Profil #230486

Faglig stærk og grundig sociologistuderende med interesse og passion for rusmiddel- og udsatteområdet.
Søger praktikplads i efterårssemestret 2021 i Region Syddanmark, Århus, Esbjerg eller Fyn.

Kvalitativ metode Analytisk Faglig stærk Grundig Rusmiddelområdet Udsathed Selvstændig  

Opdateret 17. februar 2021
Min uddannelse
11
2020 - 2022

Msc, Cultural Sociology

Syddansk Universitet (SDU)

Eksempler på fag: Advanced Theoretical Approaches in Cultural Sociology (bestået med 12), Economic Sociology (bestået med 10), Advanced Qualitative Methods (bestået med 12).

Beskrivelse af uddannelsen: Det 2-årige program undervises på engelsk, og fokuserer på samspillet mellem enkeltpersoner og samfund og kulturelle møder på tværs af alder, socioøkonomisk baggrund, vaner, livsstil, erhverv, køn, etnicitet og kultur. Det overordnede mål er at tilegne sig teoretiske og metodologiske værktøjer til at forstå kultur, sociale relationer og meningsproduktion i lokale og globale samfund og dermed være i stand til at undersøge og analysere processer for sociale og kulturelle transformationer.
Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
Periode: september 2020 - juni 2022
9
2017 - 2020

BA i Sociologi

Syddansk Universitet (SDU)

Eksempler på fag og semesterprojekter: Cultural sociology and analysis (bestået med 10), Anthropological fieldwork (bestået med 10), Project Planning (bestået med 12), Bachelor Thesis (bestået med 12), statistics (bestået med 7).

Beskrivelse af uddannelsen: Dette program gav mig en bred viden inden for sociologi og antropologi. I løbet af programmet har jeg fået en bedre forståelse af, hvordan enkeltpersoner, grupper, organisationer og samfund fungerer. En viden, som jeg kan reflektere over i samfundsmæssige spørgsmål på makroniveau. Desuden har jeg tilegnet mig metodologiske og teoretiske værktøjer til at gennemføre og kommunikere forskellige slags studier, såsom evalueringer, undersøgelser og kvalitative studier.
Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
Periode: september 2017 - juni 2020
Min erhvervserfaring
2019 - 2021

Faglig studiementor

Syddansk Universitet (SDU)

Motivation for jobbet:
Jeg er meget motiveret og engageret i jobbet som studiementor, fordi jeg får energi af at hjælpe andre. Jeg kan særligt godt lide den mentale udfordring i jobbet, fordi jeg gennem den løbende evaluering og supervision, kigger indad og reflekterer over min egen indsats. Dette giver mig således en større selvindsigt i mine styrker og svagheder. Desuden, har jobbet også styrket min faglige selvtillid, da jeg øver mig i at formidle min faglighed og tilgang til mit studie.
Beskrivelse af opgaver og funktion:
Min opgave som studiementor er at hjælpe den studerende med uddannelsesmæssige faglige udfordringer. Forløbet er rammesat omkring en semesterplan, hvor der udarbejdes konkrete mål og behov for indholdet i samarbejdet. Dette evalueres løbende i samarbejde med den SPS-ansvarlige.
Jeg har arbejdet med faglig sparring i forhold til:
 • Struktur i større opgaver
 • Øge forståelsen mellem helhed og sammenhæng (fx i akademiske tekster)
 • Prioritering af læsning og eksaminer ved at arbejde ud fra fagbeskrivelser (læringsmål, eksamensform mm.).
 • Generelle studieteknikker - notatteknik, finde litteratur mv.
 • Faglig sparring på skriftlig og mundtlig formidling
 • Ekstra støtte til talblindhed
 • Balance mellem studie og fritid
 • Fastholdelse af læringsressourcer og gode studievaner og strategier.

 • Opgaverne er meget alsidige, da de er afhængige af den studerendes behov og overskud.
  Dette kræver, at jeg møder den studerende, hvor vedkommende er, samt at jeg kan være fleksibel og kreativ, eksempelvis ved at ændre og afprøve nye metoder.
  Mentorprogrammet kan tildeles studerende med funktionsnedsættelse. Derfor er det som mentor afgørende at kunne være rolig, tålmodig og empatisk.
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: september 2019 - februar 2021
  2019 - 2019

  Praktikant, Strategi for Udsathed (Fredericia kommune).

  Fredericia Kommune

  Under min praktikophold, fik jeg indsigt i, at arbejde i en politisk organisation og socialpolitik på Social- og Beskæftigelsesområdet. Strategien fungerer som byens kommunale udsattepolitik, og er designet til at skabe løsninger på tværs af det offentlige, private og civilsamfundet.
  I mit møde med frivillige aktører i civilsamfundet, opdagede jeg en personlig styrke i, at snakke med sårbare mennesker - at møde dem i øjenhøjde.
  Jeg arbejdede med SoMee content, deltog i møder, ligesom jeg udarbejdede en kommunal hjemmeside i samarbejde med civilsamfundsaktører, som havde til formål at skabe overblik over julehjælp og gratis julearrangementer i kommunen. Endelig, udarbejdede jeg en mindre kvalitativ sociologisk undersøgelse, hvor jeg dykkede ned i en lokal problematik på rusmiddelområdet - også omtalt som "Morfinbyen". Jeg anskuede dette fra et medarbejderperspektiv, hvor jeg interviewede ungebehandlere og lederen af det kommunale rusmiddelcenter.
  Arbejdsområde: Politik & Samfund
  Periode: august 2019 - december 2019
  Mine kompetencer
  Evner
  analyser dybdeinterviews empirisk funderet gode skriftlige kompetencer kvalitative metoder rusmiddelområdet
  Sprog på arbejdsniveau
  dansk engelsk
  Mine præferencer
  Jobtype
  Praktikplads
  Arbejdsområde
  Politik & Samfund Socialvæsen
  Geografi
  Fyn Sydvestjylland (Esbjerg) Sydøstjylland Østjylland (Aarhus)
  Kontakt mig!