614 legater fundet i alt


Danmarks Grønne Investeringsfond 5 mia. kr. pr. år

Fremme af en grøn omstilling af det danske samfund gennem lån


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Ansættelse af kandidat i virksomheder i landdistrikter (Landdistriktsvækstpiloten)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Energistyrelsen 621 mio. kr. pr. år

Elintensive virksomheders konkurrenceevne via lempelse af PSO-betaling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Festivalledere, forlæggere, institutionsledere m.fl. litterære rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Industriens Fond 100 mio. kr. pr. år

Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hempel Fonden 70 mio. kr. pr. år

Aktiviteter på vandet i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Det maritime MBA Legat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Udvikling af optikbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. pr. år

Samfundsmæssige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Politiken-Fonden 6 mio. kr. pr. år

Pressemæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Christian Nielsens Fond 3 mio. kr. pr. år

Dansk teknologisk og industriel forskning og opfindelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Christian Nielsens Fond 3 mio. kr. pr. år

Enkeltpersoner og selskaber under stiftelse som etablerede virksomheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Bruuns Fond 3 mio. kr. pr. år

Forskning i dansk industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Bruuns Fond 3 mio. kr. pr. år

Iværksættere og opfinderes udvikling af industrielle opfindelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Bruuns Fond 3 mio. kr. pr. år

Institutioners udvikling af industrielle opfindelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Gerstenbergske Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Forskning eller andre aktiviteter til fremme af den tekniske udvikling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Sociale Kapitalfond 1.8 mio. kr. pr. år

Egenkapitalinvestering til socialt ansvarlige A/S + ApS vækstvirksomheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Sociale Kapitalfond 1.8 mio. kr. pr. år

Tålmodige lån til socialt ansvarlige virksomheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Design og markedsføring inden for møbelindustrien og snedkerfaget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Andre formål inden for træ- og møbelindustrien samt snedkerfaget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud og Edith Eriksens Mindefond 1000 td. kr. pr. år

Læger og forskere, der arbejder med sygdomsbekæmpende forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond 900 td. kr. pr. år

Medicinsk- og pharmaceutiskhistoriske videnskab og museumsvirksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

Transportstøtte i indland for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bi)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

Produktion af en promotion-cd for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1F)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

PR og reklame for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1D)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

Workshops/band-doktor for bands i Aalborg Kommune (Pulje 1C)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Urologisk Klinik D 20 td. kr. pr. år

Kongres- eller studierejser for læger ved Urologisk Afdeling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Kommune

Erhvervsprojekter i Aarhus Kommune (Erhvervspuljen)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Business Aabenraa

Aktiviteter, der styrker Aabenraa Kommunes omdømme


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til deltagelse i efter- og videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dagspressens Fond

Uddannelse og videnskabeligt arbejde mhp. dagspressens virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Filmprojekter med manifesterede talenter i langt format - New Danish Screen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Projekter i danske biografer - Etablering, modernisering og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Lancering og spilfremme af digitale spil - Spilordningen, DFI


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Initiativer til udvikling af tysk-danske koproduktioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Dansk lancering og distribution af dokumentar og kort fiktion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Distributionsinitiativer for dokumentar og kortfilm - projektstøtte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden til Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland - FIERS

Udviklingsaktiviteter for innovation og erhvervsudvikling i R. Sjælland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hvidovre Kommune

Projekter, der profilerer Hvidovre Kommune - Profileringspuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Idagaardfonden

Sociale formål samt landbrugsforskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

K. A. Larssens og hustru L. M. Larssens født Thodbergs legat

Håndværkere, mekanikere, ingeniører, arkitekter og købmænd


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norma og Frode Jacobsens Fond

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Reservelægerådets Fond til videnskabeligt arbejde/forskning

Videnskabeligt arbejde/forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN`S Kultur- og Erhvervsfond

Kultur- og erhvervsudvikling på Falster og Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN`S Kultur- og Erhvervsfond

Landbrugserhvervets udvikling på Falster og Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Skive Kommune

Erhvervsudvikling i Skive Kommune - Vækstpuljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slots- og Kulturstyrelsen

Saneringsstøtte til nyhedsmedier


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stevns Erhvervsråd

En virksomhed i Stevns Kommune - Månedens Virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Svendborg Musikråd

Udøvende musikere, orkestre og ensembler i Svendborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Svendborg Musikråd

Koncertarrangører i Svendborg Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Uddannelses- og Samarbejdsfond mellem HK/Privat og TEKNIQ

Efteruddannelse for medarbejdere indenfor HK/privat og TEKNIQ


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond 25 td. kr. pr. år

Entomologiske projekter


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Fodterapeuternes Fællesfond

Aktiviteter inden for fodterapi for studerende og tidligere ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda


læs

Ansøgningsfrist: 18.12.2018

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Interdisciplinary research with a biomedical or -technological focus - Stanford


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Realdania 550 mio. kr. pr. år

Innovation til marked indenfor nye bæredygtige produkter til byggeriet


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Udvikling Stevns

Erhvervsorientede projekter i Udvikling Stevns geografiske områder


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Ådum Sogns Spare- og Lånekasses almennyttige Fond

Almennyttige formål i Ådum


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter 8 mio. kr. pr. år

Frugt- og gartneribrugets udvikling og fremme af dets konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: 05.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Research in Bioscience through the Copenhagen Bioscience PhD-programme


læs

Ansøgningsfrist: 06.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Excellence projects within endocrinology and metabolism - Ascending Investigator


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Excellence projects within endocrinology and metabolism - Distinguished Investigator


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Excellence projects within endocrinology and metabolism - Emerging Investigator


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Research abroad in endocrinology and metabolism - Post.doc fellowship


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervsforskere til løsning af konkrete forskningsopgaver (ErhvervsPostdoc)


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervsforskere til forskningsprojekter (ErhvervsPhD-projekter)


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervsforskere til forskningsprojekter inden for demensområdet (ErhvervsPhD)


læs

Ansøgningsfrist: 08.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Research in bioscience and basic biomedicine - Hallas-Møller Emerging Investigator


læs

Ansøgningsfrist: 09.01.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Research in bioscience & basic biomedicine - Hallas-Møller Ascending Investigator


læs

Ansøgningsfrist: 09.01.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT