402 legater fundet i alt


Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Slægtninge af A. & J. Louis-Hansen + personer tilknyttet Coloplast


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. pr. år

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Metro-Schrøder-Fonden 9.82 mio. kr. pr. år

Efterkommere af direktør Jørgen Schrøder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til nyfødte i Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til ældre medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Særlige legater til unge medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere samt medarbejdere i Kemp og Lauritzen-koncernen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden af 1. december 1997 4 mio. kr. pr. år

Danske statsborgere, der har oplevet uoverstigelige økonomiske problemer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Pitzner Fonden 1.81 mio. kr. pr. år

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holkegårdfonden 1.27 mio. kr. pr. år

Decendenter efter Dorte Mette Jensen, dennes familie og personer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Olga og Esper Boels Fond 1.26 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Mejeriejer Marius Boel og ægtefælle Fru Else Boel


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johan Heinrich Hoffmann og hustrus Mindefond 590 td. kr. pr. år

Johan Heinrich Hoffmanns efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Jessen Fonden 16.5 td. kr. pr. år

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy 5 td. kr. pr. år

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anders Brøndums Fond

Efterkommere efter Johnna og Anders Brøndum


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Asta og Jul. P. Justesens fond

Almene formål, herunder forskning, samt efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Egil og Maja Christiansens familielegat

Efterkommere af skipper Hans Jokum Johansen Happe, Bagenkop, mfl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Elna og Carl J. Ottesens Familielegat

Trængende personer, fortrinsvis for E. og C. J. Ottesens familie


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Estrid og Carl Torkild Hansens Legat

Efterkommere, værdigt trængende og videreuddannelse for unge jurister


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Tobias Jensens fond

Efterkommere af fabrikant Tobias Jensen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

FAMILIELEGAT - Kun efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg og disses sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Niels Brock og Hustru Lene Bredals legater

Brudeudstyr af kunstnere og professionister (håndværkere)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Konsul Axel Schur og Hustrus Mindefond

Konsul Axel Schurs familie og medarbejdere samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lund og Rasmussens Legat

Nuværende og tidligere ansatte, efterkommere samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rigmor og Knud Wiedemanns Julefond

Personer knyttet til Rigmor og Knud Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sagfører Chr. Linde og Hustru Elisabeth Linde, født Svendsens Familielegat

Familie & slægtninge til Chr. Linde og hustru samt Duborg-skolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sognepræst C. C. Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen f. Tommerups Familielegat

Medlemmer af slægten Tommerup


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat

Efterkommere, uddannelse på diverse områder og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2023

Det grevelige Dannemandske Stift 72.5 td. kr. pr. år

Frederik Wilhelms efterkommere og børn af danske officerer


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2023

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat 10 td. kr. pr. år

Efterkommere af fam. Mindegaard & beboere i Hersnap-Dalby t. uddannelsesrejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2023

Det Schaumannske Familiefond

Medlemmer af den Schaumannske Familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2023

Gyrithe Olriks Mindelegat

Uddannelse til efterkommere/familie af T. F. Møller og L. P. Møller.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2023

Isabellafonden 8.85 mio. kr. pr. år

Søren Odgaard og hustrus descendenter samt disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2023

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2023

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2023

Kirsten og Peter Bangs Fond 20.4 mio. kr. pr. år

Decendenter efter Kirsten og Peter Bang m.fl. samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2023

Familien Justesens Fond

Stifters familie, almennyttige formål og tidligere medarbejdere


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2023

Glashofs Legat

Glashof stifternes nærmeste familie


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2023

Overlæge Kjeld Andersen og hustru Fru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat

Efterkommerne af Kjeld Erik Andersen og hustru Fru Ebba Andersen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2023

Kraks Fond

Slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak


læs

Ansøgningsfrist: 07.03.2023

Homilius' Fond 143.33 td. kr. pr. år

Efterkommere af Inger Homilius - til uddannelse samt sociale/kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2023

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. pr. år

Ansatte med tilknytning til Telefon Fabrik Automatik A/S og deres familier


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Den Gerstenbergske Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Stifter af Den Gerstenbergske Fonds familie/nærtstående pers. m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsridderes efterladte ægtefæller, børn og børnebørn


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Proprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad, f. Kjeldsens Fond

Efterkommere af familien Wad, herunder værdigt trængende og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Verner Overgaards Familiefond 2.12 mio. kr. pr. år

Uddannelse og lignende formål for bl.a. efterkommere af Verner Overgaard


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2023

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Ingeniør Alexandre Haynmans og hustru Nina Haynmans Fond 250 td. kr. pr. år

Alexandre og Nina Haymans efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Lensgreve Karl Wedells og Comtesse Agnes' Stiftelse 85 td. kr. pr. år

Slægt eller andre med tilknytning til Wedellsborg og Frijsenborg


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Borrebyfonden

Land- og skovbrugsfaglig forskning samt efterkommere af stiftere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Erik Fjeldsøe Fonden

Udlejningsejendomme der ejes af stifters efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond

Efterkommere, landbrugsejendomme og land-og skovbrugsfaglig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Julie Andrea Marie Neergaard F. Wegeners Familielegat

Efterkommere af Julie Andrea Marie Neergaard og svigerfamilie


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2023

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandses Legat Bispegården 50 td. kr. pr. år

Uddannelse af unge primært med tilknytning til Esbjerg/F. Erlandsen


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2023

Familien Nyholms Hjælpelegat 12 td. kr. pr. år

Familiemedlemmer til Jochum Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2023

Etatsråd Jacob Henric Schou & hustru Susanne Beckmans Stiftelse

Efterkommere efter Jacob Henric Schou og hustru Susanne Beckman


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2023

Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Blinde, svagtseende og efterkommere af Carl Christiansen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2023

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A

Efterkommere og ansatte af Direktør Michael Hermann Nielsen


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2023

Casper Benzons Legat

Ægte descendenter, af afdøde kammerjunker Jacob v. Benzon med flere


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2023

Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Mette Christine Caroline von Benzons (født Lous) familiemedlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2023

Direktør Just Falbe-Hansen og Fru Cathrine Falbe-Hansens Fond

Personer tilknyttet E. F.-Hansen, S. Tryde el. G. F.-Hansen A/S


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2023

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus Legat

Værdigt trængende og videregående uddannelse for Grønbech-familiens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2023

Familielegatet 15 td. kr. pr. år

Støtte til descendenter af Købke, Bruun, Hansen, Buch, Mylius og Dalgas


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Den Harhoff'ske Familiefond

Efterkommere Conrad J. C. Harhoff og Georgine Frederikke, født v. Kogh


læs

Ansøgningsfrist: 30.07.2023

Rørkærfonden 800 td. kr. pr. år

Humanitære opgaver af enhver art og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2024

Specht Petersens Familielegatfond

Slægtninge i den spechtske familie efter Johan og Hans Specht


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Elisabeth Schwartz født Tafdrups familielegat 860 td. kr. pr. år

Efterkommere af slægterne Tafdrup og Schwartz


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2023

Det Getreurske Legat

Værdigt trængende i Københavns Kommune samt Getreuers efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond til støtte for familie og venner

Edel og Wilhelm Daubenmerkls venner, familiemedlemmer og disses livsarvinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Værdigt trængende personer over 40 år, fortrinsvis efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Myhrwolds Fond

Humanitære formål varetaget af organisationer eller foreninger


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2023

Grosserer Georg Holm og hustrus Legat

Personer af den Holmske slægt, familielegater, enker efter købmænd


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Jacob Holms Legat

Descendenter af J. Holm, enker/ugifte døtre og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Jacob Holms Legat

Descendenter af J. Holm, enker/ugifte døtre og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Grosserer Gert Lassen og hustru Margrethe Lassens Familiefond 100 td. kr. pr. år

Efterkommere af Margrethe og Gert Lassen, tidligere ansatte i O. Oehlenschlägers Eftf., derefter almennyttige formål.


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2023

Det Otto Lawaetzske Familielegat

Efterkommere af Otto Friedrich Christian Anton Lawaetz, Refsnæsgården


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2023

Svend Grundtvig og Axel Olriks Legat

Studerende/yngre kandidat, der studerer nordisk filologi eller kulturhistorie


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2023Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT