415 legater fundet i alt


Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 76.9 mio. kr. pr. år

Studierejser for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Det maritime MBA Legat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Ib Henriksens Fond 3.9 mio. kr. pr. år

Enkeltpersoner, der ønsker at opnå en mastergrad i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MFK's Almene Fond 800 td. kr. pr. år

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 549 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 160 td. kr. pr. år

Foreninger, uddannelse, hospitaler, miljøet, kultur og kunstnere m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Debitos fond for studerende på landets universiteter 100 td. kr. pr. år

Studiestøtte for specialestuderende inden for inkasso og insolvensret


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Cand. Merc. aud. studerende samt studie-/almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Finansforbundets Rejsefond

Videre- eller efteruddannelse for Finansforbundets medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Studierejser, primært for økonomisk trængte håndværkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Skovbrugsstuderende- eller kandidater særligt til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Monyebanker Legat

Legat til ambitiøs studerende - MONEYBANKER


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Niels Smed Søndergaards Legat til Fremme af det Nordiske Samarbejde for Thy

Studieophold og skoleudveksling i nordiske lande - borgere i Thy/Hanherred


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Overværkmester Niels A. Høghs Uddannelseslegat

Snedkeres uddannelse mv. samt værdigt trængende snedkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 155.6 td. kr. pr. år

Fremme af DK/USA forbindelser, forskning, studieophold i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 155.6 td. kr. pr. år

Almennyttige formål, bl.a fremme af DK/USA forbindelser, forskning, studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efteruddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Dansk-Islandsk Samfund 751 td. kr. pr. år

Islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Hanna Lunds Musiklegat 55 td. kr. pr. år

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Dansk - Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Danske og israelske studerendes studier ved højere læreanstalt


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse af C.A. Qvade og S.E. Langes fætre, kusiner og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat

Videreuddannelse i udlandet for ministerielt ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Foreningen Niels Brocks fond

Tidligere og nuværende elever ved Niels Brock til uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


læs

Ansøgningsfrist: 04.01.2019

Dreyers Fond 17 mio. kr. pr. år

Initiativer og projekter til fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Ida Marie Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Marius Sørensen Mindelegat

Landmænds uddannelse i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 18.01.2019

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Kvinders specialkursus/studieophold i udlandet inden for sundhedsvæsenet


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Professor Sigurd Tovborg Jensens Legat

Studier i udlandet for studerende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved KU


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Studerende med tilknytning til Lauritzen Gruppen til studieophold i udland og boglegat


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Danfoss Uddannelsesfond 787 td. kr. pr. år

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Hans Henning Scherfig-Jensen Mindelegat 303.45 td. kr. pr. år

Rejse og udlandsophold til tidligere elever fra Sorø Akademis Skole


læs

Ansøgningsfrist: 08.02.2019

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 08.02.2019

Soransk samfunds Boligfond 300 td. kr. pr. år

Tidligere elever hos Sorø Akademis Skole og børn af gammelsoranere


læs

Ansøgningsfrist: 09.02.2019

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.5 mio. kr. pr. år

Medlemmerne af slægterne Tafdrup og Schaltz - studieformål, rejser mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Aage Bangs Fond 1.6 mio. kr. pr. år

Læger og lægestuderene, der beskæftiger sig med hudsygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Det Arnamagnæanske Legat

Islandske statsborgere til studier i Den Arnamagnæanske Håndskriftssamling


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge mennesker fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Vohlerts Legatfond

Unges uddannelse og rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Jørgen Esmers Mindelegat 2 mio. kr. pr. år

Studieophold for lovende personer fortrinsvis indenfor håndværk, industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 16.02.2019

Learnmark Horsens 100 td. kr. pr. år

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 20.02.2019

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Borgervennen af 1788 215 td. kr. pr. år

Udlandsophold ifm. studier for medlemmer af Borgervennen af 1788


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Bryggeriet Stjernens Studiefond

Unges videre uddannelse, specialeskrivning, studieophold & faglige aktivitet


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse inden for dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Johannes og Helga Bøggilds Legat

Studieophold i et engelsktalende land


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Meritgivende studie-/praktikophold i udlandet - DTU, AAU og CBS stud.


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Projektsamarbejde i udlandet mellem CBS- og DTU studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kiropraktorfonden 4.5 mio. kr. pr. år

Forskning inden for kiropraktik/klinisk biomekanik samt efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Særlige undersøgelser, studier og praktikophold vedr. FN


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Johannes Kyeds Fond 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for mejeribruget


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Etatsraad C. G. Filtenborg & hustru Marie Filtenborgs Studielegat 100 td. kr. pr. år

Studerende ved Århus Universitet - studierejselegater


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Sønderborg Statsskoles Legatfond 60 td. kr. pr. år

Værdigt trængende studenter, som ønsker udlandsophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

1000 Dollar Fonden

Unge danskere og amerikaneres studieophold i USA eller Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT