162 legater fundet i alt


Danmarks Grønne Investeringsfond 5 mia. kr. pr. år

Fremme af en grøn omstilling af det danske samfund gennem lån


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Researchrejser for kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold - scenekunstområdet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Danske billedkunstnere og kuratorer, som er blevet optaget på residencies i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Aktører inden for dansk kunsthåndværk- & designscene - rejser & residencies


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Industriens Fond 255 mio. kr. pr. år

Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 30 mio. kr. pr. år

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. pr. år

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. pr. år

Sangskriveres akutte behov ifm. internationalt samarbejde (Koda-medlemmer)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. pr. år

Arbejdsophold i L.A. for Koda-medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. pr. år

Arbejdsophold i London for Koda-medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Christian Nielsens Fond 3 mio. kr. pr. år

Enkeltpersoner og selskaber under stiftelse som etablerede virksomheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.3 mio. kr. pr. år

Andre formål inden for træ- og møbelindustrien samt snedkerfaget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Miljø- og Energifonden af 2005 700 td. kr. pr. år

Vedvarende energiformer, energieffektivisering og miljøbeskyttelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Reiersenske Fond 250 td. kr. pr. år

Videreudd. inden for håndværk/industri til personer bosat øst for Storebælt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

Turnévirksomhed i udlandet for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bu)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

Produktion af en promotion-cd for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1F)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Jessen Fonden 16.5 td. kr. pr. år

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Advokat Bent Thorbergs Fond

Forskning mm. inden for medicin, jura, teknik & erhvervsforhold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for erhvervsforskning - Fond

Studerende/medarbejdere fra Aarhus BSS, Aarhus Uni m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Produktion af spillefilm under Konsulentordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling af Tysk-Danske Koproduktioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Danske kort- og dokumentarfilm - Konsulentordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Korte fiktionsfilm gennem konsulentordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Festival distribution til danske films deltagelse på int. filmfestivaler


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Oscar-kampagne til danske films deltagelse på int. filmfestivaler


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Danske Dokumentarfilm - Konsulentordning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Danske Kortfilm - Konsulentordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med eksportkaution


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kaution for anlægslån


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med sælgerkreditgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med Operationel Leasing Garanti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med finansieringsgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Funding af projekter igennem eksportlån eller pensionskassefunding


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med projektfinansieringsgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med rembursgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med bondgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med køberkreditgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Små og mellemstore eksportvirksomheder ved SMV-garanti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med investeringsgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kontraktgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erhvervsstyrelsen

Projekter i udpegede fiskeriområder - FLAG-ordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mælkeafgiftsfonden

Projekter, der fremmer mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nationalparkfond Mols Bjerge

Projekter inden for Nationalparkfond Mols Bjergs formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slots- og Kulturstyrelsen

Internationale kulturudvekslingsprojekter under samarbejdsaftale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Danish companies who wish to investigate business opportunities in DC's


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Venture City, Horsens

Udvikling af din idé eller virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erhvervsstyrelsen

Digitalisering i SMV'er


læs

Ansøgningsfrist: 11.06.2023

Bikubenfonden 120 mio. kr. pr. år

Academic Guest House, New York


læs

Ansøgningsfrist: 12.06.2023

Erhvervsstyrelsen

Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er


læs

Ansøgningsfrist: 18.06.2023

STIBOFONDEN 2.3 mio. kr. pr. år

Forskning, samfundsgavnlige opgaver samt projekter til gavn for dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2023

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


læs

Ansøgningsfrist: 15.07.2023

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Initiativer og projekter til fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling


læs

Ansøgningsfrist: 15.07.2023

Fonden for Økologisk Landbrug 100 mio. kr. pr. år

Udviklingsmuligheder og konkurrenceevne for økologisk landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Sparekasse Vendsyssels Fond Klokkerholm

Almennyttige formål i den tidl. Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.08.2023

Det Danske Filminstitut

Dokumentar og Kort Fiktion - Minor Koproduktioner


læs

Ansøgningsfrist: 12.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Udenlandske musikaktører (internationale besøgsprogrammer)


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Professionelle danske orkestre, bands, kor, ensembler samt solister


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Musikforeninger, koncertforeninger og andre arrangører; støtte til koncertvirksomhed


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Nordiske forlag til oversættelse af danske værker til andet nordisk sprog


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Værkproduktion og udstillinger af samtidskunst i DK og udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Dansk litteratur i udlandet & udenlandsk litt. i DK - støtte til oversættelse m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Produktudvikl., forskning mm. for dansk skibsfart/dansk værftsindustri


læs

Ansøgningsfrist: 18.08.2023

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Markedsmodning af nye bæredygtige løsninger til byggeriet


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Sygeplejeorganisationer (eller beslægtede fag) i konflikt som er økonomisk trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919

Professionelle tegneres/illustratorers og tegnestuderendes projekter og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Skabende filmkunstneres rejser v. rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 02.09.2023

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsfremmeindsats til finansiering efter udfordringer i regioner


læs

Ansøgningsfrist: 06.09.2023

Otto Mønsteds Fond 30 mio. kr. pr. år

"Den Lyse Idé" 2 priser á 250.000 kr. inden for early- og late-stage


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2023

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Resultatpræsentation på konferencer i udlandet - Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Skibsteknisk Selskabs Fond 167 td. kr. pr. år

Education and research in the marine engineering field


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Karl Pedersens og Hustrus Industrifond

Udvikling af nye eksportværktøjer for mindre/mellemstore virksomheder


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2023

Karl Pedersens og Hustrus Industrifond

Innovation af produktion og produktionsprocesser til gavn for eksport


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2023

Karl Pedersens og Hustrus Industrifond

Danske studerendes internationale engagement og kompetencer


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Musikeres/komponisters internationale udviklings- og netværksaktiviteter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

Internationalisation of Danish talents - Internationalisation Fellowships


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

The arrangement of international conferences in Denmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

Outstanding professors - Distinguished Associate Professor Fellowships


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Den Gerstenbergske Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Forskning eller andre aktiviteter til fremme af den tekniske udvikling


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Arbejds- og studieophold i Danmark og Island


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Virksomheder, der fremmer kendskab mellem Island og Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Havebrugets Forskningsfond

Praktisk og videnskabeligt arbejde inden for havebrug og gartneri


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT