157 legater fundet i alt


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Villum Fonden 608 mio. kr. pr. år

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus Fonden 470 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 120 mio. kr. pr. år

Sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. pr. år

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MTHP-Fonden 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

NineUnited-Fond 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Projekter til styrkelse og videreudvikling af FN som verdensmyndighed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. pr. år

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner / humanitære hjælpeorganisationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. pr. år

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udarbejdelse af midlertidige konstruktioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STG's Gavefond 700 td. kr. pr. år

Etiske / Sociale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A. J. Andersen og hustrus Fond 250 td. kr. pr. år

Forskningsprojekter i Danmark vedr. sygdomsbekæmpelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gustaf Packaléns Mindefond 50 td. kr. pr. år

Udbredelse af kendskabet til finsk kultur og historie i Danmark og andre nordiske lande


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Billund Y's Men's Club

Alment humanitært/kristeligt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Små indsatser igennem Civilsamfundspuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medborgerindsatser igennem Civilsamfundspuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

CISU Civilsamfund i Udvikling

Emergency relief projects and more through DERF


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Forundersøgelse v. Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde - CKU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Partnerskabsaktiviteter v. Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde - CKU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Kapacitetsudvikling & netværk v. CKU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. CKU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Oplysningsaktiviteter v. Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, CKU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Organisatoriske udviklingsprojekter v. CKU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Større udviklingsprojekter gn. Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Svend Espersens Fond

Sygdomsbekæmpelse, forskning samt sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ingeniør K. A. Rohde og hustrus Legat

Forskning, dyrebeskyttelse, sygdomsbekæmpelse og humanitært arbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Sociale organisationer og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Peter Brask-Nielsen Fonden

Almennyttige og almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ringsted Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Ringsted Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Søren og Helene Hempels Legat Stiftet af Aage og Margaret Hempel

Almenvelgørende organisationer samt værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Danish companies who wish to investigate business opportunities in DC's


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bikubenfonden 120 mio. kr. pr. år

Academic Guest House, New York


læs

Ansøgningsfrist: 12.06.2023

15. Juni Fonden 45 mio. kr. pr. år

Humanitære og sociale formål med fokus på øget brug af natur


læs

Ansøgningsfrist: 24.06.2023

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Børn af medarbejdere i Lauritzen Gr. til frivilligt socialt/kulturelt arbejde i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 28.06.2023

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen til 1 måneds ulønnet frivillig rejse


læs

Ansøgningsfrist: 28.06.2023

STIBOFONDEN 2.3 mio. kr. pr. år

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2023

Slots- og Kulturstyrelsen

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Færchfonden 15 mio. kr. pr. år

Almennyttige & velgørende initiativer


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Rørkærfonden 800 td. kr. pr. år

Humanitære opgaver af enhver art og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond

Almenvelgørende tiltag i Ringkøbing-Skjern kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Rambøll Fonden 20 mio. kr. pr. år

Non-profit organisations or charity


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Act of Kindness-legatet 5 td. kr. pr. år

Act of Kindness - støtte til hverdagens små gode gerninger initieret af frivillige kræfter


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2023

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Sygeplejeorganisationer (eller beslægtede fag) i konflikt som er økonomisk trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

Erik og Magda Sterregaards Mindefond 100 td. kr. pr. år

Støtte til projekter, der fremmer undervisning for forældreløse eller ubemidlede børn i udviklingslande


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Frimodt-Heineke Fonden

Humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

World Diabetes Foundation

Diabetes projects with a poverty focus


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

CISU Civilsamfund i Udvikling

Udviklingsindsatser igennem Civilsamfundspuljen


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2023

Lions Club Randers Gudenaa

Humanitære formål i Randers Gudenaa lokalområde og internationalt


læs

Ansøgningsfrist: 26.09.2023

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. pr. år

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (under DKK 100.000)


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. pr. år

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (over DKK 100.000)


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Danske Fysioterapeuter 2 mio. kr. pr. år

Projekter til humanitært formål af danske fysioterapeuter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Humanitarian purposes outside Denmark - Humanitarian Aid


læs

Ansøgningsfrist: 03.10.2023

Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn 200 td. kr. pr. år

Nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn i Danmark og udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2023

VMOK Børnefond 500 td. kr. pr. år

Initiativer og projekter for udsatte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2023

Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen 1.4 mio. kr. pr. år

Humanitære og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2023

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Børn- og Ungeprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 13.11.2023

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 11.38 mio. kr. pr. år

Human rights organizations, groups and defenders in Euro-Mediterranean


læs

Ansøgningsfrist: 20.01.2024

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2024

Lippmann Fonden

Humanitære og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Slots- og Kulturstyrelsen

Almennyttige projekter med kulturelt formål indenfor fire områder


læs

Ansøgningsfrist: 08.03.2024

Laaenhus Selvejende Institution 20 td. kr. pr. år

Arbejde for mellemfolkelig forståelse, fortrinvist kulturelt og socialt


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2024

Merkur Fonden

Miljø og sundhed


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2024

Merkur Fonden

Socialt arbejde og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2024

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udsendte medarbejdere i forb. med udgifter til børns rejse/skole ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

Poul Due Jensens Fond 95.8 mio. kr. pr. år

Projekter indenfor social ansvarlighed i Grundfos-regi


læs

Ansøgningsfrist: 03.06.2024

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 11.38 mio. kr. pr. år

Emergency support to human rights defenders in the Euro-Mediterranean


læs

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse


læs

 

Steen Daugaards Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Velgørende institutioner samt personer i uforskyldt nød


læs

 

Direktør J.P.A Espersen og hustru Fru Dagny Espersens Fond 1.75 mio. kr. pr. år

Public benefits purpose


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT