1389 legater fundet i alt


Herlev Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Herlev Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2024

Ikast-Brande Kommune

Landsbyer og landsbyers forsamlingshuse i Ikast-Brande Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2024

Langeland Kommune

En eller flere frivillige ildsjæle i Langeland Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2024

Ringsted Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ringsted Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2024

Skive Kommune

Mål, net og hjørneflag for fodboldklubber i Skive Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2024

Ege Fonden - Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond 2 mio. kr. pr. år

Kulturelle og almennyttige formål i Ege Carpets virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 04.12.2024

Villum Fonden 608 mio. kr. pr. år

Etablering af makerspaces som læringslaboratorier


læs

 

Villum Fonden 608 mio. kr. pr. år

Projekter, der bringer dagslys og frisk luft ind i hverdagen


læs

 

Promilleafgiftsfonden for Landbrug 240 mio. kr. pr. år

Landbrugets og fødevareindustriens udvikling


læs

 

Promilleafgiftsfonden for Landbrug 240 mio. kr. pr. år

Primærproduktionen inden for alle sektorer af landbruget


læs

 

Claus Sørensens Fond 31 mio. kr. pr. år

C. Sørensens descendenter/almennyttige formål inkl. fremme af fiskeri


læs

 

Gl. Skanderborg Fonden 30 mio. kr. pr. år

Erhvervsliv og borgere i Midt- og Østjylland


læs

 

Direktør K. W. Bruun og hustrus Familiefond 14.9 mio. kr. pr. år

Descendenter af Direktør K. W. Bruun og hustru samt almennyttige formål


læs

 

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 11.38 mio. kr. pr. år

Emergency support to human rights defenders in the Euro-Mediterranean


læs

 

Anna og Kjeld V. Hansens Familiefond 11.33 mio. kr. pr. år

Anna & Keld V. Hansens efterkommere, ægtefæller samt almene projekter


læs

 

C.L. Davids Fond og Samling 10 mio. kr. pr. år

Studier ifb. kunst og kultur samt kulturelle og almennyttige formål


læs

 

Alice og Tage Sørensens Fond 5.16 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål i Esbjerg


læs

 

Vallø Stift 3.8 mio. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål


læs

 

Jyllands-Postens Fond 3.33 mio. kr. pr. år

Sociale, kulturelle og samfundsgavnlige projekter


læs

 

Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond 3 mio. kr. pr. år

Danske nationale formål, samt aktiviteter i Sønderjylland & Nordslesvig


læs

 

Handshake Erhvervsdrivende Fond 2 mio. kr. pr. år

Initiativer, der er til gavn for børn og unge med muskelsvind


læs

 

Inga og Peter Christensens Familiefond 2 mio. kr. pr. år

Efterkommere af stifter, medarbejdere i Good Food Group A/S mm.


læs

 

Entreprenør Marius Pedersens Fond 1.9 mio. kr. pr. år

Samfundsmæssige og velgørende formål


læs

 

Konsul Poul Korchs Fond 1.9 mio. kr. pr. år

Poul Korchs efterkommere samt almenvelgørende formål


læs

 

Rées Legat 1.35 mio. kr. pr. år

Rosportslige formål inden for Danske Studenters Roklub


læs

 

Ellehammer Fonden 1.14 mio. kr. pr. år

Tekniske museer i Danmark, opførelse + drift af flymuseer, m.m.


læs

 

Absalon Fonden af 1. maj 1978 1.1 mio. kr. pr. år

Personer m/relation til Absalon slægt/hotel samt almennyttige/uddannelses formål


læs

 

Møllerens Fond 1000 td. kr. pr. år

Fremme af samfundsgavnlige formål


læs

 

Grosserer Alfred Nielsen & hustrus Fond 955 td. kr. pr. år

Forskning ved DTU samt sygdomsbekæmpelse og andre almennyttige formål


læs

 

Ethel og Svend Aage Jensens Fond 745 td. kr. pr. år

Efterkommere af E. og S. Aage Jensen og samfundsgavnlige institutioner


læs

 

Gurli og Knud Pedersens fond 740 td. kr. pr. år

Almennyttige kulturelle formål + sygdomsbekæmpende formål


læs

 

HT's Medarbejderfond 650 td. kr. pr. år

Anstatte i MOVIAs uddannelse, rekreationsophold og fritidsaktiviteter


læs

 

Gerda og Victor B. Strands Fond 600 td. kr. pr. år

Almennyttige formål samt medarbejdere i Toms Gruppen


læs

 

Fabrikant Albert Nielsens og hustru Anna Nielsens Fond 537 td. kr. pr. år

Almene formål, herunder særligt uddannelse og forskning


læs

 

Grosserer Jens Lindes Familiefond 522 td. kr. pr. år

Personer tilknyttet til Jens Linde + almennyttige formål


læs

 

Det Classenske Fideicommis 472 td. kr. pr. år

Projekter inden for land- og skovbrug, samt lokale aktiviteter i Nykøbing F.


læs

 

Helene Elisabeth Bunkelmann Marckwardts Fond 450 td. kr. pr. år

Almennyttige og almenvelgørende formål


læs

 

Familiefonden af den 1. oktober 1975 428 td. kr. pr. år

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål


læs

 

Gerda og Lars Christensens Familiefond 423 td. kr. pr. år

Almenenyttige formål samt efterkommere af Gerda og Lars Christensen


læs

 

GF Fonden 400 td. kr. pr. år

GF Trafikpris til fremme af trafiksikkerheden i Danmark


læs

 

Børnesagens Fællesråd 375 td. kr. pr. år

Fritidsaktiviteter til børn af eneforsørgere


læs

 

C. Bendix Fond stiftet af Ellen og Christian Bendix 300 td. kr. pr. år

Medarbejdere i Bendix Tømmerhandel + almennyttige formål i Ringkøbing Amt


læs

 

Anna og Aage Petersens Fond 299 td. kr. pr. år

Anna og Aage Petersens efterkommere, ansatte i BRANDTEX A/S, mv.


læs

 

Hoven Energi- & Udviklingsfond 285 td. kr. pr. år

Støtte til enkeltpersoner, foreninger og erhverv i Hoven


læs

 

Frode og Lizzie Nielsens Fond 245 td. kr. pr. år

Frode og Lizzie Nielsens slægt og eventuelt almene formål


læs

 

L. C Lauritzens Familiefond, Silkeborg 225 td. kr. pr. år

Efterkommere af L.C Lauritzen, medarbejdere samt almennyttige formål


læs

 

Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond 225 td. kr. pr. år

Gamle Skads Herred & Østre og Vester Horne Herreds landbrug samt kulturelle opg.


læs

 

Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat 205 td. kr. pr. år

Almennyttige, velgørende, kunstneriske og videnskabelige formål


læs

 

Henrik Bagger Sørensen og Anna Sørensens Fond for almenvelgørende formål 200 td. kr. pr. år

Almenvelgørende foreninger med syddomsbekæmpende og sociale formål


læs

 

Herning Folkeblads Fond 200 td. kr. pr. år

Sociale, kulturelle og samfundsnyttige formål i det midtvestjyske område


læs

 

Viborg Kultur- og Idrætsfond 200 td. kr. pr. år

Kultur- og idrætsmæssige tiltag i Viborg Kommune og omegn


læs

 

Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommunes velgørende Fond 188 td. kr. pr. år

Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune og medlemmer af denne


læs

 

Otto Sandgreens Legatfond 175 td. kr. pr. år

Almenvelgørende/almennyttige samt videnskabelige og humanitære formål


læs

 

Idræts- og Kultur Fonden Sydvest 172.9 td. kr. pr. år

Etablering af faciliteter i Tjæreborg, hvor aktiviteter udøves af børn


læs

 

Fagbevægelsens almene fond i Silkeborg 167 td. kr. pr. år

Arbejde, der styrker fagforeningerne i Silkeborg samt almennyttige formål


læs

 

Skifter Andersens Fond 165 td. kr. pr. år

Formål i Aabenraa, navnlig m. tilknytning til lokalhistorien


læs

 

Fonden Machsike Hadas og Jeshurun 150 td. kr. pr. år

Sociale formål i jødiske institutioner i Københavns Kommune


læs

 

Skagen festival Fond 2007 110 td. kr. pr. år

Initiativer, der er til gavn for børn og unge i Frederikshavn Kommune


læs

 

Carl F. J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat 100 td. kr. pr. år

Almen velgørende og almennyttige formål, værdig trængende personer


læs

 

Christian Den Fjerdes Laugs Fond 100 td. kr. pr. år

Humanitære, sociale og kulturelle aktiviteter i Aalborg


læs

 

Fabrikant Anders Winther og hustru fru Karla Winthers Mindefond 100 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til A. Winther samt almennyttige formål i tidl. Them Kommune


læs

 

Horsens Y's Mens Clubs Hjælpekasse 100 td. kr. pr. år

Lokale/internationale formål, bl.a. kristelige og humanitære opgaver


læs

 

Lions Club Dragsholm 100 td. kr. pr. år

Humanitært & kulturelt arbejde i Dragsholm/nationalt/internationalt


læs

 

Vendsyssels Tidendes Fond 100 td. kr. pr. år

Almennyttige formål i Vendsyssels lokalområde


læs

 

Asta og Henry Kjeldsens Familiefond 85 td. kr. pr. år

Efterkommere med behov for støtte samt samfundsgavnlige formål m.v.


læs

 

Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond 82.5 td. kr. pr. år

Institutioner/foreninger med samfundsgavnlige og almennyttige formål


læs

 

Bryggeriet Vestfyens Fond 74 td. kr. pr. år

Almen velgørende og kulturelle formål i det Vestfynske område


læs

 

Polaris III Invest Fonden 74 td. kr. pr. år

Projekter i Afrika, private equity virksomheder, almenvelgørende formål m.m.


læs

 

Bloddonorernes Sikringsfond 67.82 td. kr. pr. år

Blod-, knoglemarv- og organdonorer, der har lidt skade


læs

 

De Almindelige Legater under Horsens Fundatser 50 td. kr. pr. år

Økonomisk trængte personer i Horsens samt disses institutioner


læs

 

Direktør Viggo Petersen, hustru Gudrun Petersen og søn Tage Petersens Familiefond 50 td. kr. pr. år

Almene formål samt Direktør Viggo Petersens familie og medarbejdere


læs

 

Emma Sørensen og Arnold Sørensens Fond 50 td. kr. pr. år

Værdigt trængende og velgørende formål i lokalområdet


læs

 

Fabrikant Jørgen Møllers Mindefond 50 td. kr. pr. år

Almennyttige formål på Fyn, herunder institutioner og forskning


læs

 

Fitness Fonden 50 td. kr. pr. år

Udførelse af videnskabeligt ernæringsmedicinsk arbejde


læs

 

Fru Emilie Margrethe Jensens Fond 50 td. kr. pr. år

Almennyttige formål såvel indenfor som udenfor Odd Fellow Ordenen


læs

 

Søby Værfts Fond (Gerda og Arthur Jørgensens Fond) 50 td. kr. pr. år

Erhvervsudvikling, kunst, medarbejdere samt almennyttige formål på Ærø


læs

 

Topdanmark Fonden 50 td. kr. pr. år

Almennyttige, humanitære, kulturelle og videnskabelige formål


læs

 

Varde Miniby Fonden 50 td. kr. pr. år

Varde Minibys aktiviteter og murere samt almenvelgørende formål


læs

 

Anton og Anna Margrethe Nielsens Mindelegat over deres søn manufakturhandler Carl Nielsen 40 td. kr. pr. år

Uddannelse, udlandsophold eller økonomisk trængende med tilknytning til Sydthy


læs

 

Johs. V. Jensens Fond 40 td. kr. pr. år

Stifterens livsarvinger samt andre almennyttige og velgørende formål


læs

 

Garver P. Knudsens Mindefond 39 td. kr. pr. år

Medlemmer af Danmarks Skomagerlaug


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT