Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

268 legater fundet i alt


Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens Fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.3 mio. kr. pr. år

Rejselegater inden for møbelindustrien og snedkerfaget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Henry Shaws Legat 1000 td. kr. pr. år

Udlandsstudier på universitetsniveau eller tilsvarende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tved Sparekasses Fond 1000 td. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 300 td. kr. pr. år

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Reiersenske Fond 250 td. kr. pr. år

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for E. Marcussens feriehuse 170 td. kr. pr. år

Studie-/uddannelsesrejser og almennyttige formål på Bornholm


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn 100 td. kr. pr. år

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Erik Kauffeldts Fond 98 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Keflico A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat 50 td. kr. pr. år

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Edith og Ludvig Nielsens Fond for unge landmænd 40 td. kr. pr. år

Uddannelsesformål til landmænd u/ 40 år, rejser + økonomiske trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frk. Astrid Goldschmidts Legat 30 td. kr. pr. år

Forfattere samt insitutioner for ældre og dårligt stillede børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Uddannelse for personer inden for hotel- og restaurationsbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond (www.bek-nielsenfonden.dk)

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet - SE FONDENS HJEMMESIDE


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studieophold, primært i et af de nordiske lande eller i Frankrig


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Drost Fonden

Studieophold inden for arkitektur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

FAMILIELEGAT - Kun efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg og disses sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer V. M. Christensens og Fru Gerda Christensens Fond

Unge handelsstuderendes studier og praktik i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lungeforenings Forskningsfond

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

National Assist Fond "NAF"

Studerende til undervisning, studieophold og studierejser mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ole Kirks Fond

Praktikophold i udlandet for pædagogstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænd med tilknytning til det tidl. Storstrøms Amt - Rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stillinges Fond

Unge håndværkeres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Studie- og rejselegat for Landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

Unge landmænds studier og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tietgens Jubilæumslegat

Studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Studieophold til børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen


læs

Ansøgningsfrist: 28.06.2024

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandstandens Fremme 100 td. kr. pr. år

Studerende i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 27.07.2024

Rentier Peter Jensen Fiskers Legat

Unge fra Skærbæk sogn og Tønder amt med ønske om uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2024

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Tekniske Højskoler


læs

Ansøgningsfrist: 05.08.2024

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Handelsskole/Handelshøjskole


læs

Ansøgningsfrist: 05.08.2024

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge samt arbejdere/lærlinge fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2024

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2024

Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Unge sønderjyders studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2024

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond 100 td. kr. pr. år

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Avlsforeningen for SDM's Fond til fremme af almennyttige formål 50 td. kr. pr. år

Til støtte af projekter med Dansk Holstein


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2025

Glashofs Legat

Studieophold og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Fællesfonden til fordel for beskæftigede i håndværksfagene i Kolding

Unge under uddannelse eller beskæftigede i håndværksfagene i Kolding


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2024

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Studiemedl. af IDA m. lån, der har behov for støtte på sidste studieår (Formål C)


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2024

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2024

Konsulentforeningens legater under SEGES

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2024

Larsen & Nielsen Fonden

Ingeniørstuderendes studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2024

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2024

Thisted Kommunes uddannelseslegat

Uddannelseslegat til ansøgere med tilknytning til Thisted Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2024

Blixfonden 300 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Informations-, Rejse- og Uddannelsesfond

Unge under landmandsuddannelse eller videregående jordbrugsuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Elisabeth Munksgaard Fonden

Arkæologiske projekter samt studerende og kandidater


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Arbejds- og studieophold i Danmark og Island


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Forsikringsforeningen i Odenses understøttelsesfond

Forsikringsforeningen i Odenses medlemmers studerende børn


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Herning & Ikast Håndværker- og Industriforenings Jubilæumsfond

Uddannelsesøgende med tilknytning til Herning og Ikast-Brande kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede

Studierejser for unge musikstuderende med synshandicap


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Karen og Olga Nybyes Fond

Studierejser til studerende ved længerevarende uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2024

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond 700 td. kr. pr. år

Almennyttig støtte med hovedvægten lagt på maritime projekter


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Svagtstillede børn/unges uddannelse samt kvinder der ikke har haft adgang til rimelig uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Fruervadgårds Mindelegat

Studielegat til unge landmænds uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Tårnby Kommune

Unge fra Tårnby Kommune under uddannelse (Studiepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2024

Det Saxildske Familiefond 1000 td. kr. pr. år

Foreninger og institutioner med almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2024

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td. kr. pr. år

Sociale, kulturelle, kirkelige og forskningsmæssige formål Uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2024

Nordsjællands landbrugsskoles fond 100 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2024

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2024

Niels Smed Søndergaards Thy-Fond

Personer, foreninger eller institutioner i Thy


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2024

Sportsbuddy Studielegat 1.5 td. kr. pr. år

Studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2024

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2024

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2024



Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT