227 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beckett-Fonden 20 mio. kr. pr. år

Naturbeskyttelse og lignende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 12 mio. kr. pr. år

Videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Brebølfonden 10 mio. kr. pr. år

Dansk sprog og kultur samt natur og dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FLAG Vestjylland 5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorienterede projekter i FLAG Vesyjyllands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner - LAG MANK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Maritim erhvervsudvikling i Kerteminde kommune - LAG MANK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

En særlig indsats for klodens natur og miljø v. Natur- & miljøprisen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Merkur Fonden 800 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle og humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jægernes Naturfond 475 td. kr. pr. år

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Marie Dybron Hoff's Fond 350 td. kr. pr. år

Ældre og enlige der er ramt af sygdom, økonomisk trængte og beskyttelse af dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Iris og Henry Englunds Fond 330 td. kr. pr. år

Personer og institutioner, der tilgodeser dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td. kr. pr. år

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Himmerland 215 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans Kiers Fond 50 td. kr. pr. år

Dyrevenlige stalde og andre foranstaltninger samt forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Karen og Carl Johnssons Legat for nødstedte dyr 50 td. kr. pr. år

Behandling/pleje af dyr til værdigt trængende i Århus og omegn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturprojekter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturforskning i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Als og Sundeveds Kattefond

Neutralisation, øretatovering, registrering og vaccination af katte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dyrenes Dags Komité

Nødstedte dyr, dyrlægebehandling, operation, dyreinternater, mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Favrskov Landsbyråd

Mellemfinansiering af projekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericia Kommune

Natur- og friluftsprojekter i Fredericia Kommune (Naturplejepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Fremme af udvikling i Frederikshavn Kommune - Landdistriktpulje


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Herning Kommune

Naturgenopretning og naturplejeprojekter i Herning Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nationalparkfond Mols Bjerge

Projekter inden for Nationalparkfond Mols Bjergs formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norddjurs Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Norddjurs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus Fond

Ubemidlede ældre personers dyrlægeregninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

LAG/FLAG Bornholm

Erhvervsorientede projekter i LAG Bornholms geografiske område


læs

Ansøgningsfrist: 16.08.2020

LAG/FLAG Bornholm

Erhvervsorientede projekter i FLAG Bornholms geografiske område


læs

Ansøgningsfrist: 16.08.2020

Svineafgiftsfonden 200 mio. kr. pr. år

Afsætningsfremme, forskning og forsøg, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd mm.


læs

Ansøgningsfrist: 20.08.2020

LAG Midt-Nordvestsjælland 3.4 mio. kr. pr. år

Fremme af erhvervsudvikling i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner


læs

Ansøgningsfrist: 20.08.2020

LAG Himmerland 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Himmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.08.2020

LAG/FLAG Thy-Mors 3 mio. kr. pr. år

Erhversorientede projekter i LAG Thy-Mors geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2020

LAG/FLAG Thy-Mors 3 mio. kr. pr. år

Erhversorientede projekter i FLAG Thy-Mors geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2020

Kvægafgiftsfonden

Udvikling og konkurrenceevne i oksekødsektoren og kvægbruget


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2020

LAG Lolland-Falster

Erhvervsorientede projekter i LAG Lolland-Falsters geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2020

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 25.08.2020

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 25.08.2020

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Erhvervsorientede projekter i LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2020

LAG Fanø-Varde 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorienterede projekter i LAG Fanø-Vardes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 27.08.2020

Fiskeafgiftsfonden

Udvikling af muligheder og konkurrenceevne inden for fiskerierhvervet


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Gluds Legat

Forskningsprojekter i Danmark indenfor land- og skovbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Erhvervsorientede projekter i LAG Jammerbugt-Vesthimmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

LAG Sønderborg-Aabenraa 3 mio. kr. pr. år

Skabelse af arbejdspladser i landdistrikterne under LAG Sønderborg-Aabenraa


læs

Ansøgningsfrist: 02.09.2020

LAG Sønderborg-Aabenraa 3 mio. kr. pr. år

Skabelse af eftertragtede bosætningsmiljøer i Sønderborg og Aabenraa kommune


læs

Ansøgningsfrist: 02.09.2020

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Kvælstof- og fosforvådområder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2020

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2020

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2020

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2020

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 03.09.2020

15. Juni Fonden 45 mio. kr. pr. år

Den danske natur


læs

Ansøgningsfrist: 04.09.2020

15. Juni Fonden 45 mio. kr. pr. år

Jagt


læs

Ansøgningsfrist: 04.09.2020

LAG Haderslev-Tønder

Erhvervsorientede projekter i LAG Haderslev-Tønders geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 08.09.2020

Lejre Kommune

Udvikling i nærområdet i Lejre Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 09.09.2020

Arnborg Hedegaards Mindelegat 3 td. kr. pr. år

Videreg udd. Landbrug/Natur, især tilknyttet de videnskabelige områder


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens Legat

Institutioner, der arbejder for dyrs pleje, pasning og behandling


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

LAG Odder-Hedensted

Erhvervsorientede projekter i LAG Odder-Hedensteds geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 16.09.2020

Dansk Ungdoms Fællesråd

Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte


læs

Ansøgningsfrist: 06.08.2021

Dyrlæge W. Lænkholms Rejselegat

Studierejser for dyrlægestuderende på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 25.09.2020

Hesteafgiftsfonden

Hesteholdets udviklingsmuligheder gennem tilskud til projekter


læs

Ansøgningsfrist: 26.09.2020

LAG Ikast-Brande

Erhvervsorientede projekter i LAG Ikast-Brandes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 29.09.2020

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

Research on subjects related to Greenland - Distinguished Postdoctoral Fellowships


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Forskere og studerende inden for svinekødssektoren - til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Fru Hedevig Quidings Legat 1000 td. kr. pr. år

Beskyttelse af dyr, sang, skuespil samt at opleve teateret


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Ester M. og Konrad Kristian Sigurdssons Dyreværnsfond 300 td. kr. pr. år

Dyreværnsorganisationer og dyreværnsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

FLSmidth & Co. A/S Gavefond 300 td. kr. pr. år

Nature conservation and environmental initiatives and projects


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Elsa Kourani og Alfred Rasmus Larsens mindelegat

Dyrs velfærd samt personer/institutioner der yder hjælp til svage


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Esbjerg Kommune

Initiativer til udvikling af Esbjerg Kommunes lokalsamfund


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Hoffmann og Husmans Fond

Institutioner, der varetager almenvelgørende, sociale samt kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Fonden Frands Christian Frantsen Legatet

Studerende indenfor Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning ved Aarhus Uni.


læs

Ansøgningsfrist: 04.10.2020

Skanderborg Kommune

Naturprojekter i Skanderborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Udgifter til godkendelse af mindre belastende biocidprodukter / aktivstoffer


læs

Ansøgningsfrist: 20.10.2020

Mariagerfjord Kommune

Initiativer til udvikling af foreninger/talenter i Mariagerfjord Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 29.10.2020

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Avls- og forædlingsarbejde af heste samt forskningsprojekt


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT