419 legater fundet i alt


Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Slægtninge af A. & J. Louis-Hansen + personer tilknyttet Coloplast


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. pr. år

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Metro-Schrøder-Fonden 7.6 mio. kr. pr. år

Efterkommere af direktør Jørgen Schrøder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere samt medarbejdere i Kemp og Lauritzen-koncernen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden af 1. december 1997 4 mio. kr. pr. år

Danske statsborgere, der har oplevet uoverstigelige økonomiske problemer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anders Brøndums Fond 970 td. kr. pr. år

Efterkommere efter Johnna og Anders Brøndum


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Jessen Fonden 16.5 td. kr. pr. år

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

Stifternes efterkommere, almenvelgørende formål og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Estrid og Carl Torkild Hansens Legat

Efterkommere, værdigt trængende og videreuddannelse for unge jurister


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Tobias Jensens fond

Efterkommere af fabrikant Tobias Jensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rigmor og Knud Wiedemanns Julefond

Personer knyttet til Rigmor og Knud Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stationsforstander Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus Familielegat

Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus' slægter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Saxildske Familiefond 1000 td. kr. pr. år

Værdigt trængende under uddannelse, sygdom eller virksomhedsudvikling


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Egil og Maja Christiansens familielegat

Efterkommere af skipper Hans Jokum Johansen Happe, Bagenkop, mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus Legat

Alvorligt syge, fortrinsvis Edvard Suhrs slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Det Otto Lawaetzske Familielegat

Efterkommere af Otto Friedrich Christian Anton Lawaetz, Refsnæsgården


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Svend Grundtvig og Axel Olriks Legat

Studerende/yngre kandidat, der studerer nordisk filologi eller kulturhistorie


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Efterkommere efter Johan Frederik Lemvigh-Müller


læs

Ansøgningsfrist: 12.11.2020

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Børn- og Ungeprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 13.11.2020

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2020

Købmand Søren Møller og Hustrus Legat

Personer med tilknytning til Skagen eller købmand S. Møller + værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 26.11.2020

Garvermester C. W. Gericks Legat

Værdigt trængende, studerende og seminarelever


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2020

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til ældre medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til unge medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Ingeniør Alexandre Haynmans og hustru Nina Haynmans Fond 250 td. kr. pr. år

Alexandre og Nina Haymans efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Konsul S. C. Sørensens Mindelegat 130 td. kr. pr. år

Værdigt trængende efterkommere af købmand Jacob Schou


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Erling Bernhofts Familiefond

Efterkommere af Erling & Bente Bernhoft samt medarbejdere og familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Direktør Henrik Valdemar Pades Familielegat

Værdigt trængende efterkommere af Frederik Bernhard Pade og deres ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2020

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses 2. afdeling

Efterkommere af Anna Falch og pårørende til magistratsmedlemmer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Det Esmannske Familielegat

Efterkommere af Christian Erhard Esmann samt hans hustrus søskende


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2021

Erik Falslev Jacobsens Fond

Personer med relation til Nordsøværftet samt samfundsgavnlige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2021

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat

Efterkommere, uddannelse på diverse områder og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2021

Færchfonden 25 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Rasmus og Magdalene Færch mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til nyfødte i Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Gyrithe Olriks Mindelegat

Uddannelse til efterkommere/familie af T. F. Møller og L. P. Møller.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Isabellafonden 8.85 mio. kr. pr. år

Søren Odgaard og hustrus descendenter samt disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Adolf Andersens familielegat

Slægtninge til Adolf Andersen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Adolf og Agnes Andersens Familielegat

Slægtninge til Agnes Andersen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Familien Justesens Fond

Stifters familie, almennyttige formål og tidligere medarbejdere


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Glashofs Legat

Glashof stifternes nærmeste familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2021

Kraks Fond

Slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak


læs

Ansøgningsfrist: 07.03.2021

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat

Efterkommere af familien Mindegaard, k/m til dygtigegørelse ved rejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2021

Homilius' Fond 143.33 td. kr. pr. år

Efterkommere af Inger Homilius - til uddannelse samt sociale/kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2021

Laura og Hans Ammitzbølls Fond

Uddannelsesstøtte til unges uddannelse og dygtiggørelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2021

Den Gerstenbergske Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Stifter af Den Gerstenbergske Fonds familie/nærtstående pers. m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsridderes efterladte ægtefæller, børn og børnebørn


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Proprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad, f. Kjeldsens Fond

Efterkommere af familien Wad, herunder værdigt trængende og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2021

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2021

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2021

Verner Overgaards Familiefond 2.12 mio. kr. pr. år

Uddannelse og lignende formål for bl.a. efterkommere af Verner Overgaard


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2021

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Lensgreve Karl Wedells og Comtesse Agnes' Stiftelse 85 td. kr. pr. år

Slægt eller andre med tilknytning til Wedellsborg og Frijsenborg


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Borrebyfonden

Land- og skovbrugsfaglig forskning samt efterkommere af stiftere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

C. & A.P. Botveds Fond

Sø- og luftsport, personers sygdomsbehandling, efterkommere af Botved mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Christens Hansens Mindelegat og Birthe & Thormod Rasmussens Fond

Værdigt trængende i fhv. Nordborg Kommune (nu Sønderborg Kommune)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Erik Fjeldsøe Fonden

Udlejningsejendomme der ejes af stifters efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Efterkommere, landbrugsejendomme og land-og skovbrugsfaglig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Julie Andrea Marie Neergaard F. Wegeners Familielegat

Efterkommere af Julie Andrea Marie Neergaard og svigerfamilie


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Wilhelm Rathje og Grosserer Wincent Magnus Blochs Fond

Værdigt trængende efterkommere af Bloch, Hoff og Barner


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Wilhelm Rathje og Grosserer Wincent Magnus Blochs Fond

Værdigt trængende børn af officierer, læger, statstjenestemænd og advokater, samt ældre kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2021

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandses Legat Bispegården 50 td. kr. pr. år

Uddannelse af unge primært med tilknytning til Esbjerg/F. Erlandsen


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2021

Etatsråd Jacob Henric Schou & hustru Susanne Beckmans Stiftelse

Efterkommere efter Jacob Henric Schou og hustru Susanne Beckman


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2021

Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Blinde, svagtseende og efterkommere af Carl Christiansen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A

Efterkommere og ansatte af Direktør Michael Hermann Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

Casper Benzons Legat

Ægte descendenter, af afdøde kammerjunker Jacob v. Benzon med flere


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2021

Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Mette Christine Caroline von Benzons (født Lous) familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2021

Direktør Just Falbe-Hansen og Fru Cathrine Falbe-Hansens Fond

Personer tilknyttet E. F.-Hansen, S. Tryde el. G. F.-Hansen A/S


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2021

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus Legat

Værdigt trængende og videregående uddannelse for Grønbech-familiens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2021

Familielegatet 15 td. kr. pr. år

Descendenter af Købke, Bruun, Hansen, Buch, Mylius og Dalgas


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2021

Den Harhoff'ske Familiefond

Efterkommere Conrad J. C. Harhoff og Georgine Frederikke, født v. Kogh


læs

Ansøgningsfrist: 30.07.2021

Specht Petersens Familielegatfond

Slægtninge i den spechtske familie efter Johan og Hans Specht


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Elisabeth Schwarts født Tafdrups familielegat 820 td. kr. pr. år

Efterkommere af slægterne Tafdrup og Schwartz


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2021

Det Getreurske Legat

Værdigt trængende og indlagte i København samt Getreuers efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond til støtte for familie og venner

Edel og Wilhelm Daubenmerkls venner, familiemedlemmer og disses livsarvinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Værdigt trængende personer over 40 år, fortrinsvis efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021

Myhrwolds Fond

Humanitære formål varetaget af organisationer eller foreninger


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT