362 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Sabbatorlov til forskning indenfor sundhedsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William & Hugo Evers Fond 200 td. kr. pr. år

Studier af den antikke arkitektur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jurrådets Fond 70 td. kr. pr. år

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Urologisk Klinik D 20 td. kr. pr. år

Kongres- eller studierejser for læger ved Urologisk Afdeling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000

Studierejser og ophold, primært for økonomisk trængte håndværkere


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden 500 td. kr. pr. år

Uddannelse & forskning til personer m. tilknytning til Nordthy og Hannæs


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. pr. år

Studieophold til børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen


læs

Ansøgningsfrist: 26.04.2019

Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat 100 td. kr. pr. år

Uddannelse til tidligere elever på Espergærde Gymnasium & HF


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Eva & Henry Frænkels Mindefond 1.7 mio. kr. pr. år

Fremme af forskning af kræft-, hjerte- og kredsløbssygdomme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

E. Bøg Madsens Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Stifterens familie, fungerende/fhv. medarbejdere og disses enker m.v. + studieophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins Fond 300 td. kr. pr. år

Videnskabeligt arbejde/studierejser inden for anæstesiologi og intensiv medicin


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Julie Damms Studiefond 200 td. kr. pr. år

Videreuddannelse af danske mænd med doktor- eller ph.d. grad fra KU eller DTU


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ove Lindersdorfs Rejsefond 100 td. kr. pr. år

Studierejser for Fysik- og Kemilærerforeningens medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Vennerslund Familiefond 90 td. kr. pr. år

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td. kr. pr. år

Unge m/tilknytning til Frederikshavn til videreuddannelse indenfor handelsfagene


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Region Hovedstadens Tandlægeforening 50 td. kr. pr. år

Rejser og projekter for RHTF’s nuværende og potentielle medlemmer (tandlægestuderende)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ellen Ibsens Mindelegat 20 td. kr. pr. år

Uddannelse, studieophold og efteruddannelse inden for ergoterapi


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Fairlån Legatet 5 td. kr. pr. år

Studerende med store drømme


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Anna Claessen la Cours Fond

Islandske studerende der ønsker at studere medicin i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Bildende kunstneres rejser - rejselegater


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

C. & A.P. Botveds Fond

Sø- og luftsport, personers sygdomsbehandling, efterkommere af Botved mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Farumgaard-Fonden

Forskning i og formidling af dansk kulturhistorie


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gefion Gymnasiums Rejselegat

Studieophold for tidligere elever fra Gefion Gymnasium m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Gårdejer Hans Nielsens, "Vestergård, Skejby", Fond

Studierejser til aktivt interesseret i travsport + hesteopdræt indenfor travsporten


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Lektor H. Casparijs Studielånefond

Dimittender fra Sct. Knuds Gymnasium


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Ribe Katedralskoles Legater

Lovende studerende v. universitetet m. eksamen fra Ribe Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Udlandsophold for studerende og dimittender fra Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Danmark-Amerika Fondet

Studieophold i USA til Ph.d studier


læs

Ansøgningsfrist: 13.05.2019

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Overretssagfører Sigurd Jacobsens Mindelegat 140 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet inden for humaniora


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond

Danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbanks Uddannelsesfond

Studieophold for personer med tilknytning til Falster/Østlolland


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Sanatorielæge Ellen Pedersens Legat

Forskningsaktiviteter og rejser for uddannede læger


læs

Ansøgningsfrist: 30.05.2019

Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuus, født Larsens fond og legat 45 td. kr. pr. år

Projekter og børn m/ tilknytning til Hadsund og/eller Biersted kirkesogne


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Aalborg Katedralskoles Fællesfond

Uddannelsesformål for dimittender fra Aalborg Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Aalborg Katedralskoles Studie- og Jubilæumsfond

Videreuddannelse for dimittender fra Aalborg Katedralskole


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Købmand S.P. Jensen og hustrus mindelegat

Unges uddannelse - fortrinsvis i Kalundborg kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Dansk Selskab for Allergologi 20 td. kr. pr. år

Lægers uddannelse inden for allergologi


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Poul Due Jensens Fond 95.8 mio. kr. pr. år

Videre uddannelse/dygtiggørelse af medarbejdere hos Grundfos


læs

Ansøgningsfrist: 03.06.2019

LEO Foundation 55 mio. kr. pr. år

International dermatological research projects and activities


læs

Ansøgningsfrist: 14.06.2019

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 192 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinstitutioner i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.06.2019

Direktør Peder P. Hedegaards Fond til Købmandstandens Fremme

Studerende i Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: 27.07.2019

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 31.07.2019

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

Rentier Peter Jensen Fiskers Legat

Unge fra Skærbæk sogn og Tønder amt med ønske om uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

Sofiefonden 248 td. kr. pr. år

Forskning, publikationer og uddannelsesophold til gavn for autister


læs

Ansøgningsfrist: 02.08.2019

Henriques og Cordt Traps Fond

Studerende ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

Tonni og Kaj Munksøs Fond

Videreuddannelse i udlandet for unge født i Silkeborg kommune


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2019

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2019

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Kiropraktorfonden 4.5 mio. kr. pr. år

Forskning inden for kiropraktik/klinisk biomekanik samt efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Særlige undersøgelser, studier og praktikophold vedr. FN


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Tved Sparekasses Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Aarhus Oliefabriks Fond for almene formål 90 td. kr. pr. år

Rejselegater for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT