431 legater fundet i alt


Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Metro-Schrøder-Fonden 7.6 mio. kr. pr. år

Efterkommere af direktør Jørgen Schrøder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere samt medarbejdere i Kemp og Lauritzen-koncernen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden af 1. december 1997 4 mio. kr. pr. år

Danske statsborgere, der har oplevet uoverstigelige økonomiske problemer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Jessen Fonden 16.5 td. kr. pr. år

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

Stifternes efterkommere, almenvelgørende formål og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Estrid og Carl Torkild Hansens Legat

Efterkommere, værdigt trængende og videreuddannelse for unge jurister


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Tobias Jensens fond

Efterkommere af fabrikant Tobias Jensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rigmor og Knud Wiedemanns julelegat af 23 december 1948

Almennyttige formål og personer knyttet til Rigmor og Knud Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stationsforstander Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus Familielegat

Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus' slægter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Søstrene Juell-Winds Legat

Kristligsindede, ugifte, trængende kvinder, fortrinsvis bosat i Aarhus


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til ældre


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Det Saxildske Familiefond 1000 td. kr. pr. år

Værdigt trængende under uddannelse, sygdom eller virksomhedsudvikling


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Egil og Maja Christiansens familielegat

Efterkommere af skipper Hans Jokum Johansen Happe, Bagenkop, mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus Legat

Alvorligt syge, fortrinsvis Edvard Suhrs slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Det Otto Lawaetzske Familielegat

Uddannelse, samt værdigt trængende medlemmer af Lawaetzske-slægten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Børn- og ungeprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 10.11.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Købmand Søren Møller og Hustrus Legat

Personer med tilknytning til Skagen eller købmand S. Møller + værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 26.11.2019

Garvermester C. W. Gericks Legat

Værdigt trængende, studerende og seminarelever


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Konsul S. C. Sørensens Mindelegat 130 td. kr. pr. år

Værdigt trængende efterkommere af købmand Jacob Schou


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Erling Bernhofts Familiefond

Efterkommere af Erling & Bente Bernhoft samt medarbejdere og familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Direktør Henrik Valdemar Pades Familielegat

Værdigt trængende efterkommere af Frederik Bernhard Pade og deres ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2019

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses 2. afdeling

Efterkommere af Anna Falch og pårørende til magistratsmedlemmer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Det Esmannske Familielegat

Efterkommere af Christian Erhard Esmann samt hans hustrus søskende


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Erik Falslev Jacobsens Fond

Personer med relation til Nordsøværftet samt samfundsgavnlige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat

Efterkommere, uddannelse på diverse områder og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2020

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til nyfødte


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Gyrithe Olriks Mindelegat

Uddannelse til efterkommere/familie af T. F. Møller og L. P. Møller.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Isabellafonden 8.85 mio. kr. pr. år

Søren Odgaard og hustrus descendenter samt disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Adolf Andersens familielegat

Slægtninge til Adolf Andersen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Adolf og Agnes Andersens Familielegat

Slægtninge til Agnes Andersen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Familien Justesens Fond

Stifters familie, almennyttige formål og tidligere medarbejdere


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Glashofs Legat

Glashof stifternes nærmeste familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Kraks Fond 14 mio. kr. pr. år

Efterkommere af stiftere, tidligere Krak-medarbejdere og lægeenker


læs

Ansøgningsfrist: 04.03.2020

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat

Efterkommere af familien Mindegaard, k/m til dygtigegørelse ved rejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2020

Homilius' Fond 143.33 td. kr. pr. år

Efterkommere af Inger Homilius - til uddannelse samt sociale/kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2020

Laura og Hans Ammitzbølls Fond

Uddannelsesstøtte til unges uddannelse og dygtiggørelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2020

Den Gerstenbergske Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Stifter af Den Gerstenbergske Fonds familie/nærtstående pers. m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsridderes efterladte ægtefæller, børn og børnebørn


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Proprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad, f. Kjeldsens Fond

Efterkommere af familien Wad, herunder værdigt trængende og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Marie Henckels Mindelegat 1.48 mio. kr. pr. år

Hjælp og uddannelse til efterkommere af stifter samt værdige mænd og kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2020

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2020

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Verner Overgaards Familiefond 3.2 mio. kr. pr. år

Uddannelse og lignende formål for bl.a. efterkommere af Verner Overgaard


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2020

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Lensgreve Karl Wedells og Comtesse Agnes' Stiftelse 85 td. kr. pr. år

Slægt eller andre med tilknytning til Wedellsborg og Frijsenborg


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Borrebyfonden

Land- og skovbrugsfaglig forskning samt efterkommere af stiftere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

C. & A.P. Botveds Fond

Sø- og luftsport, personers sygdomsbehandling, efterkommere af Botved mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Christens Hansens Mindelegat og Birthe & Thormod Rasmussens Fond

Værdigt trængende i fhv. Nordborg Kommune (nu Sønderborg Kommune)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Erik Fjeldsøe Fonden

Udlejningsejendomme der ejes af stifters efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Efterkommere, landbrugsejendomme og land-og skovbrugsfaglig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Julie Andrea Marie Neergaard F. Wegeners Familielegat

Efterkommere af Julie Andrea Marie Neergaard og svigerfamilie


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandses Legat Bispegården 50 td. kr. pr. år

Uddannelse af unge primært med tilknytning til Esbjerg/F. Erlandsen


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2020

Etatsråd Jacob Henric Schou & hustru Susanne Beckmans Stiftelse

Efterkommere efter Jacob Henric Schou og hustru Susanne Beckman


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2020

Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Blinde, svagtseende og efterkommere af Carl Christiansen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2020

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A

Efterkommere og ansatte af Direktør Michael Hermann Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2020

Casper Benzons Legat

Ægte descendenter, af afdøde kammerjunker Jacob v. Benzon med flere


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2020

Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Mette Christine Caroline von Benzons (født Lous) familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2020

Det Nissenske Kapelgods - Til slægtninge efter legatstifterne

Trængende efterkommere af Hans N. Nissens & Eva C. Pechüle


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2020

Direktør Just Falbe-Hansen og Fru Cathrine Falbe-Hansens Fond

Personer tilknyttet E. F.-Hansen, S. Tryde el. G. F.-Hansen A/S


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2020

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus Legat

Værdigt trængende og videregående uddannelse for Grønbech-familiens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2020

Familielegatet 15 td. kr. pr. år

Descendenter af Købke, Bruun, Hansen, Buch, Mylius og Dalgas


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2020

Den Harhoff'ske Familiefond

Efterkommere Conrad J. C. Harhoff og Georgine Frederikke, født v. Kogh


læs

Ansøgningsfrist: 30.07.2020

Specht Petersens Familielegatfond

Slægtninge i den spechtske familie efter Johan og Hans Specht


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2020

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Elisabeth Schwarts født Tafdrups familielegat 820 td. kr. pr. år

Efterkommere af slægterne Tafdrup og Schwartz


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Det Getreurske Legat

Værdigt trængende og indlagte i København samt Getreuers efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond til støtte for familie og venner

Edel og Wilhelm Daubenmerkls venner, familiemedlemmer og disses livsarvinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Værdigt trængende personer over 40 år, fortrinsvis efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Myhrwolds Fond

Humanitære formål varetaget af organisationer eller foreninger


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Grosserer Georg Holm og hustrus Legat

Personer af den Holmske slægt, familielegater, enker efter købmænd


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Jacob Holms Legat

Descendenter af J. Holm, enker/ugifte døtre og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Jacob Holms Legat

Descendenter af J. Holm, enker/ugifte døtre og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Direktør K. W. Bruun og hustrus Familiefond 176.7 mio. kr. pr. år

Descendenter af Direktør K. W. Bruun og hustru samt almennyttige formål


læs

 

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Slægtninge af A. & J. Louis-Hansen + personer tilknyttet Coloplast


læs

 Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT