431 legater fundet i alt


Færchfonden 25 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Rasmus og Magdalene Færch mm.


læs

 

Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond 17.7 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Gudbjörg og Ejnar Honoré


læs

 

Enid Ingemanns Fond 6.93 mio. kr. pr. år

Enid Ingemanns familie og venner + ansatte i diverse virksomheder


læs

 

Alice og Tage Sørensens Fond 5.16 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Alice og Tage Sørensen


læs

 

Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses første afdeling 4.9 mio. kr. pr. år

Efterkommere efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs forældre


læs

 

Max Fodgaard Fonden 3.8 mio. kr. pr. år

Personer med relation til Max Fodgaard + almennyttige/kulturelle formål


læs

 

Konsul Poul Korchs Fond 2.6 mio. kr. pr. år

Poul Korchs efterkommere samt almenvelgørende formål


læs

 

Christen Kolds Fond 2.5 mio. kr. pr. år

H. Kolds efterkommere, personer og formål m. tilknytning til C. Kold


læs

 

Følsgaard Fonden 2.5 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Hans Følsgaard A/S samt Hans Følsgaards descendenter


læs

 

Mads Eg Damgaards Familiefond 2.5 mio. kr. pr. år

Mads Eg Damgaards familie eller andre med tilknytning til fondsstifteren


læs

 

Troels Holch Povlsens Familiefond 2 mio. kr. pr. år

Troels Holch Povlsens efterkommere og familie


læs

 

Entreprenør Marius Pedersens Fond 1.9 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Marius Pedersen


læs

 

Kirsten og Peter Bangs Fond 1.88 mio. kr. pr. år

Decendenter efter Kirsten og Peter Bang m.fl. samt almennyttige formål


læs

 

Petersminde Fonden 1.85 mio. kr. pr. år

Efterkommer af M. Andersen og personer m. tilknytning til Petersminde


læs

 

Ingeniør Alexandre Haynmans og hustru Nina Haynmans Fond 1.54 mio. kr. pr. år

Alexandre og Nina Haymans efterkommere


læs

 

Inga og Peter Christensens Familiefond 1.48 mio. kr. pr. år

Efterkommere af stifter, medarbejdere i Good Food Group A/S mm.


læs

 

Ann Birgitte og Niels Ørskov Christensens Familiefond 1.38 mio. kr. pr. år

Efterkommere, samlevere samt tidligere og nuværende ansatte i trang


læs

 

Den Grevelige Oberbech-Clausen-Péanske Familiefond 1.3 mio. kr. pr. år

Legatstifteren Ejnar Oberbech-Clausen og hustrus familie m.fl.


læs

 

Holkegårdfonden 1.27 mio. kr. pr. år

Decendenter efter Dorte Mette Jensen, dennes familie og personer


læs

 

Olga og Esper Boels Fond 1.26 mio. kr. pr. år

Efterkommere af Mejeriejer Marius Boel og ægtefælle Fru Else Boel


læs

 

Henning Karmarks Familielegat 1.26 mio. kr. pr. år

Henning Karmarks familie samt almenvelgørende formål - især lægevidenskab


læs

 

Grosserer Holger Laage-Petersen og hustrus Fond 1.11 mio. kr. pr. år

Søskende og -børn af H. Laage-Petersen og slægtninge til F.J.V. Petersen


læs

 

Absalon Fonden af 1. maj 1978 1.1 mio. kr. pr. år

Personer m/relation til Absalon slægt/hotel samt almennyttige/uddannelses formål


læs

 

Björn Helgasons Familiefond 1.1 mio. kr. pr. år

Björn Helgasons efterkommere og disses ægtefæller samt medarbejdere


læs

 

Hagbard & Else Andersens Familiefond 929 td. kr. pr. år

Hagbard Andersens descendenter m.fl. samt samfundsmæssige formål


læs

 

Ernst B. Sund og hustru Gerda Sunds Familiefond 866 td. kr. pr. år

Støtte til stifterens familie og efterkommere


læs

 

Rørkærfonden 800 td. kr. pr. år

Humanitære opgaver af enhver art og efterkommere


læs

 

Axel Wirenfeldts Fond 773 td. kr. pr. år

Fondsstifterens descendenter og/eller disses ægtefæller


læs

 

Ethel og Svend Aage Jensens Fond 745 td. kr. pr. år

Efterkommere af E. og S. Aage Jensen og samfundsgavnlige institutioner


læs

 

Gurli og Knud Pedersens fond 740 td. kr. pr. år

Efterkommere af Gurli og Knud Pedersen


læs

 

Edith og Søren Kiilerich Hansens Familiefond 700 td. kr. pr. år

Efterkommere af Edith og Søren K. Hansen og samfundsmæssige og velgørende formål


læs

 

Carla og Otto Willer-Petersens legat 600 td. kr. pr. år

Tidligere ansatte i legatstifters virk. samt stifters søskendebørn m.m.


læs

 

Johan Heinrich Hoffmann og hustrus Mindefond 590 td. kr. pr. år

Johan Heinrich Hoffmanns efterkommere


læs

 

Grosserer Jens Lindes Familiefond 522 td. kr. pr. år

Personer tilknyttet til Jens Linde + almennyttige formål


læs

 

Familiefonden af den 1. oktober 1975 459 td. kr. pr. år

Stifters familier, ansatte/tidligere ansatte i tilknyttede virksomheder


læs

 

Grosserer Harald Jensens og hustrus Fond 430 td. kr. pr. år

Stifters familie, medarbejdere samt humanitære og kulturelle formål


læs

 

Gerda og Lars Christensens Familiefond 423 td. kr. pr. år

Almenenyttige formål samt efterkommere af Gerda og Lars Christensen


læs

 

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond 365.2 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

 

Anna og Aage Petersens Fond 299 td. kr. pr. år

Anna og Aage Petersens efterkommere, ansatte i BRANDTEX A/S, mv.


læs

 

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 270 td. kr. pr. år

Efterkommere af C. Sørensen og C.A. Sørensen + almennyttige formål


læs

 

Den Hindborgske Fond 250 td. kr. pr. år

Familie & ansatte i Charles Hindborg A/S samt foreninger mv.


læs

 

Thor Leif Fonden 250 td. kr. pr. år

Thor Leif Jackson og hans efterkommere


læs

 

Frode og Lizzie Nielsens Fond 245 td. kr. pr. år

Frode og Lizzie Nielsens slægt og eventuelt almene formål


læs

 

Det Benzonske Familielegat 230 td. kr. pr. år

Familiemedlemmer til stifter af Det Benzonske Familielegat


læs

 

L. C Lauritzens Familiefond, Silkeborg 225 td. kr. pr. år

Efterkommere af L.C Lauritzen, medarbejdere samt almennyttige formål


læs

 

Casper Peter Bugels Familiestiftelse 200 td. kr. pr. år

Efterkommere af Caspar Peter Bugel


læs

 

Jørgen Andersen og hustru Andrea Johanne Aallings Mindelegat 200 td. kr. pr. år

Efterkommere af Jørgen Andersen og Andrea Johanne Aallings


læs

 

Snedkermester Chr. Rasmussens Legat 177 td. kr. pr. år

Efterkommere af stiftere samt arbejdere i A/S Chr. Rasmussens tjeneste


læs

 

Anna og Kjeld V. Hansens Familiefond 162.5 td. kr. pr. år

Anna & Keld V. Hansens efterkommere, ægtefæller samt almene projekter


læs

 

Conrad og Sophus Fuglsangs Fond 160 td. kr. pr. år

Efterkommere af fabrikant Conrad Fuglsang og fabrikant Sophus Fuglsang


læs

 

E.H. Rasmussens Fond 156 td. kr. pr. år

E.H. Rasmussen-koncernen, medarbejdere, E.H. Rasmussens arvinger m.fl.


læs

 

Karen og Poul F. Hansens Familiefond 156 td. kr. pr. år

Efterkommere af K. & P. F. Hansen + ansatte i Julius Koch Gruppen


læs

 

Fonden Viggo Jørgensen og Gulnare Jørgensens mindelegat 155 td. kr. pr. år

Næringsdrivende, mejerister og stifteres slægtninge


læs

 

Apoteker Hans Clausen Schultz og hustrus mindelegat for slægtninge og venner 150 td. kr. pr. år

Slægtninge og venner til apoteker Hans Clausen Schultz og hustru


læs

 

Michael Jebsen Fonden 130 td. kr. pr. år

Efterkommere af Michael Jebsen samt værdige trængende børn og ældre


læs

 

Fabrikant Anders Winther og hustru fru Karla Winthers Mindefond 100 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til A. Winther samt almennyttige formål


læs

 

Henny og Jørgen Hendriksens Fond 100 td. kr. pr. år

Efterkommere samt nærtstående personer af stiftere


læs

 

Uffe Rasmussens Familiefond 100 td. kr. pr. år

Efterkommere af Uffe Rasmussen mfl.


læs

 

Asta og Henry Kjeldsens Familiefond 85 td. kr. pr. år

Efterkommere med behov for støtte samt samfundsgavnlige formål m.v.


læs

 

Fonden for landinspektør Niels Frederik Jensen og hustru Emma Sophie født Staffeldts legat til fordel for unge håndværkere 77 td. kr. pr. år

Videre uddannelse af unge dygtige håndværkere og kunstnere


læs

 

Direktør Erik Kauffeldts Fond 75 td. kr. pr. år

Direktør Erik Kauffeldts familie


læs

 

Det grevelige Dannemandske Stift 72.5 td. kr. pr. år

Frederik Wilhelms efterkommere og børn af danske officerer


læs

 

Frej Fonden 66.2 td. kr. pr. år

Frej Jackson og hans efterkommere


læs

 

Konsul, tømmerhandler af Horsens Harald Blegvad Jørgensen og hustru Caro Jørgensens Familielegat 65 td. kr. pr. år

Efterkommere af Harald Jørgensen, Chr. Schmidth og disses ægtefæller


læs

 

Stig Helge Larsen Fonden 65 td. kr. pr. år

Almennyttige/kulturelle formål samt Stig Helge Larsen og dets efterkommere


læs

 

Frøken Ester Bruhns Fond 60 td. kr. pr. år

Sociale formål herunder sygdomsbekæmpelse


læs

 

Oberst Kammerherre Frederik Juels Legat 60 td. kr. pr. år

Efterkommere af Oberst Kammerherre Frederik Juel og Carl Frederik Juel


læs

 

Familien Maares Fond 52.25 td. kr. pr. år

Stifternes efterkommere og disses ægtefæller samt almennyttige formål


læs

 

Architekt N. Christof Hansen og hustru Dagmar Sophie F. Peschardts familielegat 50 td. kr. pr. år

Efterkommere efter Niels Christoffer Hansen og hustru Dagmar Sophie


læs

 

Carl og Lise Bros Fond 50 td. kr. pr. år

Efterkommere af Carl og Lise Bro


læs

 

Direktør Viggo Petersen, hustru Gudrun Petersen og søn Tage Petersens Familiefond 50 td. kr. pr. år

Almene formål samt Direktør Viggo Petersens familie og medarbejdere


læs

 

Familielegat for slægten Olrik 50 td. kr. pr. år

Medlemmer af familien Olrik


læs

 

Caspar Peter Bügels Familiestiftelse 46 td. kr. pr. år

Efterkommere af Caspar Peter Bügel


læs

 

Rolf Haslam Fonden 41.5 td. kr. pr. år

Rolf Haslam Jackson og hans efterkommere


læs

 

Det Lomholtske Familielegat 40 td. kr. pr. år

Familie af S. Lomholt Hansen eller andre med tilknytning til navnet


læs

 

Johs. V. Jensens Fond 40 td. kr. pr. år

Stifterens livsarvinger samt andre almennyttige og velgørende formål


læs

 

Holger Petersens fond 30 td. kr. pr. år

Holger Petersens familie, gravsted og bevarelse/drift af Baldersbæk


læs

 

Sven Kofoeds Fond 30 td. kr. pr. år

Efterkommere af S. Kofoed, uddannelse- og forskning mm.


læs

 

Viggo Astrups Familielegat 30 td. kr. pr. år

Uddannelse/etablering for mandlige efterkommere af ægteparret Astrup


læs

 

Den Steenfeldtske Familielegat 25 td. kr. pr. år

Kancelliråd Hans Eilersen Steenfeldts slægt og værdigt trængende personer


læs

 

Herredsfoged F. Friis Familielegat 25 td. kr. pr. år

Værdigt trængende efterkommere af F. Friis Herredsfoged


læs

 

Familien Nyholms Hjælpelegat 24 td. kr. pr. år

Familiemedlemmer til Jochum Nielsen


læs

 

Poul von der Hudes og hustru Margrethe von der Hudes, født Fiskers Familielegat 20 td. kr. pr. år

Poul & Margrethe v. d. Hudes' søskende samt disses enker/efterkommere


læs

 

Slægten Olivarius Familielegat 20 td. kr. pr. år

Medlemmer af slægten Olivarius


læs

 

De Brock-Bredalske Legater 18 td. kr. pr. år

Værdigt trængende fra Randers


læs

 

De Brock-Bredalske Legater 18 td. kr. pr. år

Uddannelse på navigationsskole eller skoleskib for unge fra Randers


læs

 

De Brock-Bredalske Legater 18 td. kr. pr. år

Brudeudstyr til døtre af uformuende handelsmænd mm. i Randers


læs

 

Gehejmekonferensraad Frederik Ferdinand Tillischs Familielegat 15 td. kr. pr. år

Gravstedsvedligeholdelse og oberst Tillisch og hustrus efterkommere


læs

 

Aage Maagensens Fond 10 td. kr. pr. år

Aage Maagensens familie samt til almenvelgørende formål


læs

 Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT