194 legater fundet i alt


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus Fonden 300 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Kulturelle formål samt miljø og natur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

P.C. Ibsens sønners legat 3 mio. kr. pr. år

Enlige private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond 1000 td. kr. pr. år

Ildsjæleprojekter for unge i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat 375 td. kr. pr. år

Styrkelse af samarbejde mellem Danmark og Norge ud fra kristne idealer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td. kr. pr. år

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Himmerland 215 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Albani Fonden

Kunst, kultur og historie


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anna C.A.K Bramsens Mindelegat

Præster i Ribe Stifts rekreations- og studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Birgit og Jørgen Varmings fond til almennyttige formål

Almennyttige formål - kunst og musik samt lægevidenskabenlige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse

Begravelse og transport af afdøde tyrkisk-danske personer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danske Bank i Lyngbys Fond

Foreninger og klubber fortrinsvis i det grønne område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Mosaiske Troessamfund Fælles Legatfond

Brudeudstyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ophold på Skodsborg Kurhotel & Spa A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Kirker, kirkelige organisationer og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud og Rigmor Wiedemanns Legat

Trængende kvinder, kirkelige formål, uddannelse samt samfundsnyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Biskop Aksel Malmstrøm og hustrus Legat for præster i Viborg stift 4.3 td. kr. pr. år

Økonomisk trængte præster i Viborg Stift


læs

Ansøgningsfrist: 15.06.2021

Ådum Sogns Spare- og Lånekasses almennyttige Fond

Almennyttige formål i Ådum


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2021

Slots- og Kulturstyrelsen

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2021

Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond

Almenvelgørende tiltag i Ringkøbing-Skjern kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Jenny og Søren Nielsens Mindefond

Mennesker i nød og organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Halsnæs Kommune

Lokale kulturelle begivenheder i Halsnæs Kommune fra Ny Kulturpuljen


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2021

Energistyrelsen 621 mio. kr. pr. år

Lokale bredbåndsprojekter ved dårlig bredbåndsdækning, Bredbåndspuljen


læs

Ansøgningsfrist: 24.08.2021

Betaniaforeningen i Danmark 700 td. kr. pr. år

Sociale arbejde, menighedsdiakoni og videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Folkekirkelige interesser


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Frimodt-Heineke Fonden

Undervisningsmæssige, religiøse eller mellemfolkelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Holsteinborg Sparekasse-Bikubens Fond

Almennyttige og kulturelle formål i Holsteinborg Sparekasses lokalområde


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Fonden Ensomme Gamles Værn 5 mio. kr. pr. år

Formidlingsprojekter, der nuancerer synet på alderdommen


læs

Ansøgningsfrist: 08.09.2021

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond

Videnskabelig forskning, herunder indenfor detailhandel og afsætningsøkonomi mm.


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4.4 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål, forbedring af miljøet og samfundsudvikling


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2021

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

FLSmidth & Co. A/S Gavefond 300 td. kr. pr. år

National or cultural causes


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Johan Otto Wroblewskis Fond

Restaurering af musikalsk og antikvarisk værdifulde pibeorgler


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Stiftelsen Mariahjemmet

Unge, danske katolikkers uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

G. E. C. Gads Fond 3 mio. kr. pr. år

Videnskabelige, kulturelle og kirkelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2021

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond 700 td. kr. pr. år

Almennyttig støtte med hovedvægten lagt på maritime projekter


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2021

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Sundhed og sygepleje, natur, musik, kunst og kultur


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2021

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2021

Det Saxildske Familiefond 1000 td. kr. pr. år

Foreninger og institutioner med almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2021

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2021

Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2 mio. kr. pr. år

Initiativer der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Arbejde i ord og skrift for kristendommens udbredelse og befæstelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 500 td. kr. pr. år

Sociale, kulturelle, kirkelige og uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Fonden Juullip Nipitittagaa (Den grønlandske julemærkefond) 136 td. kr. pr. år

Grønlandske kulturelle formål samt grønlandsk kunst og kunsthåndværk


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Familien E. R. Ps. Fond

Kristne organisationer/enkeltpersoner til udbredelse af den kristne tro


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Fhv. seminarieforstander P.C. Gjelstrups Legat

Børn af indremissionærer til værdige formål samt indremissionærhjem


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Værdigt trængende og til studerende - fortrinvis troende mennesker


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Opførelse af kirker o.a. bygninger udelukkende til kristent arbejde og virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Folketingsmand og forfatter Jens Adolph Carl Carlsen-Skiødts, hustru og datters fond

Udgivelse el. uddeling af kristne publikationer & forfattere af kristen litteratur


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Fonden ånd, vækst og bevidsthed

Projekter og initiativer, der fremmer ånd, vækst og bevidsthed


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Margrethe og Johs. F. la Cours Fond

Almennyttige formål i de lokalområder, hvor stifterne drev virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2021

Hans Tausens Fond

Teologi- og medicinstuderendes uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2021

Hans Tausens Fond

Præster og teologiske kandidaters bogudgifter


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2021

Geheimeråd Brandts Legat

Evangelisk-kristelig læres udbredelse


læs

Ansøgningsfrist: 17.11.2021

Nr. Snede m.fl. Sogns gensidige brandforsikring for løsøres Fond

Kulturelle og humanitære formål, bl.a. spejdere, søndagsskole og ældre


læs

Ansøgningsfrist: 22.11.2021

M. og J. Børsen Hansens menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle, Sct. Johannes sogn

Folkekirkelig menighedsarbejde, uddannelse og trængende i Sct. Johannes sogn


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2021

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Julehjælp til medlemmer af Foreningen Danske Døvblinde


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2021

Ingrid og Elly Bache Lauridsens Legat

Ungdomsarbejde og kirkelig forening for Indre Mission, fortrinsvis i Lemvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2022

Jens Nørregaard og Hal Kochs mindefond

Forskning inden for dansk kirkehistorie og økumenisk teolog


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2021

Geheimeråd Brandts Legat

Reformationsprisen


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2022

Møns Banks Jubilæumsfond

Kulturformål og ungdoms- og foreningsarbejde i Møns Banks nærområde


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2022

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2022

Gildecenterfonden 30 td. kr. pr. år

Etablering/vedligeholdelse/drift af fysiske rammer for spejdere/gilder


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2022

Signe og Arne Højvigs fond

KFUM/K, Indre Mission og andre formål indenfor den danske folkekirke


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2022

Ikast-Brande Kommune

Julebelysning i Ikast-Brande Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 05.03.2022

Sonning-Fonden 1.3 mio. kr. pr. år

(C) Almennyttige kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.03.2022

De Piper-Backhauske Legater 20 td. kr. pr. år

Skole, kirke og kulturelle formål i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2022

Fonden Hoffmands Minde

Katolsk kirkebyggeri, præstelønninger samt ældre og svagelige personer


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2022

Timotheus Sogns Meningsplejes Fond 85 td. kr. pr. år

Kirkeligt socialt arbejde for Timotheus Sogns ældre


læs

Ansøgningsfrist: 12.04.2022

Købmand Herman Sallings Fond 140 mio. kr. pr. år

Værdige formål, fortrinsvis i Aarhus området


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2022

Timotheus Sogns Menighedsplejes Fond

Kirkeligt socialt arbejde for ældre i Timotheus Sogn


læs

Ansøgningsfrist: 19.04.2022

Lars Chr. Pedersens Fond Formanden for Skovlunde Menighedsråd 18 td. kr. pr. år

Kirkelige formål, primært til gavn for ældrearbejdet i Skovlunde sogn


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Almenvelgørende og humanitære organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Undervisning/uddannelse inden for primært klassisk musik og sang


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Kulturelle, musikalske og kunstneriske formål (organisationer)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Det sønderjydske Salmelegat

Fremme af kærlighed og kendskab til den danske salmeskat


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2022

Skibsreder Christen Kraemer og hustru Laura Louise Mathilde født Hansens Legat 4 mio. kr. pr. år

Unge søfolks uddannelse samt Grænsefonden, K.F.U.M, K.F.U.K., m.fl.


læs

 

Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond 3 mio. kr. pr. år

Danske kirker i udlandet


læs

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT