824 legater fundet i alt


Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jyllands-Postens Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Aktive ældre, ældreprojekter (>DKK 150.000)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Aktive ældre, ældreprojekter (


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 151.3 mio. kr. pr. år

Selvaktiveringsgrupper for seniorer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Norliv 92 mio. kr. pr. år

Lokale aktiviteter mod ensomhed, angst, depression, mobning mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer for krænkede eller voldsramte familier, kvinder og børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Ensomme Gamles Værn 3 mio. kr. pr. år

Trængende ældre via organisationer og lign.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Vilhelm Kiers Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Sociale formål der styrker livsmestringen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Værdigt trængende personer med nedsat arbejdsevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973 1.78 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td. kr. pr. år

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Etatsraad Georg Bestle og hustrus mindelegat 500 td. kr. pr. år

Kulturelle og almennyttige sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Garvermester J. P. Werdelins og hustrus Mindelegat 200 td. kr. pr. år

Værdigt trængende personer over 65 med bopæl i Frederikssund Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Else Moresco født Langheds Mindelegat 90 td. kr. pr. år

Værdigt trængende mænd, kvinder & børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lions-fonden for ældre af 1978 50 td. kr. pr. år

Ældre i Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Lomholtske Familielegat 40 td. kr. pr. år

Familie af S. Lomholt Hansen eller andre med tilknytning til navnet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

ASM-Fonden 20 td. kr. pr. år

Personer på 60 år eller derover, som har behov for økonomisk hjælp


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Svend Espersens Fond

Sygdomsbekæmpelse, forskning samt sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Medlemmer/afdøde medlemmers ægtefælle/børn som er i økonomisk trang


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for Gunhild E.E. Schønes legatfond for beboerne i hus 10, Plejehjemmet Lindegården, Roskilde

Beboere i Hus 10 (Bocenter Lindegården)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericiaskolens Fælleslegat 3

Hørehæmmede og andet socialt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Aktiviteter/projekter m. folkeoplysende formål i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frelsens Hær

Personer i akut opståede nødsituationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Helsingør Menighedspleje

Humanitært og socialt arbejde på folkekirkens grund


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Kommune

Udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde mv. i Hillerød Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ikast-Brande Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ikast-Brande Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Komtesse Gerda Rantzaus Sygelegat

Helbredelse af sygdomme og virke for et sundt liv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Morsø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Poul Erik Bech Fonden

Fremme af ejendomsmæglerbranchen samt almenvelgørende kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Røde Kors Fonden Hobro

Beboere/Institutioner i den gamle Hobro kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Salomon Soldin og Hustru Hanne Soldins Legat

Private københavnske stiftelser for ældre personer til fortsat virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stella Lindloff & Wiclef Lindloffslegat

Almennyttige formål, herunder uddannelse og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Aktiviteter til fordel for Hospice Sønderjylland og deres patienter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Svendborg Kommune

Kulturelle aktiviteter og arrangementer i Svendborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Århus Kræmmermarked - Lions Klubber i Århus

Humanitært hjælpearbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ballerup Kommune

Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 14.12.2018

Ballerup Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Brøndby Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Brøndby Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Faxe Kommune

Udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte i Faxe Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Ekstrafondet for Arbejdere i SAS, Danmark 1.5 mio. kr. pr. år

Økonomisk understøttelse til arbejdere i SAS, SAS Catering m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 20.12.2018

A.S.F. Dansk Folkehjælps Fond (Københavns Kredsen)

Humanitære og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Aktionsfond til Kristelig U-landshjælp og Økumenisk Kirketjeneste

Arbejde i ind- og udland ud fra økumeniske eller kristne synspunkter


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

BHJ-Fonden

Humanitære, kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat

Tidligere kgl. embedsmænd i centraladministrationen eller deres enker


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Faaborg-Midtfyn Kommune

NYE frivillige sociale indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune (Samskabelsespuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Karl Møllers Fond

Ældre danskfødte personer bosat på Langeland


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Ringkøbing-Skjern Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Sundhedsstyrelsen

Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose


læs

Ansøgningsfrist: 07.01.2019

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervsforskere til forskningsprojekter inden for demensområdet (ErhvervsPhD)


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Fionia Fond 4.86 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 11.01.2019

Garver F. Frandzen og Hustrus Legat

Trængende personer >50 år af håndværkerstanden i Odense & disses enker


læs

Ansøgningsfrist: 13.01.2019

Helene og Svend Junges Fond 1.05 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål, særligt børn, unge og ældre samt sport i Nuuk


læs

Ansøgningsfrist: 18.01.2019

Aage Johannes Emil Marius Andersens Legat

Medlemmer af Københavns Musiker - og Orkesterforening m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 20.01.2019

Middelfart Kommune

Ældre i Middelfart Kommune med medlemstilskud til klubber og foreninger


læs

Ansøgningsfrist: 20.01.2019

Jascha Fonden 4 mio. kr. pr. år

Privatpersoner & pårørende, herunder døve, handicappede & psykisk syge


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Jyske Banks almennyttige Fond 1.09 mio. kr. pr. år

Almennyttigeformål og erhvervsudvikling, specielt i Silkeborg og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Albertslund Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Albertslund Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT