281 legater fundet i alt


Tranes Test Fond 130 td. kr. pr. år

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.3 mio. kr. pr. år

Rejselegater inden for møbelindustrien og snedkerfaget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tved Sparekasses Fond 1000 td. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Reiersenske Fond 250 td. kr. pr. år

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Erik Kauffeldts Fond 98 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Keflico A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Uddannelse for personer inden for hotel- og restaurationsbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond (www.bek-nielsenfonden.dk)

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet - SE FONDENS HJEMMESIDE


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studieophold, primært i et af de nordiske lande eller i Frankrig


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

National Assist Fond "NAF"

Studerende til undervisning, studieophold og studierejser mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ole Kirks Fond

Praktikophold i udlandet for pædagogstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stillinges Fond

Unge håndværkeres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Studie- og rejselegat for Landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

Unge landmænds studier og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Studie- og praktikophold for erhvervsstuderende i USA


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tietgens Jubilæumslegat

Studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandstandens Fremme

Studerende i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 27.07.2022

Rasmus Jakobsens Legat 20 td. kr. pr. år

Almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer beboerne til gode


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2022

Rentier Peter Jensen Fiskers Legat

Unge fra Skærbæk sogn og Tønder amt med ønske om uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2022

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Tekniske Højskoler


læs

Ansøgningsfrist: 08.08.2022

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Handelsskole/Handelshøjskole


læs

Ansøgningsfrist: 08.08.2022

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 13.08.2022

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge samt arbejdere/lærlinge fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Fonden af 3. november 1973 300 td. kr. pr. år

Børn og unge, opvokset i Hillerød kommune til hjælp til uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 300 td. kr. pr. år

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Unge sønderjyders studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

Avlsforeningen for SDM's Fond til fremme af almennyttige formål 50 td. kr. pr. år

Til støtte af projekter med Dansk Holstein


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

A. Engesgaard og hustrus mindelegat

Støtter uddannelse og rekreation til værdigt trængende personer bosat i Hune Sogn.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Glashofs Legat

Studieophold og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Vanggaard Fonden

Almennyttige formål & aktiviteter med tilknytning til Vendsyssel


læs

Ansøgningsfrist: 13.09.2022

Fællesfonden til fordel for beskæftigede i håndværksfagene i Kolding

Unge under uddannelse eller beskæftigede i håndværksfagene i Kolding


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2022

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Studiemedl. af IDA m. lån, der har behov for støtte på sidste studieår (Formål C)


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2022

Thisted Kommunes uddannelseslegat

Uddannelseslegat til ansøgere med tilknytning til Thisted Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2022

Blixfonden 300 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond 50 td. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser for personer inden for landbostanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Informations-, Rejse- og Uddannelsesfond

Unge under landmandsuddannelse eller videregående jordbrugsuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Elisabeth Munksgaard Fonden

Arkæologiske projekter samt studerende og kandidater


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Arbejds- og studieophold i Danmark og Island


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Forsikringsforeningen i Odenses understøttelsesfond

Forsikringsforeningen i Odenses medlemmers studerende børn


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Henriette Johanssons Mindelegat

Unge med tilknytning til Biersted Sogn, rejse- eller studielegat


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Herning & Ikast Håndværker- og Industriforenings Jubilæumsfond

Uddannelsesøgende med tilknytning til Herning og Ikast-Brande kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede

Studierejser for unge musikstuderende med synshandicap


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Karen og Olga Nybyes Fond

Studierejser til studerende ved længerevarende uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Konsulentforeningens legater under SEGES

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Larsen & Nielsen Fonden

Ingeniørstuderendes studieophold & forskning/udvikling på byggeområdet


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Studieophold til børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen


læs

Ansøgningsfrist: 04.10.2022

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond 700 td. kr. pr. år

Almennyttig støtte med hovedvægten lagt på maritime projekter


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2022

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Svagtstillede børn/unges uddannelse samt kvinder der ikke har haft adgang til rimelig uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2022

Fruervadgårds Mindelegat

Studielegat til unge landmænds uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2022

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2022

Tårnby Kommune

Unge fra Tårnby Kommune under uddannelse (Studiepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2022

Erik og Magda Sterregaards Mindefond 100 td. kr. pr. år

Tilskud til vanskeligt stillede børn og uddannelse af unge bosiddende i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 22.10.2022

Nordsjællands landbrugsskoles fond 100 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2022

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2022

Niels Smed Søndergaards Thy-Fond

Personer, foreninger eller institutioner i Thy


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2022

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td. kr. pr. år

Sociale, kulturelle, kirkelige og uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Sportsbuddy Studielegat 1.5 td. kr. pr. år

Studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT