyggeri, som historisk er præget af høj arkitektonisk kvalitet og en enestående almennyttig boligtradition. Arkitektskolen søger projekter, der gentænker denne stærke arv og bidrager til udviklingen af fremtidens bæredygtige boligformer i lyset af de klimabetingede udfordringer. Der er en hastigt voksende erkendelse af, at nedrivning af teknologisk og funktionelt udtjente bygninger ikke er bæredygtigt. I stedet er der behov for en byggekultur, der fokuserer på renovering, transformation og konvertering. Arkitektskolen søger ph.d.-projekter, der udforsker de sociale, æstetiske, materielle og rumlige potentialer, som en ændret byggekultur kan skabe for boligbyggeriet. Projekterne kan også undersøge de boligidealer, rammeværk, planlægningsstrategier og forvaltningsprocedurer, der i dag præger det almene og private byggeri. Arkitektskolen søger således ph.d.-studerende, som ønsker at bidrage til en forskningsbaseret udvikling af en regenerativ bolig- og byggekultur indenfor lokale og planetære grænser.

Arkitektskolen efterspørger projektforslag, som kan adressere dette komplekse og sammensatte felt. Det kan for eksempel ske gennem undersøgelser af bosætning og boligtypologier i et historisk og tektonisk perspektiv rettet mod at udvikle tidssvarende boformer i overleverede bygningsstrukturer. Eller gennem teknologisk, tektonisk og materialebaseret udvikling af transformations- og renoveringsprincipper, der kan skabe arkitektonisk markante, bæredygtige og regenerative boligbyggerier. Forskningsprojekterne kan også være rettet mod kritiske undersøgelser af boligbyggeriets planlægningsprocesser, finansierings- og forretningsmodeller, ejerforhold og administrative procedurer for at udfordre og udvikle alternativer til ikke-bæredygtige praksisser.

Opslaget inviterer således til forskning på tværs af boligbyggeriets skalaer, fra offentlige og kommercielle byudviklingsstrategier til genforhandling af private og fælles bosætningsbehov og den rumlige, funktionelle og tektoniske nytænkning af eksisterende bygninger ned til de mindste detaljer.

Ph.d.-opslaget er åbent for alle relevante forskningsmetoder. Arkitektskolen opfordrer dog særligt til projekter, der inddrager elementer af formgivning, hands-on undersøgelser og action-research i overensstemmelse med ph.d.-skolens fokus på research through design.

De to ph.d.-stillinger vil være tilknyttet forskningslaboratorium 2 – ”Teknologi, Bygningskulturer Og Bosætning”. Laboratoriet har en vision om at integrere teori og praksis gennem forskning inden for arkitektonisk teknik, bygningskultur og bosætning. Laboratoriet fremmer bæredygtig byggepraksis og kritisk refleksion gennem tværfaglige samarbejder og praksis- og materialebaseret forskning i skolens værksteder. Laboratoriet vil danne rammen om et fagligt miljø for de to ph.d.-projekter og sikre, at forskningsprojekterne understøttes af aktuelle forskningsområder på Arkitektskolen.

Arkitektskolen har igangværende forskning relateret til opslaget gennem forskningsprojekterne Fleksible Fællesskaber og Center for Regenerativt Byggeri. Vi forventer, at ph.d.-projektet orienterer sig i forhold til denne forskning og inddrager erfaringer og metoder, hvor det er relevant.

Vi ønsker stillingerne besat fra den 2. januar 2025 eller hurtigst muligt derefter.

Om stillingerne
Indskrivning på Ph.d.-skolen med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i arkitektur er et krav for ansættelse. Ph.d.-uddannelsen er et treårigt videnskabeligt studieforløb, som omfatter undervisning og formidling.

Stillingerne er alle på fuld tid (37 timer pr. uge). Arbejdsstedet er Arkitektskolen Aarhus, Exners plads 7, 8000 Aarhus C, og den ph.d.-studerende forventes at være aktivt og regelmæssigt til stede i ph.d.-skolens miljø.

En ph.d.-studerendes opgaver omfatter bl.a. følgende:

 • Planlægge og udføre et ph.d.-forskningsprojekt og udforme en ph.d.-afhandling.
 • Forfatte og medforfatte videnskabelige artikler og anden akademisk formidling tilknyttet ph.d.-forskningsprojektet.
 • Deltage i og gennemføre ph.d.-kurser i overensstemmelse med ph.d.-uddannelsen.
 • Deltage i og være med-organisator af workshops, seminarer og konferencer.
 • Undervise på skolens uddannelser i emner, der relaterer sig til ph.d.-projektet og forskningslaboratoriernes vidensområder.
 • Gennemføre et ophold ved en forskningsinstitution i udlandet af en varighed på mindst to måneder.
 • Deltage aktivt i det akademiske og sociale liv på ph.d.-skolen og på Arkitektskolen Aarhus.

Hvad vi tilbyder
På Arkitektskolen Aarhus kan vi tilbyde et kreativt og innovativt forsknings- og undervisningsmiljø, som også ph.d.-studerende bidrager aktivt til.

Vi flyttede i 2021 ind i Danmarks første nybyggede arkitektskole i hjertet af Aarhus med stærkt udvidede værkstedsfaciliteter og med en åben struktur, der appellerer til samarbejde på kryds og tværs af skolens mange fagmiljøer. Se faciliteterne her.

Med den nye bygning er skolen blevet en mere integreret del af byen og det omkringliggende område, som nu udgør et kreativt og socialt engagerende miljø. Et miljø, hvor morgendagens arkitektur bliver skabt i samarbejde med arkitektvirksomheder og byggebranchens andre aktører, iværksættere, kommune, byens borgere og samarbejdspartnere fra hele verden. Som en skandinavisk institution har vi en lang tradition for at dyrke en lokal tilgang til arkitekturen. Denne tradition er samtidig vores afsæt for et stærkt internationalt fokus.

Som ansat på Arkitektskolen Aarhus får du mulighed for at arbejde sammen med mennesker i forskellige aldersgrupper fra mange forskellige kulturer. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og vi spiller alle en vigtig rolle og har derfor en stemme uanset stilling. Vi tror på, at vi med gensidig anerkendelse og fokus på samarbejde kan skabe de bedste rammer for en attraktiv og levende arbejdsplads.

Ansøgning
Arkitektskolen Aarhus søger ph.d.-studerende med relevant akademisk baggrund på kandidatniveau.

Du skal uploade en ansøgning, som indeholder en projektbeskrivelse, der relaterer sig til opslagets emneområde. Projektbeskrivelsen skal indeholde en fagligt motiveret emnebeskrivelse og problemformulering, overvejelser om projektets teoretiske og metodiske tilgang, samt overvejelser om forskningens forventede resultater. Ansøgningens samlede længde må ikke overskride seks A4-sider.

Desuden skal du uploade følgende dokumenter som pdf-filer:

 • Kopi af beviser for beståede eksamener på kandidatniveau.
 • CV indeholdende en publikationsliste, hvis relevant.
 • Portfolio (max. 20 MB).

Arkitektskolen Aarhus er en alsidig arbejdsplads med plads til forskellighed, og vi opfordrer alle interesserede ansøgere med de relevante kvalifikationer til at søge stillingen.

Bemærk venligst, at stillingen bliver slået op og vil blive besat i overensstemmelse med forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Shortlisting
Arkitektskolen benytter sig af shortlisting. Shortlisting betyder, at kun de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering bedst matcher arkitektskolens behov, sendes videre til en faglig bedømmelse. Sorteringen sker i henhold til opslagets formelle og faglige krav til ansøgerne. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet shortlistet til bedømmelse.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på:

 • At ansøgere har en adgangsgivende eksamen på kandidatniveau
 • At projektbeskrivelsen bygger på en tydelig og relevant idé til, hvordan det valgte emneområde kan udforskes med udgangspunkt i en dansk kontekst.
 • At det foreslåede forskningsprojekt kan supplere og understøttes af igangværende forskning på forskningslaboratorium 2.
 • At det foreslåede projekt kan udvikles til et afgrænset og gennemførligt forskningsprojekt inden for rammerne af arkitektskolens treårige ph.d.-uddannelse.
 • Om ansøgerens CV, publikationsliste og portfolio dokumenterer relevante erfaringer, der kan understøtte et ph.d.-studie med det foreslåede emneområde. Det er dog ikke et krav at kunne dokumentere erfaringer for at ansøge.

Ansættelsesudvalget udvælger efter bedømmelsen de ansøgere, der indkaldes til samtaler.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil ske efter protokollat om ph.d.-stipendiater i Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (retsinformation.dk)

For ikke-dansktalende kandidater forventes en tilegnelse af det danske sprog på brugerniveau inden for en treårig horisont for at kunne bidrage til forskningslaboratoriernes eksterne netværk og samarbejder.

Yderligere oplysninger
Eventuelle spørgsmål om stillingerne kan rettes til:

Vær opmærksom på at skolens ansatte afholder ferie i løbet af juli måned.

Vores vision
På Arkitektskolen Aarhus mener vi, at arkitektur skal påvirke verden og skabe bæredygtige rammer for de mennesker, der lever i den. Derfor uddanner vi arkitekter, der med nye ideer og relevante løsninger kan skabe værdi for fællesskabet i en foranderlig verden. En verden, der i stigende grad udfordrer os til at tænke kreativt for at eksistere, for at bo og for at trives.

Vi gør det ved at arbejde tæt sammen med andre faggrupper, ved at omfavne nye teknologier, ved at vove eksperimentet og ved konstant at tilegne os nye færdigheder.

Igennem vores kunstneriske tilgang finder vi nye veje. Gennem videnskabelige undersøgelser finder vi nye svar. Og gennem praktisk udførelse bliver vores teoretiske viden til faglig kunnen.

Vores ambition er at være en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling. Vi vil uddanne de bedste arkitekter ved at optage de mest egnede – de mest talentfulde og motiverede studerende.

Vi tager ansvar for og engagerer os i det samfund, vi er en del af.

Engaging through Architecture

Læs mere om skolen på aarch.dk

Ansættelsesform
Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Arbejdstid
Fuldtid
Startdato
02.01.2025
Antal ledige stillinger
1
Arbejdstid
37
By
Aarhus
Region
Midtjylland
Land
Danmark
Referencenummer
2024/6
Kontakt

 • Marie Frier Hvejsel, +4589360239
 • Søren Nielsen, +4589360314

Publiceret 26.06.2024
Sidste ansøgningsdag 21.08.2024
Send ansøgning

Dele links

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Arkitektskolen Aarhusgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 21.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag Opgrader opslaget
Få opslag som dette inden alle andre


Arkitektskolen Aarhus

Vi har lige nu ingen beskrivelse af virksomheden.


Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

Følg og udforsk


https://studerendeonline.dk/job/2590364//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT