319 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Sabbatorlov til forskning indenfor sundhedsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

MFK's Almene Fond 800 td. kr. pr. år

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William & Hugo Evers Fond 200 td. kr. pr. år

Studier af den antikke arkitektur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Urologisk Klinik D 20 td. kr. pr. år

Kongres- eller studierejser for læger ved Urologisk Afdeling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat 20 td. kr. pr. år

Forskning, studierejser og kongresdeltagelse især inden for øre-næse-halsspecialet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Finansforbundets Rejsefond

Videre- eller efteruddannelse for Finansforbundets medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Studierejser, primært for økonomisk trængte håndværkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Skovbrugsstuderende- eller kandidater særligt til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 155.6 td. kr. pr. år

Fremme af DK/USA forbindelser, forskning, studieophold i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 155.6 td. kr. pr. år

Almennyttige formål, bl.a fremme af DK/USA forbindelser, forskning, studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efteruddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2018

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse af C.A. Qvade og S.E. Langes fætre, kusiner og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Uddannelse mm. for Carl Martin Thousigs søskendebørn og efterkommere


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

George E. Jonas Fonden

Unge piger og drengene med et stipendie til Camp Rising Sun


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Sofiefonden 305 td. kr. pr. år

Forskning, publikationer og uddannelsesophold til gavn for autister


læs

Ansøgningsfrist: 27.01.2019

Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Internationale anerkendt forskere - Lundbeckfonden Professorer


læs

Ansøgningsfrist: 31.01.2019

Aarhus Oliefabriks Fond for almene formål 90 td. kr. pr. år

Rejselegater for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

FS for Børnesygeplejersker

Kurser mm. til medlemmer af Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 08.02.2019

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejse/studieophold for medlemmer af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Vohlerts Legatfond

Værdigt trængende og syge


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Jørgen Esmers Mindelegat 2 mio. kr. pr. år

Studieophold for lovende personer fortrinsvis indenfor håndværk, industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 16.02.2019

Learnmark Horsens 100 td. kr. pr. år

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 20.02.2019

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse inden for dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Politiforbundet

Studierejser til Politiforbundets medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kiropraktorfonden 4.5 mio. kr. pr. år

Forskning inden for kiropraktik/klinisk biomekanik samt efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Særlige undersøgelser, studier og praktikophold vedr. FN


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Johannes Kyeds Fond 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for mejeribruget


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Martin Levys Mindelegat 100 td. kr. pr. år

Unge lingvistik/filologi-forskere til sprogvid. studier m. ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Kirsten Schottlænders Fond

Lærere, forskere og studerende inden for det iberoromanske område


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Sønderborg Samfundets Lånefond

Tidligere studerende på Sønderborg Gymnasium til videre uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Viet-Jacobsens Fond

Uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Krista og Viggo Petersens fond 11 mio. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Unges uddannelse og dygtiggørelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Sara og Nathan Margulies Fond

Studerende indenfor jødiske studier, arkæologi, religionshistorie m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT