371 legater fundet i alt


Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis Petersens Legat 11.67 mio. kr. pr. år

Unge detailhandelsfolks uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tranes Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Uddannelse inden for tekniske fag eller handelsområdet - herunder studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 177 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Debitos fond for studerende på landets universiteter 100 td. kr. pr. år

Studiestøtte for specialestuderende inden for inkasso og insolvensret


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ole Kirks Fond

Praktikophold i udlandet for pædagogstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænds ophold på udenlandske læreanstalter med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: 24.10.2019

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition 143.8 td. kr. pr. år

Uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Radio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens Uddannelseslegat 40 td. kr. pr. år

Videreuddannelse af unge under 30 år født i Lemvig


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Udlandsophold til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Studierejser til udlandet for journaliststuderende


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 500 td. kr. pr. år

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 417 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Blixfonden 400 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Sportsbuddy Studielegat 1.5 td. kr. pr. år

Studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Københavns Universitets Internationaliseringsstipendium

Studie- og praktikophold samt feltarbejde i udlandet for KU-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Laurits Andersens Fond

Èt års fuldtidsstudier i kinesisk sprog i Kina


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Niels Smed Søndergaards Thy-Fond

Personer, foreninger eller institutioner i Thy


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Det Weberske Studielegat

Unge fra Ærø, der er optaget på universiteter, ingeniøruddannelserne mv.


læs

Ansøgningsfrist: 14.11.2019

Inge Mogensens Legat 600 td. kr. pr. år

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

De Bielkeske Legater 32 td. kr. pr. år

Unge kunstneres videreuddannelse og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Henry og Astrid Møllers Fond

Studier i DK og Sverige samt forskning inden for hjerte- og øjensygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2019

Djøfs Rejselegat 200 td. kr. pr. år

Studie- eller praktikophold i udlandet for medlemmer af Djøf


læs

Ansøgningsfrist: 24.11.2019

Siemensfonden 335.55 td. kr. pr. år

Bachelor- og masterafgangsprojekter inden for naturvidenskaben v. donationer


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Per og Lise Aarsleffs Fond 1000 td. kr. pr. år

Danske ingeniørstuderendes praktik- eller studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td. kr. pr. år

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Døve og hørehæmmede, der er medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Dansk-Islandsk Samfund 751 td. kr. pr. år

Islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Hanna Lunds Musiklegat 55 td. kr. pr. år

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2020

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Dansk - Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Danske og israelske studerendes studier ved højere læreanstalt


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


læs

Ansøgningsfrist: 04.01.2020

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Ida Marie Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Kvinders specialkursus/studieophold i udlandet inden for sundhedsvæsenet


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Student exchange in Nordic and Baltic countries -3 to 12 months


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Student exchange to universities in Nordic and Baltic countries -1 to 2 months (Nordplus Higher Education)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Express student exchange in Nordic and Baltic countries -under 1 month


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Intensive courses at universities in Nordic and Baltic countries


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Vejle Håndværker- og Borgerforenings Legatfond

Unge under uddannelse - især inden for håndværk, industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2020

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Boligstøtte til gammelsoranere i forbindelse med studierejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020

Hans Henning Scherfig-Jensen Mindelegat

Rejse og udlandsophold til tidligere elever fra Sorø Akademis Skole


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT