217 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beckett-Fonden 20 mio. kr. pr. år

Naturbeskyttelse og lignende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Brebølfonden 10 mio. kr. pr. år

Dansk sprog og kultur samt natur og dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

En særlig indsats for klodens natur og miljø v. Natur- & miljøprisen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Merkur Fonden 800 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jægernes Naturfond 475 td. kr. pr. år

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Iris og Henry Englunds Fond 330 td. kr. pr. år

Personer og institutioner, der tilgodeser dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Himmerland 215 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans Kiers Fond 50 td. kr. pr. år

Dyrevenlige stalde og andre foranstaltninger samt forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Karen og Carl Johnssons Legat for nødstedte dyr 50 td. kr. pr. år

Behandling/pleje af dyr til værdigt trængende i Århus og omegn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturprojekter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturforskning i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Als og Sundeveds Kattefond

Neutralisation, øretatovering, registrering og vaccination af katte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dyrenes Dags Komité

Nødstedte dyr, dyrlægebehandling, operation, dyreinternater, mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericia Kommune

Natur- og friluftsprojekter i Fredericia Kommune (Naturplejepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Fremme af udvikling i Frederikshavn Kommune - Landdistriktpulje


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr

Medicinsk eller kirurgisk behandling af syge dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Herning Kommune

Naturgenopretning og naturplejeprojekter i Herning Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nationalparkfond Mols Bjerge

Projekter inden for Nationalparkfond Mols Bjergs formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norddjurs Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Norddjurs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Landbrugserhvervets udvikling på Falster og Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Udtagning af lavbundsjorder


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Dansk Ungdoms Fællesråd

Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

I. P. Nielsen Fonden 265 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Avls- og forædlingsarbejde af heste samt forskningsprojekt


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Furesø Kommune

Initiativer, der forbedrer natur, miljø og klima i Furesø Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 02.05.2019

Sparekasse Vendsyssels Fond Klokkerholm

Almennyttige formål i den tidl. Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Almennyttige formål inden for Brovst Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Valborg Hartings Fond 50 td. kr. pr. år

Fortrinsvis studerende fra Landbohøjskolen, der er børn af enker


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

H.R. og Grete Siim Frederiksens Fond

Personer og organisationer der redder og hjælper dyr overalt på kloden


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Carl Julius Petersens Hjælpefond 303 td. kr. pr. år

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2019

Hygiejneskribentprisfonden

Artikler omhandlende hygiejne inden for fødevare- og miljøområdet


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

I. F. Lemvigh Müllers Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, nationale, humanistiske og sociale almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 11.08.2019

LAG Haderslev-Tønder

Erhvervsorientede projekter i LAG Haderslev-Tønders geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 18.08.2019

LAG Midt-Nordvestsjælland 3.7 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Midt-Nordvestsjællands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.08.2019

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Erhvervsorientede projekter i LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 23.08.2019

LAG Skive-Viborg

Erhversorientede projekter i LAG Skive-Viborg geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 24.08.2019

LAG Odder-Hedensted

Erhvervsorientede projekter i LAG Odder-Hedensteds geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 25.08.2019

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 29.08.2019

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 29.08.2019

LAG Fanø-Varde 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Fanø-Vardes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 29.08.2019

LAG Ikast-Brande

Erhvervsorientede projekter i LAG Ikast-Brandes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 30.08.2019

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG MANK's geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG MANK's geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

LAG Sønderborg-Aabenraa 3 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Sønderborg-Aabenraa's geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Erhvervsorientede projekter i LAG Jammerbugt-Vesthimmerlands geografiske områder.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Kvælstof- og fosforvådområder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2019

Lejre Kommune

Udvikling i nærområdet i Lejre Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 09.09.2019

LAG Himmerland 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Himmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 13.09.2019

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.09.2019

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.09.2019

Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens Legat

Institutioner, der arbejder for dyrs pleje, pasning og behandling


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

LAG Lolland-Falster

Erhvervsorientede projekter i LAG Lolland-Falsters geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

15. Juni Fonden 38 mio. kr. pr. år

Den danske natur + balancen mellem jagt- og naturinteresser


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2019

Hesteafgiftsfonden

Hesteholdets udviklingsmuligheder gennem tilskud til projekter


læs

Ansøgningsfrist: 26.09.2019

FLAG Nord 2 mio. kr. pr. år

Erhvervsrettede projekter i Hjørring & Frederikshavn, FLAGNord


læs

Ansøgningsfrist: 27.09.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Fru Hedevig Quidings Legat 1000 td. kr. pr. år

Beskyttelse af dyr, sang, skuespil samt at opleve teateret


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Ester M. og Konrad Kristian Sigurdssons Dyreværnsfond 300 td. kr. pr. år

Dyreværnsorganisationer og dyreværnsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

FLSmidth & Co. A/S Gavefond 300 td. kr. pr. år

Nature conservation and environmental initiatives and projects


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Esbjerg Kommune

Initiativer til udvikling af Esbjerg Kommunes lokalsamfund


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Fonden Frands Christian Frantsen Legatet

Studerende indenfor Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning ved Aarhus Uni.


læs

Ansøgningsfrist: 02.10.2019

Skanderborg Kommune

Naturprojekter i Skanderborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2020

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Udgifter til godkendelse af mindre belastende biocidprodukter / aktivstoffer


læs

Ansøgningsfrist: 20.10.2019

Mariagerfjord Kommune

Initiativer til udvikling af foreninger/talenter i Mariagerfjord Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 29.10.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Krista og Hans Risagers Fond

Udvikling af Brønderslev som by eller egnscentrum


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Opkøb af dambrug


læs

Ansøgningsfrist: 02.11.2019

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Dækning af afholdte udgifter for avls- og raceforening


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Jens Anker Andersen Fonden 250 td. kr. pr. år

Dyrebeskyttelse, forskning i hjertekar-sygdomme samt værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT