VELUX FONDEN

Hos VELUX er ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis. Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingerne tilstræber vi at støtte de bedste ansøgere og projekter.
Gennemsnitlig uddeling:
1.09 mia. kr. pr. år

Sociale projekter i Danmark med fokus på socialt udsatte borgere - VELUX FONDEN


Vi støtter

 • Sociale projekter i Danmark med fokus på borgere i en socialt udsat position
 • Med fokus på metodeudviklende projekter, der har til formål at opbygge eller fremme konstruktive fællesskaber, rummelighed og aktivt medborgerskab
 • Projekter i alle livets faser - fra barn til ældre, der forebygger, at borgere i en socialt udsat position oplever at være udenfor samfundets fællesskaber. De tre fokusområder på METODEUDVIKLING er "BØRN OG FAMILIER", "UNGE OG VOKSNE" og "ÆLDRE"
 • Helhedsorienterede indsatser i socialt udsatte børnefamilier, hvor barnets liv i familien er udgangspunktet. Målet er at fremme børnenes trivsel ved at tage afsæt i hele familiens situation
 • Sociale indsatser, der understøtter voksendannelsen og bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt voksenliv, når unge og voksne står i risiko for, eller er havnet i, en social udsat position
 • Sociale indsatser, der styrker ældres aktive deltagelse i lokalsamfundet ved at udvikle initiativer, der bringer ældres ressourcer i spil og vedligeholder ældres handlekraft - til gavn for sammenhængskraften og bæredygtigheden i lokalsamfundet
 • Især sociale projekter, der udvikler og afprøver innovative og eksperimenterende arbejdsmetoder i det praktiske sociale arbejde med umiddelbar positiv effekt for borgere i en socialt udsat position
 • Især sociale projekter, der opbygger eller fremmer udsatte borgeres deltagelse i konstruktive fællesskaber hvor der er mulighed for at skabe sociale relationer, der styrker personlige og sociale kompetencer og/eller deltage i aktiviteter, som udvikler uddannelsesmæssige og faglige kompetencer
 • Især sociale projekter hvis resultater og metoder er økonomisk bæredygtige, så der er høj sandsynlighed for implementering og forankring efter projektperioden såvel hos ansøger som hos andre lignende organisationer
 • Efter ønsket om forandring. Dette er en nødvendig drivkraft i de projekter, vi støtter

Vi støtter IKKE

 • Løbende drift og administration af institutioner (fx. forskningsinstitutioner og institutter, børnehaver, legepladser, skoler, forsamlingshuse, kulturhuse, plejecentre, hospicer) eller organisationer (herunder foreninger og klubber)
 • Restfinansiering eller indsamling rettet mod mange fonde og sponsorer
 • Individuelle ph.d.-studier samt individuelle frikøb til fastansatte universitetsforskere
 • Sundheds- og veterinærvidenskabelig forskning
 • Forskning med direkte kommercielt sigte
 • Studierejser og studieophold
 • Afholdelse af og deltagelse i konferencer, workshops, seminarer mv.
 • Eventprægede aktiviteter, teaterforestillinger, koncerter mv.
 • Private bygge- og restaureringsprojekter
 • Etablerede socialøkonomiske virksomheder, hvor forretningskonceptet er afprøvet og fundet bæredygtigt, herunder heller ikke opskalering af virksomheders bæredygtige forretningsmodeller
 • Offentlige myndigheders lovbestemte opgaver og udgifter
 • Projekter, der har et overvejende lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede. En undtagelse er fondenes støtte til aktive ældre, der sagtens kan være mindre, lokale projekter
 • Byggeri/renovering, driftsopgaver eller opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser
 • Privatpersoner og kommercielle virksomheder
Ansøgningsfrist:
06.05.2022


Vores legater leveres i samarbejde med Legatbogen. Bemærk venligst, at Studerende Online giver IKKE rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationer her på siden.

Kontakt venligst legatadministratoren VELUX FONDEN for yderligere hjælp.

Har du ændringer eller rettelser til denne legat? Brug Legatbogen til at opdatere legatet.

Opdater informationerTips & råd til legatsøgning

Sådan skriver du en god legatansøgning
Husk på, at din ansøgning kun er en blandt mange, og de som skal vurdere din ansøgning, har altså brug for hurtigt at kunne se, at netop du bør have støtte.
Redaktionen, redigeret 2015
Den gode ansøgning til fundraising
Fonde og puljer kan hjælpe dig med at stable dit projekt på benene. Vi giver en guide til, hvordan du kan søge penge til dine gode ideer
Lotte Mathilde Nielsen (redigeret redaktionen 2020)
Legater hjælper studiedrømme på vej
Med et legat på 20.000 tog Rasmus ingeniørstudiet med til Polen.
Sarah Piil
Jul på SU
Julegodter fylder i butikkerne, julepynt i gaderne og julemusikken på radiostationerne. December er her igen, og selv om julen mest er hygge og gode minder, så kan den også være ret dyr - også for studerende. Vi giver et par gode råd til at få SU'en til at strække.
Redaktionen, Move On Career
Legater på studerendeonline.dk
Antallet af legatansøgere er meget lavt i forhold til udbuddet af legater. Det skyldes manglende viden og forvirring i selve legatsøgningen.
Niklas Ingerslev, redigeret (Redaktionen) 2015
Få hjælp til at søge om legatstøtte
Undertegnede ansøger hermed om støtte til mit praktikophold...Få hjælp til at søge om legatstøtte til studieophold, praktikophold eller lignende
Move On Career
Forbered økonomi på højskoleopholdet
Går du og tænker på, at der skal ske noget nyt og spændende efter sommerferien? Vil du gerne udvikle dig, have nye rammer, møde seje mennesker og lære et nyt skill? Så er et højskoleophold måske lige noget for dig!
Caroline Sølver, Spiir.dk (sponsorartikel)
Tre ting at huske når du søger legater
Mange studerende, der søger legater under uddannelse, overser vigtige forhold i samspillet mellem ansøgningscyklus, finansieringsbehov og andre ansøgte fonde.
Søren Madsen, www.fundraising.how (sponsorartikel)
8 råd om legatsøgning
Et udlandsophold på SU kan være vanskeligt, men legatsøgning er en måde at løse problemet på. Det kræver benarbejde, men griber du det rigtigt an, kan du ende med at blive forgyldt. Få 8 råd til at lave en legatansøgning som tager kegler.
Redaktionen, redigeret 2015
Eksempel på ansøgning til legatstøtte af opgaver
Få hjælp til at søge om legatstøtte til hovedopgave, projekter og lignende
Redaktionen – redigeret 2015
Den gode legatansøgning
Vi har talt med legatansvarlige Marianne Bigum og Christina Graversen fra Nordea-fonden om, hvordan man skriver en god ansøgning.
Niklas Ingerslev, redigeret (redaktionen) 2015
Få hjælp til at søge om legatstøtte i studietiden
Jeg skriver til Dem, da jeg venligst vil ansøge om hjælp til mit videre studieforløb...Få hjælp til at søge om legatstøtte i studietiden.
Move On Career
KONKURRENCE
HPT