761 legater fundet i alt


Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Aktive ældre - ældreprojekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 151.3 mio. kr. pr. år

Selvaktiveringsgrupper for seniorer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer for krænkede eller voldsramte familier, kvinder og børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Elsass Fonden 27.38 mio. kr. pr. år

Mitii-forløb (personlig ansøgning) under DKK 10.000


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Elsass Fonden 27.38 mio. kr. pr. år

Personer med CP (personlig ansøgning) under DKK 10.000


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 12 mio. kr. pr. år

Sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Heinrich og Laurine Jessens Fond 5 mio. kr. pr. år

Syge, gamle, tilbagegangsramte eller værdigt trængende personer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Heinrich og Laurine Jessens Fond 5 mio. kr. pr. år

Institutioner med sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jascha Fonden 4 mio. kr. pr. år

Privatpersoner & pårørende, herunder døve, handicappede & psykisk syge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Harboefonden 3.33 mio. kr. pr. år

Økonomisk trængende ældre


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Ensomme Gamles Værn 3 mio. kr. pr. år

Trængende ældre via organisationer og lign.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Vilhelm Kiers Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Sociale formål der styrker livsmestringen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Værdigt trængende personer med nedsat arbejdsevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td. kr. pr. år

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Merkur Fonden 800 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fondet af 1844 300 td. kr. pr. år

Pensionerede ansatte fra Skatteministeriet og kontakten herimellem


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td. kr. pr. år

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Jessen Fonden 16.5 td. kr. pr. år

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Administrator Johs. Krøiers Fond

Værdigt trængende ældre eller unge mænd inden for håndværk og handel


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Medlemmer/afdøde medlemmers ægtefælle/børn som er i økonomisk trang


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og funktionærers Hjælpefond

Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Fritids- eller kulturprojekter i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Kommune

Udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde mv. i Hillerød Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ikast-Brande Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ikast-Brande Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Københavns Kommune

Indsatser mod ensomhed blandt ældre i KBH Kommune v. boudlægspuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Miron Elenora Christensens Fond

Unge under uddannelse og ældre, der er syge, og som har behov for hjælp


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Morsø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat

Private københavnske stiftelser for ældre personer til fortsat virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stella Lindloff & Wiclef Lindloffslegat

Almennyttige formål, herunder uddannelse og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stinne og Martinus Sørensens Fond

Institutioner, foreninger eller sammenslutninger i Aalborg eller Mariagerfjord Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Aktiviteter til fordel for Hospice Sønderjylland og deres patienter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Svendborg Kommune

Kulturelle aktiviteter og arrangementer i Svendborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Søren Rahbek Sønderups og hustru Christine Sønderups Legat

Opmuntring og glæde til beboerne på de danske alderdomshjem i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Termansenske legat

Enlige kvindelige borgere i Ribe, der er fyldt 60 år


læs

Ansøgningsfrist: 22.10.2019

Langeland Kommune

Værdigt trængende borgere i den tidligere Tranekær Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 23.10.2019

Ballerup Kommune

Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 24.10.2019

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Sociale projekter i Danmark med fokus på socialt udsatte borgere - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: 28.10.2019

Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond 1.03 mio. kr. pr. år

Værdigt trængende der uforskyldt er kommet i nød


læs

Ansøgningsfrist: 30.10.2019

Den Almindelige Danske Lægeforenings Fond (DADL)

Efterlevende ægtefæller af DADL's medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen 1.4 mio. kr. pr. år

Humanitære og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Etatsraad Georg Bestle og hustrus mindelegat 100 td. kr. pr. år

Kulturelle og almennyttige sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Aabenraa Kommune

Forebyggende og aktiverende tilbud til ældre i Aabenraa Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Albertslund Kommune

Projekter og initiativer, der fremmer eliteidræt i Albertslund Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Albertslund Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Albertslund Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Danmarks Rederiforenings Understøttelsesfond

Efterladte til danske søfolk samt pensionerede søfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Værdigt trængende og til studerende - fortrinvis troende mennesker


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Frederikshavn Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Frederikssund Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Frederikssund Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

H.C. Christensen og hustrus Mindelegat

Trængende beboere i Marstal


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Herning Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Rebild Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Roskilde Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Roskilde Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Roskilde Kommune

Frivilligt socialt arbejde for ældre i Roskilde Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Rudersdal Kommune

Aktiverende tilbud mm. til ældre i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Sdr. Felding Elforsynings-fond

Almennyttige lokale initiativer i Sdr. Felding Elforsynings forsyningsområde


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Sorø Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Sorø Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT