153 legater fundet i alt


VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Initiativer på danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. pr. år

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. pr. år

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle og humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AUHE Midtvests Støttefond 250 td. kr. pr. år

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 177 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Det sociale og/eller faglige studiemiljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td. kr. pr. år

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td. kr. pr. år

Andre trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og gymnasiet på Sankt Annæ


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jurrådets Fond 70 td. kr. pr. år

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beskæftigelsesministeriet 50 td. kr. pr. år

Prisopgave i arbejdsmarkedspolitik 2019


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beskæftigelsesministeriet 50 td. kr. pr. år

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Rejser til Fredensborg Kommunes venskabsbyer i form af et rejsetilskud


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredensborg Kommune

Venskabsbyrejser til ekstraordinære udgifter i Fredensborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende på School of Pharmaceutical Sciences, Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Odder Kommune

Udviklingsprojekter i Den Åbne Skole i Odder Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Retsassessor Atke Bentsens og hustru Margit Bentsens fond

Elever i afgangsklasserne på Hjørring Gymnasium og HF-kursus


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slagelse Kommune

Studielivspuljen til events og aktiviteter i Slagelse Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stillinges Fond

Unge håndværkeres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stillinges Fond

Grupper af håndværkeres studieture til udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Musikundervisning og lignende aktiviteter - børn og unges læringsmiljøer


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

F.W. Frank og hustrus Legat

Værdigt trængende, uddannelse og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Aarhus Universitets Jubilæumsfond

Aarhus Universitet, forskning, uddannelse, publikationer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Folkehøjskolernes Forening

Forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Folkehøjskolernes Forening

Implementering af viden, ordninger og ideer samt pilotprojekter på højskoler


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Uddannelsesaktiviteter m.v. til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945`s Fond

Unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Wistifonden

Det Danske Kulturinstitut


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fremme af forst- og skovvæsenet i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Specialdetailhandelens Uddannelsesfond

Uddannelses- og forskningsmæssige opgaver vedr. specialdetailhandel


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Fabrikant Knud Abildgaards Fond (SDU)

Rimelige boligvilkår for studerende ved SDU


læs

Ansøgningsfrist: 08.11.2020

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet - nr 76 10 td. kr. pr. år

Studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på AU


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2020

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Humanvidenskabelig forskning, Kernegruppeprogrammet


læs

Ansøgningsfrist: 03.12.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturfagslærere i grundskolen - Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturfagsundervisere på læreruddannelsen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturtematiske pædagogiske indsatser - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Natur- og teknologilærer i grundskolen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2020

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturvidenskabelige gymnasielærere - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2020

Justitsråd Hermann Møllers Legat 40 td. kr. pr. år

Elever, dimittender og lærere på Aalborg Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Hertha & Børge Fredskovs Fond

Institutioner til almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Network projects between schools in Nordic and Baltic countries (Nordplus Junior)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

FDE Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Initiativpris til støtte af dansk godstransport og logistik


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2021

Ludvigsens Legat 800 td. kr. pr. år

Vanskeligt stillede børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Kirsten Schottlænders Fond

Lærere, forskere og studerende inden for det iberoromanske område


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Sdr. Lem andelskasses Fond

Initiativer/almennyttige formål med relation til Sdr. Lem og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td. kr. pr. år

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2021

Hover Sparekasses Fond 109 td. kr. pr. år

Almen velgørende eller almennyttige formål i Hover Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2021

Risskov Amtsgymnasiums Støttefond R.A.S

Elever på Risskov Amtsgymnasium, RiG, med en række priser


læs

Ansøgningsfrist: 18.04.2021

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2021

I. P. Nielsen Fonden 265 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Kanoudlejer Arne F. Olesens Mindefond 80 td. kr. pr. år

Aktiviteter i institutioner og foreninger i Tørring Kirkesogn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Prisen for 'Det gode projekt', der har forbedret studiemiljøet socialt eller fagligt


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2021

Handelskammerets Uddannelsesfond

Danske kvinder og mænds uddannelse i ind-og udland i handelsmæssig øjemed


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2021

Københavns Universitets almene fond

Videnskabelige, sociale og kulturelle formål på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 25.05.2021

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Etablering af Makerspaces/Læringslaboratorier


læs

Ansøgningsfrist: 03.06.2021

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: 07.06.2021

Erhvervsstyrelsen

Flere unge i erhvervsuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 24.06.2021

Carl Julius Petersens Hjælpefond 303 td. kr. pr. år

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2021

Claus Sørensens Fond 27.86 mio. kr. pr. år

C. Sørensens descendenter/almennyttige formål inkl. fremme af fiskeri


læs

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. pr. år

Projekter til fremme af gensidig mellemmenneskelig forståelse


læs

 

Ejendomsmæglernes Fond 846 td. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige og sociale formål


læs

 

Johan Heinrich Hoffmann og hustrus Mindefond 590 td. kr. pr. år

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for bygge- og anlægsvirksomhed


læs

 

Helene Elisabeth Bunkelmann Marckwardts Fond 450 td. kr. pr. år

Almennyttige og almenvelgørende formål


læs

 

SILM Fonden 390 td. kr. pr. år

Uddannelse, viden og forskning


læs

 

Harald Halkiers Legat til drenges opdragelse til befalingsmænd i Den Danske Handelsflaade 75 td. kr. pr. år

Uddannelse på skoleskib for unge mennesker


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT