759 legater fundet i alt


Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Aktive ældre - ældreprojekter (


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 151.3 mio. kr. pr. år

Selvaktiveringsgrupper for seniorer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Norliv 92 mio. kr. pr. år

Lokale aktiviteter mod ensomhed, angst, depression, mobning mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer for krænkede eller voldsramte familier, kvinder og børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Ensomme Gamles Værn 3 mio. kr. pr. år

Trængende ældre via organisationer og lign.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Vilhelm Kiers Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Sociale formål der styrker livsmestringen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Værdigt trængende personer med nedsat arbejdsevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td. kr. pr. år

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Merkur Fonden 800 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Etatsraad Georg Bestle og hustrus mindelegat 500 td. kr. pr. år

Kulturelle og almennyttige sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fondet af 1844 300 td. kr. pr. år

Pensionerede ansatte fra Skatteministeriet og kontakten herimellem


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Medlemmer/afdøde medlemmers ægtefælle/børn som er i økonomisk trang


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for Gunhild E.E. Schønes legatfond for beboerne i hus 10, Plejehjemmet Lindegården, Roskilde

Beboere i Hus 10 (Bocenter Lindegården)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Fritids- eller kulturprojekter i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Kommune

Udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde mv. i Hillerød Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ikast-Brande Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ikast-Brande Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Københavns Kommune

Indsatser mod ensomhed blandt ældre i KBH Kommune v. boudlægspuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Miron Elenora Christensens Fond

Unge under uddannelse og ældre, der er syge, og som har behov for hjælp


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Morsø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Poul Erik Bech Fonden

Fremme af ejendomsmæglerbranchen samt almenvelgørende kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat

Private københavnske stiftelser for ældre personer til fortsat virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stella Lindloff & Wiclef Lindloffslegat

Almennyttige formål, herunder uddannelse og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stinne og Martinus Sørensens Fond

Værdigt trængende ældre i Aalborg eller Mariagerfjord Kommune (postnr. 9560)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Aktiviteter til fordel for Hospice Sønderjylland og deres patienter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Svendborg Kommune

Kulturelle aktiviteter og arrangementer i Svendborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fionia Fond 4.86 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev

Frivilligt socialt arbejde i Haderslev Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 29.04.2019

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervsforskere til forskningsprojekter inden for demensområdet (ErhvervsPhD)


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

BHJ-Fonden 2.6 mio. kr. pr. år

Humanitære, kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Kronprins Frederiks Fond af 17. september 1865 250 td. kr. pr. år

Fiskere, sømænd og redningsvæsen, samt deres efterladte m. fortsat årlig støtte


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Kronprins Frederiks Fond af 17. september 1865 250 td. kr. pr. år

Fiskere, sømænd og redningsvæsens efterladte


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Kronprins Frederiks Fond af 17. september 1865 250 td. kr. pr. år

Fiskere, sømænd og redningsvæsen


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ellen Lauritzen og Georg Jacob og Hustrus Legat 200 td. kr. pr. år

Værdigt trængende kvinder, mænd og børn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Elsebeth Aarestrup Frederiksens Fond 150 td. kr. pr. år

Alvorligt syge personer fortrinsvis enlige og ældre


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ellen Ibsens Mindelegat 20 td. kr. pr. år

Uddannelse, studieophold og efteruddannelse inden for ergoterapi


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lars Chr. Pedersens Fond Formanden for Skovlunde Menighedsråd 18 td. kr. pr. år

Kirkelige formål, primært til gavn for ældrearbejdet i Skovlunde sogn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Albertslund Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Albertslund Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Alice Graffs Mindelegat

Personer eller organisationer, der hjælper økonomisk værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Christens Hansens Mindelegat og Birthe & Thormod Rasmussens Fond

Værdigt trængende i fhv. Nordborg Kommune (nu Sønderborg Kommune)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Fredensborg Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredensborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Frederikshavn Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Haandværkerforeningens understøttelsesfond

Værdigt trængende ældre håndværksmestre og disses enker/enkemænd


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Holstebro Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Holstebro Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lejre Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Lejre Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lemvig Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Lemvig Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Skive Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Skive Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ballerup Kommune

Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 02.05.2019

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Sociale projekter i Danmark med fokus på socialt udsatte borgere - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: 06.05.2019

Odsherred Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Odsherred Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 06.05.2019

Magister Richard ny Nordhuus Fond 100 td. kr. pr. år

Værdig trængende kvinder og enker efter præster med bopæl i KBH


læs

Ansøgningsfrist: 08.05.2019

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole

Enker og børn af lærere i den danske folkeskole


læs

Ansøgningsfrist: 08.05.2019

Sparekasse Vendsyssels Fond Klokkerholm

Almennyttige formål i den tidl. Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Almennyttige formål inden for Brovst Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Fonden Ensomme Gamles Værn 3 mio. kr. pr. år

Sociale projekter om ensomhed, relationer og en meningsfuld alderdom


læs

Ansøgningsfrist: 13.05.2019

Fonden Ensomme Gamles Værn 3 mio. kr. pr. år

Formidlingsprojekter, der nuancerer synet på alderdom


læs

Ansøgningsfrist: 13.05.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT