421 legater fundet i alt


Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Residency for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere ved særlige residency aftaler


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus Fonden 470 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 261 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidatniveau)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 261 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (sygeplejestuderende)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 35 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. pr. år

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens Fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Praktikophold ved den danske mission ved FN i New York eller Geneve


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jyske Banks almennyttige Fond 1.09 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål og erhvervsudvikling, specielt i Silkeborg og omegn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jette & Knuds Maritime Fond 1000 td. kr. pr. år

Unge mennesker der vil uddanne sig indenfor de maritime erhverv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tved Sparekasses Fond 1000 td. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 300 td. kr. pr. år

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse 100 td. kr. pr. år

Enlige forældre til forsørgelse og uddannelse af børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn 100 td. kr. pr. år

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Clida Fonden 97 td. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jydsk Pædagog-Seminariums Fond 50 td. kr. pr. år

Undervisere og studerende ved Pædagoguddannelsen Aarhus


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat 50 td. kr. pr. år

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Edith og Ludvig Nielsens Fond for unge landmænd 40 td. kr. pr. år

Uddannelsesformål til landmænd u/ 40 år, rejser + økonomiske trængende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Benada Fonden 32 td. kr. pr. år

Almenvelgørende og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frk. Astrid Goldschmidts Legat 30 td. kr. pr. år

Forfattere samt insitutioner for ældre og dårligt stillede børn


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anders Larsens og Hustrus Mindefond

Unge landmænd til hjælp til uddannelse, etablering eller udvidelse af bedrift


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Anna C.A.K Bramsens Mindelegat

Præster i Ribe Stifts rekreations- og studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Arnold Willers Legat nr. 87

Forskning og undervisning ved Center for Videnskabsstudier, AU


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Skohandlerforenings Fond

Unge medlemmer af Skobranchen.dk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Tennis Fond

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond (www.bek-nielsenfonden.dk)

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet - SE FONDENS HJEMMESIDE


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studieophold, primært i et af de nordiske lande eller i Frankrig


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dronning Ingrids Romerske Fond

Videnskabelige studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dronning Ingrids Romerske Fond

Kunstneriske studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Drost Fonden

Studieophold inden for arkitektur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for Brørup Sparekasse

Almennyttige og velgørende formål i Brørup


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

FAMILIELEGAT - Kun efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg og disses sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (FIG)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johan Otto Wroblewskis Legat

Blinde og svagtseende organiststuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lungeforenings Forskningsfond

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Medarbejderfonden for NCC AB-koncernens danske dattervirksomheder

Nuværende og tidligere medarbejdere i NCC AB-koncernens danske dattervirksomheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Skovbrugsstuderende- eller kandidater særligt til studierejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

National Assist Fond "NAF"

Studerende til undervisning, studieophold og studierejser mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

SN's Kultur- og Erhvervsfond

Unge landmænd med tilknytning til det tidl. Storstrøms Amt - Rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Stillinges Fond

Grupper af håndværkeres studieture til udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond

Almenvelgørende formål og personer tilknyttet U. og E. Hoff-Clausen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

STIBOFONDEN 2.3 mio. kr. pr. år

IT-rejsebevillinger til bachelor- og kandidatstuderende


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2023

STIBOFONDEN 2.3 mio. kr. pr. år

IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2023

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2023

Det Danske Post- og Telegrafvæsens Jubilæumsfond

Nuværende/tidligere medarbejdere hos PostNord Danmark samt datterselskaber


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2023

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2023

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2024

Skaberhuslegat 5 td. kr. pr. år

Flittige/dygtige universitetsstuderende udgået fra Viborg Katedralskole /Frederiksberg Gymn.


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2023

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2023

Rektor Poulsens Mindefond

Ubemidlede, dygtige dimittender fra Hjørring Gymnasium STX og HF


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2023

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Fungerende og forhåndværende medarbejder i Bøg Madsen A/S


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2023

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Gartnererhvervet på Fyn


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2023

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2023

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 405 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2023

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efter- eller videreuddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2023

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2023

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 6 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Københavns Snedkerlaug

Snedkersvende og snedkerlærlinge, ved rejser og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023

Margrethegaardens Legat

Hædersgaver: Skandinavere som har ydet en særlig indsats


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2023Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT