164 legater fundet i alt


Danmarks Grønne Investeringsfond 5 mia. kr. pr. år

Fremme af en grøn omstilling af det danske samfund gennem lån


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Fremme af stedbundne potentialer over hele landet - Realdania


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) 906 mio. kr. pr. år

Små og mellemstore virksomheder til etablering i udviklingslande/vækstmarkeder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) 906 mio. kr. pr. år

Fremme af investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål; søfart, samarbejde med nordiske lande, videnskab mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Researchrejser for kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold - scenekunstområdet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Danske billedkunstnere og kuratorer, som er blevet optaget på residencies i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Industriens Fond 100 mio. kr. pr. år

Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea Bank-fonden 25 mio. kr. pr. år

Initiativer, der øger attraktionsværdien af danske erhvervsuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Formål der fremmer dansk handels- og erhvervsliv eller er til ære for DK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. pr. år

Sangskriveres akutte behov ifm. internationalt samarbejde (Koda-medlemmer)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. pr. år

Arbejdsophold i L.A. for Koda-medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

DPA, Danske Populær Autorer 8.4 mio. kr. pr. år

Arbejdsophold i London for Koda-medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Andre formål inden for træ- og møbelindustrien samt snedkerfaget


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond 1.04 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af relationen ml. Danmark og de asiatiske lande


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Christian Nielsens Fond 311 td. kr. pr. år

Enkeltpersoner og selskaber under stiftelse som etablerede virksomheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

Turnévirksomhed i udlandet for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1Bu)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MUSAM 250 td. kr. pr. år

Produktion af en promotion-cd for bands og solister i Aalborg Kommune (Pulje 1F)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A.P. Jessen Fonden 16.5 td. kr. pr. år

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Advokat Bent Thorbergs Fond

Forskning mm. inden for medicin, jura, teknik & erhvervsforhold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for erhvervsforskning - Fond

Studerende/medarbejdere fra Aarhus BSS, Aarhus Uni m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Initiativer til udvikling af tysk-danske koproduktioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Korte fiktionsfilm gennem konsulentordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Festival distribution til danske films deltagelse på int. filmfestivaler


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Oscar-kampagne til danske films deltagelse på int. filmfestivaler


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med eksportkaution


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kaution for anlægslån


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med sælgerkreditgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med Operationel Leasing Garanti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med finansieringsgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Funding af projekter igennem eksportlån eller pensionskassefunding


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med projektfinansieringsgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med rembursgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med bondgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med køberkreditgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Små og mellemstore eksportvirksomheder ved SMV-garanti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med investeringsgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Eksport Kredit Fonden

Virksomheder, med kontraktgaranti


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erhvervsstyrelsen

Projekter i udpegede fiskeriområder - FLAG-ordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nationalparkfond Mols Bjerge

Projekter inden for Nationalparkfond Mols Bjergs formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slots- og Kulturstyrelsen

Internationale kulturudvekslingsprojekter under samarbejdsaftale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Danish companies who wish to investigate business opportunities in DC's


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Venture City, Horsens

Udvikling af din idé eller virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Værkproduktion og udstillinger af samtidskunst i DK og udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 24.10.2019

Den Danske Maritime Fond 50 mio. kr. pr. år

Produktudvikl., forskning mm. for dansk skibsfart/dansk værftsindustri


læs

Ansøgningsfrist: 24.10.2019

Det Danske Filminstitut

Lancering, distribution og versionering af udenlandske arthouse-film i DK


læs

Ansøgningsfrist: 24.10.2019

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale aktiviteter inden for scenekunstområdet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Festivaler/platforme i Danmark med internationalt indhold vedr. scenekunsten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Det Danske Filminstitut

Dokumentar og kort fiktion - minor koproduktioner


læs

Ansøgningsfrist: 04.11.2019

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Udlandsophold for studerende og dimittender fra Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 04.11.2019

Sparekasse Vendsyssels Fond Klokkerholm

Almennyttige formål i den tidl. Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.11.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Sygeplejeorganisationer (eller beslægtede fag) i konflikt som er økonomisk trængende


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Miljø- og Energifonden af 2005 500 td. kr. pr. år

Vedvarende energiformer, energieffektivisering og miljøbeskyttelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 292 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Realdania 985 mio. kr. pr. år

Markedsmodning af nye bæredygtige løsninger til byggeriet


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2020

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

DSR's sygeplejefaglige forskningsfond 1000 td. kr. pr. år

Sygeplejefaglig forskning til fremme af sygeplejen i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 02.01.2020

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter 8 mio. kr. pr. år

Frugt- og gartneribrugets udvikling og fremme af dets konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: 05.01.2020

Future Food Innovation

Allerede udviklede forretningsidéer og koncepter med FFI Growth


læs

Ansøgningsfrist: 07.01.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Undervisningsmaterialer, danskundervisning v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Initiativer der fremmer scenekunsten i DK og dansk scenekunst i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Initiativer og projekter til fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Slots- og Kulturstyrelsen

Danske ambassader og institutter, der afholder international kulturudveksling


læs

Ansøgningsfrist: 17.01.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Skabende filmkunstneres rejser v. rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål til gavn for dansk erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Udenlandske musikaktører (internationale besøgsprogrammer)


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Danske dramatikeres fokus på dramatikeren og ’Large Scale Work’ - residens i Canada


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Nordiske forlag til oversættelse af danske værker til andet nordisk sprog


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Dansk litteratur i udlandet & udenlandsk litt. i DK - støtte til oversættelse m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Aktører inden for dansk kunsthåndværk- & designscene - rejser & residencies


læs

Ansøgningsfrist: 21.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 21.02.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Den Eltekniske Sektion 15 td. kr. pr. år

Unge el-tekniske talenter


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919

Professionelle tegneres/illustratorers og tegnestuderendes projekter og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Skibsteknisk Selskabs Fond 167 td. kr. pr. år

Education and research in the marine engineering field


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2020

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningspris - Den Lyse Idé


læs

Ansøgningsfrist: 22.03.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Musikeres/komponisters internationale udviklings- og netværksaktiviteter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Den Gerstenbergske Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Forskning eller andre aktiviteter til fremme af den tekniske udvikling


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Gurli og Paul Madsens Fond 2.2 mio. kr. pr. år

Håndværkere under 30 år i form af rejse- og uddannelseslegater


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, Afd. B

Fremme af skandinavisk samarbejde, sygdomsforskning mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Globalt Fokus 1.8 mio. kr. pr. år

Større og længerevarende kapacitetsudviklingsinitiativer


læs

Ansøgningsfrist: 10.10.2020

Globalt Fokus 1.8 mio. kr. pr. år

Mindre kapacitetsudviklingsinitiativer


læs

Ansøgningsfrist: 10.10.2020

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Arbejds- og studieophold i Danmark og Island


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Virksomheder, der fremmer kendskab mellem Island og Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2020Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT