Profil #255432

Gennem medarbejder- og organisationsudvikling, kan jeg hjælpe dig med at håndtere forandringsprocesser i din organisation. Jeg kan bidrage til at omsætte strategier og målsætninger, til praksis. Jeg skaber følgeskab og sikre trivsel ved at alle føler sig set, hørt og anerkendt – kun på den måde kan vi sammen flytte din virksomhed

Strategisk tænkende stærk kommunikatør medarbejder og organisationsudvikling løsningsorienteret og kvalitetsbevidst teamplayer skaber struktur og overblik Underviser og vejleder leder proces og projektleder  

Opdateret 18. februar 2021
Min uddannelse
10
2018 - 2020

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser

Aalborg Universitet

• Værktøjer til forandringsledelse i organisationer
• Konkrete værktøjer i at vejlede lærings- og forandringsprocesser, herunder at skabe nye tiltag og opnå konkrete mål
• Datagenerering af kvalitative data
• Præsentere ideoplæg og præsentationsmateriale
• Evnen til at arbejde projektorienteret og kende til de udfordringer der kan ligge heri. Derudover at sikre samarbejde og gå på kompromis
• Tværfagligt samarbejde
• Pædagogik og pædagogisk innovative tiltag i uddannelsesregi
Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: august 2018 - juni 2020
2009 - 2013

Professionsbachelor, Ernæring & Sundhed

Ankerhus Seminarium, Sorø

• Værktøjer til at håndtere sundhedsfremme og forebyggende tiltag
• Kvantitativ og kvalitativ datagenerering
• Vejledning, rådgivning og intervention til borger og patienters mulighed for at kunne håndtere et sundt og aktivt liv
• Metodisk og refleksive kompetencer til at anvende viden relateret til kommunikations-, undervisnings-, ledelses-, udviklings- og behandlingsopgaver indenfor ernæring og sundhed.
• Tværfagligt samarbejde
Uddannelsesområde: Undervisning & Pædagogik
Periode: september 2009 - januar 2013
Min erhvervserfaring
2020 - nu

Lærervikar

Esbjerg Kommune

• Undervisning i 0-9 klasse
• Arbejde med trivsel, udvikling, uddannelse og dannelse af eleverne
• Bruger af AULA
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: november 2020 - nu
2016 - nu

Personlig træner

Fitness World

• Planlægge og undervise på gruppe og individ niveau
• Erfaring fra mere end 70 klientforløb
• Coaching, inspiration og motivation
• Den svære samtale
• Understøtte lærings-, udviklings- og forandringsprocesser
Resultater
• Målet er at give klienterne en sundere hverdag gennem fysisk aktivitet, ernæring og vaneændringer.
Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
Periode: november 2016 - nu
2010 - nu

Underviser

Fitness World

• Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning.
• Undervisning af mere end 1200 hold med gennemsnitlig 20 deltagere pr. hold
Resultater
• Gennem sundhedsfremme og forebyggende træning har jeg fastholdt medlemmerne i deres daglige og ugentlige træningsrutiner.
Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
Periode: december 2010 - nu
2020 - 2020

Konsulent (Speciale)

UC Syd

• Udvikling af uddannelse gennem et fokus på skrivepædagogik og didaktik
• Kvalitativ undersøgelse af lærerstuderendes mulighed for at benytte portfolio som et understøttende redskab til læring i madkundskabsfaget
• På videnskabeligt niveau at planlægge, analysere og evaluere portfolio som arbejdsredskab til undervisere, såvel som til de studerende
• Deltagerobservation af 32 undervisningssessioner og interview med 6 studerende og 2 lektorer

Resultater
• Som resultat af undersøgelsen har jeg undervist både lektorer og lærerstuderende i, hvordan de konkret kan arbejde med deres læringsportfolio, herunder at skabe struktur, rammer og rutiner.
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: januar 2020 - juni 2020
2019 - 2019

Praktikant

UC Syd

• Forskningsassistent indenfor skoleledelse
• Undervisning på læreruddannelsen
• Undervisning på efter- og videreuddannelsen i didaktik
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: august 2019 - november 2019
2019 - 2019

Konsulent

Stor dansk virksomhed

• Intern organisations-, kommunikation- og trivselsrådgivning
• Planlægning, gennemførelse, analyse og evaluering af kvalitativ undersøgelse af medarbejder trivsel i en stor dansk virksomhed
• Interview af 9 centerledere

Resultater
Organisationen fik redskaber til, hvordan de kan udvikle deres interne kommunikationsstrategi med henblik på at skabe større sammenhængskraft i organisationen og sikre trivsel for medarbejderne.
Arbejdsområde: Human Resources
Periode: februar 2019 - juni 2019
2016 - 2018

Mentor på lederuddannelse

Fitness World

• Voksenundervisning
• Understøttelse af lederudvikling

Resultater
Lederne fik redskaber til at håndtere personale- og forandringsledelse
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: januar 2016 - august 2018
2014 - 2018

Leder

Fitness World

• Personaleledelse af 61 medarbejdere, trivsel, motivation og fastholdelse af medarbejdere
• Daglig drift, vagtplanlægning, budget, kundeundersøgelser, administrative opgaver, KPI, datagenerering af kvalitative og kvantitative data
• Interne uddannelser i situationsbestemt ledelse og forandringsledelse
Resultater
Tre år i streg har jeg været i top-10 blandt de bedste trivselsmålinger i koncernen ud af 180 centre. Ligeledes har centeret tre år i streg, haft en placering i top-10 på bedste kundeundersøgelser, i organisationen.
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: august 2014 - august 2018
2016 - 2018

Digital læring

Fitness World

• Varetagelse af digital læringsplatform
• Support til mere end 4.000 brugere af systemet
Resultater
Gennem forskellige digitale læringsforløb har medarbejderne fået informationer og redskaber til at fuldføre deres arbejdsopgaver og daglige virke i organisationen.
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: august 2016 - august 2018
2013 - 2016

Underviser, vejleder og eksaminator

Forsvaret

• Arbejdet i en politisk styret organisation
• Klasseledelse af 8 klasser
• Voksen undervisning af mere end 120 elever
• Vejleder og eksaminator på Sundheds- og træningsvejleder uddannelsen
Resultater
De studerende har fået værktøjer til at agere Sundheds- og træningsvejledere for både militært- og civilt personel.
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: august 2013 - juni 2016
2005 - 2014

Pædagogmedhjælper og vikar

Esbjerg Kommune

• Arbejde i både vuggestuer, børnehaver og SFO
• Daglig samvær med børnene og stået for de praktiske gøremål
• Samarbejde med både forældre og kollegaer
Resultater
Skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Arbejdsområde: Organisation & Forening
Periode: juli 2005 - august 2014
2012 - 2013

Konsulent (praktik)

Forsvaret

• Kvantitativ undersøgelse af konstabelelevers trænings- og kostvaner.
• Et kvalitativt fokus på konstabelelevernes forandringsparathed og motivation for at ændre adfærd og vaner
• Kvalitativt interviews og kvantitativ undersøgelse af 12 konstabelelever
Resultater
Forsvaret fik indsigt i, hvad det kræver, for at skabe forandringer hos konstabeleleverne, med henblik på sundere kost- og træningsvaner.
Arbejdsområde: Projektledelse
Periode: februar 2012 - januar 2013
2011 - 2011

Konsulent (praktik)

Hoa Hong Kindergaarden, Vietnam

• Tværfaglig projektleder
• Planlægge, implementere og evaluere sundhedsfremme og forbyggende tiltag
• Deltagerobservation af 216 timers undervisning
Resultater
Daginstitutionen fik konkrete forslag til sundhedsfremme og forebyggende tiltag i deres institution, med henblik på at forebygge livsstilssygdomme hos børnene.
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: august 2011 - november 2011
Mine kompetencer
Evner
autentisk data og analyse detaljeorienteret didaktik imødekommende ledelse læring- og forandringsprocesser målrettet og handlekraftig projekt og procesarbejde projektledelse pædagogik struktur og skabe overblik stærk kommunikatør sundhedsfremme og forebyggelse teamplayser udviklingsprojekter og processer undervisning
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk
Mine præferencer
Jobtype
Deltidsjob Freelance Fuldtidsjob Iværksætterprojekt Ph.d. & forskning Vikariat
Arbejdsområde
Administration Data & analyse Forskning & Udvikling Human Resources Kommunikation & Media Ledelse & Planlægning Medicinal & Sundhed Organisation & Forening Projektledelse Undervisning Økonomi & Forvaltning
Geografi
Sydvestjylland (Esbjerg) Sønderjylland Vestjylland
Kontakt mig!