317 legater fundet i alt


Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Forskningsophold og konferencedeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 76.9 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 1.3 mio. kr. pr. år

Danske ph.d.-studerende inden for datalogi og IT ved rejsestipendier


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MFK's Almene Fond 800 td. kr. pr. år

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 549 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Urologisk Klinik D 20 td. kr. pr. år

Kongres- eller studierejser for læger ved Urologisk Afdeling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Finansforbundets Rejsefond

Videre- eller efteruddannelse for Finansforbundets medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Skovbrugsstuderende- eller kandidater særligt til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Monyebanker Legat

Legat til ambitiøs studerende - MONEYBANKER


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 155.6 td. kr. pr. år

Fremme af DK/USA forbindelser, forskning, studieophold i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 155.6 td. kr. pr. år

Almennyttige formål, bl.a fremme af DK/USA forbindelser, forskning, studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efteruddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Dansk-Islandsk Samfund 751 td. kr. pr. år

Islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse af C.A. Qvade og S.E. Langes fætre, kusiner og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat

Videreuddannelse i udlandet for ministerielt ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


læs

Ansøgningsfrist: 04.01.2019

Dreyers Fond 17 mio. kr. pr. år

Initiativer og projekter til fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Danfoss Uddannelsesfond 787 td. kr. pr. år

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Forskning i udlandet, biovidenskab og basal biomedicin - Postdocstipendium


læs

Ansøgningsfrist: 06.02.2019

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 08.02.2019

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.5 mio. kr. pr. år

Medlemmerne af slægterne Tafdrup og Schaltz - studieformål, rejser mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Aage Bangs Fond 1.6 mio. kr. pr. år

Læger og lægestuderene, der beskæftiger sig med hudsygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Learnmark Horsens 100 td. kr. pr. år

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 20.02.2019

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Borgervennen af 1788 215 td. kr. pr. år

Udlandsophold ifm. studier for medlemmer af Borgervennen af 1788


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td. kr. pr. år

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse inden for dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Johannes og Helga Bøggilds Legat

Studieophold i et engelsktalende land


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Projektsamarbejde i udlandet mellem CBS- og DTU studerende


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kiropraktorfonden 4.5 mio. kr. pr. år

Forskning inden for kiropraktik/klinisk biomekanik samt efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Johannes Kyeds Fond 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for mejeribruget


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Martin Levys Mindelegat 100 td. kr. pr. år

Unge lingvistik/filologi-forskere til sprogvid. studier m. ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

1000 Dollar Fonden

Unge danskere og amerikaneres studieophold i USA eller Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikerstuderendes ophold i udlandet som del af deres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kirsten Schottlænders Fond

Lærere, forskere og studerende inden for det iberoromanske område


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Sønderborg Samfundets Lånefond

Tidligere studerende på Sønderborg Gymnasium til videre uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Viet-Jacobsens Fond

Uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Fulbright Center

Ph.d.-studier i USA, Fulbright


læs

Ansøgningsfrist: 06.03.2019

Fulbright Center

Ph.D på Columbia, NYU og University of Pittsburgh, Joint Grants


læs

Ansøgningsfrist: 06.03.2019

Krista og Viggo Petersens fond 11 mio. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Torben og Alice Frimodts Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Humanitære, videnskabelige, økologiske og uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Axel H's Rejselegat

Videnskabelige udlandsophold for juridiske kandidater og doktorer


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Unges uddannelse og dygtiggørelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Sara og Nathan Margulies Fond

Studerende indenfor jødiske studier, arkæologi, religionshistorie m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Forskning inden for alle hjerte-kar-sygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 29.03.2019

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond 200 td. kr. pr. år

Aktiviteter i tidligere Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2019

Marie og M.B. Richters Fond 6.8 mio. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser indenfor områderne teknik og mekanik


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 2.1 mio. kr. pr. år

Studerendes humanistiske studier i Frankrig - Cayx-Legatet


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Danske Fysioterapeuter 2 mio. kr. pr. år

Fysioterapeuters uddannelsesforløb - Ph.D


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Tom Nis Faxøes Fond 215 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål, studerende ved ingeniøruddannelsen m.v.


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Inge Lehmanns Legat af 1983 200.72 td. kr. pr. år

Forskningsophold/videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT