Profil #70851

Journalist med international medieerfaring og sociologibaggrund. Jeg har desuden flere års erfaring med både undervisning og pædagogiske projekter blandt børn og unge og er ved at skrive min BA om sociale medier og unge. Nøgleordene for min tilgang er bottom-up, målgruppen i fokus og at sikre alle interessenter medejerskab for projekter.

innovativ undervisning medier kommunikation menneskekender projektledelse netværker  

Opdateret 27. maj 2019
Min uddannelse
2014 - 2017

BA i Sociologi

Københavns Universitet

Er ved at skrive BA om digital literacy blandt unge og har valgt at specialisere mig i projektledelse i organisationer.

Desuden har jeg opnået praktiske kompetencer i:
1. Kvalitative metoder (dette er klart min store styrke inden for det metodiske, og det viser mit seneste 10-tal da også)
2. Kvantitative metoder og databehandling i STATA (jeg synes rigtig godt om kvant og har en god matematisk forståelse (fik 12 og 10 på KVUC). Men der er altid plads til styrkelse af mine kompetencer og evner inden for dette felt).
3. Forsknings- og teoribaseret identifikation af og analyser af komplekse og mangefacetterede problemstillinger som organisationsudfordringer, arbejdsmiljøproblemer, aktiv interessent- og netværksvedligeholdelse, social differentiering m.v.

Jeg er derudover meget praktisk funderet og har en helt særlig interesse i at omsætte teori og metode til innovative løsninger, der også er gangbare i virkelighedens verden. Her er min kommunikations- og journalistbaggrund et markant aktiv, da jeg har mødt og samarbejdet med så sindssygt mange forskellige mennesker fra "all walks of life" og er vant til at kommunikere med alt fra ledelser på alle niveauer over ingeniører, lærere og pædagoger til HR-medarbejdere, embedsmænd, politikere, journalister osv.
Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
Periode: september 2014 - juli 2017
2015 - 2016

Kurser, efteruddannelse og andet

Anden uddannelsesinstitution i Danmark

Gennemført personligt ledelsesforløb hos LEEP ved Niia Jemina Bloch.

Praktiske kompetencer i:
 • Personligt lederskab
 • Personlig gennemslagskraft
 • Personlig udvikling ift. at bryde mønstre, vaner m.v.
 • - Omsætte personlig ledelse og udvikling til udvikling og ledelse af andre.
  Uddannelsesområde: Organisation & Ledelse
  Periode: september 2015 - marts 2016
  2013 - 2013

  Kurser, efteruddannelse og andet

  Anden uddannelsesinstitution i udlandet

  Jeg har gennemført et "Practical Leadership Seminar", hos Claus Møller Consulting i Frankrig.

  Her blev vi bl.a. introduceret til praktiske ledelsesværktøjer, der kan hjælpe med at:
 • Fastlægge visioner og missioner for projekter eller produkter.
 • Fastlægge mål og strategier for alt fra branding, markedsføring og salg til økonomi, rekruttering m.v.
 • Motivation af medarbejdere og teamsammensætning.
 • Time management og opgaveprioritering.
 • - Personlig ledelse.
  Uddannelsesområde: Organisation & Ledelse
  Periode: september 2013 - september 2013
  2011 - 2011

  Kurser, efteruddannelse og andet

  Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

  Gennemførte et 6-ugerskursus i Multimediejournalistik.

  Herunder blev vi introduceret til praktiske værktøjer, der kan hjælpe med at:
 • Planlægge mindre multimedieprojekter.
 • Kode og programmere hjemmesider i CMS-systemer ved hjælp af bl.a. simpel html.
 • Optage og redigere radio samt lægge radioindslag op på hjemmesider.
 • Optage og redigere TV og lægge TV-indslag op på hjemmesider
 • - Sammensætte soundslides (radio og stillbilleder) og lægge dem op på hjemmesider.
  Uddannelsesområde: Sprog, Media & Kommunikation
  Periode: maj 2011 - juli 2011
  9
  2004 - 2009

  Journalist

  Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

  Gennemført en fuld journalistuddannelse ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

  Min hovedopgave var et "constructive journalism"-inspireret magasinkoncept, der havde til hensigt at bygge bro mellem unge fra forskellige baggrunde i folkeskolen.
  Den primære målgruppe for konceptet var unge i 8. og 9. klasse.
  Censors feedback: "Du er nok en af de mest kreative bladsmørere, jeg nogensinde har mødt. Og det der koncept skulle du seriøst overveje at arbejde videre med sammen med nogle andre og gå ud og sælge til folkeskoler".

  På studiet opnåede jeg desuden kompetencer inden for:
 • Nyhedsformidling, nyheds"fødekæder" og nyhedsidentifikation
 • Kommunikation i organisationer
 • Kreativ formidling til definerede målgrupper med særlig fokus på magasin-, feature- og reportagejournalistik (noget, der også har min helt store interesse og siden har givet mig så meget inspiration til at tænke journalistikken helt ud af nyhedsboksen).
 • Portrætformidling og alskens interviewteknikker til at skabe de fedeste portrætter og få menneskers personlighed til at skinne igennem i både interviewsituationen såvel som i portrættet selv.

 • OBS! Interviewteknikker har jeg skærpet og forbedret betydeligt ved at studere sociologi, og jeg eksperimenterer p.t. med at kombinere kvalitative (og teoretisk inspirerede) interviewteknikker med journalistiske interviewteknikker, og jeg har erfaret, at denne kombi kan indfange noget helt andet og mere nuanceret, end det man indfanger med rene journalistiske teknikker.
  Uddannelsesområde: Sprog, Media & Kommunikation
  Periode: september 2004 - maj 2009
  2008 - 2008

  Udvekslingsophold

  Udlandet - Videregående Uddannelse

  Auckland University of Technology i New Zealand.

  Artikelproduktioner:
  1. En længere "constructive journalism"-inspireret artikel, som havde til formål at foreslå, hvordan man kan hjælpe unge mænd af maoribaggrund med at bryde en ond cirkel af kriminalitet. Jeg lavede i den forbindelse et to uger langt etnografisk inspireret feltarbejde i et virkelig succesfuldt og holistisk fokuseret teaterprojekt, som jeg fik meget stor ros for af mine undervisere på DMJX og af projektet selv.

  2. Videnskabeligt inspireret, men primært journalistisk essay om integrationsbegrebet i hhv. Danmark og New Zealand. Jeg interviewede i den forbindelse somaliske og malaysiske immigranter og efterkommere bosat i New Zealand om deres følelse af tilhørsforhold til New Zealand. Mine fund indikerede, at der er en markant forskellig forståelse af integration i de to lande. I Danmark handler integration i højere grad om, at tilflyttere og immigranter skal assimilere sig og passe ind i "kollektivet Danmark", mens integration i New Zealand handler mere om, at både de enkelte institutioner og immigranter skal tilpasse sig hinanden. Der er således fokus på individualitet før kollektivitet i New Zealand, og landet har desuden en officiel bikulturel politik, hvor maori-kultur og "europæisk/immigrantkultur" officielt er ligestillede på mange forskellige niveauer.

  Under udvekslingsopholdet, som fandt sted på 8. semester af DMJX, opnåede jeg desuden kompetencer og særlig viden inden for:
 • Konfliktløsning og mediation, herunder udfordringer forbundet med dette, såvel som praktisk erfaring med mediation mellem alt fra par til kolleger og ledelse vs. kollega. Fik topkarakter i dette fag.
 • Maori culture, Maori/indigenous issues og Pacifica Islander issues som bl.a. overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken, fattigdomsstatistik, social arv, arv fra kolonitiden m.v.. Fik også i dette fag topkarakter.
 • - Fotografi af kunstnerisk og teknisk art. Fik også en meget høj karakter i dette.
  Uddannelsesområde: Samfundsvidenskab
  Periode: februar 2008 - november 2008
  Min erhvervserfaring
  2012 - nu

  Freelance og selvstændig journalist

  Maximal Productions/France 5, Radio France Internationale, Arte m.fl..

  Seneste opgave for France24 med en fransk kollega:
 • To dages TV-optagelser til et længere indslag om kvindemoskeen og Sherin Khankan i februar 2017. Herunder også interviews med muslimske kvinder, der følger andre retninger inden for Islam end den retning, som Mariam Mosque er eksponent for.

 • Seneste opgave for Arte Junior:
 • To dages TV-optagelser til et længere portræt af en 13-årig, dansk pige til "Elle a ton âge".

 • Seneste opgave for Radio France Internationale:
 • En uges optagelser til syv radioprogrammer i oktober 2016
 • Forresearch og stringerarbejde
 • Emner var: Økologiplan Danmark 2020, feministisk Islam/Kvindemoskeen, flexicurity, Dansk Folkeparti, "Stop Madspild"-bevægelsen, Energiplan 2050 samt et indslag om iranere, der konverterer til Kristendom i Danmark

 • Fast freelancer, kildefixer og oversætter i Danmark for:
  1. Maximal Productions/France 5 (senest i 2016).
 • Jeg har blandt andet været med til at dække terrorattentat i København, antiradikaliseringsprogrammer og det "lykkelige Danmark".
 • 2. Radio France Internationale/"Accents d'Europe"
 • Jeg har blandt andet været med til at skabe radioreportager om etniske minoritetspigers succes på uddannelsesfronten, seniorpolitik i private virksomheder og grønne bevægelser.

 • Freelancejournalist for:
 • Autismebladet (seneste opgave var et mindeportræt af koryfæeen, Demetrious Haracopos, i december 2016)
 • Politiken Rejser.
 • Diverse musikere.
 • - Små virksomheder.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: september 2012 - nu
  2016 - 2016

  Freelance produktionsassistent

  Maximal Productions/France 5.

  Assistere et TV-hold med dækning af flygtningedebatten til nyhedsmagasinet "C dans l'Air". Indslaget blev sendt den 9. februar 2016.

  Opgaver:
  1. Deltage i tre dages optagelser
  2. To dages research
  3. Skaffe alle relevante kilder (herunder interviews med Christiansborg-politikere, syriske flygtninge, "den kreative klasse" og ekspertkilder)
  4. Sørge for alle godkendelser til filmoptagelser rundt omkring i både København og Århus.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: februar 2016 - februar 2016
  2015 - 2015

  Projektansat studentermedhjælper

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen

  Ansvar for:
 • Opbygning af ny hjemmeside med fokus på sagsbehandling i Plone.
 • Planlægning af sidestruktur på dele af hjemmeside om bl.a. sagsbehandling.
 • Administrativt arbejde.
 • Assistance med planlægning af seminarer, herunder sammenligning af venue-tilbud.
 • - Logistisk assistance ift. at finde bl.a. venues til seminarer og konferencer.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: marts 2015 - juni 2015
  2015 - 2015

  Freelance produktionsassistent

  Maximal Productions for France 5:

 • Research og assistance med to indslag til hhv. "C dans l'Air" og "C Politique" om terrorangrebene i København.

 • Opgaver:
  1. Finde alle kilder til indslag (herunder fra talsmand for Mosaisk Trossamfund, kontakt til statsministerens PR-mand, til Venstres PR, til erfaringskilde, til antiradikaliseringsprogrammer)
  2. Lave aftaler med alle kilder
  3. Bestille transport
  4. Guide fra det ene sted til det andet
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: februar 2015 - marts 2015
  2013 - 2014

  Freelance produktionsassistent

  Maximal Productions / France 5.

  Mine hovedopgaver:
  1. Planlægge to dages optagelser i København.
  2. Indhente godkendelser til at filme i bl.a. Tivoli, Rundetårn m.v.
  3. Lave forresearch samt skaffe og lave aftaler med alle kilder til interviews.
  4. Guide TV-holdet rundt over to dage.
  5. Oversætte og tekste fra dansk til engelsk.
  6. Programmet blev sendt på TV-kanalen France 5 d. 25. december 2013. Journalist Laurence Aida Diop giver anbefalinger.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: december 2013 - januar 2014
  2012 - 2013

  Pædagogmedhjælper

  Børneinstitutionen Stenurten og Børnehuset Pelikanen

 • Planlagde, arrangerede og styrede events og aktiviteter for børnehavebørn.
 • Konfliktløsning ved problemer mellem børnene.
 • • Arrangerede og afholdt i samarbejde med kolleger en workshop og et foredrag for forældre om børns udvikling, flow-oplevelser og leg
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: september 2012 - juli 2013
  2011 - 2012

  Web- og kommunikationsassistent

  Ansat i Københavns Brandvæsen.

  Projektkonsulent- og koordinatorrelaterede opgaver:
 • Primær tovholder ift. at planlægge og færdiggøre websitedel af brand.kk.dk om brandforebyggende arbejde i Sitecore i tæt samarbejde med bygningsingeniører.
 • Organisations- og kommunikationsanalyse af projekt Ungdomsbrandkorps.
 • Initiativtager til drejebog for at afholde en professionel dimissionsfest for Ungdomsbrandkorpsets kadetter.
 • Kampagne- og eventkoordinatoransvar ift. Brandvæsenets Dag, Ungdomsbrandkorpsets dimissionsfest, Børnehjælpsdagen og Åben Brandstation. Herunder initiere samarbejde med Sikker By-sekretariatet i Københavns Kommune.

 • Kommunikationsopgaver:
 • Tekstforfatter på annonce-, planche-, pressemeddelelses- og årsberetningstekster til branding-brug.
 • Tekstforfatter og journalist på strategisk relevante artikler til online personaleintra og til ekstern hjemmeside.
 • • PR og pressehåndtering.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: september 2011 - september 2012
  2012 - 2012

  Freelance produktionsassistent

  Radio France Internationale, ”Accents d’Europe”.

  Hovedopgaver:
  1. Planlægge radiooptagelser til fem indslag i København og Jylland.
  2. Lave al forresearch, skaffe kilder og lave aftaler med kilder om interviews.
  3. Guide journalist Frédérique Lebel til, under og fra interviews.
  4. Oversætte live fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk.
  5. Fem radioprogrammer fra Danmark blev spillet i juni 2012. Journalist Frédérique Lebel anbefaler mig.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: maj 2012 - juni 2012
  2011 - 2011

  Freelancejournalist

  Politiken Rejser.

 • Idémager og forfatter til rejsereportagen ”En weekend i Amman”, som blev publiceret den 5. juni 2011.
 • • Jeg løste alle opgaver fra den første kontakt over interviews til skrivning af artiklen og fotografering til prissætning og faktura.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: maj 2011 - juni 2011
  2010 - 2011

  Kommunikations- og informationsassistent

  Mellemfolkeligt Samvirke i Jordan.

  Ledelsesrelaterede opgaver:
 • Redaktør og redaktionssekretær for MS’ regionale nyhedsbrev MENA Newsletter, der brander MS’ aktiviteter i De Besatte Palæstinensiske Områder, Libanon, Syrien og Jordan.
 • Styre og koordinere historier og nyheder fra skribenter i hele MENA-regionen samt sætte deadlines.
 • PR-manager ift. at markedsføre MS’ arbejde over for den engelske presse i Jordan.
 • Strategisk ledelse af kommunikationsindsatsen.

 • Kommunikationsopgaver:
 • Forfatte alle tekster og historier fra Jordan til MENA Newsletter, til MS’ engelske og danske hjemmesider og til Det Arabiske Initiativs nyhedsbrev (nu ”Partnerskab for Dialog og Reform”).
 • • Forfatte alle pressemeddelelser om arbejdet i Jordan.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: juni 2010 - januar 2011
  2009 - 2010

  Gadeplansmedarbejder og kommunikationsassistent

  Københavns Kommune

  Børne- og Ungeforvaltningen, Team Amager.

  Projektledelsesrelaterede opgaver:
 • Afrapportere, evaluere og monitorere på fremskridt og resultater af gadeplansindsatsen.
 • Planlægge og afholde foredrag og informationsmøder om gadeplansindsatsen for forældre og boligforeninger.
 • Vedligeholde netværkssamarbejder med alle strategisk vigtige partnere: politi, skoler, alle børne- og ungeinstitutioner, bolig- og ejerforeninger, Socialforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen, SSP-sekretariatet, Sikker By-sekretariatet, frivillige organisationer og private virksomheder.
 • Planlægge, initiere og afholde events for drengene, vi havde fokus på samt afrapportere til min ledelse.

 • Kommunikationsrelaterede opgaver:
 • Brobygge og initiere kontakt til grupperinger på gaden i egenskab af udegående klubmedarbejder i en ungdomsklub.
 • Opsøgende arbejde på gaden i fast samarbejde med en socialpædagog fra Ungerådgivningen Øst i Holmbladsgade (under Socialforvaltningen).
 • Forfatter af webtekster til en ny hjemmeside.
 • • Forfatter af artikler og pressemeddelelser til lokalaviser og beboerblade i samarbejde med Sikker By-sekretariatet.
  Arbejdsområde: Socialvæsen
  Periode: juli 2009 - juli 2010
  2000 - 2010

  Bestyrelsesmedlem

  Kommunikationsgruppen i Dansk Journalistforbund.

 • Vedtage beslutninger om holdninger til diverse emner og politiske forslag fra Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.
 • Varetage kommunikatørernes interesser i Dansk Journalistforbund.
 • Vedtage og godkende budgetter.
 • • Planlægge og afholde events målrettet kommunikatører.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: december 2000 - juni 2010
  2006 - 2007

  Journalist og pressefotograf

  Sjællandske Medier A/S

  Frederiksborg Amts Avis i Helsingør.

 • Nyheds- og featurejournalist samt udredende journalist med ansvar for at dække følgende specialområder og med flere forsider:
 • - Socialpolitik
  - Ældrepolitik
  - Integrationspolitik
  - Kultur- og fritidsstof
  - Børn- og ungepolitik

 • Pressefotograf i forbindelse med et fotoforsøg på avisen.

 • Succeshistorier:
  • Læserrost portrætartikel af Niels Olsen fra
  Brødrene Olsen til vores magasin ”Livet”.
  • Læser- og redaktørrost artikelserie om
  teenageliv anno 2006, som jeg selv havde
  udviklet.
  • Flere roste forsidehistorier om
  socialpolitiske emner, der endte som
  coverhistorier på landsdækkende medier.

  Andre aktiviteter: Frivillig varmestuemedarbejder i Kirkens Korshær i Helsingør for psykisk syge og sårbare mennesker samt for hjemløse og landevejsriddere.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: august 2006 - august 2007
  2006 - 2006

  Co-redaktør og magasinjournalist

  Nordic Advice A/S i Aalborg.

  Projektledelsesrelaterede opgaver:
 • Konceptudvikler og medredaktør på oplysningsmagasinet ”Ansvar” om unge i Aalborg. Målgruppen var forældre til teenagere i Aalborg.
 • Initierede og faciliterede, i samarbejde med en marketingstuderende på Aalborg Universitet, tværfaglige samarbejder med SSP Aalborg (politi, skole- og socialforvaltning), chefredaktør og Nordjydske Medier om magasinet.

 • Kommunikationsopgaver med fokus på livsstil og kultur:
  • Forfattede reportager, features, portrætter, salgstekster, annoncetekster, kommercielle tekster og livsstilsartikler fra lokalområdet til magasinerne Friii Aalborg, Appetize Aalborg og Århus samt forfattede historiske artikler til Århus Festuges jubilæumsmagasin.
  Arbejdsområde: Kommunikation & Media
  Periode: februar 2006 - august 2006
  2003 - 2004

  Co-manager af kassen og salgsassistent

  The Stadium A/S i Lyngby og i butikker på Sjælland.

  Ledelses- og HR-relaterede opgaver:
 • Kasse co-manager med budgetansvar, medarbejderansvar og sikkerhedsansvar.
 • Rejsende supervisor inden for salgs- og kasseområdet og ift. at få skik på rodede butikker rundt om på Sjælland (min øverste, svenske chef gav mig mere og mere ansvar og tilbød mig ledelseskarriere inden for koncernen, hvis jeg ville. Jeg var for ung til at se mulighederne dengang).
 • Oplæring af nyansatte rundt omkring i de forskellige butikker på Sjælland i diverse opgaver.
 • Oplæring af kasseassistenter til de nybyggede butikker.

 • Salgs- og markedsføringsarbejde:
 • Salgshåndtering og hjælpe kunder med at foretage de rigtige køb til deres behov..
 • • Merchandiseassistent superviseret af Stadiums internationale merchandise- og markedsføringsansvarlige.
  Arbejdsområde: Salg
  Periode: juni 2003 - september 2004
  1999 - 2004

  Konkurrenceatlet og atletiktræner

  Holte Atletikklub/Holte IF

  Konkurrencehækkeløber
 • Sjællandsmester i hækkeløb
 • Bronze ved DM i atletik (hækkeløb)
 • Nr. 4 på listen over Danmarks bedste hækkeløbere i min aldersgruppe i 2001-02.

 • Specialisering i:
 • Undervisning af børn og unge i atletik
 • - Atletiktræning af børn i alderen 7-12
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: september 1999 - september 2004
  Mine kompetencer
  Evner
  ingen angivet
  Sprog på arbejdsniveau
  dansk engelsk norsk svensk
  Mine præferencer
  Jobtype
  Deltidsjob Event Freelance Fuldtidsjob Graduate/trainee Iværksætterprojekt Studiejob Studieprojekt/speciale Vikariat
  Arbejdsområde
  Forskning & Udvikling Kommunikation & Media Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse
  Geografi
  Fyn Nordsjælland Storkøbenhavn Sydsjælland & Øer Vestsjælland
  Kontakt mig!
  Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
  HPT