230 legater fundet i alt


Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beckett-Fonden 20 mio. kr. pr. år

Naturbeskyttelse og lignende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Brebølfonden 10 mio. kr. pr. år

Dansk sprog og kultur samt natur og dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

En særlig indsats for klodens natur og miljø, Natur- & miljøprisen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jægernes Naturfond 475 td. kr. pr. år

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Karen og Carl Johnssons Legat for nødstedte dyr 50 td. kr. pr. år

Behandling/pleje af dyr til værdigt trængende i Århus og omegn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturbeskyttelse i Danmark og Grønland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dyrenes Dags Komité

Nødstedte dyr, dyrlægebehandling, operation, dyreinternater, mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden af 24. december 2008

Organisationer og projekter til fordel for mennesker og dyr i nød


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericia Kommune

Natur- og friluftsprojekter i Fredericia Kommune (Naturplejepuljen)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Aktiviteter/projekter m. folkeoplysende formål i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr

Medicinsk eller kirurgisk behandling af syge dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Herning Kommune

Naturgenopretning og naturplejeprojekter i Herning Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Udlån af ladcykler/energisparetasker/partikelmålere/mosteri m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norddjurs Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Norddjurs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN`S Kultur- og Erhvervsfond

Landbrugserhvervets udvikling på Falster og Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scandinavian Tobacco Group's gavefond

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Modernisering af kvægstalde


læs

Ansøgningsfrist: 13.12.2018

Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond 25 td. kr. pr. år

Entomologiske projekter


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Dansk dyreværn Odense komites Fond

Dyr i nød


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Landbrugets Fremme paa det tidligere Grevskab Bregentved 137 td. kr. pr. år

Landbrugs- og naturaktiviteter på godset Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: 19.12.2018

Sam og Mia Jarris Legat

Arbejde for beskyttelse af dyr


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Udvikling Stevns

Erhvervsorientede projekter i Udvikling Stevns geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter 8 mio. kr. pr. år

Frugt- og gartneribrugets udvikling og fremme af dets konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: 05.01.2019

Dansk Ungdoms Fællesråd

Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte


læs

Ansøgningsfrist: 07.01.2019

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Projekter under Biavlsprogram 2020-2022


læs

Ansøgningsfrist: 07.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Natur- og teknologilærer i grundskolen - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Naturvidenskabelige gymnasielærere - Novo Nordisk pris


læs

Ansøgningsfrist: 10.01.2019

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Udtagning af lavbundsjorder


læs

Ansøgningsfrist: 30.01.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen til frivilligt socialt og kulturelt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Lauritzen Fonden 30 mio. kr. pr. år

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen og deres børn til rejser i forb. med frivilligt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Sparekasse Vendsyssels Fond Klokkerholm

Almennyttige formål i den tidl. Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.02.2019

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Almennyttige formål inden for Brovst Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.02.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Merkur Fonden 735 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 08.03.2019

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. pr. år

Kvælstof- og fosforvådområder


læs

Ansøgningsfrist: 12.03.2019

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Bevaring af husdyrracer - dyretilskud - kvæg, svin, heste, får og geder


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Den velgørende Fond Morsø

Samfundsudvikling i Morsø og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Esbjerg Kommune

Initiativer til udvikling af Esbjerg Kommunes lokalsamfund


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Nordfyns Kommune

Ildsjæle i Nordfyns Kommune med tre ildsjælepriser - Stjernepriser


læs

Ansøgningsfrist: 03.04.2019

Skanderborg Kommune

Naturprojekter i Skanderborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

LAG Småøerne 2.5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Småøernes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

I. P. Nielsen Fonden 215 td. kr. pr. år

Formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ruth Jensens fond til sociale, kulturelle mv formål 140 td. kr. pr. år

Sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Avls- og forædlingsarbejde af heste samt forskningsprojekt


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Furesø Kommune

Initiativer, der forbedrer natur, miljø og klima i Furesø Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 02.05.2019

Ebba Celinders legat 135 td. kr. pr. år

Forskning, studie- og rejselegater for unge kunstnere samt dyrebeskyttelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Valborg Hartings Fond 50 td. kr. pr. år

Fortrinsvis studerende fra Landbohøjskolen, der er børn af enker


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Frederikshavn Kommune

Projekter og idéer, der fremmer udvikling i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

H.R. og Grete Siim Frederiksens Fond

Personer og organisationer der redder og hjælper dyr overalt på kloden


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Carl Julius Petersens Hjælpefond

Folkeoplysning, kunst, musik m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2019

Hygiejneskribentprisfonden

Artikler omhandlende hygiejne inden for fødevare- og miljøområdet


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

I. F. Lemvigh Müllers Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, nationale, humanistiske og sociale almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 11.08.2019

LAG Haderslev-Tønder

Erhvervsorientede projekter i LAG Haderslev-Tønders geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 18.08.2019

LAG Midt-Nordvestsjælland 3.7 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Midt-Nordvestsjællands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 21.08.2019

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Erhvervsorientede projekter i LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 23.08.2019

LAG Skive-Viborg

Erhversorientede projekter i LAG Skive-Viborg geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 24.08.2019

LAG Odder-Hedensted

Erhvervsorientede projekter i LAG Odder-Hedensteds geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 25.08.2019

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 2 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


læs

Ansøgningsfrist: 26.08.2019

Promilleafgiftsfonden for Landbrug 240 mio. kr. pr. år

Landbrugets og fødevareindustriens udvikling


læs

Ansøgningsfrist: 28.08.2019

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 29.08.2019

LAG/FLAG Halsnæs-Gribskov 2.4 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Halsnæs-Gribskov geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 29.08.2019

LAG Fanø-Varde 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Fanø-Vardes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 29.08.2019

LAG Ikast-Brande

Erhvervsorientede projekter i LAG Ikast-Brandes geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 30.08.2019

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG MANK's geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

LAG MANK 5 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG MANK's geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

LAG Sønderborg-Aabenraa 3 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Sønderborg-Aabenraa's geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Erhvervsorientede projekter i LAG Jammerbugt-Vesthimmerlands geografiske områder.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Lejre Kommune

Udvikling i nærområdet i Lejre Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 09.09.2019

LAG Himmerland 1.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Himmerlands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 13.09.2019

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i FLAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.09.2019

LAG/FLAG Djursland 3.1 mio. kr. pr. år

Erhvervsorientede projekter i LAG Djurslands geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.09.2019

Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens Legat

Institutioner, der arbejder for dyrs pleje, pasning og behandling


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

LAG Lolland-Falster

Erhvervsorientede projekter i LAG Lolland-Falsters geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

Promilleafgiftsfonden for Landbrug 240 mio. kr. pr. år

Primærproduktionen inden for alle sektorer af landbruget


læs

Ansøgningsfrist: 18.09.2019

15. Juni Fonden 38 mio. kr. pr. år

Den danske natur + balancen mellem jagt- og naturinteresser


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT