467 legater fundet i alt


Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere samt medarbejdere i Kemp og Lauritzen-koncernen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Gerstenbergske Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Stifter af Den Gerstenbergske Fonds familie/nærtstående pers. m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Pitzner Fonden 1000 td. kr. pr. år

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Hindborgske Fond 250 td. kr. pr. år

Familie & ansatte i Charles Hindborg A/S samt foreninger mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Lomholtske Familielegat 40 td. kr. pr. år

Familie af S. Lomholt Hansen eller andre med tilknytning til navnet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

Stifternes efterkommere, almenvelgørende formål og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Estrid og Carl Torkild Hansens Legat

Efterkommere, værdigt trængende og videreuddannelse for unge jurister


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studie samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rigmor og Knud Wiedemanns julelegat af 23 december 1948

Almennyttige formål og personer knyttet til Rigmor og Knud Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Røde Kors Fonden Hobro

Beboere/Institutioner i den gamle Hobro kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stationsforstander Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus Familielegat

Jørgen Duus og hustru Anna Kathrine Duus' slægter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Søstrene Juell-Winds Legat

Kristligsindede, ugifte, trængende kvinder, fortrinsvis bosat i Aarhus


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Magdalene Lauridsens Fond 8 td. kr. pr. år

Efterkommere af slægten Lauridsen


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse af C.A. Qvade og S.E. Langes fætre, kusiner og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses 2. afdeling

Efterkommere af Anna Falch og pårørende til magistratsmedlemmer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Erik Falslev Jacobsens Fond

Personer med relation til Nordsøværftet og samfundsgavnlige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat

Efterkommere, uddannelse på diverse områder og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2019

Lærer Jens Hansen, Pederstrup og hustru Dagmar Hansen født Denckers Legat 13 td. kr. pr. år

Videre uddannelse og flidspræmie


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Gyrithe Olriks Mindelegat

Uddannelse til efterkommere/familie af T. F. Møller og L. P. Møller.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Isabellafonden 5 mio. kr. pr. år

Søren Odgaard og hustrus descendenter samt disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.5 mio. kr. pr. år

Medlemmerne af slægterne Tafdrup og Schaltz - studieformål, rejser mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Grevegårdens Legat

Trængende efterkommere af stifter, uddannelse for unge i Skalbjerg


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

I. F. Lemvigh Müllers Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til nyfødte


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Simon Fougner Hartmanns Familiefond

Descendenter af S. F. Hartmanns forældre samt videnskabelig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Glashofs Legat

Glashof stifternes nærmeste familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kraks Fond 14 mio. kr. pr. år

Efterkommere af stiftere, tidligere Krak-medarbejdere og lægeenker


læs

Ansøgningsfrist: 04.03.2019

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2019

Laura og Hans Ammitzbølls Fond

Uddannelsesstøtte til unges uddannelse og dygtiggørelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2019

Proprietær Niels Christensen og hustru Oline Christensen, født Thidemanns Mindelegat

Unges uddannelse og etablering af selvstændigt erhverv


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2019

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsridderes efterladte ægtefæller, børn og børnebørn


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Direktør Emil C. Hertz og hustru Inger Hertz Fond

Personer tæt på Direktør Emil C. Hertz


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Proprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad født Kjeldsens Legat oprettet af J. C. Wad, Kirstine Wad og Valdema

Efterkommere af stifter, herunder værdigt trængende og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Marie Henckels Mindelegat 1.47 mio. kr. pr. år

Hjælp og uddannelse til efterkommere af stifter og dennes afdøde hustrus


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Familien Nyholms Hjælpelegat 24 td. kr. pr. år

Familiemedlemmer til Jochum Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Borrebyfonden

Land- og skovbrugsfaglig forskning samt efterkommere af stiftere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

C. & A.P. Botveds Fond

Efterkommere af stifterne og medarbejdere i disses virksomheder


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Christens Hansens Mindelegat og Birthe & Thormod Rasmussens Fond

Værdigt trængende i fhv. Nordborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

E. Bøg Madsens Fond

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Erik Fjeldsøe Fonden

Udlejningsejendomme der ejes af stifters efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Efterkommere, landbrugsejendomme og land-og skovbrugsfaglig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Julie Andrea Marie Neergaard F. Wegeners Familielegat

Efterkommere af Julie Andrea Marie Neergaard og svigerfamilie


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandses Legat Bispegården 50 td. kr. pr. år

Uddannelse af unge primært med tilknytning til Esbjerg/F. Erlandsen


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs

Efterkommere af L. Hammerich og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Snedkermester Erik Marius Hansens Fond

Uddannelse inden for snedkerbranchen samt E. M. Hansens familie


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Blinde, svagtseende og efterkommere af Carl Christiansen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Casper Benzons Legat

Slægtslegat af Casper Hermann von Benzon


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Mette Christine Caroline von Benzons (født Lous) familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Det Nissenske Kapelgods - Til slægtninge efter legatstifterne

Trængende efterkommere af Hans N. Nissens & Eva C. Pechüle


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A

Efterkommere og ansatte af Direktør Michael Hermann Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus Legat

Værdigt trængende og videregående uddannelse for Grønbech-familiens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Familielegatet 15 td. kr. pr. år

Descendenter af Købke, Bruun, Hansen, Buch, Mylius og Dalgas


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2019

Kaj og Hermilla Ostenfeld's fond

Teknisk-naturvidenskabelige studier for ingeniører, inkl. ph.d.-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

Specht Petersens Familielegatfond

Slægtninge i den spechtske familie efter Johan og Hans Specht


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

I. F. Lemvigh Müllers Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: 11.08.2019

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 2 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2019

I. F. Lemvigh Müllers Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond til støtte for familie og venner

Edel og Wilhelm Daubenmerkls venner, familiemedlemmer og disses livsarvinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Værdigt trængende personer over 40 år, fortrinsvis efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

Myhrwolds Fond

Humanitære formål varetaget af organisationer eller foreninger


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

Aage Helfred Lundbye og hustru Anemarie Hansine Lundbye født Nielsens Legat

Nuværende eller tidligere relation til familien Ree og Iversen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Adolf Andersens familielegat

Slægtninge til Adolf Andersen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Adolf og Agnes Andersens Familielegat

Agnes Andersens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Grosserer Georg Holm og hustrus Legat

Personer af den Holmske slægt, familielegater, enker efter købmænd


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Jacob Holms Legat

Descendenter af J. Holm, enker/ugifte døtre og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Jacob Holms Legat

Descendenter af J. Holm, enker/ugifte døtre og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Efterkommere af Theobald Christian Frederik Weber og fru Sophie Meldola Weber


læs

Ansøgningsfrist: 10.10.2019

I. F. Lemvigh Müllers Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til ældre


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Det Saxildske Familiefond 1000 td. kr. pr. år

Værdigt trængende under uddannelse, sygdom eller virksomhedsudvikling


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Egil og Maja Christiansens familielegat

Descendenter efter skipper Hans Jokum Johansen Happe, Bagenkop, mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus Legat

Alvorligt syge, fortrinsvis Edvard Suhrs slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Godsejer Julianus Hastrups og Hustru Anna Cecilie, Født Høffdings Legat

Ugifte kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Godsejer Julianus Hastrups og Hustru Anna Cecilie, Født Høffdings Legat

Sygdomsramte med lav indkomst


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Godsejer Julianus Hastrups og Hustru Anna Cecilie, Født Høffdings Legat

Unge efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Godsejer Julianus Hastrups og Hustru Anna Cecilie, Født Høffdings Legat

Efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Krista og Hans Risagers Fond

Udvikling af Brønderslev som by eller egnscentrum


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Ribe Katedralskoles Legater

Fattige studenter fra Ribe Katedralskole til videregående uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Østsjællands Andelsvaskeris Fond

Understøttelse af tidligere ansatte i Østsjællands Andelsvaskeri (og familie)


læs

Ansøgningsfrist: 22.11.2019

Garvermester C. W. Gericks Legat

Værdigt trængende, studerende og seminarelever


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Konsul S. C. Sørensens Mindelegat 130 td. kr. pr. år

Værdigt trængende efterkommere af købmand Jacob Schou


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT