215 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beckett-Fonden 20 mio. kr. pr. år

Naturbeskyttelse og lignende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 12 mio. kr. pr. år

Videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Brebølfonden 10 mio. kr. pr. år

Dansk sprog og kultur samt natur og dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FLAG Vestjylland 5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorienterede projekter i FLAG Vesyjyllands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner - LAG MANK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Maritim erhvervsudvikling i Kerteminde kommune - LAG MANK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

En særlig indsats for klodens natur og miljø v. Natur- & miljøprisen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Merkur Fonden 800 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jægernes Naturfond 475 td. kr. pr. år

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Iris og Henry Englunds Fond 330 td. kr. pr. år

Personer og institutioner, der tilgodeser dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td. kr. pr. år

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Himmerland 215 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans Kiers Fond 50 td. kr. pr. år

Dyrevenlige stalde og andre foranstaltninger samt forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Karen og Carl Johnssons Legat for nødstedte dyr 50 td. kr. pr. år

Behandling/pleje af dyr til værdigt trængende i Århus og omegn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturprojekter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturforskning i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Als og Sundeveds Kattefond

Neutralisation, øretatovering, registrering og vaccination af katte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dyrenes Dags Komité

Nødstedte dyr, dyrlægebehandling, operation, dyreinternater, mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Favrskov Landsbyråd

Mellemfinansiering af projekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericia Kommune

Natur- og friluftsprojekter i Fredericia Kommune (Naturplejepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Fremme af udvikling i Frederikshavn Kommune - Landdistriktpulje


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Herning Kommune

Naturgenopretning og naturplejeprojekter i Herning Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nationalparkfond Mols Bjerge

Projekter inden for Nationalparkfond Mols Bjergs formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norddjurs Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Norddjurs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Landbrugserhvervets udvikling på Falster og Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mariagerfjord Kommune

Initiativer til udvikling af foreninger/talenter i Mariagerfjord Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 29.10.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Avls- og forædlingsarbejde af heste samt forskningsprojekt


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Opkøb af dambrug


læs

Ansøgningsfrist: 02.11.2019

LAG Himmerland 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Himmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 05.11.2019

Sparekasse Vendsyssels Fond Klokkerholm

Almennyttige formål i den tidl. Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.11.2019

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.11.2019

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.11.2019

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Dækning af afholdte udgifter for avls- og raceforening


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Jens Anker Andersen Fonden 250 td. kr. pr. år

Dyrebeskyttelse, forskning i hjertekar-sygdomme samt værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Natur- og teknologilærer i grundskolen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2019

Novo Nordisk Fonden 1.7 mia. kr. pr. år

Naturvidenskabelige gymnasielærere - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 06.12.2019

LAG Fanø-Varde 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorienterede projekter i LAG Fanø-Vardes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 12.12.2019

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Modernisering af kvægstalde


læs

Ansøgningsfrist: 13.12.2019

Solrød Kommune

Natur– og friluftsprojekter i Solrød Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 14.12.2019

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond 25 td. kr. pr. år

Entomologiske projekter


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Dansk Dyreværn Odense Komites Fond

Dyr i nød


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Landbrugets Fremme paa det tidligere Grevskab Bregentved 137 td. kr. pr. år

Landbrugs- og naturaktiviteter på godset Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: 19.12.2019

Sam og Mia Jarris Legat

Arbejde for beskyttelse af dyr eller udbrede kendskab til dyreværnssagen


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2020

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter 8 mio. kr. pr. år

Frugt- og gartneribrugets udvikling og fremme af dets konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: 05.01.2020

Dansk Ungdoms Fællesråd

Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte


læs

Ansøgningsfrist: 07.01.2020

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Udtagning af lavbundsjorder


læs

Ansøgningsfrist: 30.01.2020

Udvikling Stevns 1000 td. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i Udvikling Stevns geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Erhvervsorientede projekter i LAG Jammerbugt-Vesthimmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Outrup Fonden 27.5 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Frantz Hoffmanns Mindelegat

Institutioner, der varetager almenvelgørende, sociale samt kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Kvælstof- og fosforvådområder


læs

Ansøgningsfrist: 12.03.2020

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Bevaring af husdyrracer - dyretilskud - kvæg, svin, heste, får og geder


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2020

Esbjerg Kommune

Initiativer til udvikling af Esbjerg Kommunes lokalsamfund


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Nordfyns Kommune

Ildsjæle i Nordfyns Kommune med tre ildsjælepriser - Stjernepriser


læs

Ansøgningsfrist: 03.04.2020

Skanderborg Kommune

Naturprojekter i Skanderborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2020

I. P. Nielsen Fonden 265 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2020

Furesø Kommune

Initiativer, der forbedrer natur, miljø og klima i Furesø Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 02.05.2020

Valborg Hartings Fond 50 td. kr. pr. år

Fortrinsvis studerende fra Landbohøjskolen, der er børn af enker


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2020

H.R. og Grete Siim Frederiksens Fond

Personer og organisationer der redder og hjælper dyr overalt på kloden


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2020

Mælkeafgiftsfonden

Projekter, der fremmer mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder


læs

Ansøgningsfrist: 14.06.2020

Carl Julius Petersens Hjælpefond 303 td. kr. pr. år

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2020

Slots- og Kulturstyrelsen

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2020

Hygiejneskribentprisfonden

Artikler omhandlende hygiejne inden for fødevare- og miljøområdet


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2020

LAG Skive-Viborg

Erhversorientede projekter i LAG Skive-Viborg geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 06.08.2020

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

LAG/FLAG Bornholm

Erhvervsorientede projekter i LAG Bornholms geografiske område


læs

Ansøgningsfrist: 16.08.2020

LAG/FLAG Bornholm

Erhvervsorientede projekter i FLAG Bornholms geografiske område


læs

Ansøgningsfrist: 16.08.2020

Svineafgiftsfonden 200 mio. kr. pr. år

Afsætningsfremme, forskning og forsøg, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd mm.


læs

Ansøgningsfrist: 20.08.2020

LAG Midt-Nordvestsjælland 3.4 mio. kr. pr. år

Fremme af erhvervsudvikling i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner


læs

Ansøgningsfrist: 20.08.2020

LAG/FLAG Thy-Mors 3 mio. kr. pr. år

Erhversorientede projekter i LAG Thy-Mors geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2020

LAG/FLAG Thy-Mors 3 mio. kr. pr. år

Erhversorientede projekter i FLAG Thy-Mors geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 22.08.2020Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT