155 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Visiting professorships - Forskning inden for sundhedsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Initiativer på danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 160 td. kr. pr. år

Foreninger, uddannelse, hospitaler, miljøet, kultur og kunstnere m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Det sociale og/eller faglige studiemiljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td. kr. pr. år

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jurrådets Fond 50 td. kr. pr. år

Projekter til gavn for jurastuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tietgenskolens Fond 27 td. kr. pr. år

Tietgenskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Rejser til Fredensborg Kommunes venskabsbyer i form af et rejsetilskud


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Venskabsbyrejser til ekstraordinære udgifter i Fredensborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studie samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Helsingør Gymnasiums Elevfond

Aktiviteter og studierejser for elever på Helsingør Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende på School of Pharmaceutical Sciences, Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Odder Kommune

Udviklingsprojekter i Den Åbne Skole i Odder Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slagelse Kommune

Studielivspuljen til events og aktiviteter i Slagelse Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet (Pris)


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2018

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Naturfagslærere i grundskolen - Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Naturfagsundervisere på læreruddannelsen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Naturtematiske pædagogiske indsatser - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Natur- og teknologilærer i grundskolen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Naturvidenskabelige gymnasielærere - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Almennyttige formål inden for Brovst Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.02.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Folkehøjskolernes Forening

Forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Folkehøjskolernes Forening

Implementering af viden, ordninger og ideer samt pilotprojekter på højskoler


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kulturfonden for Danmark og Finland

Kulturstimulerende virksomheder mellem Danmark og Finland (DK ansøgere)


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Sdr. Lem andelskasses Fond

Initiativer/almennyttige formål med relation til Sdr. Lem og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Merkur Fonden 735 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 08.03.2019

Wistifonden

Det Danske Kulturinstitut


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Kulturelle formål, aktiviteter for unge og udsmykning af Snested-Nørhå


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2019

Fonden Børnenes vel Esbjerg

Formål til gavn for børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2019

Nikolai og Felix Fonden - H.H. Prins Nikolai's og H.H. Prins Felix's Fond 614.08 td. kr. pr. år

Humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Undervisningsministeriet

Særligt eksemplariske undervisningsprojekter med Springfrøprisen


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Risskov Amtsgymnasiums Støttefond R.A.S

Elev på RiG, der er en god kammerat


læs

Ansøgningsfrist: 18.04.2019

Risskov Amtsgymnasiums Støttefond R.A.S

1.g elev på RiG som har ydet en ekstraordinær indsats ifht. det sociale liv


læs

Ansøgningsfrist: 18.04.2019

Risskov Amtsgymnasiums Støttefond R.A.S

Elev på RiG, der har iværksat aktiviteter på gymnasiet fagligt eller socialt


læs

Ansøgningsfrist: 18.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

I. P. Nielsen Fonden 215 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Prisen for 'Det gode projekt', der har forbedret studiemiljøet socialt eller fagligt


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Konsul Axel Nielsen Mindelegat

Uddannelsesinstitutioner inden for handel


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2019

Københavns Universitets almene fond

Videnskabelige, sociale og kulturelle formål på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: 03.06.2019

Carl Julius Petersens Hjælpefond

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2019

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Musikundervisning og lignende aktiviteter - børn og unges læringsmiljøer


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Projekter der omfatter udarbejdelse af digitalt undervisningsmateriale


læs

Ansøgningsfrist: 29.08.2019

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Erhvervsskolers etableringsomkostninger ifm. oprettelse af satellitafdeling


læs

Ansøgningsfrist: 08.09.2019

Udenrigsministeriet

Ulandsrelaterede oplysningsaktiviteter i form af Oplysningsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 18.09.2019

15. Juni Fonden 38 mio. kr. pr. år

Forskning og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2019

Aage Helfred Lundbye og hustru Anemarie Hansine Lundbye født Nielsens Legat

Nuværende eller tidligere relation til familien Ree og Iversen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Aarhus Universitets Jubilæumsfond

Aarhus Universitet, forskning, uddannelse, publikationer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Uddannelsesaktiviteter m.v. til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Sydslevigsk Udvalg af 5. Maj 1945`s Fond

Unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Ludvigsens Legat 500 td. kr. pr. år

Vanskeligt stillede børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fremme af forst- og skovvæsenet i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

F.W. Frank og hustrus Legat

Værdigt trængende, uddannelse og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Krista og Hans Risagers Fond

Udvikling af Brønderslev som by eller egnscentrum


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Undervisningsministeriet

Aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet - nr 76 10 td. kr. pr. år

Studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på AU


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2019

Siemensfonden 379.23 td. kr. pr. år

Bachelor- og masterafgangsprojekter inden for naturvidenskaben v. donationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Siemensfonden 379.23 td. kr. pr. år

Uddannelses- og forskningsmæssige samt videnskabelige formål - naturvidenskaben


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Claus Sørensens Fond 22.03 mio. kr. pr. år

C. Sørensens descendenter/almennyttige formål inkl. fremme af fiskeri


læs

 

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. pr. år

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


læs

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. pr. år

Projekter til fremme af gensidig mellemmenneskelig forståelse


læs

 

Ejendomsmæglernes Fond 846 td. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige og sociale formål


læs

 

Sparekassen Sæbys Fond 750 td. kr. pr. år

Almennyttige formål med tilknytning til Gammel Sæby Kommune


læs

 

SILM Fonden 390 td. kr. pr. år

Uddannelse, viden og forskning


læs

 

Anders Karl Rasmussen og hustrus Legat til fordel for det danske nationale arbejde i Sydslesvig 125 td. kr. pr. år

Initiativer for børn og unge i Sydslesvig


læs

 

Harald Halkiers Legat til drenges opdragelse til befalingsmænd i Den Danske Handelsflaade 75 td. kr. pr. år

Uddannelse på skoleskib for unge mennesker


læs

 

Kanoudlejer Arne F. Olesens Mindefond 75 td. kr. pr. år

Aktiviteter i institutioner og foreninger i Tørring Kirkesogn


læs

 

Kristeligt skolefond af 1986 70 td. kr. pr. år

Skoler, elever og forskning i det evangelisk Lutherske virke


læs

 

Jydsk Pædagog-Seminariums Fond 50 td. kr. pr. år

Lærere og studerende ved Jydsk Pædagog-Seminarium


læs

 

Jydsk Pædagog-Seminariums Fond 50 td. kr. pr. år

Udvikling af godt studiemiljø på Jydsk Pædagog-Seminarium


læs

 Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT