733 legater fundet i alt


Børnecancerfonden 35 mio. kr. pr. år

Kræftramte børns ferie i Børnecancerfondens feriehuse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jyllands-Postens Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den A.P. Møllerske Støttefond 750 mio. kr. pr. år

Udsattes familiers bæredygtighed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer for krænkede eller voldsramte familier, kvinder og børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Forbedring af fysiske rammer for sociale initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MTHP-Fonden 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

NineUnited-Fond 3 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Gerstenbergske Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Stifter af Den Gerstenbergske Fonds familie/nærtstående pers. m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Vilhelm Kiers Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Sociale formål der styrker livsmestringen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td. kr. pr. år

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Etatsraad Georg Bestle og hustrus mindelegat 500 td. kr. pr. år

Kulturelle og almennyttige sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forælder Fonden 100 td. kr. pr. år

Enlige forældre eller samværsforældre under uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Else Moresco født Langheds Mindelegat 90 td. kr. pr. år

Værdigt trængende mænd, kvinder & børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Lomholtske Familielegat 40 td. kr. pr. år

Familie af S. Lomholt Hansen eller andre med tilknytning til navnet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Filippafonden 30 td. kr. pr. år

Trængende forældre, børn og unge i/fra Hundstrup


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse

Begravelse og transport af afdøde tyrkisk-danske personer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Svend Espersens Fond

Sygdomsbekæmpelse, forskning samt sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Egedal Kommune

Projekter og arrangementer i foreninger i Egedal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Medlemmer/afdøde medlemmers ægtefælle/børn som er i økonomisk trang


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden "En God Start i Livet"

Pris til styrkning af familiens egne ressourcer, graviditet og børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Boet for afdøde speciallæger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Børn (adopterede som biologiske) af afdøde speciallæger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Barsels- og fædreorlov for speciallæger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Klinikker m. assisterende speciallæge uarbejdsdyggjort pga. barsel


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericiaskolens Fælleslegat 3

Hørehæmmede og andet socialt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Aktiviteter/projekter m. folkeoplysende formål i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frelsens Hær

Personer i akut opståede nødsituationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gentofte Kommune

Børns kontingent i Gentofte Kommune - Fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gladsaxe Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gladsaxe Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Helsingør Menighedspleje

Humanitært og socialt arbejde på folkekirkens grund


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Kommune

Udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde mv. i Hillerød Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Høje-Taastrup Kommune

Mindre integrationsprojekter i Høje-Taastrup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Høje-Taastrup Kommune

Større integrationsprojekter/-samarbejder i Høje-Taastrup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ikast-Brande Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ikast-Brande Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kirkernes Familiehjælp i Randers

Økonomiske trængte børnefamilier i Randers v. uddeling af mad, tøj m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Komtesse Gerda Rantzaus Sygelegat

Helbredelse af sygdomme og virke for et sundt liv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Økonomisk trængte kræftpatienter og samboende pårørende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond

Trængende børnefamilier i Københavns og Frederiksberg kommuner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Maskinchef Knud Børjesson og fru Boel Børjesson, født Jønssons legat

Enker til deres adoptivbørns uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Morsø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Niels Juel Rysensteens Stiftelse til minde om Juel Rysensteenerne

Enker eller døtre af mænd af dansk adel


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Poul Erik Bech Fonden

Fremme af ejendomsmæglerbranchen samt almenvelgørende kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Røde Kors Fonden Hobro

Beboere/Institutioner i den gamle Hobro kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet pga. æresrelaterede konflikter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Svendborg Kommune

Kulturelle aktiviteter og arrangementer i Svendborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Århus Kræmmermarked - Lions Klubber i Århus

Humanitært hjælpearbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Mødrehjælpen

Julehjælp fra Mødrehjælpen


læs

Ansøgningsfrist: 13.12.2018

Ballerup Kommune

Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 14.12.2018

Ballerup Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Brøndby Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Brøndby Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Faxe Kommune

Udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte i Faxe Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

A.S.F. Dansk Folkehjælps Fond (Københavns Kredsen)

Humanitære og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

BHJ-Fonden

Humanitære, kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse af C.A. Qvade og S.E. Langes fætre, kusiner og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat

Tidligere kgl. embedsmænd i centraladministrationen eller deres enker


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Faaborg-Midtfyn Kommune

NYE frivillige sociale indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune (Samskabelsespuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Ringkøbing-Skjern Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Fionia Fond 4.86 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 11.01.2019

Garver F. Frandzen og Hustrus Legat

Trængende personer >50 år af håndværkerstanden i Odense & disses enker


læs

Ansøgningsfrist: 13.01.2019

Dreyers Fond 17 mio. kr. pr. år

Arkitekter, advokater og understøttelsesfonde


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT