Inge Lehmanns Legat af 1983

Legatet anvendes fortrinsvis til længerevarende forskningsophold for forskere, der har afsluttet deres ph.d. uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. Ansøgningen skal dreje sig om et forskningsprojekt, der specifikt kan udføres ved udlandsopholdet.

§ 2
Fondens formål er at yde støtte til arbejde, der har videnskabeligt sigte, inden for eksperimentel psykologi og geofysik. De to videnskaber skal i det lange løb betænkes nogenlunde ligeligt. Geofysik er fællesbetegnelsen for en række videnskaber og skal her forstås som omfattende al videnskab, der af den Internationale Union for Geodæsi og Geofysik henregnes til geofysik. Medens ingen del deraf principielt udelukkes, vil i realiteten kun de grene af geofysikken, der dyrkes her i landet, komme i betragtning. Første prioritet gives forskning, der beskæftiger sig med jordens indre og dens overflade-lag, og som bygger på observationer eller eksperimenter. Generelt gælder det inden for geofysikken som inden for den eksperimentelle psykologi, at observationel forskning gives forrangen, og at rent teoretisk forskning kun undtagelsesvis støttes. Grundforskningen skal ikke træde tilbage for arbejder, der har direkte praktisk sigte.

Legat uddeles fortrinsvis til etårige rejser, der har videregående videnskabelig uddannelse eller forskning til mål. Det er meningen, at tildelingen skal kunne dække et beskedent personligt årsforbrug og rejseomkostninger. Det skal dog ikke udelukkes, at legat kan tildeles forskere, der ønsker at udføre et arbejde her i landet. Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde legatportionens størrelse. Etårige legatportioner skal kunne tildeles samme forsker mere end én gang. Det skal også være muligt for fondsbestyrelsen efter ansøgning at tildele forskere, der anses for særligt kvalificerede, et større legatbeløb, således at arbejde på længere sigt kan planlægges. Legat fra fonden er først og fremmest bestemt for danske statsborgere, men udlændinge kan også komme i betragtning.
Gennemsnitlig uddeling:
Ukendt

Forskningsophold inden for eksperimentel psykologi og geofysik


Vi støtter

  • Forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag
  • Ph.d. studerende hvis deres udenlandsophold er forbundet med særlige forhold
  • Forskere der har afsluttet deres ph.d. uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring
  • Fortrinsvis længerevarende forskningsophold for forskere
  • Forskere inden for eksperimentel/empirisk psykologi
  • Forskningsprojekter der specifikt kan udføres ved et udlandsophold

Vi støtter IKKE

  • Obligatoriske eksterne forskningsophold som led i en ph.d.-uddannelse
Ansøgningsfrist:
01.10.2018


Vores legater leveres i samarbejde med Legatbogen. Bemærk venligst, at Studerende Online giver IKKE rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationer her på siden.

Kontakt venligst legatadministratoren Inge Lehmanns Legat af 1983 for yderligere hjælp.

Har du ændringer eller rettelser til denne legat? Brug Legatbogen til at opdatere legatet.

Opdater informationerTips & råd til legatsøgning

Sådan skriver du en god legatansøgning
Husk på, at din ansøgning kun er en blandt mange, og de som skal vurdere din ansøgning, har altså brug for hurtigt at kunne se, at netop du bør have støtte.
Af Redaktionen, redigeret 2015
Legater på studerendeonline.dk
Antallet af legatansøgere er meget lavt i forhold til udbuddet af legater. Det skyldes manglende viden og forvirring i selve legatsøgningen.
Af Niklas Ingerslev, redigeret (Redaktionen) 2015
Få hjælp til at søge om legatstøtte
Undertegnede ansøger hermed om støtte til mit praktikophold...Få hjælp til at søge om legatstøtte til studieophold, praktikophold eller lignende
8 råd om legatsøgning
Et udlandsophold på SU kan være vanskeligt, men legatsøgning er en måde at løse problemet på. Det kræver benarbejde, men griber du det rigtigt an, kan du ende med at blive forgyldt. Få 8 råd til at lave en legatansøgning som tager kegler.
Af Redaktionen, redigeret 2015
Eksempel på ansøgning til legatstøtte af opgaver
Få hjælp til at søge om legatstøtte til hovedopgave, projekter og lignende
Af Redaktionen – redigeret 2015
Den gode legatansøgning
Vi har talt med legatansvarlige Marianne Bigum og Christina Graversen fra Nordea-fonden om, hvordan man skriver en god ansøgning.
Af Niklas Ingerslev, redigeret (redaktionen) 2015
Få hjælp til at søge om legatstøtte i studietiden
Jeg skriver til Dem, da jeg venligst vil ansøge om hjælp til mit videre studieforløb...Få hjælp til at søge om legatstøtte i studietiden.
Legater hjælper studiedrømme på vej
Med et legat på 20.000 tog Rasmus ingeniørstudiet med til Polen.
Af Sarah Piil
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT