394 legater fundet i alt


Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 261 mio. kr. pr. år

Slægtninge af Aage og Johanne Louis-Hansen og nuværende eller tidligere medarbejdere i Coloplast


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. pr. år

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Metro-Schrøder-Fonden 9.82 mio. kr. pr. år

Efterkommere af direktør Jørgen Schrøder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til nyfødte i Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til ældre medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til unge medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere samt medarbejdere i Kemp og Lauritzen-koncernen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden af 1. december 1997 4 mio. kr. pr. år

Danske statsborgere, der har oplevet uoverstigelige økonomiske problemer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holkegårdfonden 1.27 mio. kr. pr. år

Decendenter efter Dorte Mette Jensen, dennes familie og personer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Olga og Esper Boels Fond 1.26 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Mejeriejer Marius Boel og ægtefælle Fru Else Boel


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johan Heinrich Hoffmann og hustrus Mindefond 590 td. kr. pr. år

Johan Heinrich Hoffmanns efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Jessen Fonden 16.5 td. kr. pr. år

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy 5 td. kr. pr. år

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anders Brøndums Fond

Efterkommere efter Johnna og Anders Brøndum


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Egil og Maja Christiansens familielegat

Efterkommere af skipper Hans Jokum Johansen Happe, Bagenkop, mfl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Elna og Carl J. Ottesens Familielegat

Trængende personer, fortrinsvis for E. og C. J. Ottesens familie


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Estrid og Carl Torkild Hansens Legat

Efterkommere, værdigt trængende og videreuddannelse for unge jurister


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Tobias Jensens fond

Efterkommere af fabrikant Tobias Jensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fru Ada Gardes Mindelegat (Fond)

Personer, hvor det ikke er muligt at opretholde tidligere livsførelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

FAMILIELEGAT - Kun efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg og disses sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Niels Brock og Hustru Lene Bredals legater

Brudeudstyr af kunstnere og professionister (håndværkere)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Konsul Axel Schur og Hustrus Mindefond

Konsul Axel Schurs familie og medarbejdere samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lund og Rasmussens Legat

Nuværende og tidligere ansatte, efterkommere samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rigmor og Knud Wiedemanns Julefond

Personer knyttet til Rigmor og Knud Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sagfører Chr. Linde og Hustru Elisabeth Linde, født Svendsens Familielegat

Familie & slægtninge til Chr. Linde og hustru samt Duborg-skolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sognepræst C. C. Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen f. Tommerups Familielegat

Medlemmer af slægten Tommerup


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Garvermester C. W. Gericks Legat 50 td. kr. pr. år

Værdigt trængende, studerende og seminarelever


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2023

Ingeniør Alexandre Haynmans og hustru Nina Haynmans Fond 250 td. kr. pr. år

Alexandre og Nina Haymans efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2023

Konsul S. C. Sørensens Mindelegat 130 td. kr. pr. år

Værdigt trængende efterkommere af købmand Jacob Schou


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2023

Erling Bernhofts Familiefond

Efterkommere af Erling & Bente Bernhoft samt medarbejdere og familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2023

Direktør Henrik Valdemar Pades Familielegat

Værdigt trængende efterkommere af Frederik Bernhard Pade og deres ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 07.12.2023

Rørkærfonden 800 td. kr. pr. år

Humanitære opgaver af enhver art og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2024

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 6 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses 2. afdeling

Efterkommere af Anna Falch og pårørende til magistratsmedlemmer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Det Esmannske Familielegat

Efterkommere af Christian Erhard Esmann samt hans hustrus søskende


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2024

Erik Falslev Jacobsens Fond

Personer med relation til Nordsøværftet samt samfundsgavnlige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2024

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat

Efterkommere, uddannelse på diverse områder og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Det grevelige Dannemandske Stift 72.5 td. kr. pr. år

Frederik Wilhelms efterkommere og børn af danske officerer


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2024

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat 10 td. kr. pr. år

Efterkommere af fam. Mindegaard & beboere i Hersnap-Dalby t. uddannelsesrejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2024

Det Schaumannske Familiefond

Medlemmer af den Schaumannske Familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2024

Gyrithe Olriks Mindelegat

Uddannelse til efterkommere/familie af T. F. Møller og L. P. Møller.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2024

Isabellafonden 8.85 mio. kr. pr. år

Søren Odgaard og hustrus descendenter samt disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2024

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2024

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2024

Kirsten og Peter Bangs Fond 20.4 mio. kr. pr. år

Decendenter efter Kirsten og Peter Bang m.fl. samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Familien Justesens Fond

Stifters familie, almennyttige formål og tidligere medarbejdere


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Glashofs Legat

Glashof stifternes nærmeste familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Overlæge Kjeld Andersen og hustru Fru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat

Efterkommerne af Kjeld Erik Andersen og hustru Fru Ebba Andersen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Kraks Fond

Slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak


læs

Ansøgningsfrist: 07.03.2024

Homilius' Fond 143.33 td. kr. pr. år

Efterkommere af Inger Homilius - til uddannelse samt sociale/kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2024

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. pr. år

Ansatte med tilknytning til Telefon Fabrik Automatik A/S og deres familier


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2024

Den Gerstenbergske Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Stifter af Den Gerstenbergske Fonds familie/nærtstående pers. m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2024

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsridderes efterladte ægtefæller, børn og børnebørn


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2024

Proprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad, f. Kjeldsens Fond

Efterkommere af familien Wad, herunder værdigt trængende og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2024

Fru Elisabeth Goldschmidt, født Munchs Mindelegat 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende efterkommere af Elisabeth Goldschmidts forældre.


læs

Ansøgningsfrist: 29.04.2024

Verner Overgaards Familiefond 2.12 mio. kr. pr. år

Uddannelse og lignende formål for bl.a. efterkommere af Verner Overgaard


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2024

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Lensgreve Karl Wedells og Comtesse Agnes' Stiftelse 85 td. kr. pr. år

Slægt eller andre med tilknytning til Wedellsborg og Frijsenborg


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Borrebyfonden

Land- og skovbrugsfaglig forskning samt efterkommere af stiftere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Erik Fjeldsøe Fonden

Udlejningsejendomme der ejes af stifters efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Efterkommere, landbrugsejendomme og land-og skovbrugsfaglig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Julie Andrea Marie Neergaard F. Wegeners Familielegat

Efterkommere af Julie Andrea Marie Neergaard og svigerfamilie


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2024

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandses Legat Bispegården 50 td. kr. pr. år

Uddannelse af unge primært med tilknytning til Esbjerg/F. Erlandsen


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2024

Etatsråd Jacob Henric Schou & hustru Susanne Beckmans Stiftelse 100 td. kr. pr. år

Efterkommere efter Jacob Henric Schou og hustru Susanne Beckman


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2024

Familien Nyholms Hjælpelegat 12 td. kr. pr. år

Familiemedlemmer til Jochum Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2024

Fru Birgitte Thorbjørnsen født Møllers Legat

Familielegat for efterkommere til Birgitte Thorbjørnsen, født Møller.


læs

Ansøgningsfrist: 30.05.2024

Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat

Værdigt trængende personer bosat i Storkøbenhavn som opfylder nærmere angivne kriterier.


læs

Ansøgningsfrist: 30.05.2024

Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Blinde, svagtseende og efterkommere af Carl Christiansen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

Casper Benzons Legat

Ægte descendenter, af afdøde kammerjunker Jacob v. Benzon med flere


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2024

Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Mette Christine Caroline von Benzons (født Lous) familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2024

Direktør Just Falbe-Hansen og Fru Cathrine Falbe-Hansens Fond

Personer tilknyttet E. F.-Hansen, S. Tryde el. G. F.-Hansen A/S


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2024

Familielegatet 15 td. kr. pr. år

Støtte til descendenter af Købke, Bruun, Hansen, Buch, Mylius og Dalgas


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2024

Den Harhoff'ske Familiefond

Efterkommere Conrad J. C. Harhoff og Georgine Frederikke, født v. Kogh


læs

Ansøgningsfrist: 30.07.2024

Specht Petersens Familielegatfond

Slægtninge i den spechtske familie efter Johan og Hans Specht


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2024

Elisabeth Schwartz født Tafdrups familielegat 860 td. kr. pr. år

Efterkommere af slægterne Tafdrup og Schwartz


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2024

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2024

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond 100 td. kr. pr. år

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Det Getreurske Legat

Værdigt trængende i Københavns Kommune samt Getreuers efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond til støtte for familie og venner

Edel og Wilhelm Daubenmerkls venner, familiemedlemmer og disses livsarvinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2024

Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Værdigt trængende personer over 40 år, fortrinsvis efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2024Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige
HPT