159 legater fundet i alt


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Villum Fonden 608 mio. kr. pr. år

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus Fonden 300 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. pr. år

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MTHP-Fonden 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

NineUnited-Fond 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. pr. år

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner / humanitære hjælpeorganisationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. pr. år

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udarbejdelse af midlertidige konstruktioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Merkur Fonden 800 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td. kr. pr. år

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A. J. Andersen og hustrus Fond 250 td. kr. pr. år

Forskningsprojekter i Danmark vedr. sygdomsbekæmpelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 177 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Små indsatser igennem Civilsamfundspuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medborgerindsatser igennem Civilsamfundspuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Emergency relief projects and more through DERF


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danske Banks Fond

Finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Sociale organisationer og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Peter Brask-Nielsen Fonden

Almennyttige og almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ringsted Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Ringsted Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Besøg af gæster fra udviklingslande i DK - Omvendt rejsestipendium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Danish companies who wish to investigate business opportunities in DC's


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Rejsestipendium til oplysningsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rambøll Fonden 15 mio. kr. pr. år

Non-profit organisations or charity


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2021

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Sygeplejeorganisationer (eller beslægtede fag) i konflikt som er økonomisk trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udsendte medarbejdere i forb. med udgifter til børns rejse/skole ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

Poul Due Jensens Fond 95.8 mio. kr. pr. år

Projekter indenfor social ansvarlighed i Grundfos-regi


læs

Ansøgningsfrist: 03.06.2021

15. Juni Fonden 45 mio. kr. pr. år

Humanitære og sociale formål med fokus på øget brug af natur


læs

Ansøgningsfrist: 24.06.2021

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Børn af medarbejdere i Lauritzen Gr. til frivilligt socialt/kulturelt arbejde i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 28.06.2021

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen til 1 måneds ulønnet frivillig rejse


læs

Ansøgningsfrist: 28.06.2021

Slots- og Kulturstyrelsen

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2021

Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond

Almenvelgørende tiltag i Ringkøbing-Skjern kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Stiftelsen Reach for Change

Iværksættere der gør en forskel for børn og unge i Danmark - Game Changer


læs

Ansøgningsfrist: 17.08.2021

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Projekter til styrkelse og videreudvikling af FN som verdensmyndighed


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Frimodt-Heineke Fonden

Humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

World Diabetes Foundation

Diabetes projects with a poverty focus


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

CISU Civilsamfund i Udvikling

Udviklingsindsatser igennem Civilsamfundspuljen


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2021

Lions Club Randers Gudenaa

Humanitære formål i Randers Gudenaa lokalområde og internationalt


læs

Ansøgningsfrist: 26.09.2021

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. pr. år

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (under DKK 100.000)


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. pr. år

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (over DKK 100.000)


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Danske Fysioterapeuter 2 mio. kr. pr. år

Projekter til humanitært formål af danske fysioterapeuter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Humanitarian purposes outside Denmark - Humanitarian Aid


læs

Ansøgningsfrist: 03.10.2021

Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn

Nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn i Danmark og udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2021

Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen 1.4 mio. kr. pr. år

Humanitære og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Børn- og Ungeprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 13.11.2021

Funch Fonden

Kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2021

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 11.38 mio. kr. pr. år

Human rights organizations, groups and defenders in Euro-Mediterranean


læs

Ansøgningsfrist: 20.01.2022

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2022

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2022

Slots- og Kulturstyrelsen

Almennyttige projekter med kulturelt formål indenfor fire områder


læs

Ansøgningsfrist: 08.03.2022

Lippmann Fonden 300 td. kr. pr. år

Humanitære og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Almenvelgørende og humanitære organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 11.38 mio. kr. pr. år

Emergency support to human rights defenders in the Euro-Mediterranean


læs

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse


læs

 

Steen Daugaards Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Velgørende institutioner samt personer i uforskyldt nød


læs

 

Direktør J.P.A Espersen og hustru Fru Dagny Espersens Fond 1.75 mio. kr. pr. år

Public benefits purpose


læs

 

Rørkærfonden 800 td. kr. pr. år

Humanitære opgaver af enhver art og efterkommere


læs

 

Gerda og Victor B. Strands Fond 600 td. kr. pr. år

Almennyttige formål samt medarbejdere i Toms Gruppen


læs

 

Otto Sandgreens Legatfond 175 td. kr. pr. år

Almenvelgørende/almennyttige samt videnskabelige og humanitære formål


læs

 

Lions Club Dragsholm 100 td. kr. pr. år

Humanitært & kulturelt arbejde i Dragsholm/nationalt/internationalt


læs

 

Polaris III Invest Fonden 74 td. kr. pr. år

Projekter i Afrika, private equity virksomheder, almenvelgørende formål m.m.


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige
KONKURRENCE
HPT