420 legater fundet i alt


Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 120 mio. kr. pr. år

Studierejser for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Det maritime MBA Legat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 545.5 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 197 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Debitos fond for studerende på landets universiteter 100 td. kr. pr. år

Studiestøtte for specialestuderende inden for inkasso og insolvensret


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bryggeriforeningens Legat

Uddannelsesformål for medlemmer af Dansk Brygmester Forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Cand. Merc. aud. studerende samt studie-/almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fyens Amts Legatfond

Unge hotel- og restaurationsfolk til studieophold eller praktik


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond

Uddannelse og studierejser inden for jordbrugshvervet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Studierejser og ophold, primært for økonomisk trængte håndværkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Monyebanker Legat

Legat til ambitiøs studerende - MONEYBANKER


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2019

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td. kr. pr. år

Kulturelle formål, aktiviteter for unge og udsmykning af Snested-Nørhå


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2019

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond 136 td. kr. pr. år

Aktiviteter i tidligere Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2019

Linexfonden Frede Duelund Nielsen Fond 2 mio. kr. pr. år

Uddannelsesinstitutioner til deres videregående uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2019

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Studierejser til udlandet for journaliststuderende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser indenfor områderne teknik og mekanik


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 2.97 mio. kr. pr. år

Studerendes humanistiske studier i Frankrig v. Cayx-Legatet


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Aalborg Stiftstidendes Fond 400 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for nordjyske studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Lektor Marius Danielsens Fond 160 td. kr. pr. år

Studierejser for studerende fra KU med engelsk som hovedfag


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Cand. mag. frøken Ellen Hartmanns Rejselegat 120 td. kr. pr. år

Kvindelige KU -studerende som studerer nordisk filologi eller dansk som hovedfag


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Danske Landskabsarkitekters Rejselegat 20 td. kr. pr. år

Danske Landskabsarkitekters studentermedlemmers studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus fond 20 td. kr. pr. år

Værdigt trængende studenter samt andre personer under uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Arbejdsgivernes Uddannelseslegat

Unge ansatte i en virksomhed med medlemskab af Arbejdsgiverne


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Astrid og H.K. Olsens Fond

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Emil Lorenzens Mindelegat

Værdigt trængende samt hjælp til uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Gerhard Brøndsteds Rejselegat

Rejselegater for værdigt trængende embedsmænd, lægesønner/-døtre


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Ingeniør Jens Jespersens Fond

Studie- & praktikophold uden for EU til ingeniørstuderende på SDU’s Tekniske Fakultet


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Johannes Birchs Legat

Unge bornholmeres videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Johannes Birchs Legat

Bornholmske ingeniørstuderendes uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Jubilæumsfonden

Studierejser med landbrugsfagligt/landbrugsvidenskabeligt indhold


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Kirsten Wiedemanns Mindelegat

Fællesrejser for havebrugsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Norma og Frode Jacobsens Fond

Forskere og studerende inden for svinekødssektoren - til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Professor Torben Iversens Rejsefond for Yngre Børnelæger

Yngre børnelægers rejser ifm. videreuddannelse og videnskabelig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Sagførernes Auktioners Legat

Københavnske advokater med en god juridisk kandidateksamen


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Danfoss Uddannelsesfond 787 td. kr. pr. år

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


læs

Ansøgningsfrist: 03.04.2019

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition

Studierelaterede udlandsophold for elever fra Business College Syd


læs

Ansøgningsfrist: 03.04.2019

Kølpin Ravns Legat 50 td. kr. pr. år

Forskning indenfor botanik og fremme af plantepatologiske studier


læs

Ansøgningsfrist: 09.04.2019

Jens Hansens Mindelegat

Unge under 25 år, uden formue, bosiddende i Holbæk Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 09.04.2019

Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond

Unge handelsmænds studier i udlandet samt institutioner, stiftelser o.l.


læs

Ansøgningsfrist: 14.04.2019

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Studierejseophold i udlandet for MBA-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Studierejseophold i udlandet for økonomistuderende


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Fonden lektor Bent Lantows Mindelegat

Studieophold i udlandet for tidl. elever på Frederikssund Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Greve A. Brockenhuus-Schacks Legat

Sønderjyders videreuddannelse eller studierejser i udlandet samt sydslesvigere


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Svend Grams Mindelegat

Lovende tegnere, grafikere og illustratorer fra en af de anerkendte skoler


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Willy Kunsts Fond

Voksne spastikeres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden 500 td. kr. pr. år

Uddannelse & forskning til personer m. tilknytning til Nordthy og Hannæs


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Ørsteds Studielegater 200 td. kr. pr. år

Udlandsophold for studerende på naturvidenskabelige/humanistiske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat 100 td. kr. pr. år

Uddannelse til tidligere elever på Espergærde Gymnasium & HF


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Rektor Randrups Legat 100 td. kr. pr. år

Flittige elever til boglig el. faglig udd. herunder studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Direktør Ib Henriksens Fond 4.1 mio. kr. pr. år

Enkeltpersoner, der ønsker at opnå en mastergrad i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Henry Shaws Legat 1000 td. kr. pr. år

Udlandsstudier på universitetsniveau eller tilsvarende


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 417 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond 300 td. kr. pr. år

Videnskabeligt arbejde/studierejser inden for anæstesiologi og intensiv medicin


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Julie Damms Studiefond 200 td. kr. pr. år

Videreuddannelse af danske mænd med doktor- eller ph.d. grad fra KU eller DTU


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge m/tilknytning til Frederikshavn til videreuddannelse indenfor handelsfagene


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Region Hovedstadens Tandlægeforening 50 td. kr. pr. år

Rejser og projekter for RHTF’s nuværende og potentielle medlemmer (tandlægestuderende)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ellen Ibsens Mindelegat 20 td. kr. pr. år

Uddannelse, studieophold og efteruddannelse inden for ergoterapi


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT