284 legater fundet i alt


Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Rejselegater inden for møbelindustrien og snedkerfaget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MFK's Almene Fond 800 td. kr. pr. år

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 160 td. kr. pr. år

Foreninger, uddannelse, hospitaler, miljøet, kultur og kunstnere m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Studierejser, primært for økonomisk trængte håndværkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Niels Smed Søndergaards Legat til Fremme af det Nordiske Samarbejde for Thy

Studieophold og skoleudveksling i nordiske lande - borgere i Thy/Hanherred


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ole Kirks Fond

Praktikophold i udlandet for pædagogstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Overværkmester Niels A. Høghs Uddannelseslegat

Snedkeres uddannelse mv. samt værdigt trængende snedkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN`S Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænds ophold på udenlandske læreanstalter med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HairLust Shooting Star Legatet 5 td. kr. pr. år

Frisørstuderende, som ønsker at udrette noget ekstra indenfor faget


læs

Ansøgningsfrist: 18.12.2018

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2018

Hanna Lunds Musiklegat 55 td. kr. pr. år

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Dansk - Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Danske og israelske studerendes studier ved højere læreanstalt


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse af C.A. Qvade og S.E. Langes fætre, kusiner og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Foreningen Niels Brocks fond

Tidligere og nuværende elever ved Niels Brock til uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Ida Marie Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Stephan Svendsens Mindelegat

Unge landmænds uddannelse i Danmark eller i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 17.01.2019

Vejle Håndværker- og Borgerforenings Legatfond

Unge under håndværksmæssig uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 30.01.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Studerende med tilknytning til Lauritzen Gruppen til studieophold i udland og boglegat


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Hans Henning Scherfig-Jensen Mindelegat 303.45 td. kr. pr. år

Rejse og udlandsophold til tidligere elever fra Sorø Akademis Skole


læs

Ansøgningsfrist: 08.02.2019

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 08.02.2019

Soransk samfunds Boligfond 300 td. kr. pr. år

Tidligere elever hos Sorø Akademis Skole og børn af gammelsoranere


læs

Ansøgningsfrist: 09.02.2019

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.5 mio. kr. pr. år

Medlemmerne af slægterne Tafdrup og Schaltz - studieformål, rejser mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejse/studieophold for medlemmer af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge mennesker fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Vohlerts Legatfond

Unges uddannelse og rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Jørgen Esmers Mindelegat 2 mio. kr. pr. år

Studieophold for lovende personer fortrinsvis indenfor håndværk, industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 16.02.2019

Learnmark Horsens 100 td. kr. pr. år

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 20.02.2019

Borgervennen af 1788 215 td. kr. pr. år

Udlandsophold ifm. studier for medlemmer af Borgervennen af 1788


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Bryggeriet Stjernens Studiefond

Unges videre uddannelse, specialeskrivning, studieophold & faglige aktivitet


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Sønderborg Statsskoles Legatfond 60 td. kr. pr. år

Værdigt trængende studenter, som ønsker udlandsophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

1000 Dollar Fonden

Unge danskere og amerikaneres studieophold i USA eller Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Hotelværter, restauratører samt kokke- og tjenerelever


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Alstedfonden

Unge landmænds uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- og restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Dansk Færøsk Kulturfond

Studierejse til Danmark fra Færøerne og fra Færøerne til Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af Danske Døves Landsforbund - studier, kongresser mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Dianas og Irenes Fond

Studieophold for danske og amerikanske studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Glashofs Legat

Studieophold og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Grosserer V. M. Christensen og Fru Gerda Christensens Fond

Uddannelse eller praktik i udlandet for studerende på Niels Brock


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Sønderborg Samfundets Lånefond

Tidligere studerende på Sønderborg Gymnasium til videre uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund

Studieophold for danske og amerikanske studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Økonomaforeningens Jubilæumsfond

Økonomaers kurser eller planlægning af større projekter


læs

Ansøgningsfrist: 14.03.2019

Konsul Axel Nielsen Mindelegat

Handelsmæssig uddannelse, specielt uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Unges uddannelse og dygtiggørelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Sara og Nathan Margulies Fond

Studerende indenfor jødiske studier, arkæologi, religionshistorie m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussen Falster 300 td. kr. pr. år

Studie- og uddannelsesrejser samt dygtiggørelse til gavn for Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 17.03.2019

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond

Kulturelle formål, aktiviteter for unge og udsmykning af Snested-Nørhå


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2019

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond 200 td. kr. pr. år

Aktiviteter i tidligere Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2019

FDE Fonden 1.6 mio. kr. pr. år

Projekter, aktiviteter og initiativer i transport- og logistikbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2019

Frk. Astrid Goldschmidts Legat 30 td. kr. pr. år

Forfattere samt insitutioner for ældre og dårligt stillede børn


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2019

Belønningsfonden

Uddannelse for pædagogstuderende samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2019

Marie og M.B. Richters Fond 6.8 mio. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser indenfor områderne teknik og mekanik


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Gurli og Paul Madsens Fond 2.31 mio. kr. pr. år

Håndværkere under 30 år i form af rejse- og uddannelseslegater


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Tom Nis Faxøes Fond 215 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål, studerende ved ingeniøruddannelsen m.v.


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Astrid og H.K. Olsens Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus fond 20 td. kr. pr. år

Værdigt trængende studenter samt andre personer under uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT