378 legater fundet i alt


Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Studie- og praktikophold for erhvervsstuderende i USA


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Ophold i USA for ansatte ved erhvervsskoler


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet (kandidat)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Studieophold i udlandet for sygeplejerskestuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis Petersens Legat 11.67 mio. kr. pr. år

Unge detailhandelsfolks uddannelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tranes Fond 1.3 mio. kr. pr. år

Uddannelse inden for tekniske fag eller handelsområdet - herunder studieophold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William & Hugo Evers Fond 200 td. kr. pr. år

Studier af den antikke arkitektur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jurrådets Fond 70 td. kr. pr. år

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td. kr. pr. år

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td. kr. pr. år

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Byggeriets Uddannelser

Medlemmer af 3F til efter- og videreuddannelse indenfor Dansk Industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Ingwersenske Fond

Studierejser for unge studerende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Erik og Edel Johansens Fond for vininteresserede

Unges uddannelse/videreuddannelse indenfor vinbranchen ved studier i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i kommuner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

HK Kompetencefond

Grupper af ansatte i regioner til videre- og efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

International Federation of Surveyors (Fig)

Young Surveyors' educational and training activities


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Studieophold til beskæftigede inden for teknik og miljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet - nr 76 10 td. kr. pr. år

Studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på AU


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2019

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 20.11.2019

Zonta Hillerøds studielegat 20 td. kr. pr. år

Studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Det Danske Post- og Telegrafvæsens Jubilæumsfond

Nuværende/tidligere medarbejdere hos PostNord Danmark samt datterselskaber


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td. kr. pr. år

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Skaberhuslegat 5 td. kr. pr. år

Flittige/dygtige universitetsstuderende udgået fra Viborg Katedralskole /Frederiksberg Gymn.


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Scan Design V. Inger og Jens Bruun Fonden 292 td. kr. pr. år

Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efter- eller videreuddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


læs

Ansøgningsfrist: 21.12.2019

Margrethe & Georg Bidstrups Rejse- og Studielegat 12 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser for voksne efterkommere af stifter


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

George E. Jonas Fonden

Unge piger og drenge med et stipendie til Camp Rising Sun


læs

Ansøgningsfrist: 22.01.2020

Sofiefonden 248 td. kr. pr. år

Forskning, publikationer og uddannelsesophold til gavn for autister


læs

Ansøgningsfrist: 25.01.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Student exchange in Nordic and Baltic countries – theoretical studies (Nordplus Junior)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Student exchange in Nordic and Baltic countries – work placements (Nordplus Junior)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Teacher exchange in Nordic and Baltic countries (Nordplus Higher Education)


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Intensive courses at universities in Nordic and Baltic countries


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Exchange of teachers and pedagogical staff in Nordic and Baltic countries


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Vejle Håndværker- og Borgerforenings Legatfond

Unge under uddannelse - især inden for håndværk, industri og handel


læs

Ansøgningsfrist: 04.02.2020

Scleroseforeningen 12 mio. kr. pr. år

Rejser i forskningsøjemed (sclerose)


læs

Ansøgningsfrist: 06.02.2020

Soransk samfunds Boligfond 500 td. kr. pr. år

Boligstøtte til gammelsoranere i forbindelse med studierejser i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020

Gammelsoranerlegatet

Tidl. elever på Sorø Akademis Skole og pårørende, Soransk Samfund mfl.


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020

Soransk Samfunds legat for gammelsoranere og deres efterladte

Elever udgået fra Sorø Akademis Skole og trængende efterladte ægtefæller


læs

Ansøgningsfrist: 08.02.2020

Dronning Ingrids Romerske Fond

Videnskabelige studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: 11.02.2020

Dronning Ingrids Romerske Fond

Kunstneriske studier i Rom


læs

Ansøgningsfrist: 11.02.2020

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2020

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejse/studieophold for medlemmer af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Gisselfeld Kloster 263 td. kr. pr. år

Studierejser for studerende inden for alle fag


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Learnmark Horsens 120 td. kr. pr. år

Dimittender fra Learnmark Gymnasium til studieophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 20.02.2020

Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat 50 td. kr. pr. år

Unge håndværkere, kontor- og handelsfolk til videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 22.02.2020

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 25.02.2020

Tom Nis Faxøes Fond 215 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål, studerende ved ingeniøruddannelsen m.v.


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2020

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2020

Politiforbundet

Studierejser til Politiforbundets medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2020

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. pr. år

Særlige undersøgelser, studier og praktikophold vedr. FN


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Tved Sparekasses Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Velgørende, almennyttige projekter & enkeltpersoners dygtiggørelse, Tved/Syddjurs kom.


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Johannes Kyeds Fond 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejser inden for mejeribruget


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Viet-Jacobsens Fond 600 td. kr. pr. år

Videregående studier i udlandet på kandidat, Ph.d eller Dr. niveau


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Dansk Færøsk Kulturfond 230 td. kr. pr. år

Studierejse til Danmark fra Færøerne og fra Færøerne til Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Martin Levys Mindelegat 100 td. kr. pr. år

Unge lingvistik/filologi-forskere til sprogvid. studier m. ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT