154 legater fundet i alt


VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Visiting professorships - Forskning inden for sundhedsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Initiativer på danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 153.33 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 197 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Det sociale og/eller faglige studiemiljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td. kr. pr. år

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td. kr. pr. år

Andre trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og gymnasiet på Sankt Annæ


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jurrådets Fond 70 td. kr. pr. år

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beskæftigelsesministeriet 50 td. kr. pr. år

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beskæftigelsesministeriet 50 td. kr. pr. år

Prisopgave i arbejdsmarkedspolitik 2019


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Rejser til Fredensborg Kommunes venskabsbyer i form af et rejsetilskud


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Venskabsbyrejser til ekstraordinære udgifter i Fredensborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende på School of Pharmaceutical Sciences, Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Odder Kommune

Udviklingsprojekter i Den Åbne Skole i Odder Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Retsassessor Atke Bentsens og hustru Margit Bentsens fond

Elever i afgangsklasserne på Hjørring Gymnasium og HF-kursus


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slagelse Kommune

Studielivspuljen til events og aktiviteter i Slagelse Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

I. P. Nielsen Fonden 265 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Kanoudlejer Arne F. Olesens Mindefond 80 td. kr. pr. år

Aktiviteter i institutioner og foreninger i Tørring Kirkesogn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Prisen for 'Det gode projekt', der har forbedret studiemiljøet socialt eller fagligt


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Almennyttige formål inden for Brovst Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Handelskammerets Uddannelsesfond

Danske kvinder og mænds uddannelse i ind-og udland i handelsmæssig øjemed


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2019

Københavns Universitets almene fond

Videnskabelige, sociale og kulturelle formål på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 25.05.2019

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: 05.06.2019

Carl Julius Petersens Hjælpefond 303 td. kr. pr. år

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2019

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Musikundervisning og lignende aktiviteter - børn og unges læringsmiljøer


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

Udenrigsministeriet

Ulandsrelaterede oplysningsaktiviteter i form af "Oplysningsprojekter"


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

15. Juni Fonden 38 mio. kr. pr. år

Forskning og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Aarhus Universitets Jubilæumsfond

Aarhus Universitet, forskning, uddannelse, publikationer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Folkehøjskolernes Forening

Forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Folkehøjskolernes Forening

Implementering af viden, ordninger og ideer samt pilotprojekter på højskoler


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Uddannelsesaktiviteter m.v. til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Sydslevigsk Udvalg af 5. Maj 1945`s Fond

Unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Wistifonden

Det Danske Kulturinstitut


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fremme af forst- og skovvæsenet i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

F.W. Frank og hustrus Legat

Værdigt trængende, uddannelse og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Krista og Hans Risagers Fond

Udvikling af Brønderslev som by eller egnscentrum


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet - nr 76 10 td. kr. pr. år

Studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på AU


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2019

Siemensfonden 335.55 td. kr. pr. år

Bachelor- og masterafgangsprojekter inden for naturvidenskaben v. donationer


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Siemensfonden 335.55 td. kr. pr. år

Uddannelses- og forskningsmæssige samt videnskabelige formål i naturvidenskaben


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Humanvidenskabelig forskning, Kernegruppeprogrammet


læs

Ansøgningsfrist: 03.12.2019

Justitsråd Hermann Møllers Legat 40 td. kr. pr. år

Elever, dimittender og lærere på Aalborg Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Hertha & Børge Fredskovs Fond

Institutioner til almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturfagsundervisere på læreruddannelsen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturtematiske pædagogiske indsatser - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Natur- og teknologilærer i grundskolen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturvidenskabelige gymnasielærere - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturfagslærere i grundskolen - Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2020

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Gisselfeld Kloster 263 td. kr. pr. år

Studier ved Københavns Universitet inden for jura, medicin, teologi eller filologi


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Kirsten Schottlænders Fond

Lærere, forskere og studerende inden for det iberoromanske område


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Sdr. Lem andelskasses Fond

Initiativer/almennyttige formål med relation til Sdr. Lem og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Ludvigsens Legat 800 td. kr. pr. år

Vanskeligt stillede børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 10.03.2020

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td. kr. pr. år

Kulturelle formål, aktiviteter for unge og udsmykning af Snested-Nørhå


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2020

Risskov Amtsgymnasiums Støttefond R.A.S

Elever på Risskov Amtsgymnasium, RiG, med en række priser


læs

Ansøgningsfrist: 18.04.2020

Claus Sørensens Fond 22.03 mio. kr. pr. år

C. Sørensens descendenter/almennyttige formål inkl. fremme af fiskeri


læs

 

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. pr. år

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


læs

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. pr. år

Projekter til fremme af gensidig mellemmenneskelig forståelse


læs

 

Ejendomsmæglernes Fond 846 td. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige og sociale formål


læs

 

Sparekassen Sæbys Fond 750 td. kr. pr. år

Almennyttige formål med tilknytning til Gammel Sæby Kommune


læs

 

SILM Fonden 390 td. kr. pr. år

Uddannelse, viden og forskning


læs

 

Harald Halkiers Legat til drenges opdragelse til befalingsmænd i Den Danske Handelsflaade 75 td. kr. pr. år

Uddannelse på skoleskib for unge mennesker


læs

 

Kristeligt skolefond af 1986 70 td. kr. pr. år

Skoler, elever og forskning i det evangelisk Lutherske virke


læs

 

Jydsk Pædagog-Seminariums Fond 50 td. kr. pr. år

Lærere og studerende ved Jydsk Pædagog-Seminarium


læs

 

Jydsk Pædagog-Seminariums Fond 50 td. kr. pr. år

Udvikling af godt studiemiljø på Jydsk Pædagog-Seminarium


læs

 

Fonden BSS Books 12.5 td. kr. pr. år

Studentersociale formål ved Århus Universitet


læs

 

Trivselslegatet 8 td. kr. pr. år

Trivselslegatets Miljøpris


læs

 Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT