Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

Få opslag som dette inden alle andre

Ph.d.-studerende in spe til projekt om håb og handlekraft

Region Syddanmark


REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation søger en ambitiøs og velfunderet kollega til et forskningsprojekt om håb og handlekraft. Din baggrund ligger formentlig inden for det antropologiske, sociologiske eller filosofiske område. Du vil blive ansat som forskningsassistent med henblik på efterfølgende indskrivning som ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet og må opfylde de formelle krav til dette. Dit arbejdssted vil være ved REHPA i enten Nyborg, København, Århus eller Aalborg.

Ph.d.-projektet indgår i et større forskningsprojekt om håb og handlekraft i voksenlivet med alvorlig sygdom. Projektets formål er at undersøge håbets betydning for handlekraft hos patienter og pårørende i de livsforandrende overgange, der er forbundet med alvorlig sygdom. Samtidig er det målsætningen at skabe et arbejdsmateriale, der understøtter en håbsorienteret tilgang i rehabiliterende forløb for alvorligt syge patienter og deres pårørende.

Ph.d.-projektet undersøger håb i kræftrehabiliteringsforløb i REHPAs forskningsklinik og vil gennem samarbejde med både praktikere, patienter og (nationale og internationale) forskere udvikle viden om, hvordan der kan arbejdes med håb.

Projektet er et partnerskab mellem VELUX FONDEN og REHPA (Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet), og det gennemføres i samarbejde med forskningsinstitutionen DEFACTUM, REHPA Forskningsklinik, Rehabiliteringscenter SANO og Neurocentret Aarhus Kommune. Ph.d.-stipendiet er fuldt finansieret via bevilling fra VELUX FONDEN.

Dine hovedopgaver og ansvarsområder
Som forskningsassistent og siden ph.d.-studerende vil dine opgaver først og fremmest være at …

 • udarbejde protokol til indskrivning på Syddansk Universitet
 • udarbejde litteraturreview i samarbejde med projektgruppen
 • udføre empirisk undersøgelse relateret til rehabiliteringsforløb ved REHPA Forskningsklinik i Nyborg (kræftområdet)
 • analysere data og udarbejde videnskabelige artikler i samarbejde med vejledere og andre deltagere i projektgruppen
 • søge fondsmidler
 • bidrage til andre relevante projekter i REHPA-regi
 • undervise og formidle resultater.

Vi forventer
For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi følgende, dokumenterede kvalifikationer:

 • Kandidatuddannelse med relevans for udvikling af håbsarbejde og håbsbegrebet, fx antropolog, sociolog, teolog, filosof, sundhedsfaglig kandidat
 • Erfaring med kvalitativ forskning
 • Gode samarbejdsevner og tværfaglig indstilling
 • Gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale
 • Kvalifikationer i.f.t. indskrivning som ph.d. studerende (publiceret artikel med peer-review og/eller 6 måneders erfaring som forskningsassistent). Læs mere her:
  For future PhD students - SDU og How to apply - SDU.

Derudover er det en fordel, hvis du har:

 • Viden om rehabilitering og/eller palliation
 • Teoretisk viden om/interesse for håb

Det er afgørende, at du kan arbejde selvstændigt. For at lykkes kræver det gehør, fleksibilitet og løbende, tydelig forventningsafstemning med vejleder og samarbejdspartnere. Du trives med opgaver, hvor fællesnævneren er ordenssans, systematik, analyse af og overblik over processer og helheder såvel som detaljer.

Vi ønsker os en kollega, der samarbejder konstruktivt, er hjælpsom og omgængelig og bidrager til et godt kollegaskab og arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et job med rig mulighed for udvikling i forhold til både forskning og vidensformidling. Vi har en uhøjtidelig omgangstone, men sætter det professionelle niveau højt. REHPA tilstræber et aktivt og levende forskningsmiljø, som kan bidrage til at berige, udfordre og stimulere såvel seniore som yngre forskere. Som assistent og ph.d.-studerende inviteres du aktivt ind i dette miljø gennem fx journal clubs, forskerfrokoster, tværfaglige samarbejder m.m.

Organisatorisk tilknyttes du REHPAs Forsknings- og Dokumentationsgruppe, og ansættelsesmæssigt refererer du til lederen af denne. Fagligt vil du referere til hovedvejleder, projektleder og seniorforsker Vibeke Graven.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er rammesat til 37 timer pr. uge i 39 måneder, jf. bevilling, men med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse: 1. oktober 2024.

Du har primært tjenestested hos REHPA i enten Nyborg, København, Århus eller Aalborg (for de tre sidstnævnte vil du desuden få sekundært tjenestested i Nyborg med fremmøde efter aftale).

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst på området og er omfattet af lokal løndannelse. Det betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til lønniveau. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfrist: 8. august 2024.
Vi forventer at holde samtaler den 16. august 2024 i Nyborg.
Ansøgningen vedlægges CV, uddannelsesbevis og gerne dokumentation fra lignende stilling.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorforsker Vibeke Graven på telefon 24 99 81 31 (ferie i uge 29-31) eller videncenterchef Ane Bonnerup Vind på telefon 21 46 23 90 (ferie i uge 28-30).

Om os
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til livstruede syge - og for koordinering mellem de to felter gennem hele sygdomsforløb. Målsætningen er, at vores indsatser bidrager til udvikling af fagfelterne, og at de derigennem vil gøre en positiv forskel for mennesker berørt af livstruende sygdom. Det gør vi som medarbejdere drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme og i samarbejde med relevante fagligheder og aktører på området.

REHPAs forskergruppe er tværfagligt sammensat. Samarbejde på tværs af gruppen vægtes højt når vi gennemfører forsknings- og dokumentationsopgaver.

En del af REHPAs forskningsaktiviteter gennemføres i vores forskningsklinik i Nyborg. Her modtager vi deltagere fra hele landet på internatophold. De bagvedliggende protokoller rekrutterer fortrinsvis mennesker med kræft og hjertesygdomme, men andre livstruende sygdomme og tilstande kan forekomme. Opholdene finder sted i rammer, der skaber perspektiv, ro og tryghed i en sårbar situation.

REHPA er administrativt forankret ved OUH, Region Syddanmark og tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut. Vi har hovedadresse på OUH – Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Århus og Holbæk.

Læs mere på www.rehpa.dk

Afdeling: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Stillingsbetegnelse: Videnskabelig assistent

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 08 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 08.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://studerendeonline.dk/job/2592221//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT