Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Styrelsen skaber fundamentet for en videreudvikling af det høje kvalitetsniveau i dansk forskning og på de videregående uddannelser samt arbejder for et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet.
Gennemsnitlig uddeling:
1000 mio. kr. pr. år

Organisationers projekter til gavn for dansk forskning & innovation v. EUopSTART


Vi støtter

 • Projekter, der er til gavn for dansk forskning og innovation, og som gennemføres af ansøgere med hjemsted i Danmark v. EUopSTART
 • Alle organisationer (offentlige, herunder kommuner og regioner, og private), der er berettigede og godkendte til at søge tilskud fra Horizon 2020 mv
 • Offentlige forskningsinstitutioner herunder universiteter, kommuner, regioner, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre offentlige vidensinstitutioner
 • Såfremt deltagerne har den nødvendige forskningskapacitet og evne til at indgå i internationale samarbejdsrelationer om forskning på højt niveau
 • Ansøgere, som er tilskudsberettigede i min. én måned, se evt. "Opslag" afsnit 1.3 og 1.8 (i Nødv. dokumenter)
 • Ansøgende virksomheder, som har eksisteret i mindst 1 år på ansøgningstidspunktet og som ikke er under konkurs eller i betalingsstandsning
 • Virksomheder, som har omsat for mindst DKK 1 mio. eller har tiltrukket ekstern kapital på min. DKK 500.000 eller har haft mindst to fuldtidsansatte inden for det seneste afsluttede regnskabsår
 • Virksomheder, som ikke har forfalden gæld til det offentlige (det inkluderer al gæld til en offentlig myndighed, hvor betalingsfristen er overskredet)
 • Forberedelse af ansøgninger til fælleseuropæiskeforsknings- og innovationsprogrammer. Se hvilke programmer, der gives tilskud til i "Opslag" i Nødvendige dokumenter
 • Såfremt der er tre partnere i det projekt, der søges EUopSTARTtilskud til at forberede. SMV-instrumentet og Eurostars-programmet er dog undtage
 • Med lønudgifter til den ansøgende organisations medarbejdere. Det gives støtte til at dække op til 50% af udgifterne Lønomkostningerne beregnes ud fra en fast timepris på 600 DKK/time
 • Relevante udgifter til rejser og ophold for den ansøgende organisationsmedarbejdere, samt udgifter til afholdelse af møder, seminarer og lignende, se evt "Opslag" afsnit 1.7
 • Ekstern hjælp (konsulentbistand, der betales mod faktura). Tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 % af det samlede tilskud
 • Små mellem virksomheder (SMV'er) under forudsætning af, at de opfylder EU’s betingelser for at være en SMV
 • Danske SMV’er, som opfylder følgende betingelser på ansøgningstidspunktet: være forskningsintensive SMV’er og kan dokumentere, at de videnmæssigt såvel som økonomisk har ressourcer til at gennemføre deres del af Eurostars-projektet

Vi støtter IKKE

 • Projekter med færre end 3 partnere. Dog er visse typer små og mellemstore virksomheder, MSCA-initiativer og ERCansøgninger samt Eurostarts-programmet undtaget
 • Forskningsaktiviteter
 • Udgifter, som modtager tilskud fra anden offentlig pulje
 • Aktiviteter, der har fundet sted, inden ansøgningen til EUopSTART blev indsendt.
Ansøgningsfrist:
20.05.2020


Vores legater leveres i samarbejde med Legatbogen. Bemærk venligst, at Studerende Online giver IKKE rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationer her på siden.

Kontakt venligst legatadministratoren Styrelsen for Forskning og Uddannelse for yderligere hjælp.

Har du ændringer eller rettelser til denne legat? Brug Legatbogen til at opdatere legatet.

Opdater informationerTips & råd til legatsøgning

Tre ting at huske når du søger legater
Mange studerende, der søger legater under uddannelse, overser vigtige forhold i samspillet mellem ansøgningscyklus, finansieringsbehov og andre ansøgte fonde.
Søren Madsen, www.fundraising.how (sponsorartikel)
Få hjælp til at søge om legatstøtte
Undertegnede ansøger hermed om støtte til mit praktikophold...Få hjælp til at søge om legatstøtte til studieophold, praktikophold eller lignende
Move On Career
Sådan skriver du en god legatansøgning
Husk på, at din ansøgning kun er en blandt mange, og de som skal vurdere din ansøgning, har altså brug for hurtigt at kunne se, at netop du bør have støtte.
Redaktionen, redigeret 2015
Legater på studerendeonline.dk
Antallet af legatansøgere er meget lavt i forhold til udbuddet af legater. Det skyldes manglende viden og forvirring i selve legatsøgningen.
Niklas Ingerslev, redigeret (Redaktionen) 2015
8 råd om legatsøgning
Et udlandsophold på SU kan være vanskeligt, men legatsøgning er en måde at løse problemet på. Det kræver benarbejde, men griber du det rigtigt an, kan du ende med at blive forgyldt. Få 8 råd til at lave en legatansøgning som tager kegler.
Redaktionen, redigeret 2015
Eksempel på ansøgning til legatstøtte af opgaver
Få hjælp til at søge om legatstøtte til hovedopgave, projekter og lignende
Redaktionen – redigeret 2015
Den gode legatansøgning
Vi har talt med legatansvarlige Marianne Bigum og Christina Graversen fra Nordea-fonden om, hvordan man skriver en god ansøgning.
Niklas Ingerslev, redigeret (redaktionen) 2015
Få hjælp til at søge om legatstøtte i studietiden
Jeg skriver til Dem, da jeg venligst vil ansøge om hjælp til mit videre studieforløb...Få hjælp til at søge om legatstøtte i studietiden.
Move On Career
Legater hjælper studiedrømme på vej
Med et legat på 20.000 tog Rasmus ingeniørstudiet med til Polen.
Sarah Piil
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT