Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

140 legater fundet i alt


Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 300 td. kr. pr. år

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for E. Marcussens feriehuse 170 td. kr. pr. år

Studie-/uddannelsesrejser og almennyttige formål på Bornholm


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn 100 td. kr. pr. år

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Murermester Chr. J. A. Nielsen og hustrus legat 100 td. kr. pr. år

Studierejser, dygtige elever samt højnelse af Learnmark Horsens' standard


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Erik Kauffeldts Fond 98 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Keflico A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Uddannelse for personer inden for hotel- og restaurationsbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Arnold Willers Legat nr. 87

Populær formidling af videnskabsstudier gn. konkurrence (SRP-opgaver)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond (www.bek-nielsenfonden.dk)

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet - SE FONDENS HJEMMESIDE


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

FAMILIELEGAT - Kun efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg og disses sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

National Assist Fond "NAF"

Studerende til undervisning, studieophold og studierejser mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond 1000 td. kr. pr. år

Unge handelsmænd M/K


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2024

Erik og Magda Sterregaards Mindefond 100 td. kr. pr. år

Tilskud til vanskeligt stillede børn og uddannelse af unge bosiddende i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2024

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond 100 td. kr. pr. år

Uddannelse af nuværende og tidligere elever ved Haderslev Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2024

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2024

DSEB's fond 100 td. kr. pr. år

Studiehjælp i Danmark og udlandet for studerende Cphbusiness


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

DSEB's fond 100 td. kr. pr. år

Studiehjælp i Danmark og udlandet for Niels Brock studerende/dimittender


læs

Ansøgningsfrist: 02.06.2024

DSEB's fond 100 td. kr. pr. år

Studiehjælp i Danmark og udlandet for CBS studerende/dimittender


læs

Ansøgningsfrist: 02.06.2024

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Studieophold til børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen


læs

Ansøgningsfrist: 28.06.2024

Rasmus Jakobsens Legat 20 td. kr. pr. år

Almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer beboerne til gode


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2024

Rentier Peter Jensen Fiskers Legat

Unge fra Skærbæk sogn og Tønder amt med ønske om uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2024

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2024

Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Unge sønderjyders studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2024

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond 100 td. kr. pr. år

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Aarhus Oliefabriks Fond for almene formål 90 td. kr. pr. år

Rejselegater for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Avlsforeningen for SDM's Fond til fremme af almennyttige formål 50 td. kr. pr. år

Til støtte af projekter med Dansk Holstein


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Studerende ved danske ingeniøruddannelser til studieophold i udlandet (Formål D5)


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2024

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Studerende ved danske ingeniøruddannelser til praktikophold i udlandet (Formål D1)


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2024

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2024

Blixfonden 300 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Skolerejser i form af klasseudveksling


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2025

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2025

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede

Studierejser for unge musikstuderende med synshandicap


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Svagtstillede børn/unges uddannelse samt kvinder der ikke har haft adgang til rimelig uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Tårnby Kommune

Unge fra Tårnby Kommune under uddannelse (Studiepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Nordsjællands landbrugsskoles fond 100 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2024

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2024

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2024

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 02.11.2024

Inge Mogensens Legat 600 td. kr. pr. år

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2024

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2024

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2024

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2024

Restauratørstiftelsen

Elever fra Københavns Kokke og Tjenerskole


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2024

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Gartnererhvervet på Fyn


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2025

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2025

Hanna Lunds Musiklegat 55 td. kr. pr. år

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2025

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2024

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2024

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2024

Ida Maria Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2025

Jens Hansens Mindelegat 100 td. kr. pr. år

Unge under 25 år, uden formue, bosiddende i Holbæk Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2025

Eja Packness' Fond 10 td. kr. pr. år

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2025

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat 10 td. kr. pr. år

Efterkommere af fam. Mindegaard & beboere i Hersnap-Dalby t. uddannelsesrejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2025

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2025

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2025

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2025

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 22 td. kr. pr. år

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2025

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2025

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td. kr. pr. år

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2025

Greve A. Brockenhuus-Schacks Legat

Sønderjyders videreuddannelse eller studierejser i udlandet samt sydslesvigere


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2025

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Unges uddannelse indenfor handel og erhverv


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2025

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2025

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2025

Fairlån Legatet 5 td. kr. pr. år

Studerende med store drømme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2025

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2025

Herning Egnens Landbrugsfond 100 td. kr. pr. år

Forening/person med indsats for landbrugets omdømme


læs

Ansøgningsfrist: 02.05.2025

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole 100 td. kr. pr. år

Enker og børn af lærere i den danske folkeskole


læs

Ansøgningsfrist: 08.05.2025

Familien Nyholms Hjælpelegat 12 td. kr. pr. år

Familiemedlemmer til Jochum Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2025

Jørgen Buch's Fond

støtte til studerendes studiebesøg i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2025

Næstvedegnens Landbrugsfond

Almennyttige formål til gavn for landbruget, landbofolket m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 22.05.2025

Følsgaard Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Hans Følsgaard A/S samt Hans Følsgaards descendenter


læs

 

Hoven Energi- & Udviklingsfond 285 td. kr. pr. år

Støtte til enkeltpersoner, foreninger og erhverv i Hoven


læs

 

Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat 118.6 td. kr. pr. år

Unges uddannelse, kronisk syge & invalider med tilknytning til Rødovre


læs

 

Frands Olsens Rejsefond for unge landmænd 100 td. kr. pr. år

Unge landmænd i forbindelse med studieophold i udlandet


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT