360 legater fundet i alt


Augustinus Fonden 350 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 120 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 64 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. pr. år

IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tved Sparekasses Fond 1000 td. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 478 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Erik Kauffeldts Fond 98 td. kr. pr. år

Personer med tilknytning til Keflico A/S


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond (www.bek-nielsenfonden.dk)

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet - SE FONDENS HJEMMESIDE


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser samt videnskabelig uddannelse/rejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dronning Ingrids Romerske Fond

Videnskabelige studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dronning Ingrids Romerske Fond

Kunstneriske studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen til forebyggelse af skizofreni hos unge

Projekter der støtter nærmeste pårørende til unge med skizofreni/-typi


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Henry og Astrid Møllers Fond

Studier i DK og Sverige samt forskning inden for hjerte- og øjensygdomme


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (FIG)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Skovbrugsstuderende- eller kandidater særligt til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tandlægeforeningens Forskningsfond

Videnskabeligt arbejde og undersøgelser af tandlægemæssig karakter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


læs

Ansøgningsfrist: 15.07.2022

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandstandens Fremme

Studerende i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 27.07.2022

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. pr. år

CP-relateret forskning og praktisk implementering


læs

Ansøgningsfrist: 29.07.2022

Rasmus Jakobsens Legat 20 td. kr. pr. år

Almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer beboerne til gode


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2022

Jyske Banks almennyttige Fond 1.09 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål og erhvervsudvikling, specielt i Silkeborg og omegn


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2022

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Kinesiske statsborgere


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Torben og Alice Frimodts Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Humanitære, videnskabelige, økologiske og uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Tonni og Kaj Munksøs Fond

Videreuddannelse i udlandet for unge født i Silkeborg kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. pr. år

Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Introduktionsstipendiater til PhD-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

Fonden af 3. november 1973 300 td. kr. pr. år

Børn og unge, opvokset i Hillerød kommune til hjælp til uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 300 td. kr. pr. år

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Unge sønderjyders studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2022

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Svend Andersen Fonden 9 mio. kr. pr. år

Yngre forskere ved AUU og Aalborg Universitetshospital - Scholarshipstipendium


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Svend Andersen Fonden 9 mio. kr. pr. år

En ung forsker med en hæderspris - Ph.d.-prisen


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Kiropraktorfonden 4.5 mio. kr. pr. år

Forskning inden for kiropraktik/klinisk biomekanik samt efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Cystisk Fibrose Foreningen 400 td. kr. pr. år

Forskningsningsprojekter inden for cystisk fibrose


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

A. Engesgaard og hustrus mindelegat

Støtter uddannelse og rekreation til værdigt trængende personer bosat i Hune Sogn.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegater

Studieophold med forskningsformål i udlandet for yngre videnskabs-mænd og kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Region Midtjylland

Seniore forskere igennem lønmidler til frikøb fra normalt arbejde m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2022

Scleroseforeningen

Rejser i forskningsøjemed (sclerose)


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2022

Slots- og Kulturstyrelsen

Styrkelse af forskerkompetencer ved statslige og statsanerkendte museer


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2022

Slots- og Kulturstyrelsen

Opkvalificering af fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2022

Vanggaard Fonden

Almennyttige formål & aktiviteter med tilknytning til Vendsyssel


læs

Ansøgningsfrist: 13.09.2022

Arnborg Hedegaards Mindelegat 4 td. kr. pr. år

Videreg udd. Landbrug/Natur, især tilknyttet de videnskabelige områder


læs

Ansøgningsfrist: 14.09.2022

Dansk Kvindesamfunds Fællesfond 150 td. kr. pr. år

Kvinder under boglig, faglig eller kunstnerisk uddannelse og på lærlingeuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2022

Jutta Bojsen-Møllers legat 20 td. kr. pr. år

Kvinders uddannelse og studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2022

Aarhus Universitets Almene Studenterfond

Fortsættelse eller afslutning af studier herunder til studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2022

Politimester J. P. N. Colind og hustru Asmine Colinds mindelegat

Studerende ved Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2022

Reinholdt W. Jorck og hustrus Fond

Udlandsophold for bachelorstuderende, kanditatstuderende, Ph.d. eller LLM.


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2022

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervspostdoc: Alle områder (private sektor)


læs

Ansøgningsfrist: 17.09.2022

Thomas B. Thriges Fond 2.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssig uddannelse efter kandidat ved udenlandske universiteter


læs

Ansøgningsfrist: 21.09.2022

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4.4 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål, forbedring af miljøet og samfundsudvikling


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2022

Den Almindelige Danske Lægeforenings Fond (DADL)

Ophold i gæstelejlighed i Sydfrankring for medlemmer af DADL


læs

Ansøgningsfrist: 24.09.2022

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

Postdoctoral Fellowship at the Danish Institute in Athens


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

Research Project on the Danish-Icelandic reception of Nordic antiquity


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Børnecancerfonden 45 mio. kr. pr. år

Projekter og programmer til fordel for kræftramte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser indenfor områderne teknik og mekanik


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Forskere og studerende inden for svinekødssektoren - til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2022Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
CA A-kasse - gratis studiemedlemskab
HPT