446 legater fundet i alt


Tranes Test Fond 130 td. kr. pr. år

Teknisk studerendes studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus Fonden 350 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 64 mio. kr. pr. år

Studierejser for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Det maritime MBA Legat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. pr. år

IT-rejsebevillinger til bachelor- og kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tved Sparekasses Fond 1000 td. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 478 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Reiersenske Fond 250 td. kr. pr. år

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 177 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Erik Kauffeldts Fond 98 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Keflico A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gartner Einer Axel Jantzen Herboms Bog-legat for botanikstuderende 20 td. kr. pr. år

Bogindkøb for botanikstuderende ved Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond (www.bek-nielsenfonden.dk)

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet - SE FONDENS HJEMMESIDE


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studieophold, primært i et af de nordiske lande eller i Frankrig


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fond efter Oda og Robert Olsens af Hadsten mindelegat

Studieophold i udlandet for personer fra den tidligere Hadsten Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Førstelærer Antoni Jensens og hustru Mette Lauridsens Legat for Unge Studerende Mænd og Kvinder

Unge studerende med tilknytning til tidligere Hammel Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Henry og Astrid Møllers Fond

Studier i DK og Sverige samt forskning inden for hjerte- og øjensygdomme


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (FIG)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johan Otto Wroblewskis Legat

Blinde og svagtseende organiststuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Skovbrugsstuderende- eller kandidater særligt til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Dr. Med. E. Buschs Fødselsdagsfond Rigshospitalet

Læger i neurokirurgisk hoved uddannelse. Støtte til studierejser og tilsvarende uddannelsesformål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tandlægeforeningens Forskningsfond

Videnskabeligt arbejde og undersøgelser af tandlægemæssig karakter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tietgens Jubilæumslegat

Studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aalborg Katedralskoles Fællesfond

Uddannelsesformål for dimittender fra Aalborg Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2022

Elly og Jens Rasmussens Fond

Institutioner/Foren./Org.: Støtte til ældre menneskers livskvalitet


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2022

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond

Uddannelse af nuværende og tidligere elever ved Haderslev Handelsskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2022

Købmand S.P. Jensen og hustrus mindelegat

Unges uddannelse - fortrinsvis med tilknytning til Kalundborg kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2022

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Danske ingeniørstuderendes praktik- eller studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

Winbergs Fond 206 td. kr. pr. år

Studerende på Danmarks universiteter - især jurastuderende/jurister


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

DSEB's fond

Studiehjælp i Danmark og udlandet for studerende Cphbusiness


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

HK Danmarks Uddannelsesfond

HK Danmarks medlemmers uddannelsesforløb og studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

Herning Gymnasiums Stipendiefond

Dygtige og flittige dimittender fra Herning Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

Tietgens Jubilæumslegat

Længere studie- eller praktikophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

Poul Due Jensens Fond 95.8 mio. kr. pr. år

Studier og uddannelse for ansatte i Grundfos


læs

Ansøgningsfrist: 03.06.2022

Djøfs Rejselegat 500 td. kr. pr. år

Studie- eller praktikophold i udlandet for medlemmer af Djøf


læs

Ansøgningsfrist: 06.06.2022

Bikubenfonden 77 mio. kr. pr. år

Academic Guest House, New York


læs

Ansøgningsfrist: 12.06.2022

Vanggaard Fonden

Almennyttige formål & aktiviteter med tilknytning til Vendsyssel


læs

Ansøgningsfrist: 13.06.2022

MFK's Almene Fond 800 td. kr. pr. år

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.06.2022

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 405 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.06.2022

Den Japanske Ambassade

Kandidat- og ph.d.-studerende ved japanske universiteter (Monbukagakusho:MEXT)


læs

Ansøgningsfrist: 16.06.2022

Direktør Ib Henriksens Fond 4.1 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet – master eller forskningsophold


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2022

Direktør Ib Henriksens Fond 4.1 mio. kr. pr. år

Videnskabelig forskning inden for håndværk, byggeteknik, natur, erhverv


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2022

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus Legat

Værdigt trængende og videregående uddannelse for Grønbech-familiens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2022

Hedeselskabet 1.7 mio. kr. pr. år

Studie-/praktikophold i udlandet - naturpleje, miljøforbedring & klimatilpasning


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2022

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 05.07.2022

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


læs

Ansøgningsfrist: 15.07.2022

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandstandens Fremme

Studerende i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 27.07.2022

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. pr. år

CP-relateret forskning og praktisk implementering


læs

Ansøgningsfrist: 20.05.2023

Rasmus Jakobsens Legat 20 td. kr. pr. år

Almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer beboerne til gode


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2022

Jyske Banks almennyttige Fond 1.09 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål og erhvervsudvikling, specielt i Silkeborg og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2022

The Cloos Scholarship 50 td. kr. pr. år

Strong entrepreneurial spirit who are about to study a Master’s degree in the US


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2022

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 13.08.2022

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Kinesiske statsborgere


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2023

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2023Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT