442 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. pr. år

Studierejser for kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Det maritime MBA Legat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. pr. år

IT-rejsebevillinger til bachelor- og kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Uddannelse inden for tekniske fag eller handelsområdet - herunder studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rieck-Andersens Familiefond 177 td. kr. pr. år

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Cand. Merc. aud. studerende samt studie-/almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grant Compass Studielegat 50 td. kr. pr. år

Studier/praktik i udlandet for studerende på videregående uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2020

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2020

KILROY Foundation

Young individuals pursuing studies, internships & volunteer work abroad


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2020

Per og Lise Aarsleffs Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Danske ingeniørstuderendes praktik- eller studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td. kr. pr. år

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2020

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 292 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2020

Dansk-Islandsk Rejselegat 80 td. kr. pr. år

Rejsestipendier til nyuddannede danske magistre med hovedfag i dansk


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2020

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efter- eller videreuddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2020

Alfred Helsted & Eli Møllers Legat

Medicinske kandidater, der søger hjælp til videregående uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2020

Dansk-Islandsk Samfund 751 td. kr. pr. år

Islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Hanna Lunds Musiklegat 55 td. kr. pr. år

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2021

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Dansk - Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Danske og israelske studerendes studier ved højere læreanstalt


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2020

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


læs

Ansøgningsfrist: 04.01.2021

Djøfs Rejselegat 300 td. kr. pr. år

Studie- eller praktikophold i udlandet for medlemmer af Djøf


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2021

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2021

Ida Maria Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2021

BUPL Nordjylland

Studierejser for pædagogstuderende medlemmer i BUPL Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 24.01.2021

Danfoss Uddannelsesfond

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


læs

Ansøgningsfrist: 24.01.2021

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Kvinders specialkursus/studieophold i udlandet inden for sundhedsvæsenet


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2021

Jyske Banks almennyttige Fond 1.09 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål og erhvervsudvikling, specielt i Silkeborg og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Esther og Jep Finks Mindefond for arkitektur og kunsthåndværk

Arkitekters og kunsthåndværkeres studieophold i ind- eller udland


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Professor Sigurd Tovborg Jensens Legat

Studier i udlandet for studerende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Express student exchange in Nordic and Baltic countries -under 1 month


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2021

Vejle Håndværker- og Borgerforenings Legatfond

Unge under uddannelse - især inden for håndværk, industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2021

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Boligstøtte til gammelsoranere i forbindelse med studierejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2021

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2021

Hans Henning Scherfig-Jensen Mindelegat

Rejse og udlandsophold til tidligere elever fra Sorø Akademis Skole


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2021

Fonden Ensomme Gamles Værn 5 mio. kr. pr. år

Samfundsvidenskabelige og humanistiske studerende til speciale om det sociale liv i alderdommen


læs

Ansøgningsfrist: 12.02.2021

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Kinesiske statsborgere


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2021

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2021

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Aage Bangs Fond 1.6 mio. kr. pr. år

Læger og lægestuderene, der beskæftiger sig med hudsygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Bachelorstuderendes studierejser - Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Gisselfeld Kloster 225 td. kr. pr. år

Studierejser for studerende inden for alle fag


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2021

Henry og Mary Skovs Mindelegat

Uddannelse for unge samt arbejdere/lærlinge fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2021

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2021

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Marius Sørensen Mindelegat

Unge landmænds uddannelse i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2021

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat 50 td. kr. pr. år

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 22.02.2021

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. pr. år

CP-relateret forskning og praktisk implementering


læs

Ansøgningsfrist: 13.11.2021

Learnmark Horsens 120 td. kr. pr. år

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 25.02.2021

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 25.02.2021Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT