Profil #34863

Engageret jurist, ansat som advokatfuldmægtig med mange års forudgående teknisk salgserfaring. Jeg er en dedikeret medarbejder med flair for tal og har en god menneskeforståelse. Jeg er en dygtig sagsbehandler og stortrives i et hektisk miljø, både selvstændigt og i tværfaglige teams og arbejder godt under pres.

engageret Jurist kundevant selvstændig teamplayer samarbejde mødevant sagsbehandler imødekommende  

Opdateret 07. februar 2021
Min uddannelse
2010 - 2016

Cand.jur.

Københavns Universitet

Uddannelsesområde: Jura
Periode: september 2010 - september 2016
Min erhvervserfaring
2014 - 2016

Frivillig rådgiver

Virksomhedsnavn skjult

Har været fast tilknyttet en forening siden april 2014 med varierende arbejdstider

Udbytte/Tillærte kompetencer:
• Juridisk rådgivning til foreningens tilknyttede medarbejdere på det familieretlige område herunder
o Samværs- og bopælsregler
o Forældremyndighedsspørgsmål
o Afholdelse af små kurser vedr. skilsmisseregler
• Regnskabsbehandling
• Brevskrivning
• Korrekturlæsning
• Ad hoc opgaver
Arbejdsområde: Jura
Periode: april 2014 - juni 2016
2016 - 2016

BA.jur

Virksomhedsnavn skjult

Vikariat på et advokatkontor - Timeansat fuldtid i januar og Februar måned

Udbytte/Tillærte kompetencer:
Med jobbet lærte jeg en stor del om sagsbehandling i øjenhøjde, da vi på kontoret havde mange kriseramte klienter, hvor én af vores vigtigste opgaver var hurtigt at kunne sætte os klienternes sted på en respektfuld måde.

Ansættelsen har desuden givet mig omkring 300 timers erhvervserfaring med arbejdet på et mindre advokatkontor med et stort fokus på dødsboskifte, skilsmisse og børnesager herunder lettere juridisk arbejde indenfor:

• Oprettelse- og arkivering af sager
• Udfærdigelse af fakturaer
• Udfærdigelse af selvangivelser
• Udfærdigelse af testamenter
• Udfærdigelse af bomødereferater
• Tinglysning og berigtigelse af ejendomme
• Telefon- og mailpasning, herunder
o Daglig kontakt til klienter om status på sagerne.
o Korrespondance med skifteretten, SKAT, kommune og ejendomsmæglere
o Mødebooking og prisoplysning
Arbejdsområde: Jura
Periode: januar 2016 - marts 2016
2009 - 2011

Vikar

Virksomhedsnavn skjult

Timelønnet vikar
2009 -2011
• Kommunal Døgnpleje
• Skiftende dag- og aftenvagter, primært i weekender og ferier.

Udbytte/Tillærte kompetencer:
• Styrkede mig i evnen til at træde ind i helt almindelige borgeres hjem på en respektfuld måde.
• Udviklede min arbejdsemne til at køre og arbejde selvstændigt i koordination og samarbejde med andet sundhedsfagligt personale.
• Oplevede glæden ved menneskeligt overskud. Fik skabt en forståelse og indsigt i manges liv og gøremål.
• Løbende dialog med pårørende
Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
Periode: maj 2009 - december 2011
2007 - 2008

Løsningskonsulent

Virksomhedsnavn skjult

Løsningskonsulent
• Udkørende erhvervskonsulent til mellemstore virksomheder
• Salg og vejledning i en række forskellige erhvervsløsninger dog primært med fokus på dataløsninger.
• Budgetplanlægning

Udbytte/Tillærte kompetencer:
Solidt kendskab til opbygning af kundesegment samt pleje af og rådgivning til eksisterende kunder. Jeg udviklede mig i høj grad ift. samarbejde på tværs af faglige niveauer og menneskelige kompetencer.
Jeg tilegnede mig desuden et bredt kendskab til samspillet af telefoni, It- og datasikkerhedsprodukter, hvilket har sikret mig en god forståelse af tilgangen og arbejdet med diverse IT programmer.
Desuden styrkede jeg min evne ift. selvstændig mødeafholdelse med diverse virksomheder.
Arbejdsområde: Salg
Periode: januar 2007 - december 2008
2006 - 2006

Salgskonsulent

Virksomhedsnavn skjult

Salgskonsulent
• Delvist udkørende konsulent
• Salg af IT hardware- og software produkter.
• Computere og licens- og løsningsbaserede aftaler

Udbytte/Tillærte kompetencer:
Dette var en helt nystartet virksomhed, hvor jeg blev tilbudt muligheden for at være med fra begyndelsen. Jeg videreudviklede kompetencer ift. kundekontakt og kontakten til vores leverandører og oplevede i høj grad hvordan vidensdeling højnede kvaliteten af det arbejde vi alle leverede.
Det var på et utal af områder lærerigt at være en del af en virksomhedsopstart, hvilket bevirkede at vi alle som medarbejdere skulle løfte en fælles opgave som var alt andet end statisk.
Arbejdsområde: Salg
Periode: januar 2006 - december 2006
2004 - 2005

Forhandlerkonsulent

Virksomhedsnavn skjult

Forhandlerkonsulent
• Etablering og pleje af langsigtede kunderelationer, forhandlersalg og forhandlerpleje.
• Jeg varetog kontakten til de største varehuse og salgskæder i Danmark hvor jeg bl.a. havde til opgave at lave product placement
• En større del af mine opgaver var at sikre at vores aftaler blev overholdt.

Udbytte/Tillærte kompetencer:
Jeg udviklede min forståelse for salg og budgetplanlægning, og jeg blev meget stærkere i mødeafholdelse og styrkede min sikkerhed ift. kontakten med større kunder. Jeg tilegnede mig desuden en viden om grundlæggende markedsmekanismer og forbedrede i høj grad mine evner til at begå mig på flere og nye niveauer.
Arbejdsområde: Salg
Periode: januar 2004 - december 2005
2002 - 2003

Erhvervskonsulent

Virksomhedsnavn skjult

Erhvervskonsulent
• Delvist udkørende konsulent
• Løsningssalg og indgåelse af samarbejdsaftaler med andre typer virksomheder.

Dette var en testperiode i Danmark som skulle afspejle den svenske løsning for salg af dataprodukter kombineret med reklame og underholdning.

Udbytte/Tillærte kompetencer:
Her udviklede min evner ift. tværfagligt samarbejde og kundekontakt. Her lavede jeg en del forberedende skrivebordsarbejde, og var lærte styrken ved at arbejde på tværs af organisationen.
Arbejdsområde: Salg
Periode: april 2002 - december 2003
1998 - 2002

Account Manager

Virksomhedsnavn skjult

• Forhandlersalg for et amerikansk telekommunikationsfirma med reference til vores europæiske hovedsæde i London.
• Etablering af nye forhandlere i Danmark og pleje af eksisterende forhandlernetværk i Danmark
• Løbende coaching af vores nordiske samarbejdspartnere.

Udbytte/Tillærte kompetencer:
• Udviklede mig i kommunikation på erhvervsengelsk
• Opbyggede en forståelse for salg og service
• Jobbet skabte mig en grundlæggende teknisk viden
Arbejdsområde: Salg
Periode: februar 1998 - marts 2002
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Jura
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn
Kontakt mig!