220 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 200.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 200.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beckett-Fonden 20 mio. kr. pr. år

Naturbeskyttelse og lignende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 12 mio. kr. pr. år

Videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Brebølfonden 5 mio. kr. pr. år

Dansk sprog og kultur samt natur og dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FLAG Vestjylland 5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorienterede projekter i FLAG Vesyjyllands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner - LAG MANK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Maritim erhvervsudvikling i Kerteminde kommune - LAG MANK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Herlev Bladet 1.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle og almenvelgørende formål i Herlev Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

En særlig indsats for klodens natur og miljø v. Natur- & miljøprisen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STG's Gavefond 700 td. kr. pr. år

Faglige


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ole Heyes Fond 670.5 td. kr. pr. år

Forskning og praktiske forsøg til gavn for dansk landbrug


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ole Heyes Fond 670.5 td. kr. pr. år

Uddannelse af landbrugsmedarbejdere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jægernes Naturfond 475 td. kr. pr. år

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Schiellerup og hustrus Fond 1 360 td. kr. pr. år

Sikring af det vilde dyre- og fugleliv i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Marie Dybron Hoff's Fond 350 td. kr. pr. år

Ældre og enlige der er ramt af sygdom, økonomisk trængte og beskyttelse af dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Iris og Henry Englunds Fond 330 td. kr. pr. år

Personer og institutioner, der tilgodeser dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Himmerland 215 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Karen og Carl Johnssons Legat for nødstedte dyr 50 td. kr. pr. år

Behandling/pleje af dyr til værdigt trængende i Århus og omegn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturprojekter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturforskning i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Als og Sundeveds Kattefond

Neutralisation, øretatovering, registrering og vaccination af katte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dyreværnsforeningen Svalens Fond

Dyreværnsarbejdet i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Emilie og Peter Lunds Fond

Foreninger, der arbejder for dyrs beskyttelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Emilie og Peter Lunds Fond

Nationale, kulturelle og kirkelige formål i Sydslesvig


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Favrskov Landsbyråd

Mellemfinansiering af projekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericia Kommune

Natur- og friluftsprojekter i Fredericia Kommune (Naturplejepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Fremme af udvikling i Frederikshavn Kommune - Landdistriktpulje


læs

Ansøgningsfrist: løbende

H.R. og Grete Siim Frederiksens Fond

Personer og organisationer der redder og hjælper dyr overalt på kloden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hakon August Valdbjørn, Else Valdbjørn og Hugo Valdbjørns Fond

Kræftramte enkeltpersoner, kræftforskning samt ZOO i København


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Herning Kommune

Naturgenopretning og naturplejeprojekter i Herning Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hoffmann og Husmans Fond

Institutioner, der varetager almenvelgørende, sociale samt kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ingeniør K. A. Rohde og hustrus Legat

Forskning, dyrebeskyttelse, sygdomsbekæmpelse og humanitært arbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mælkeafgiftsfonden

Projekter, der fremmer mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nationalparkfond Mols Bjerge

Projekter inden for Nationalparkfond Mols Bjergs formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norddjurs Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Norddjurs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus Fond

Ubemidlede ældre personers dyrlægeregninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

15. Juni Fonden 45 mio. kr. pr. år

Den danske natur


læs

Ansøgningsfrist: 24.06.2023

15. Juni Fonden 45 mio. kr. pr. år

Jagt


læs

Ansøgningsfrist: 24.06.2023

STIBOFONDEN 2.3 mio. kr. pr. år

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2023

Carl Julius Petersens Hjælpefond 303 td. kr. pr. år

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Slots- og Kulturstyrelsen

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Hygiejneskribentprisfonden

Artikler omhandlende hygiejne inden for fødevare- og miljøområdet


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

Almennyttige formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Dansk Ungdoms Fællesråd

Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte


læs

Ansøgningsfrist: 06.08.2023

LAG Skive-Viborg

Erhversorientede projekter i LAG Skive-Viborg geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 06.08.2023

Sparekasse Vendsyssels Fond Klokkerholm

Almennyttige formål i den tidl. Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.08.2023

LAG/FLAG Bornholm

Erhvervsorientede projekter i LAG Bornholms geografiske område


læs

Ansøgningsfrist: 16.08.2023

LAG/FLAG Bornholm

Erhvervsorientede projekter i FLAG Bornholms geografiske område


læs

Ansøgningsfrist: 16.08.2023

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling (Grand Solutions)


læs

Ansøgningsfrist: 18.08.2023

Svineafgiftsfonden 200 mio. kr. pr. år

Afsætningsfremme, forskning og forsøg, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd mm.


læs

Ansøgningsfrist: 20.08.2023

LAG Himmerland 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Himmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.08.2023

LAG/FLAG Thy-Mors 3 mio. kr. pr. år

Erhversorientede projekter i LAG Thy-Mors geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2023

LAG/FLAG Thy-Mors 3 mio. kr. pr. år

Erhversorientede projekter i FLAG Thy-Mors geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2023

Kvægafgiftsfonden

Udvikling og konkurrenceevne i oksekødsektoren og kvægbruget


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2023

LAG Lolland-Falster

Erhvervsorientede projekter i LAG Lolland-Falsters geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2023

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 25.08.2023

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 25.08.2023

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Erhvervsorientede projekter i LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2023

LAG Fanø-Varde 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorienterede projekter i LAG Fanø-Vardes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 27.08.2023

Brødrene Hartmanns Fond 4.5 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 30.08.2023

Fiskeafgiftsfonden

Udvikling af muligheder og konkurrenceevne inden for fiskerierhvervet


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2023

Gluds Legat

Forskningsprojekter i Danmark indenfor land- og skovbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Erhvervsorientede projekter i LAG Jammerbugt-Vesthimmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

LAG Sønderborg-Aabenraa 3 mio. kr. pr. år

Skabelse af arbejdspladser i landdistrikterne under LAG Sønderborg-Aabenraa


læs

Ansøgningsfrist: 02.09.2023

LAG Sønderborg-Aabenraa 3 mio. kr. pr. år

Skabelse af eftertragtede bosætningsmiljøer i Sønderborg og Aabenraa kommune


læs

Ansøgningsfrist: 02.09.2023

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Kvælstof- og fosforvådområder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2023

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2023

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2023

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2023

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2023

LAG Haderslev-Tønder

Erhvervsorientede projekter i LAG Haderslev-Tønders geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 08.09.2023

Lejre Kommune

Udvikling i nærområdet i Lejre Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 09.09.2023

Arnborg Hedegaards Mindelegat 4 td. kr. pr. år

Videreg udd. Landbrug/Natur, især tilknyttet de videnskabelige områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.09.2023

Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens Legat

Institutioner, der arbejder for dyrs pleje, pasning og behandling


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

LAG Odder-Hedensted

Erhvervsorientede projekter i LAG Odder-Hedensteds geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 16.09.2023Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT