322 legater fundet i alt


Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 120 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 2.9 mio. kr. pr. år

Danske ph.d.-studerende inden for datalogi og IT ved rejsestipendier


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 545.5 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Urologisk Klinik D 20 td. kr. pr. år

Kongres- eller studierejser for læger ved Urologisk Afdeling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Monyebanker Legat

Legat til ambitiøs studerende - MONEYBANKER


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden 500 td. kr. pr. år

Uddannelse & forskning til personer m. tilknytning til Nordthy og Hannæs


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat 100 td. kr. pr. år

Uddannelse til tidligere elever på Espergærde Gymnasium & HF


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Thomas B. Thriges Fond 2.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssig uddannelse efter kandidat ved udenlandske universiteter


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Eva & Henry Frænkels Mindefond 1.7 mio. kr. pr. år

Fremme af forskning af kræft-, hjerte- og kredsløbssygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Henry Shaws Legat 1000 td. kr. pr. år

Udlandsstudier på universitetsniveau eller tilsvarende


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond 417 td. kr. pr. år

Handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond 300 td. kr. pr. år

Videnskabeligt arbejde/studierejser inden for anæstesiologi og intensiv medicin


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Julie Damms Studiefond 200 td. kr. pr. år

Videreuddannelse af danske mænd med doktor- eller ph.d. grad fra KU eller DTU


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge m/tilknytning til Frederikshavn til videreuddannelse indenfor handelsfagene


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Region Hovedstadens Tandlægeforening 50 td. kr. pr. år

Rejser og projekter for RHTF’s nuværende og potentielle medlemmer (tandlægestuderende)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Fairlån Legatet 5 td. kr. pr. år

Studerende med store drømme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Anna Claessen la Cours Fond

Islandske studerende der ønsker at studere medicin i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Farumgaard-Fonden

Forskning i og formidling af dansk kulturhistorie


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gefion Gymnasiums Rejselegat

Studieophold for tidligere elever fra Gefion Gymnasium m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Kræftens Bekæmpelse

Psykosocial kræftforskning - Forberedelsesstipendier


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Laurits Andersens Fond

Udlandsstudier for ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænd


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ribe Katedralskoles Legater

Lovende studerende v. universitetet m. eksamen fra Ribe Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Udlandsophold for studerende og dimittender fra Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Danmark-Amerika Fondet

Studieophold i USA til Ph.d studier


læs

Ansøgningsfrist: 13.05.2019

Danmark-Amerika Fondet

Studieophold i USA til Ph.d studier ved virksomhedslegater


læs

Ansøgningsfrist: 13.05.2019

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Overretssagfører Sigurd Jacobsens Mindelegat 140 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet inden for humaniora


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbanks Uddannelsesfond

Studieophold for personer med tilknytning til Falster/Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Andreassens & Hougaards Almene Fond

Uddannelses- eller rejsestøtte til unge studerende til almennyttig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 30.05.2019

Sanatorielæge Ellen Pedersens Legat

Forskningsaktiviteter og rejser for uddannede læger


læs

Ansøgningsfrist: 30.05.2019

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. pr. år

Uddannelse i udlandet til kunder i Middelfart Sparekasse


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Aalborg Katedralskoles Fællesfond

Uddannelsesformål for dimittender fra Aalborg Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Winbergs Fond 188 td. kr. pr. år

Studerende på Danmarks universiteter - især jurastuderende/jurister


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Dansk Selskab for Allergologi 20 td. kr. pr. år

Lægers uddannelse inden for allergologi


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

LEO Foundation 55 mio. kr. pr. år

International dermatological research projects and activities


læs

Ansøgningsfrist: 14.06.2019

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 192 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinstitutioner i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.06.2019

Danfoss Uddannelsesfond 787 td. kr. pr. år

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


læs

Ansøgningsfrist: 03.04.2020

Det Mosaiske Troessamfund Fælles Legatfond

Videregående uddannelser, trængende og brudeudstyr


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus Legat

Værdigt trængende og videregående uddannelse for Grønbech-familiens slægtninge


læs

Ansøgningsfrist: 30.06.2019

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandstandens Fremme

Studerende i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 27.07.2019

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2019

Torben og Alice Frimodts Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Humanitære, videnskabelige, økologiske og uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

Henriques og Cordt Traps Fond

Studerende ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

Tonni og Kaj Munksøs Fond

Videreuddannelse i udlandet for unge født i Silkeborg kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

Gangstedfonden 2.99 mio. kr. pr. år

Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Introduktionsstipendiater til PhD-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2019

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2019

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Kiropraktorfonden 4.5 mio. kr. pr. år

Forskning inden for kiropraktik/klinisk biomekanik samt efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Svend Andersen Fonden 4 mio. kr. pr. år

Yngre forskere ved AUU og Aalborg Universitetshospital - Scholarshipstipendium


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Svend Andersen Fonden 4 mio. kr. pr. år

En ung forsker med en hæderspris - Ph.d.-prisen


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Tved Sparekasses Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegater

Studieophold med forskningsformål i udlandet for yngre videnskabs-mænd og kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT