Profil #210669

Stud.cand.soc i Socialvidenskab og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier på Roskilde Universitet. Min uddannelse afspejler både det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt, hvilket styrker mine evner til at tænke på kryds og tværs, analysere, tænke kritisk over forskellige problemstillinger og formidle komplekse tekster på dansk/eng.

Analyse Data Politik Sociologi Projektledelse Metode Ulighed Sundhed Konsulent Praktik Samarbejde  

Opdateret 03. maj 2021
Min uddannelse
10
2020 - 2022

Anden lang videregående udd.

Roskilde Universitetscenter (RUC)

Lærer at finde løsninger på det moderne velfærdssamfunds udfordringer og kompetencerne til at anvende og diskutere teorier relateret til og empiriske analyser af konkrete policy områder i relation til det socialvidenskabelige område såsom globalisering, migration og social polarisering.
Teoretisk og praktisk viden om sundhed, sundhedsfremmende indsatser og interventioner - nationalt og internationalt.
Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
Periode: september 2020 - juni 2022
11
2016 - 2019

Bachelor (HUM-BAS)

Roskilde Universitetscenter (RUC)

BA i Kultur- og Sprogmødestudier og Socialvidenskab på Roskilde Universitet med et tværvidenskabeligt udgangspunkt i teori og metode. Uddannelsen har givet mig kompetencer til at identificere og analysere sociale, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer, som moderne velfærdssamfund står overfor som f.eks globalisering, klimaforandringer, ulighed, stigmatisering, social polarisering og nye kønsmønstre.
Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: august 2016 - juni 2019
Min erhvervserfaring
2019 - nu

Juniorkonsulent

Lærernes a-kasse

Jeg bliver uddannet i dagpengereformen, beskæftigelsesloven og er altid opdateret på de nyeste reformer indenfor området i et tæt samarbejde med job-, karriere- og forskringskonsulenter, når medlemmer skal rådgives og vejledes. Derudover videreformidler jeg kompliceret lovgivning til simpel information til borgere.
Arbejdsområde: Rådgivning & Support
Periode: august 2019 - nu
2020 - 2020

Sagsbehandler

Erhvervsstyrelsen

Sagsbehandler ansøgninger på lønkompensationsordningen, hvor jeg har gennemgået en stejl oplæringskurve og samtidig formået at være omstillingsparat, når regeringen regulerer hjælpepakkerne.
Arbejdsområde: Rådgivning & Support
Periode: april 2020 - juli 2020
2018 - 2019

Fundraiser i Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Jeg arbejder som fundraiser i Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået et stort indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en NGO. Jeg varetager mange forskellige slags kampagner og er i kontakt med en stor diversitet af mennesker.
Arbejdsområde: Organisation & Forening
Periode: februar 2018 - juni 2019
2018 - 2018

Studentermedhjælper i RUC's Administrationsafdeling

ROSE

Min opgave var at læse og vurdere over 400 kvote2-ansøgninger på engelsk til den Internationale Humanistiske Bacheloruddannelse. Jeg lærte at være selvstændig og gennemføre en stor og vigtig opgave inden for en tidsbegrænset periode. Derudover arbejdede jeg med større mængder af data og analyserede ud fra nogle klare kriterier.
Arbejdsområde: Administration
Periode: april 2018 - juli 2018
Mine kompetencer
Evner
excel international erfaring interviews kvalitative metoder nvivo problemorienteret projektarbejde projektarbejde projektledelse spss statistike analyser større mængde data indsamling sureyundersøgelse
Sprog på arbejdsniveau
engelsk kendskab til tysk og spansk norsk svensk
Mine præferencer
Jobtype
Studiejob
Arbejdsområde
Data & analyse Forskning & Udvikling Kunst & Kultur Organisation & Forening Politik & Samfund
Geografi
Storkøbenhavn
Kontakt mig!