338 legater fundet i alt


Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 140 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold i udlandet for alle studieretninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stibo-Fonden 2.3 mio. kr. pr. år

IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Projekter i svinekødssektoren - forskning og forbedring af konkurrenceevne


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. pr. år

Videregående uddannelser med forretningsmæssigt sigte


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. pr. år

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 610 td. kr. pr. år

Uddannelse samt videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lingvistisk-Logopædisk Studielegat

Lingvistisk og/eller audio-logopædisk forskning samt videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Kinesiske statsborgere


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Torben og Alice Frimodts Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Humanitære, videnskabelige, økologiske og uddannelsesmæssige formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Henry og Mary Skovs Fond

Unges uddannelse, fortrinsvis inden for jernindustrien


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Tonni og Kaj Munksøs Fond

Videreuddannelse i udlandet for unge født i Silkeborg kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Gangstedfonden 4.66 mio. kr. pr. år

Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Introduktionsstipendiater til PhD-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Uddannelse og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Kiropraktorfonden 4.5 mio. kr. pr. år

Forskning inden for kiropraktik/klinisk biomekanik samt efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Svend Andersen Fonden 4 mio. kr. pr. år

Yngre forskere ved AUU og Aalborg Universitetshospital - Scholarshipstipendium


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Svend Andersen Fonden 4 mio. kr. pr. år

En ung forsker med en hæderspris - Ph.d.-prisen


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Tved Sparekasses Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Cystisk Fibrose Foreningen 400 td. kr. pr. år

Ph.d. forskningsningsprojekt inden for cystisk fibrose


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegater

Studieophold med forskningsformål i udlandet for yngre videnskabs-mænd og kvinder


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Scleroseforeningen 12 mio. kr. pr. år

Rejser i forskningsøjemed (sclerose)


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2020

Slots- og Kulturstyrelsen

Styrkelse af forskerkompetencer ved statslige og statsanerkendte museer


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2020

Slots- og Kulturstyrelsen

Opkvalificering af fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau


læs

Ansøgningsfrist: 11.09.2020

Dansk Kvindesamfunds Fællesfond 150 td. kr. pr. år

Kvinder under boglig, faglig eller kunstnerisk uddannelse og på lærlingeuddannelser


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Jutta Bojsen-Møllers legat 20 td. kr. pr. år

Kvinders uddannelse og studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Arnborg Hedegaards Mindelegat 3 td. kr. pr. år

Videreg udd. Landbrug/Natur, især tilknyttet de videnskabelige områder


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Aarhus Universitets Almene Studenterfond

Fortsættelse eller afslutning af studier herunder til studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Færdiguddannede ingeniører og ph.d.-studerende med rejsestipendier og studieunderstøttelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Politimester J. P. N. Colind og hustru Asmine Colinds mindelegat

Studerende ved Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Reinholdt W. Jorck og hustrus Fond

Udlandsophold for bachelorstuderende, kanditatstuderende, Ph.d. eller LLM.


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Rejser for juridiske kandidater og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Humanity in Action-Danmark 30 td. kr. pr. år

Rejselegat til unge, der arbejder fagligt, socialt mm. med flygtningespørgsmål


læs

Ansøgningsfrist: 16.09.2020

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervspostdoc: Alle områder (private sektor)


læs

Ansøgningsfrist: 17.09.2020

Thomas B. Thriges Fond 2.6 mio. kr. pr. år

Erhvervsmæssig uddannelse efter kandidat ved udenlandske universiteter


læs

Ansøgningsfrist: 21.09.2020

Den Almindelige Danske Lægeforenings Fond (DADL)

Ophold i gæstelejlighed i Sydfrankring for medlemmer af DADL


læs

Ansøgningsfrist: 24.09.2020

FDE Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Projekter, aktiviteter og initiativer i transport- og logistikbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2020

Borgervennen af 1788 215 td. kr. pr. år

Udlandsophold ifm. studier for medlemmer af Borgervennen af 1788


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2020

Fælleslegatet for Israel Lion Israel Jrs Legat m.fl.

Uddannelse inden for teknisk kunst eller håndværk


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2020

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

Postdoctoral Fellowship at the Danish Institute in Athens


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

The Carlsberg Foundation 196 mio. kr. pr. år

Research Project on the Danish-Icelandic reception of Nordic antiquity


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Marie og M.B. Richters Fond 7.1 mio. kr. pr. år

Uddannelse og studierejser indenfor områderne teknik og mekanik


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Danske Fysioterapeuter 2 mio. kr. pr. år

Fysioterapeuters uddannelsesforløb - Ph.D


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Norma og Frode Jacobsens Fond 2 mio. kr. pr. år

Forskere og studerende inden for svinekødssektoren - til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Johannes Kyeds Fond 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for mejeribruget


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Julie Von Müllens Fond 170 td. kr. pr. år

Udlandsophold for danske forskere


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Etly og Jørgen Stjerngreens Fond 100 td. kr. pr. år

Forskning/rejser inden for sygdomsbehandling og/eller samfundsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikerstuderendes ophold i udlandet som del af deres uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Informations-, Rejse- og Uddannelsesfond

Unge under landmandsuddannelse eller videregående jordbrugsuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Elisabeth Munksgaard Fonden

Arkæologiske projekter samt studerende og kandidater


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Farumgaard-Fonden

Forskning i og formidling af dansk kulturhistorie


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Forsikringsforeningen i Odenses understøttelsesfond

Forsikringsforeningen i Odenses medlemmers studerende børn


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Havebrugets Forskningsfond

Praktisk og videnskabeligt arbejde inden for havebrug og gartneri


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Jubilæumsfonden

Studierejser med landbrugsfagligt/landbrugsvidenskabeligt indhold


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Kræftens Bekæmpelse

Psykosocial kræftforskning - Projektudgifter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Kræftens Bekæmpelse

Psykosocial kræftforskning - Forberedelsesstipendier


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Sendelektorer til ph.d.-uddannelse v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Forskningsophold i udlandet - Samfund og Erhverv


læs

Ansøgningsfrist: 02.10.2020Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT