Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

Få opslag som dette inden alle andre

Praktikplads i NCC, Beton & Anlæg, Civil Engineering, Efterår 2024

NCC


Ansøgningsfrist: 01-06-2024 - København

Praktikplads i NCC, Beton & Anlæg, Civil Engineering, Efterår 2024

Vil du være med til at drive den digitale udvikling og lære hvordan man planlægger og styrer komplekse anlægsprojekter? Så er du måske en af vores kommende ingeniør- eller konstruktørpraktikanter i NCC Civil Engineering.

Vi udfører komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter, blandt andet betonbygværker som pumpestationer, spildevandsbassiner, drikkevandsbeholdere, samt ledningsarbejder, tunnelering og byggegruber.

Som praktikant assisterer du med planlægning og styring af egenproduktion og fagentreprenører, koordinering af indkøb af leverancer og efterfølgende udførelse. Du styrer og følger op på tid, kvalitet og økonomi, så vi når i mål med projektet og får en tilfreds bygherre. Som praktikant indgår du som en vigtig del af teamet, og du arbejder tæt sammen med erfarne kolleger. Du udfordres på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne, inden arbejdet udføres. Det er sjovt og spændende, og du får al den hjælp, du skal bruge.

I NCC er vi helt fremme på den digitale udvikling. Vi bruger droner, tablets, 3D print, 3D og 4D modeller, og vi er med til at drive den digitale udvikling i NCC. Der er derfor rig mulighed for at vise, hvad du kan bruge de nyeste teknologier til.

Vær med til at opføre nogle af København og omegns mest spændende projekter, bl.a.:

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
I København er vi i fuld gang med at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal hjælpe med at sikre byen i forbindelse med skybrud. Tunnelen er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan og skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Øst og Vesterbro og lede det videre ud i havnen. Den 1,3 km. lange skybrudstunnel skal krydse under 21 jernbanespor og føres meget tæt på Metroens tunnelrør samt løbe gennem forurenet jord og under flere bevaringsværdige bygninger i det tætte bymiljø. I udførelsen bliver der rammet spuns og brugt sekantpæle til at etableres skaktene, og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen.

Værket ved Søndersø
Efter at have udført de første etaper på Søndersø Vandværk med etablering af kælder og det nye vandværk er vi ved at lægge sidste hånd på miljøsanering og renovering af det gamle vandværk, som skal bevares. Vandværket er HOFORs næststørste og det har i flere år trængt til en større modernisering, og planlægning viste, at der skulle bygges et helt nyt værk. Samtidig har man tilføjet et blødgøringsanlæg, der fjerner en del kalk fra drikkevandet. I hele perioden har det gamle vandværk været i drift for at sikre forsyningen til hovedstadsområdet, det har krævet koordinering og stor kompetence i planlægning og udførelse. Bæredygtighed har været et nøgleord i hele anlægsprocessen af det nye værk. Derfor er en stor del af murstenene i byggeriet genanvendte, og man kan tydeligt se sammenhængen mellem de gamle vandværksbygninger og den nye. Det gamle vandværk bevares delvist og genopføres med samme udseende som det nuværende i de kommende år. Her skal der bl.a. være plads til nye beholdere til rent vand.

Værket ved Regnemark
I Regnemark mellem Køge og Ringsted fortsætter vi med at bygge vandværker for HOFOR. Fra primo 2024 skal vi stå for renovering og nybygning af Danmarks største vandværk – Værket ved Regnemark. Værket forsyner hovedstadsområdet med mere end 14 milliarder liter drikkevand om året, og er ligesom Værket ved Søndersø en del af HOFORs storskala vandværksprogram, der omfatter modernisering af i alt syv regionale vandværker, der skal forsyne hovedstadsområdet med blødgjort drikkevand. Værket ved Regnemark, som ligger nær Køge Å, blev opført i 1964. Det er nu det næste i rækken af HOFORs vandværker, der skal udskiftes med et nyt, tidssvarende vandværk med et centralt blødgøringsanlæg og dertil hørende nye drifts- og anlægsbygninger. Aftalen mellem HOFOR og NCC er en hovedentreprise, der indgår som én ud af tre hovedentrepriser, som skal gennemføres sideløbende. Opgaven omfatter byggeriet af selve vandværket og de mange tilhørende bygge- og anlægsarbejder.

Carbon Capture
Ørsted vil fange 280.000 tons CO2 om året fra det biomassefyrede kraftvarmeværk Asnæsværket ved Kalundborg, der også skal fungere som et CO2-knudepunkt, der håndterer og afskiber 150.000 tons CO2 fra Avedøreværket. Projektet omhandler forskellige bygningsarbejder og havearbejder, blandt andet funderinger til Carbon Capture området, plinte til understøtning af forskelligt udstyr, rørbæringer, teknikbygninger, samt kølevandskanal. Herunder skal der laves nye betonvægge på tværs af kølevandskanalerne ved ny kølevandsbygning, jordarbejder og endeligt omlægninger af rør og kabler mv. Samlet set er det Danmarks første fuldskala Carbon Capture projekt, og dermed bliver det en væsentlig bidragsyder i Danmarks klimamål frem mod 2025 og 2030.

Starten på din karriere
Det er vigtigt for os, at din praktiktid bliver både udfordrende og spændende. Når du starter, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

Det er vores erfaring, at du i dit praktikforløb lærer en masse om dig selv og det at være entreprenør og dermed finde ud af, hvor i branchen du føler dig mest hjemme. Ofte ser vi, at vores praktikanter fortsætter som studentermedhjælpere efter endt praktikophold og senere en fastansættelse.

Det er vigtigt, at du:

  • er studerende på en ingeniør- eller konstruktøruddannelse – har du også en håndværksmæssig baggrund, er det en fordel, men ikke et krav
  • har gode danskkundskaber i tale og skrift, da arbejdssproget er dansk og møder, tegninger mv. derfor er på dansk

Vil du prøve dig selv og din viden af hos os?
Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig.

Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Afdelingschef Brian Geppert på +45 61 96 96 52.

Kontakt:



gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.06.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.



Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


NCC

Østmarken 3B, 2860 Søborg

NCC er en entreprenørvirksomhed med ekspertise i at håndtere komplekse byggeprocesser fra start til slut; på den måde bidrager vi til samfundets positive forandring. NCC bygger skoler, hospitaler, veje, broer, boliger, kontorer og meget andet.

Vi accepterer uopfordrede jobansøgninger: Søg via vores websider
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://studerendeonline.dk/job/2483028//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT