987 legater fundet i alt


Børnecancerfonden 35 mio. kr. pr. år

Kræftramte børns ferie i Børnecancerfondens feriehuse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jyllands-Postens Fond 2.4 mio. kr. pr. år

Løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Realdania 550 mio. kr. pr. år

Projekter, der skal øge livskvaliteten der leves i og mellem husene i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Initiativer til fremme af mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Sociale og velgørende initiativer, især handicap-, hjælpe- og idrætsorg.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Norliv 92 mio. kr. pr. år

Lokale aktiviteter mod ensomhed, angst, depression, mobning mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Norliv 92 mio. kr. pr. år

Viden og formidling om fremme af god mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Norliv 92 mio. kr. pr. år

Fremme af mental sundhed på arbejdspladserne, det private område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 76.9 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål samt sociale formål (børn og unge med handicap)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Børnecancerfonden 35 mio. kr. pr. år

Forkælelse for kræftramte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oak Foundation Denmark 30 mio. kr. pr. år

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bevica Fonden 13 mio. kr. pr. år

Mindre projekter med henblik på bevægelseshandicappede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scleroseforeningen 10 mio. kr. pr. år

Scleroseforeningens medlemmer med multipel sclerose (MS)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scleroseforeningen 10 mio. kr. pr. år

Egenbetaling for behandling med medicinsk cannabis - Scleroseforeningens medl.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AIDS-Fondet 5 mio. kr. pr. år

HIV-smittede børn og unge under 18 år, der bor i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AIDS-Fondet 5 mio. kr. pr. år

HIV-smittede, som bor i DK/er tilknyttet det danske behandlingssystem


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. F. Foghts Fond 4 mio. kr. pr. år

Handicapgruppers aktiviteter og fornødenheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat 3 mio. kr. pr. år

Kræftforskning, kræftsyges indlæggelser og generel sygdomsbekæmpelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gangstedfonden 2.99 mio. kr. pr. år

Børn og unge: Børncancerfonden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden af 12.8.1973 1.78 mio. kr. pr. år

Sociale organisationer og initiativer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Sygeplejersker ramt af sygdom eller økonomisk sårbar situation (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud og Edith Eriksens Mindefond 1000 td. kr. pr. år

Sygdomsramte personer til behandling eller lindring


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond 1000 td. kr. pr. år

Almene formål, dog særligt kredsløbssygdomme, syge og handicappede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td. kr. pr. år

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Handicappede børns ferier 300 td. kr. pr. år

Lejrskoler, grupperejser mv. for handicappede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td. kr. pr. år

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Wanda og Svend Jarlsbys Fond 60 td. kr. pr. år

Humanitære formål, først og fremmest hjælp til ubemidlede kronisk syge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

H. J. & Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn 40 td. kr. pr. år

Behandling der ikke dækkes af sygesikring på Aalborg Sygehus til børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inger Raa Olsens Fond 20 td. kr. pr. år

Arbejde for døv-blinde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ambulancedagene, Hobro

Sociale formål, Røde Kors, sygehuse og børnehjem


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, Afd. B

Sygdomsforskning eller formål, der fremmer skandinavisk samarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Svend Espersens Fond

Sygdomsbekæmpelse, forskning samt sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dragør Kommune

Børn og unge med funktionsnedsættelse i Dragør Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Egedal Kommune

Aktiviteter for handicappede børn og unge i Egedal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ophold på Skodsborg Kurhotel & Spa A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden Den Hageske Stiftelse

Personer med psykiske lidelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Speciallæger uarbejdsdygtiggjorte pg.a. sygdom


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Klinikker m. assisterende speciallæge uarbejdsdyggjort pg.a. sygdom


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Boet for afdøde speciallæger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af speciallægers fond

Speciallæger delvist uarbejdsdygtiggjorte pg.a. sygdom


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fredericiaskolens Fælleslegat 3

Hørehæmmede og andet socialt arbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frederikshavn Kommune

Aktiviteter/projekter m. folkeoplysende formål i Frederikshavn Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frelsens Hær

Personer i akut opståede nødsituationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Furesø Kommune

Nye idrætstilbud for handicappede børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gladsaxe Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gladsaxe Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Heinrich og Elsa Schrøders Mindelegat

Blinde og svagsynede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Helsingør Kommune

En aktør ved uddeling af Handicapprisen i Helsingør Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Helsingør Menighedspleje

Humanitært og socialt arbejde på folkekirkens grund


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hempels Medarbejderfond

Ansatte i Hempel samt disses familier i tilfælde af uforskyldt nød


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Kommune

Udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde mv. i Hillerød Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjernesagen - Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Udgifter til aflastning i hverdagen for medlemmer af Hjernesagen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjerneskadeforeningen

Mennesker med hjerneskade, der er medlem af Hjerneskadeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Højmosegårdlegatet

Sygdomsbekæmpelse, forskning og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ikast-Brande Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ikast-Brande Kommune (§ 18)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Økonomisk trængte kræftpatienter og samboende pårørende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Morsø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nanny Jacobsens fond

Personer med psykisk udviklinghæmning, børn som voksne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Poul Erik Bech Fonden

Fremme af ejendomsmæglerbranchen samt almenvelgørende kulturelle formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ronald McDonald BørneFond

Forskning og andre aktiviteter til fordel for alvorligt syge børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Udviklings- og folkeoplysningsarbejde mm. i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Røde Kors Fonden Hobro

Beboere/Institutioner i den gamle Hobro kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slagelse Kommune

Handicaprelaterede aktiviteter i Slagelse Kommune


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Aktiviteter til fordel for Hospice Sønderjylland og deres patienter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Sundheds- og Ældreministeriet

Mindre projekter eller aktiviteter i sygdomsbekæmpende organisationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Von Støckens Understøttelsesfond

Postansatte medlemmer i 3F København, der er i kritiske situationer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Århus Kræmmermarked - Lions Klubber i Århus

Humanitært hjælpearbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ballerup Kommune

Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 14.12.2018

World Diabetes Foundation

Diabetes projects with a poverty focus


læs

Ansøgningsfrist: 14.12.2018

Anna Maria og Ruth Sandagers Legat

Blinde og døve, der er ude af stand til at tjene til livets ophold


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Ballerup Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ballerup Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT