327 legater fundet i alt


Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 2.9 mio. kr. pr. år

Danske ph.d.-studerende inden for datalogi og IT ved rejsestipendier


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 545.5 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Max Warberg Petersens Mindefond 200 td. kr. pr. år

Unge tilknyttet Nordfyns Kommune til uddannelse ved landbrug, handel el. håndværk


læs

Ansøgningsfrist: 24.10.2019

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition 143.8 td. kr. pr. år

Uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Udlandsophold til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Yngre talentfulde forskere ved International Postdoc


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 417 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Blixfonden 400 td. kr. pr. år

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Arnold Willers Legat nr. 87

Forskning og undervisning ved Center for Videnskabsstudier, AU


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Laurits Andersens Fond

Udlandsstudier for ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænd


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Niels Smed Søndergaards Thy-Fond

Personer, foreninger eller institutioner i Thy


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Udlandsophold for studerende og dimittender fra Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 04.11.2019

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Torben og Alice Frimodts Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Humanitære, videnskabelige, økologiske og uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Inge Mogensens Legat 600 td. kr. pr. år

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Henry og Astrid Møllers Fond

Studier i DK og Sverige samt forskning inden for hjerte- og øjensygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2019

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Ph.d.-stipendier inden for audiologi, hørelse eller lign. fagområder


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td. kr. pr. år

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 292 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efter- eller videreuddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Dansk-Islandsk Samfund 751 td. kr. pr. år

Islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


læs

Ansøgningsfrist: 04.01.2020

Dreyers Fond 21 mio. kr. pr. år

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Thomas B. Thriges Fond 2.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssig uddannelse efter kandidat ved udenlandske universiteter


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Sygeplejerskernes Forskningsfond 40 td. kr. pr. år

Dansk autoriserede sygeplejersker, der ønsker at bedrive forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Esther og Jep Finks Mindefond for arkitektur og kunsthåndværk

Arkitekters og kunsthåndværkeres studieophold i ind- eller udland


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Vejle Håndværker- og Borgerforenings Legatfond

Unge under uddannelse - især inden for håndværk, industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2020

Scleroseforeningen 12 mio. kr. pr. år

Rejser i forskningsøjemed (sclerose)


læs

Ansøgningsfrist: 06.02.2020

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020

Dronning Ingrids Romerske Fond

Videnskabelige studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: 11.02.2020

Dronning Ingrids Romerske Fond

Kunstneriske studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: 11.02.2020

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. pr. år

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Aage Bangs Fond 1.6 mio. kr. pr. år

Læger og lægestuderene, der beskæftiger sig med hudsygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 14.10.2020

Gisselfeld Kloster 263 td. kr. pr. år

Studierejser for studerende inden for alle fag


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Learnmark Horsens 120 td. kr. pr. år

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 20.02.2020

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 25.02.2020

Borgervennen af 1788 215 td. kr. pr. år

Udlandsophold ifm. studier for medlemmer af Borgervennen af 1788


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2020

Tom Nis Faxøes Fond 215 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål, studerende ved ingeniøruddannelsen m.v.


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2020Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT