153 legater fundet i alt


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MTHP-Fonden 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

NineUnited-Fond 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973 1.78 mio. kr. pr. år

Sociale organisationer og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udarbejdelse af midlertidige konstruktioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bachgaards Fond 500 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oikosfonden 300 td. kr. pr. år

Mindre projekter til fordel for verdens fattige


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A. J. Andersen og hustrus Fond 250 td. kr. pr. år

Forskningsprojekter i Danmark vedr. sygdomsbekæmpelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 160 td. kr. pr. år

Foreninger, uddannelse, hospitaler, miljøet, kultur og kunstnere m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danske Banks Fond

Finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden af 24. december 2008

Organisationer og projekter til fordel for mennesker og dyr i nød


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frøken Agnete Merrilds Legat

Humanitært arbejde v. Dansk Missionsråd for børn i orientalske lande m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejdet mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ringsted Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Ringsted Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rotary Danmarks Hjælpefond

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Røde Kors Fonden Hobro

Beboere/Institutioner i den gamle Hobro kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Omvendt rejsestipendium til besøg af gæster fra udviklingslande i DK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Rejsestipendium til oplysningsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

World Diabetes Foundation

Diabetes projects with a poverty focus


læs

Ansøgningsfrist: 14.12.2018

A.S.F. Dansk Folkehjælps Fond (Københavns Kredsen)

Humanitære og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Fionia Fond 4.86 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 11.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Humanitarian purposes outside Denmark - Humanitarian Aid


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Børn af medarbejdere i Lauritzen Gr. til frivilligt socialt/kulturelt arbejde i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen til frivilligt socialt og kulturelt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen og deres børn til rejser i forb. med frivilligt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Rambøll Fonden 12 mio. kr. pr. år

Non-profit organisations or charity


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Projekter til fremmelse af FN som verdensmyndighed


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Sygeplejeorganisationer (eller beslægtede fag) i konflikt som er økonomisk trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Frimodt-Heineke Fonden

Humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Merkur Fonden 735 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 08.03.2019

CISU Civilsamfund i Udvikling

Danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2019

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. pr. år

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (under DKK 100.000)


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. pr. år

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (over DKK 100.000)


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen 1.3 mio. kr. pr. år

Humanitære og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Nikolai og Felix Fonden - H.H. Prins Nikolai's og H.H. Prins Felix's Fond 614.08 td. kr. pr. år

Humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Lippmann Fonden 300 td. kr. pr. år

Humanitære og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 02.04.2019

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udsendte medarbejdere i forb. med udgifter til børns rejse/skole ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Slots- og Kulturstyrelsen

Driftsstøtte til landsdækkende almennyttige organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 03.07.2019

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Børn- og ungeprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 24.08.2019

Udenrigsministeriet

Danish companies who wish to investigate business opportunities in DC's


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2019

Udenrigsministeriet

Promotion of market-driven growth and employment in developing countries


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

Udenrigsministeriet

Ulandsrelaterede oplysningsaktiviteter i form af Oplysningsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 18.09.2019

Udenrigsministeriet

Bred formidling af emner relateret til udviklingslandene via tv-mediet


læs

Ansøgningsfrist: 18.09.2019

Lions Club Randers Gudenaa

Humanitære formål i Randers Gudenaa lokalområde og internationalt


læs

Ansøgningsfrist: 26.09.2019

Aage Helfred Lundbye og hustru Anemarie Hansine Lundbye født Nielsens Legat

Nuværende eller tidligere relation til familien Ree og Iversen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Spejderhjælpen 410 td. kr. pr. år

Nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2019

Goodturnfonden af 1975

Spejdergrupper og almene humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Krista og Hans Risagers Fond

Udvikling af Brønderslev som by eller egnscentrum


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Funch Fonden 40 td. kr. pr. år

Kulturelle og sociale formål, samt projekter til forbedring af miljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond 17.7 mio. kr. pr. år

Udsatte, kriseramte børn i Danmark samt kvinder, der krænkes seksuelt


læs

 

Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond 17.7 mio. kr. pr. år

Hjælp i konflikt- og katastrofeområder


læs

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse


læs

 

Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond 3 mio. kr. pr. år

Nationale kulturelle tiltag samt kristelige udenlands tiltag


læs

 

Steen Daugaards Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Velgørende institutioner samt personer i uforskyldt nød


læs

 

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 2 mio. kr. pr. år

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner/humanitære hjælpeorganisationer


læs

 

Direktør J.P.A Espersen og hustru Fru Dagny Espersens Fond 1.75 mio. kr. pr. år

Public benefits purpose


læs

 

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 1.5 mio. kr. pr. år

Emergency support to human rights defenders in the Euro-Mediterranean


læs

 

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 1.5 mio. kr. pr. år

Human rights organizations, groups and defenders in Euro-Mediterranean


læs

 

Betaniaforeningen i Danmark 700 td. kr. pr. år

Sociale arbejde, menighedsdiakoni og videreuddannelse


læs

 

Rørkærfonden 330 td. kr. pr. år

Humanitære opgaver og efterkommere


læs

 

Billund Y's Mens Clubs Støttefond af 1983 200 td. kr. pr. år

Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt/humanitært arbejde m.m.


læs

 

Christian Den Fjerdes Laugs Fond 100 td. kr. pr. år

Humanitære, sociale og kulturelle aktiviteter i Aalborg


læs

 

Peter Brask-Nielsen Fonden 100 td. kr. pr. år

Almennyttige og almenvelgørende formål


læs

 

Polaris III Invest Fonden 76 td. kr. pr. år

Projekter i Afrika, private equity virksomheder, almenvelgørende formål m.m.


læs

 

Plums Fond for fred, økologi & bæredygtighed 40 td. kr. pr. år

Midlertidige kontorpladser for græsrodsprojekter


læs

 

Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond i Hørsholm 25 td. kr. pr. år

Spejder- og ungdomsarbejde samt sociale formål i Hørsholm Kommune


læs

 

Poul og Ellen Hertzs Fond 15 td. kr. pr. år

Kræftforskning, hjertesygdommes bekæmpelse og andre humanitære formål


læs

 

Ole Rømer Fonden I.O.O.F 13.5 td. kr. pr. år

Udadvendte humanitære formål


læs

 Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT