373 legater fundet i alt


Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 197 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Debitos fond for studerende på landets universiteter 100 td. kr. pr. år

Studiestøtte for specialestuderende inden for inkasso og insolvensret


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bryggeriforeningens Legat

Uddannelsesformål for medlemmer af Dansk Brygmester Forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fyens Amts Legatfond

Unge hotel- og restaurationsfolk til studieophold eller praktik


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond

Uddannelse og studierejser inden for jordbrugshvervet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Studierejser og ophold, primært for økonomisk trængte håndværkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Monyebanker Legat

Legat til ambitiøs studerende - MONEYBANKER


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ole Kirks Fond

Praktikophold i udlandet for pædagogstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænds ophold på udenlandske læreanstalter med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden 500 td. kr. pr. år

Uddannelse & forskning til personer m. tilknytning til Nordthy og Hannæs


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Ørsteds Studielegater 200 td. kr. pr. år

Udlandsophold for studerende på naturvidenskabelige/humanistiske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Studieophold til børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen


læs

Ansøgningsfrist: 26.04.2019

Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat 100 td. kr. pr. år

Uddannelse til tidligere elever på Espergærde Gymnasium & HF


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Henry Shaws Legat 1000 td. kr. pr. år

Udlandsstudier på universitetsniveau eller tilsvarende


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 417 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Julie Damms Studiefond 200 td. kr. pr. år

Videreuddannelse af danske mænd med doktor- eller ph.d. grad fra KU eller DTU


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Cand. mag. frøken Ellen Hartmanns Rejselegat 120 td. kr. pr. år

Kvindelige KU -studerende som studerer nordisk filologi eller dansk som hovedfag


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge m/tilknytning til Frederikshavn til videreuddannelse indenfor handelsfagene


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Region Hovedstadens Tandlægeforening 50 td. kr. pr. år

Rejser og projekter for RHTF’s nuværende og potentielle medlemmer (tandlægestuderende)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ellen Ibsens Mindelegat 20 td. kr. pr. år

Uddannelse, studieophold og efteruddannelse inden for ergoterapi


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Fairlån Legatet 5 td. kr. pr. år

Studerende med store drømme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Anna Claessen la Cours Fond

Islandske studerende der ønsker at studere medicin i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gefion Gymnasiums Rejselegat

Studieophold for tidligere elever fra Gefion Gymnasium m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Laurits Andersens Fond

Èt års fuldtidsstudier i kinesisk sprog i Kina


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lauritz Schmidts Fond

Studerende på landbrugsuddannelser eller ligestillede skoler


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Martin Pedersens Mindelegat

Elever på handelsskolernes merkantile uddannelser; studieophold og praktik


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ribe Katedralskoles Legater

Lovende studerende v. universitetet m. eksamen fra Ribe Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole

Enker og børn af lærere i den danske folkeskole


læs

Ansøgningsfrist: 08.05.2019

Konsul Axel Nielsen Mindelegat 2 mio. kr. pr. år

Danske studerendes handelsmæssige uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2019

Handelskammerets Uddannelsesfond

Danske kvinder og mænds uddannelse i ind-og udland i handelsmæssig øjemed


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2019

TEST 3: KONSUL AXEL NIELSENS MINDELEGAT

Støtte til uddannelse i ind-og udland indenfor handel og engros


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2019

Valborg Hartings Fond 50 td. kr. pr. år

Fortrinsvis studerende fra Landbohøjskolen, der er børn af enker


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbanks Uddannelsesfond

Studieophold for personer med tilknytning til Falster/Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat

Studierejser for medlemmer af Dansk Brygmester Forening


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Djøfs Rejselegat 200 td. kr. pr. år

Studie- eller praktikophold i udlandet for medlemmer af Djøf


læs

Ansøgningsfrist: 26.05.2019

Andreassens & Hougaards Almene Fond

Uddannelses- eller rejsestøtte til unge studerende til almennyttig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 30.05.2019

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Aalborg Katedralskoles Fællesfond

Uddannelsesformål for dimittender fra Aalborg Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond

Uddannelse af nuværende og tidligere elever ved Haderslev Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Købmand S.P. Jensen og hustrus mindelegat

Unges uddannelse - fortrinsvis i Kalundborg kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Per og Lise Aarsleffs Fond 1000 td. kr. pr. år

Danske ingeniørstuderendes praktik- eller studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Winbergs Fond 188 td. kr. pr. år

Studerende på Danmarks universiteter - især jurastuderende/jurister


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Bent Terps Fond til støtte for unge landmænd 143.33 td. kr. pr. år

Unge landmænd i Landboforeningen Gefions område til uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Tietgens Jubilæumslegat 38 td. kr. pr. år

Længere studieophold til nuværende og tidligere elever fra Tietgen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Tietgens Jubilæumslegat 38 td. kr. pr. år

Korte studieophold under ½ år til nuværende & tidligere elever fra Tietgen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Tietgens Jubilæumslegat 38 td. kr. pr. år

Studierejser m.v. for et helt hold til elever fra Tietgen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Tietgens Jubilæumslegat 38 td. kr. pr. år

Længere studieophold til nuværende og tidligere elever fra Tietgen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Døve og hørehæmmede, der er medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

HK Danmarks Uddannelsesfond

HK Danmarks medlemmers uddannelsesforløb og studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Herning Gymnasiums Stipendiefond

Dygtige og flittige dimittender fra Herning Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Danfoss Uddannelsesfond 787 td. kr. pr. år

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


læs

Ansøgningsfrist: 03.04.2020

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus Legat

Værdigt trængende og videregående uddannelse for Grønbech-familiens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Rhoda Checken 1.000 kr. pr. år

Sygeplejerskestuderende i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 21.07.2019

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandstandens Fremme

Studerende i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 27.07.2019

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2019

Rentier Peter Jensen Fiskers Legat

Unge fra Skærbæk sogn og Tønder amt med ønske om uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

Valby Haandværker og Industriforenings Uddannelsesfond 40 td. kr. pr. år

Videregående uddannelse inden for håndværk og industri


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT