443 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus Fonden 470 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 261 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidatniveau)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 261 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (sygeplejestuderende)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 120 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 64 mio. kr. pr. år

Studierejser for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Det maritime MBA Legat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 30 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. pr. år

CP-relateret forskning og praktisk implementering


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Praktikophold ved den danske mission ved FN i New York eller Geneve


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

NIRAS ALECTIA Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Forskning og udvikling inden for tekniske og naturvidenskabelige områder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jyske Banks almennyttige Fond 1.09 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål og erhvervsudvikling, specielt i Silkeborg og omegn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Henry Shaws Legat 1000 td. kr. pr. år

Udlandsstudier på universitetsniveau eller tilsvarende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tved Sparekasses Fond 1000 td. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td. kr. pr. år

Sociale, kulturelle og kirkelige formål i THY Forskningsformål i THY Studielegater hvor ansøger har nære relationer til THY


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 438 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 300 td. kr. pr. år

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Reiersenske Fond 250 td. kr. pr. år

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for E. Marcussens feriehuse 170 td. kr. pr. år

Studie-/uddannelsesrejser og almennyttige formål på Bornholm


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Cand. mag. frøken Ellen Hartmanns Rejselegat 120 td. kr. pr. år

Kvindelige KU -studerende som studerer nordisk filologi eller dansk som hovedfag


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aspefonden 100 td. kr. pr. år

Unges landbrugsuddannelse - unge fra Sorø og Slagelse området


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Henry og Astrid Møllers Fond 100 td. kr. pr. år

Studier i DK og Sverige samt forskning inden for hjerte- og øjensygdomme


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn 100 td. kr. pr. år

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Erik Kauffeldts Fond 98 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Keflico A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat 50 td. kr. pr. år

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gartner Einer Axel Jantzen Herboms Bog-legat for botanikstuderende 20 td. kr. pr. år

Bogindkøb for botanikstuderende ved Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond (www.bek-nielsenfonden.dk)

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet - SE FONDENS HJEMMESIDE


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studieophold, primært i et af de nordiske lande eller i Frankrig


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen og Ove Arkils Fond

Ingeniør- og bygningskonstruktørstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fond efter Oda og Robert Olsens af Hadsten mindelegat

Studieophold i udlandet for personer fra den tidligere Hadsten Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

FAMILIELEGAT - Kun efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg og disses sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer V. M. Christensens og Fru Gerda Christensens Fond

Unge handelsstuderendes studier og praktik i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (FIG)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johan Otto Wroblewskis Legat

Blinde og svagtseende organiststuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Skovbrugsstuderende- eller kandidater særligt til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Musiker Lauritz Christian Valentin Bræmer og Hustru Hilma Bræmer, født Jensens legatfond

Videregående uddannelse i udlandet af musikstuderende på violin, cello eller klaver


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Dr. Med. E. Buschs Fødselsdagsfond Rigshospitalet

Læger i neurokirurgisk hoved uddannelse. Støtte til studierejser og tilsvarende uddannelsesformål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tandlægeforeningens Forskningsfond

Videnskabeligt arbejde og undersøgelser af tandlægemæssig karakter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tietgens Jubilæumslegat

Studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td. kr. pr. år

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2023

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Skolarstipendier til forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2023

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Ph.d.-stipendier til forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2023

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Post.doc.-stipendier til forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2023

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Deltids Post.doc.-stipendier til forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2023

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde.


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2023

Linexfonden Frede Duelund Nielsen Fond 2 mio. kr. pr. år

Uddannelsesinstitutioner til deres videregående uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2023

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition 143.8 td. kr. pr. år

Uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2023

Larsen & Nielsen Fonden

Ingeniørstuderendes studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2023

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Studierejser til udlandet for journaliststuderende


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser indenfor områderne teknik og mekanik


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 6.6 mio. kr. pr. år

Humanistiske studier/ studieophold i Frankrig v. Cayx-Legatet


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Forskere og studerende inden for svinekødssektoren - til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Aalborg Stiftstidendes Fond 150 td. kr. pr. år

Studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Danske Landskabsarkitekters Rejselegat 20 td. kr. pr. år

Danske Landskabsarkitekters studentermedlemmers studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus fond 20 td. kr. pr. år

Værdigt trængende studenter samt andre personer under uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Emil Lorenzens Mindelegat

Værdigt trængende samt hjælp til uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Johannes Birchs Legat

Unge bornholmeres videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Johannes Birchs Legat

Bornholmske ingeniørstuderendes uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Kirsten Wiedemanns Mindelegat

Fællesrejser for havebrugsstuderende ved Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023

Professor Torben Iversens Rejsefond for Yngre Børnelæger

Yngre børnelægers rejser ifm. videreuddannelse og videnskabelig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2023Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT