440 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. pr. år

Studierejser for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Det maritime MBA Legat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. pr. år

IT-rejsebevillinger til bachelor- og kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Uddannelse inden for tekniske fag eller handelsområdet - herunder studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 177 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Cand. Merc. aud. studerende samt studie-/almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danfoss Uddannelsesfond

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


læs

Ansøgningsfrist: 29.09.2020

FDE Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Projekter, aktiviteter og initiativer i transport- og logistikbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2020

Borgervennen af 1788 215 td. kr. pr. år

Udlandsophold ifm. studier for medlemmer af Borgervennen af 1788


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2020

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser indenfor områderne teknik og mekanik


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Forskere og studerende inden for svinekødssektoren - til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Johannes Kyeds Fond 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for mejeribruget


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Julie Von Müllens Fond 170 td. kr. pr. år

Udlandsophold for danske forskere


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Astrid og H.K. Olsens Fond

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikerstuderendes ophold i udlandet som del af deres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Informations-, Rejse- og Uddannelsesfond

Unge under landmandsuddannelse eller videregående jordbrugsuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Elisabeth Munksgaard Fonden

Arkæologiske projekter samt studerende og kandidater


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Forsikringsforeningen i Odenses understøttelsesfond

Forsikringsforeningen i Odenses medlemmers studerende børn


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond

Uddannelse og studierejser for personer inden for landbostanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Havebrugets Forskningsfond

Praktisk og videnskabeligt arbejde inden for havebrug og gartneri


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Herning & Ikast Håndværker- og Industriforenings Jubilæumsfond

Uddannelsesøgende med tilknytning til Herning og Ikast-Brande kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede

Studierejser for unge musikstuderende med synshandicap


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Jubilæumsfonden

Studierejser med landbrugsfagligt/landbrugsvidenskabeligt indhold


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Karen og Olga Nybyes Fond

Studierejser til studerende ved længerevarende uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Fonden Frands Christian Frantsen Legatet

Studerende indenfor Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning ved Aarhus Uni.


læs

Ansøgningsfrist: 04.10.2020

M. C. Holms Uddannelseslegat

Videregående uddannelser fortrinsvis for unge med tilknytning til Mors


læs

Ansøgningsfrist: 11.10.2020

Aage Bangs Fond 1.6 mio. kr. pr. år

Læger og lægestuderene, der beskæftiger sig med hudsygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 14.10.2020

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 14.10.2020

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Studierejseophold i udlandet for økonomistuderende


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Studierejseophold i udlandet for MBA-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Dansk Selskab for Sårheling 30 td. kr. pr. år

DSFS medlemmers initiativer, som fremmer forståelse af sårheling/behandling


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Det Danske Pasteur-Selskab

Studerende og forskere indenfor mikrobiologi & immunologi


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Svagtstillede børn/unges uddannelse samt kvinder der ikke har haft adgang til rimelig uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Fruervadgårds Mindelegat

Studielegat til unge landmænds uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Tårnby Kommune

Unge fra Tårnby Kommune under uddannelse (Studiepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: 24.10.2020

Fonden Ensomme Gamles Værn 5 mio. kr. pr. år

Samfundsvidenskabelige og humanistiske studerende til speciale om det sociale liv i alderdommen


læs

Ansøgningsfrist: 02.09.2021

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 30.10.2020

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition 143.8 td. kr. pr. år

Uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Radio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens Uddannelseslegat 40 td. kr. pr. år

Videreuddannelse af unge under 30 år med tilknytning til Lemvig


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2020

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Studierejser til udlandet for journaliststuderende


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Direktør Ib Henriksens Fond 4.1 mio. kr. pr. år

Enkeltpersoner, der ønsker at opnå en mastergrad i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 500 td. kr. pr. år

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td. kr. pr. år

Efterkommere af C. Sørensen og C.A. Sørensen + almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 438 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Blixfonden 400 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Humanity in Action-Danmark 30 td. kr. pr. år

Rejselegat til unge, der arbejder fagligt, socialt mm. med flygtningespørgsmål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Sportsbuddy Studielegat 1.5 td. kr. pr. år

Studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT