134 legater fundet i alt


Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Næstved Gymnasium og HF's støttefond

Trængende elever og kursister på Næstved Gymnasium og HF


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Studie- og praktikophold for erhvervsstuderende i USA


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Uddannelse og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Aarhus Oliefabriks Fond for almene formål 90 td. kr. pr. år

Rejselegater for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Uddannelse for personer inden for hotel- og restaurationsbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Humanity in Action-Danmark 30 td. kr. pr. år

Rejselegat til unge, der arbejder fagligt, socialt mm. med flygtningespørgsmål


læs

Ansøgningsfrist: 16.09.2020

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede

Studierejser for unge musikstuderende med synshandicap


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Studieophold til børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen


læs

Ansøgningsfrist: 04.10.2020

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 14.10.2020

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Svagtstillede børn/unges uddannelse samt kvinder der ikke har haft adgang til rimelig uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Skolerejser i form af klasseudveksling


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Tårnby Kommune

Unge fra Tårnby Kommune under uddannelse (Studiepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 500 td. kr. pr. år

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Blixfonden 400 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Inge Mogensens Legat 600 td. kr. pr. år

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2020

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2020

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2020

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2020

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td. kr. pr. år

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2020

Restauratørstiftelsen

Elever fra Københavns Kokke og Tjenerskole


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2020

Hanna Lunds Musiklegat 55 td. kr. pr. år

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2021

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Ida Maria Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2021

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Student exchange in Nordic and Baltic countries – theoretical studies (Nordplus Junior)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Student exchange in Nordic and Baltic countries – work placements (Nordplus Junior)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat

Efterkommere af familien Mindegaard, k/m til dygtigegørelse ved rejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2021

Sara og Nathan Margulies Fond

Studerende indenfor jødiske studier, arkæologi, religionshistorie m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2021

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td. kr. pr. år

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2021

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde.


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2021

Jens Hansens Mindelegat

Unge under 25 år, uden formue, bosiddende i Holbæk Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 09.04.2021

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2021

Greve A. Brockenhuus-Schacks Legat

Sønderjyders videreuddannelse eller studierejser i udlandet samt sydslesvigere


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2021

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden

Uddannelse & forskning til personer m. tilknytning til Nordthy og Hannæs


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2021

Låneberegner Legatet 1.5 td. kr. pr. år

Studerende med tilknytning til Fyn


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2021

Herning Egnens Landbrugsfond 100 td. kr. pr. år

Forening/person med indsats for landbrugets omdømme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Fairlån Legatet 5 td. kr. pr. år

Studerende med store drømme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Arnold Willers Legat nr. 87

Populær formidling af videnskabsstudier gn. konkurrence (SRP-opgaver)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole

Enker og børn af lærere i den danske folkeskole


læs

Ansøgningsfrist: 08.05.2021

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond

Uddannelse af nuværende og tidligere elever ved Haderslev Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2021

Murermester Chr. J. A. Nielsen og hustrus legat

Studierejser, dygtige elever samt højnelse af Learnmark Horsens' standard


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

MFK's Almene Fond 800 td. kr. pr. år

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.06.2021

Almind Sparekasses Fond

Almennyttige formål i Almind Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 25.06.2021

Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Unge sønderjyders studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 03.07.2021

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 05.07.2021

Rasmus Jakobsens Legat 20 td. kr. pr. år

Almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer beboerne til gode


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2021

Rentier Peter Jensen Fiskers Legat

Unge fra Skærbæk sogn og Tønder amt med ønske om uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Følsgaard Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Hans Følsgaard A/S samt Hans Følsgaards descendenter


læs

 

Mads Eg Damgaards Familiefond 2.5 mio. kr. pr. år

Mads Eg Damgaards familie eller andre med tilknytning til fondsstifteren


læs

 

Ole Heyes Fond 670.5 td. kr. pr. år

Uddannelse af landbrugsmedarbejdere


læs

 

Helene Elisabeth Bunkelmann Marckwardts Fond 450 td. kr. pr. år

Almennyttige og almenvelgørende formål


læs

 

Hoven Energi- & Udviklingsfond 285 td. kr. pr. år

Støtte til enkeltpersoner, foreninger og erhverv i Hoven


læs

 

L. C Lauritzens Familiefond, Silkeborg 225 td. kr. pr. år

Efterkommere af L.C Lauritzen, medarbejdere samt almennyttige formål


læs

 

Fonden for E. Marcussens feriehuse 170 td. kr. pr. år

Studie-/uddannelsesrejser og almennyttige formål på Bornholm


læs

 

Direktør Erik Kauffeldts Fond 75 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Aalborg Træ- og Finerhandel A/S


læs

 

Anton og Anna Margrethe Nielsens Mindelegat over deres søn manufakturhandler Carl Nielsen 40 td. kr. pr. år

Uddannelse, udlandsophold eller økonomisk trængende med tilknytning til Sydthy


læs

 

Christina Ræbilds Mindelegat 5 td. kr. pr. år

Elever/forhenværende elever på Faaborg Gymnasium


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT