190 legater fundet i alt


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Kulturelle formål samt miljø og natur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

P.C. Ibsens sønners legat 3 mio. kr. pr. år

Enlige private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Himmerland 215 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kong Olav V´s Fond 75 td. kr. pr. år

Dansk-norsk samarbejde og Kong Haakons Kirke, Kbh (mindre projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aktionsfond til Kristelig U-landshjælp og Økumenisk Kirketjeneste

Projekter relateret til arbejde i danske missionsorganisationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse

Begravelse og transport af afdøde tyrkisk-danske personer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ophold på Skodsborg Kurhotel & Spa A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Kirker, kirkelige organisationer og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud og Rigmor Wiedemanns Legat

Trængende kvinder, kirkelige formål, uddannelse samt samfundsnyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Søstrene Juell-Winds Legat

Kristligsindede, ugifte, trængende kvinder, fortrinsvis bosat i Aarhus


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fionia Fond 4.86 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Fonden Juullip Nipitittagaa (Den grønlandske julemærkefond) 136 td. kr. pr. år

Grønlandske kulturelle formål samt grønlandsk kunst og kunsthåndværk


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lars Chr. Pedersens Fond Formanden for Skovlunde Menighedsråd 18 td. kr. pr. år

Kirkelige formål, primært til gavn for ældrearbejdet i Skovlunde sogn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Kong Olav V´s Fond 75 td. kr. pr. år

Dansk-norsk samarbejde og Kong Haakons Kirke, Kbh (større projekter)


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Det sønderjydske Salmelegat

Fremme af kærlighed og kendskab til den danske salmeskat


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Ingrid og Elly Bache Lauridsens Legat

Ungdomsarbejde og kirkelig forening for Indre Mission, fortrinsvis i Lemvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Biskop Aksel Malmstrøm og hustrus Legat for præster i Viborg stift 4.3 td. kr. pr. år

Økonomisk trængte præster i Viborg Stift


læs

Ansøgningsfrist: 15.06.2019

Ådum Sogns Spare- og Lånekasses almennyttige Fond

Almennyttige formål i Ådum


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Aktionsfond til Kristelig U-landshjælp og Økumenisk Kirketjeneste

Arbejde i ind- og udland ud fra økumeniske eller kristne synspunkter


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond

Almenvelgørende tiltag i Ringkøbing-Skjern kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

Jenny og Søren Nielsens Mindefond

Mennesker i nød og organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

Halsnæs Kommune

Lokale kulturelle begivenheder i Halsnæs Kommune fra Ny Kulturpuljen


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

Energistyrelsen 621 mio. kr. pr. år

Lokale bredbåndsprojekter ved dårlig bredbåndsdækning, Bredbåndspuljen


læs

Ansøgningsfrist: 24.08.2019

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Almennyttige formål, fortrinsvis i Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2019

Betaniaforeningen i Danmark 700 td. kr. pr. år

Sociale arbejde, menighedsdiakoni og videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Folkekirkelige interesser


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Frimodt-Heineke Fonden

Undervisningsmæssige, religiøse eller mellemfolkelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

FLSmidth & Co. A/S Gavefond 300 td. kr. pr. år

National or cultural causes


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Johan Otto Wroblewskis Fond

Restaurering af musikalsk og antikvarisk værdifulde pibeorgler


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Stiftelsen Mariahjemmet

Unge, danske katolikkers uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

G. E. C. Gads Fond 3 mio. kr. pr. år

Videnskabelige, kulturelle og kirkelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2020

Det Saxildske Familiefond 1000 td. kr. pr. år

Institutioners kulturelle, velgørende og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2 mio. kr. pr. år

Initiativer der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Arbejde i ord og skrift for kristendommens udbredelse og befæstelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat 375 td. kr. pr. år

Styrkelse af samarbejde mellem Danmark og Norge ud fra kristne idealer


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Familien E. R. Ps. Fond

Kristne organisationer/enkeltpersoner til udbredelse af den kristne tro


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Fhv. seminarieforstander P.C. Gjelstrups Legat

Børn af indremissionærer til værdige formål samt indremissionærhjem


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Værdigt trængende og til studerende - fortrinvis troende mennesker


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Opførelse af kirker o.a. bygninger udelukkende til kristent arbejde og virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Udgivelse el. uddeling af kristne publikationer & forfattere af kristen litteratur


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Fonden ånd, vækst og bevidsthed

Projekter og initiativer, der fremmer ånd, vækst og bevidsthed


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Krista og Hans Risagers Fond

Udvikling af Brønderslev som by eller egnscentrum


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Jens Nørregaard og Hal Kochs mindefond

Forskning inden for dansk kirkehistorie og økumenisk teolog


læs

Ansøgningsfrist: 11.11.2019

Hans Tausens Fond

Teologi- og medicinstuderendes uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Hans Tausens Fond

Præster og teologiske kandidaters bogudgifter


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Geheimeråd Brandts Legat

Evangelisk-kristelig læres udbredelse


læs

Ansøgningsfrist: 17.11.2019

Nr. Snede m.fl. Sogns gensidige brandforsikring for løsøres Fond

Kulturelle og humanitære formål, bl.a. spejdere, søndagsskole og ældre


læs

Ansøgningsfrist: 22.11.2019

M. og J. Børsen Hansens menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle, Sct. Johannes sogn

Folkekirkelig menighedsarbejde, uddannelse og trængende i Sct. Johannes sogn


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Julehjælp til medlemmer af Foreningen Danske Døvblinde


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Geheimeråd Brandts Legat

Reformationsprisen


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Møns Banks Jubilæumsfond

Kulturformål og ungdoms- og foreningsarbejde i Møns Banks nærområde


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2020

Slots- og Kulturstyrelsen

Periodiske blade og tidsskrifter (som udkom) med distributionstilskud v. Bladpuljen


læs

Ansøgningsfrist: 06.02.2020

Gildecenterfonden 30 td. kr. pr. år

Etablering/vedligeholdelse/drift af fysiske rammer for spejdere/gilder


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Signe og Arne Højvigs fond

KFUM/K, Indre Mission og andre formål indenfor den danske folkekirke


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Ikast-Brande Kommune

Julebelysning i Ikast-Brande Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 05.03.2020

Sara og Nathan Margulies Fond

Studerende indenfor jødiske studier, arkæologi, religionshistorie m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2020

Købmand Herman Sallings Fond 139.27 mio. kr. pr. år

Værdige formål fortrinsvis i Aarhus området


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2020

De Piper Backhauske Legater 20 td. kr. pr. år

Skole, kirke og kulturelle formål i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Fonden Hoffmands Minde

Katolsk kirkebyggeri, præstelønninger samt ældre og svagelige personer


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Timotheus Sogns Meningsplejes Fond 85 td. kr. pr. år

Kirkeligt socialt arbejde for Timotheus Sogns ældre


læs

Ansøgningsfrist: 12.04.2020

Timotheus Sogns Menighedsplejes Fond

Kirkeligt socialt arbejde for ældre i Timotheus Sogn


læs

Ansøgningsfrist: 19.04.2020

Claus Sørensens Fond 22.03 mio. kr. pr. år

C. Sørensens descendenter/almennyttige formål inkl. fremme af fiskeri


læs

 

Skibsreder Christen Kraemer og hustru Laura Louise Mathilde født Hansens Legat 4 mio. kr. pr. år

Unge søfolks uddannelse samt Grænsefonden, K.F.U.M, K.F.U.K., m.fl.


læs

 

Max Fodgaard Fonden 3.8 mio. kr. pr. år

Personer med relation til Max Fodgaard + almennyttige/kulturelle formål


læs

 

Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond 3 mio. kr. pr. år

Danske kirker i udlandet


læs

 

Ejendomsmæglernes Fond 846 td. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige og sociale formål


læs

 

Sparekassen Sæbys Fond 750 td. kr. pr. år

Almennyttige formål med tilknytning til Gammel Sæby Kommune


læs

 

Aalborg Sømandshjem 615 td. kr. pr. år

Aalborg Sømandshjem, Indenlandsk Sømandsmission og andre Sømandshjem


læs

 

Overretssagfører Aage Rold Lundbyes Fond 400 td. kr. pr. år

Stemnings- eller skønhedsindtryk for almenheden


læs

 

Emilie og Peter Lunds Fond 337 td. kr. pr. år

Kirkelige formål, fortrinsvis i København


læs

 

Emilie og Peter Lunds Fond 337 td. kr. pr. år

Nationale, kulturelle og kirkelige formål i Sydslesvig


læs

 

Preben Johan Michelsens Fond 250 td. kr. pr. år

Alment velgørende formål af væsentlig kulturel og national betydning


læs

 

Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond 225 td. kr. pr. år

Gamle Skads Herred & Østre og Vester Horne Herreds landbrug samt kulturelle opg.


læs

 Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT