Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

Få opslag som dette inden alle andre

Ankestyrelsen København søger jurister til tilsynsområdet

Ankestyrelsen


Må en borgmester trække turister til byen ved at medvirke i en reklamevideo for en lokal virksomhed? Må en region stoppe med at behandle sager om aktindsigt med henvisning til en global pandemi?

Vil du være med til at kridte den juridiske bane op for kommuner og regioner? Så har vi lige nu ledige stillinger på vores tilsynsområde.

Tilsynsområdet i Ankestyrelsen

Vores to tilsynskontorer varetager Ankestyrelsens tilsynsopgaver over for kommuner og regioner.

Det ene kontor, Tilsyn 1, fører tilsyn med kommuner og regioner inden for en bred vifte af retsområder - forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven, kommunalfuldmagten og sektorlovgivningen, fx på miljø- og planområdet.

Det andet kontor, Tilsyn 2, fører tilsyn med kommunerne på børne- og handicapområdet og på beskæftigelsesområdet. Herudover behandler kontoret sager om mellemkommunal uenighed, klagesager fra Socialtilsynene og klagesager om længerevarende botilbud og magtanvendelse. Det er blandt andet sager, hvor to kommuner er uenige om, hvem der skal bære udgiften til forskellige velfærdsydelser.

Vores tilsynskontorer holder til i København.

Selvstændige opgaver, god fleksibilitet og faglig udvikling

Som jurist hos os vil din hovedopgave bestå i selvstændigt at skrive udtalelser og træffe afgørelser i dine sager. Sagerne vil typisk have for stor betydning for den enkelte borger og for praksis på området i alle kommuner. Det betyder en arbejdsdag med et stort ansvar. Samtidig giver det god fleksibilitet og mulighed for, at du kan tilrettelægge dit arbejde, så det passer godt ind i dit liv i øvrigt. Med udgangspunkt i opgaveløsningen tilbyder vi fleksibel arbejdstilrettelæggelse, herunder flekstid for fuldmægtige og mulighed for at aftale hjemmearbejde i op til 2 dage ugentligt.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab på mere end 350 jurister, der hjælper dig med grundig indføring i vores faglige områder og med løbende sparring, så du hurtigt bliver kompetent til selv at behandle sager. Udover dygtige og hjælpsomme kolleger får du hos os en chef, der selv har en høj juridisk faglighed, og som kan give dig konkret feedback og sparring.

Hør fra vores medarbejdere, hvad de i øvrigt siger om at arbejde i Ankestyrelsen her:

Dine muligheder i Ankestyrelsen

Børn, pensioner, arbejdsskader, beskæftigelse, støtte til ældre, enlige og personer med handicap - og mere til; Ankestyrelsens sagsområder dækker bredt, og vi gør en forskel for mennesker i en situation, hvor de har brug for hjælp og støtte.

Når du er blevet kompetent til at skrive udtalelser og træffe afgørelser inden for sagsområdet, får du mulighed for at prøve kræfter med mange andre typer opgaver, fx vejledning og undervisning, bidrage til høringssvar om lovforslag, § 20 spørgsmål, og ikke mindst at forberede og skrive principmeddelelser, der sætter retning for lovfortolkning og praksis på vores faglige områder.

Vores mange sagsområder og mobilitetsordning for fuldmægtige betyder, at du opbygger en bred juridisk faglighed og ekspertise på centrale velfærdsområder og på forvaltningsretten. Læs mere om mobilitetsordningen og karrierevejene i Ankestyrelsen her:

Vil du være vores kollega?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning senest den 26. maj. Vedhæft desuden cv og eksamensbevis med karakterer fra både bachelor- og kandidatuddannelse. Har du andre relevante dokumenter, er du velkommen til også at vedhæfte dem.

Du skal søge via linket her på siden. Rekrutteringsprocessen kan du læse mere om neden for.

Vi har brug for, at du har

  • overblik og evnen til at finde kernen i en sag – også når den er på 1000 sider
  • styr på din juridiske metode og forvaltningsretten, så du kan skære sagerne til med blik for kvalitet og effektivitet
  • en skarp pen, så du kan skrive klart og præcist
  • lyst og evne til faglig sparring og generøst kollegaskab
  • mod på en stejl læringskurve og på at tage ansvar for din egen sagsportefølje og egne mål.

Rekrutteringsprocessen

Ankestyrelsen har adresser i København og Aalborg. Du vil i ansøgningsprocessen skulle tilkendegive, om du ønsker arbejdssted i Aalborg eller København.

Har du et særligt ønske om at begynde på tilsynsområdet, angiver du dette i ansøgningsskemaet. Har du ønske om nogle af vores andre områder, vil du kunne angive dette samme sted.

Du skal søge via linket her:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=179936&DepartmentId=6085&SkipAdvertisement=true

Når et centralt ansættelsesudvalg har gennemgået alle ansøgninger, kalder vi et udvalg af ansøgere til en første runde samtaler. Her vi vurderer det faglige match i forhold til opgaverne og matchet generelt i forhold til Ankestyrelsen.

På baggrund af første runde samtaler beslutter det centrale ansættelsesudvalg, hvilke ansøgere de vurderer er relevante at se til en anden samtale. På baggrund ansøgernes ønsker, kommer ansøgerne til samtale med chefen for det kontor, som de har ønsket. Her kan begge parter vurdere det personlige og specifikke faglige match.

Cheferne beslutter på den baggrund, hvem de ønsker at tilbyde ansættelse.

Praktiske oplysninger og ansættelsesvilkår

Vi forventer at holde første runde samtaler i uge 23 og anden runde i uge 24.

Vi ser gerne, at du kan begynde d. 1. september.

Du bliver ansat efter overenskomsten for akademikere i staten. Er du færdiguddannet bliver du ansat som enten fuldmægtig eller konsulent afhængigt af dine kvalifikationer. Har du bestået din bachelor, men ikke din kandidat endnu, kan du blive ansat som bachelor på deltid, indtil du har bestået din kandidat, hvor du overgår til fuldmægtigansættelse.

Ansættelsesområdet er Social-, Bolig- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner.

Tilbyder vi dig stillingen, er det under forudsætning af, at du kan fremvise en tilfredsstillende straffeattest.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til ankechef Mette Bygvraa Jønsson (København), 61 89 72 68, eller ankechef Kit Purkær Madsen (Aalborg), 33 41 12 00.

Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

Ankestyrelsen er en uafhængig styrelse under Social-, Bolig- og Ældreministeriet og klageinstans på social-, børne-, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet. Ankestyrelsen har til huse i både Aalborg og København. Styrelsen har mere end 500 medarbejdere og afgør cirka 50.000 sager årligt. Derudover laver vi analyser, tilsyn, vejledning og undervisning. Vi går op i høj kvalitet i opgaveløsningen, kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangsform.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 26.05.2024
Delvist fjernarbejde
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i StuderendeOnline

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Ankestyrelsen

Teglholmsgade 3, 2450 København

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 55.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Vi accepterer uopfordrede jobansøgninger: Søg via vores websider
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://studerendeonline.dk/job/2563526//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT