333 legater fundet i alt


Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gribskov Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune (§18-midler)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 1.09 mia. kr. pr. år

Aktive ældre - ældreprojekter (


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af bæredygtige byer - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af nye rammer for fællesskaber - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Sygeplejersker ramt af sygdom eller økonomisk sårbar situation (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Merkur Fonden 800 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Himmerland 215 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Trivselslegatet 8 td. kr. pr. år

Uddannelse og andre lignende formål inden for KFUM idrætten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Brøndby Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Brøndby Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ophold på Skodsborg Kurhotel & Spa A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Furesø Kommune

Nye initiativer på idræts- og fritidsområdet i Furesø Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gentofte Kommune

Udvikling og forbedring af talentmiljøerne i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gentofte Kommune

Afholdelse af events i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gentofte Kommune

Udvikling af idræt og motion i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gentofte Kommune

Børns kontingent i Gentofte Kommune - Fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gentofte Kommune

Eliteidrætsudøvere og eliteidrætshold i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gladsaxe Kommune

Nye fritids- og idrætstilbud i Gladsaxe Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gladsaxe Kommune

Initiativer og events i Gladsaxe Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gladsaxe Kommune

Børn i 0.-10. klasse i Gladsaxe Kommune med fritidspas


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjørring Kommune

Udsatte børn og unge i Hjørring Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holbæk Kommune

Udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte i Holbæk Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hørsholm Kommune

Rejser for foreninger samt enkeltudøvere fra Hørsholm Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ikast-Brande Kommune

Initiativer i Ikast-Brande Kommune, der fremmer helbred og sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ikast-Brande Kommune

Nye initiativer og folkeoplysningsaktiviteter i Ikast-Brande Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Sociale organisationer og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Køge Kommune

Aktiviteter og projekter i ungdomsklubberne i Køge Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lolland Kommune

Nytænkende bylivsinitiativer i Lolland Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætsaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune uden for foreningens budget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Kommune

Lokale stiruter i Middelfart Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mårslet Skoles Venner

Aktiviteter ved Mårslet Skole


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Poul Erik Bech Fonden

Fremme af ejendomsmæglerbranchen samt almenvelgørende kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Skanderborg Kommune

Udvikling af folkeoplysende aktiviteter i Skanderborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Skanderborg Kommune

Børn og unge i alderen 6-24 år med Fritidspas i Skanderborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Skive Kommune

Sundhedsfremmende og forebyggende projekter i Skive Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slagelse Kommune

Handicaprelaterede aktiviteter i Slagelse Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sundheds- og Ældreministeriet

Mindre projekter eller aktiviteter i sygdomsbekæmpende organisationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Svendborg Kommune

Aktivitetsprojekter i Svendborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sønderborg Kommune

Udsatte børns fritidsaktiviteter i Sønderborg Kommune (Fritidspas)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Vejle Kommune

Aktiviteter og udviklingen af Parasporten i hele Vejle Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Vejle Kommune

Arrangementer i Vejle via Kulturpuljen (under 10.000 kr.)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Viborg Kommune

Fritidspas til et aktivt fritidsliv for børn i Viborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slagelse Kommune

Udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte i Slagelse Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 20.04.2019

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Børn af medarbejdere i Lauritzen Gr. til frivilligt socialt/kulturelt arbejde i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 26.04.2019

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Sociale formål med fokus på børn og unges trivsel


læs

Ansøgningsfrist: 26.04.2019

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Sociale formål med fokus på børn og unges dannelse


læs

Ansøgningsfrist: 26.04.2019

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4 mio. kr. pr. år

Forbedring af miljøet og samfundsudviklingen + almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 29.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Dansk Ungdoms Fællesråd

Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Fonden for Sparekassen Farsø

Almenvelvelgørende formål m.m. i Sparekassen tidl. virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Uddeling af mælk og mejeriprodukter for leverandører og organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 417 td. kr. pr. år

Hjerteforeningens arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

I. P. Nielsen Fonden 265 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Albertslund Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Albertslund Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Friluftsrådet

Driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gribskov Kommune

Idrætsforeninger i Gribskov Kommune til rekvisitter, materiel mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lemvig Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Lemvig Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Rebild Kommune

Talentudvikling inden for sport og idræt i Rebild Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT