152 legater fundet i alt


Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 200.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Initiativer på danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. pr. år

En person/institution, der har gjort en særlig indsats for mennesker med CP


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. pr. år

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. pr. år

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jette & Knuds Maritime Fond 1000 td. kr. pr. år

Projekter og initiativer med maritimt fokus i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johan Heinrich Hoffmann og hustrus Mindefond 590 td. kr. pr. år

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for bygge- og anlægsvirksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AUHE Midtvests Støttefond 250 td. kr. pr. år

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Det sociale og/eller faglige studiemiljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beskæftigelsesministeriet 50 td. kr. pr. år

Prisopgave i arbejdsmarkedspolitik 2019


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beskæftigelsesministeriet 50 td. kr. pr. år

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy 5 td. kr. pr. år

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Egil og Maja Christiansens familielegat

Efterkommere af skipper Hans Jokum Johansen Happe, Bagenkop, mfl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Rejser til Fredensborg Kommunes venskabsbyer i form af et rejsetilskud


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Venskabsbyrejser til ekstraordinære udgifter i Fredensborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende på School of Pharmaceutical Sciences, Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

National Assist Fond "NAF"

Studerende til undervisning, studieophold og studierejser mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Odder Kommune

Udviklingsprojekter i Den Åbne Skole i Odder Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Dr. Med. E. Buschs Fødselsdagsfond Rigshospitalet

Læger i neurokirurgisk hoved uddannelse. Støtte til studierejser og tilsvarende uddannelsesformål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ribe Katedralskoles Legater

Aktiviteter i forbindelse med undervisningen på Ribe Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slagelse Kommune

Studielivspuljen til events og aktiviteter i Slagelse Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stillinges Fond

Unge håndværkeres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stillinges Fond

Grupper af håndværkeres studieture til udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bikubenfonden 120 mio. kr. pr. år

Academic Guest House, New York


læs

Ansøgningsfrist: 12.06.2023

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td. kr. pr. år

Støtte til ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: 25.06.2023

Carl Julius Petersens Hjælpefond 303 td. kr. pr. år

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Færchfonden 15 mio. kr. pr. år

Uddannelsesprojekter i Nordvestjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Musikundervisning og lignende aktiviteter - børn og unges læringsmiljøer


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

BHJ-Fonden 2.6 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2023

Erik og Magda Sterregaards Mindefond 100 td. kr. pr. år

Tilskud til vanskeligt stillede børn og uddannelse af unge bosiddende i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4.4 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål, forbedring af miljøet og samfundsudvikling


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2023

Jubilæumsfonden ved School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet 100 td. kr. pr. år

Godtgørende initiativer rettet imod Aarhus BSS' studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Folkehøjskolernes Forening

Forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Folkehøjskolernes Forening

Implementering af viden, ordninger og ideer samt pilotprojekter på højskoler


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Uddannelsesaktiviteter m.v. til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945`s Fond

Unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Fonden af Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre siden 1844 450 td. kr. pr. år

Humanitære, videnskabelige, kulturelle, kunstneriske, sportslige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2023

Carlsen-Langes Legatstiftelse

Fremme af forst- og skovvæsenet i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2023

Carlsen-Langes Legatstiftelse

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2023

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2023

Fabrikant Knud Abildgaards Fond (SDU)

Rimelige boligvilkår for studerende ved SDU


læs

Ansøgningsfrist: 08.11.2023

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet - nr 76 10 td. kr. pr. år

Studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på AU


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2023

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturfagslærere i grundskolen - Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2023

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturfagsundervisere på læreruddannelsen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2023

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturtematiske pædagogiske indsatser - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2023

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Natur- og teknologilærer i grundskolen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2023

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturvidenskabelige gymnasielærere - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2023

Justitsråd Hermann Møllers Legat 40 td. kr. pr. år

Elever, dimittender og lærere på Aalborg Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Hertha & Børge Fredskovs Fond

Institutioner til almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

SILM Fonden

Økonomisk støtte


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

SILM Fonden

Støtte til tidsbegrænsede projekter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Test

Tekniske Højskoler


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Test

Handelsskole/Handelshøjskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Ejendomsmæglernes Fond 846 td. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2024

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Network projects between schools in Nordic and Baltic countries (Nordplus Junior)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2024

William & Hugo Evers Fond 200 td. kr. pr. år

Studielegat til danske studerende fx. ifm. sygdom


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2024

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2024

FDE Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Initiativpris til støtte af dansk godstransport og logistik


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2024

Kirsten Schottlænders Fond

Lærere, forskere og studerende inden for det iberoromanske område


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Sdr. Lem andelskasses Fond

Initiativer/almennyttige formål med relation til Sdr. Lem og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Kraks Fond

Samfundsnyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 07.03.2024

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td. kr. pr. år

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2024

Hover Sparekasses Fond 109 td. kr. pr. år

Almen velgørende eller almennyttige formål i Hover Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2024

Risskov Amtsgymnasiums Støttefond R.A.S

Elever på Risskov Amtsgymnasium, RiG, med en række priser


læs

Ansøgningsfrist: 18.04.2024

I. P. Nielsen Fonden 265 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Kanoudlejer Arne F. Olesens Mindefond 80 td. kr. pr. år

Aktiviteter i institutioner og foreninger i Tørring Kirkesogn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Polyteknisk forenings studenter sociale Fond

Arrangementer eller løbende aktiviteter med studentersocialt sigte


læs

Ansøgningsfrist: 07.05.2024

Handelskammerets Uddannelsesfond

Danske kvinder og mænds uddannelse i ind-og udland i handelsmæssig øjemed


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2024

Københavns Universitets almene fond

Videnskabelige, sociale og kulturelle formål på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

Otto Mønsteds Fond 30 mio. kr. pr. år

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU, CBS, AAU, AU og SDU


læs

Ansøgningsfrist: 06.06.2024

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Humanvidenskabelig forskning (Kernegruppeprogrammet)


læs

 

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Tværfaglig humanvidenskabelig forskning (Metahum Initiativ)


læs

 

Villum Fonden 608 mio. kr. pr. år

Etablering af makerspaces som læringslaboratorier


læs

 

Claus Sørensens Fond 31 mio. kr. pr. år

C. Sørensens descendenter/almennyttige formål inkl. fremme af fiskeri


læs

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. pr. år

Projekter til fremme af gensidig mellemmenneskelig forståelse


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT