125 legater fundet i alt


Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MFK's Almene Fond 800 td. kr. pr. år

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Helsingør Gymnasiums Elevfond

Aktiviteter og studierejser for elever på Helsingør Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Studierejser, primært for økonomisk trængte håndværkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Niels Smed Søndergaards Legat til Fremme af det Nordiske Samarbejde for Thy

Studieophold og skoleudveksling i nordiske lande - borgere i Thy/Hanherred


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Næstved Gymnasium og HF's støttefond

Trængende elever og kursister på Næstved Gymnasium og HF


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2018

Restauratørstiftelsen

Elever fra Københavns Kokke og Tjenerskole


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2018

Hanna Lunds Musiklegat 55 td. kr. pr. år

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse af C.A. Qvade og S.E. Langes fætre, kusiner og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Ida Marie Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Stephan Svendsens Mindelegat

Unge landmænds uddannelse i Danmark eller i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 17.01.2019

Aarhus Oliefabriks Fond for almene formål 90 td. kr. pr. år

Rejselegater for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Studerende med tilknytning til Lauritzen Gruppen til studieophold i udland og boglegat


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.5 mio. kr. pr. år

Medlemmerne af slægterne Tafdrup og Schaltz - studieformål, rejser mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Borgervennen af 1788 215 td. kr. pr. år

Udlandsophold ifm. studier for medlemmer af Borgervennen af 1788


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Hotelværter, restauratører samt kokke- og tjenerelever


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- og restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Sara og Nathan Margulies Fond

Studerende indenfor jødiske studier, arkæologi, religionshistorie m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Kulturelle formål, aktiviteter for unge og udsmykning af Snested-Nørhå


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2019

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond 200 td. kr. pr. år

Aktiviteter i tidligere Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2019

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Skolerejser i form af klasseudveksling


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Greve A. Brockenhuus-Schacks Legat

Sønderjyders videreuddannelse eller studierejser i udlandet samt sydslesvigere


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden 500 td. kr. pr. år

Uddannelse & forskning til personer m. tilknytning til Nordthy og Hannæs


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Fairlån Legatet 5 td. kr. pr. år

Studerende med store drømme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Anna Claessen la Cours Fond

Islandske studerende der ønsker at studere medicin i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole

Enker og børn af lærere i den danske folkeskole


læs

Ansøgningsfrist: 08.05.2019

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i den danske folkekirke

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster


læs

Ansøgningsfrist: 08.05.2019

Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond

Danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs

Efterkommere af L. Hammerich og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond

Uddannelse af nuværende og tidligere elever ved Haderslev Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Kongens Lyngby Fonden for fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen

Unge mænd eller kvinder under uddannelse inden for dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

DSEB - Danish Society for Education and Business

Studiehjælp i Danmark og udlandet for Niels Brock studerende/dimittender


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

DSEB - Danish Society for Education and Business

Studiehjælp i Danmark og udlandet for CBS studerende/dimittender


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

DSEB - Danish Society for Education and Business

Studiehjælp i Danmark og udlandet for Cphbusiness studerende/dimittender


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Murermester Chr. J. A. Nielsen og hustrus legat

Studierejser, dygtige elever samt højnelse af Learnmark Horsens' standard


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Aalborg Fonden 133 td. kr. pr. år

Almennyttige formål samt uddannelse for personer fra Aalborg og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2019

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2019

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Arnborg Hedegaards Mindelegat 3 td. kr. pr. år

Landbrugsstuderende eller unge tilknyttet feltets videnskabelige område


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

Dagmar og Joseph Samsons Fond

Studier og aktiviteter, der styrker den dansk-franske relation


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond

Uddannelse og studierejser inden for jordbrugshvervet


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Unges uddannelse eller studierejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 10.10.2019

Landbocentrums Uddannelseslegat

Uddannelse og studieophold inden for landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2019

Tårnby Kommune

Unge fra Tårnby Kommune under uddannelse (Studiepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2019

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond 50 td. kr. pr. år

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Uddannelse og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Th. R. Knudsens Mindelegat til fordel for Hou Skole

Uddannelse og rejser for unge fra Langeland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Blixfonden 400 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Det Weberske Studielegat

Unge fra Ærø, der er optaget på universiteter, ingeniøruddannelserne mv.


læs

Ansøgningsfrist: 14.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td. kr. pr. år

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond 17.7 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Gudbjörg og Ejnar Honoré


læs

 

Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond 17.7 mio. kr. pr. år

Videreuddannelse inden for byggeri samt hotel og restaurationsbranchen


læs

 

Louis Petersens Legat 9.16 mio. kr. pr. år

Højnelse af detailhandel


læs

 

Mads Eg Damgaards Familiefond 2.5 mio. kr. pr. år

Mads Eg Damgaards familie eller andre med tilknytning til fondsstifteren


læs

 

Ole Heyes Fond 640 td. kr. pr. år

Uddannelse af landbrugsmedarbejdere


læs

 

Helene Elisabeth Bunkelmann Marckwardts Fond 500 td. kr. pr. år

Almennyttige og almenvelgørende formål


læs

 

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn 350 td. kr. pr. år

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

 

L. C Lauritzens Familiefond, Silkeborg 225 td. kr. pr. år

Efterkommere af L.C Lauritzen, medarbejdere samt almennyttige formål


læs

 

Herning Egnens Landbrugsfond 151 td. kr. pr. år

Forening/person med indsats for landbrugets omdømme


læs

 

Direktør Erik Kauffeldts Fond 65 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Aalborg Træ- og Finerhandel A/S


læs

 

Christina Ræbilds Mindelegat 6 td. kr. pr. år

Elever/forhenværende elever på Faaborg Gymnasium


læs

 

Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater til støtte for konditorsvende 3 td. kr. pr. år

Uddannelsesformål, herunder uddannelse i udlandet for konditorsvende


læs

 

Anton og Anna Margrethe Nielsens Mindelegat over deres søn manufakturhandler Carl Nielsen

Uddannelse, udlandsophold eller økonomisk trængende med tilknytning til Sydthy


læs

 Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT