1013 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Forskeres og Ph.D.-studerendes møde- og kongresdeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Visiting professorships - Forskning inden for sundhedsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Sabbatorlov til forskning indenfor sundhedsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Augustinus fonden 323 mio. kr. pr. år

Sygdomsforskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Aldringsforskning med fokus på kræft hos ældre - VELUX FONDEN


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Humanvidenskabelig forskning, andre projekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

VELUX FONDEN 221 mio. kr. pr. år

Større nationale øjenprojekter (VELUX FONDEN)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Udvikling af unge talenter inden for filmproduktion


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Anvendelsesorienteret og værdiskabende forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Forskning & ph.d. studier - mave-tarm lidelser, ALS og anden forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Louis-Hansen fonden 127 mio. kr. pr. år

Kunst og kultur - museale aktiviteter, musik, scenekunst, kulturarv m.m.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ny Carlsbergfondet 120 mio. kr. pr. år

Kunstforskning - Forskningsrejser og udgivelse af bøger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 101.5 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i Møllehuset


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Forskning inden for audiologi/hørelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Norliv 92 mio. kr. pr. år

Viden og formidling om fremme af god mental sundhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Norliv 92 mio. kr. pr. år

Fremme af mental sundhed på arbejdspladserne, det private område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 76.9 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål samt sociale formål (børn og unge med handicap)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aase og Ejnar Danielsens Fond 21.19 mio. kr. pr. år

Byggeforskning - forbedring af boligstandard og boligmiljø


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aase og Ejnar Danielsens Fond 21.19 mio. kr. pr. år

Lægevidenskabelig forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aase og Ejnar Danielsens Fond 21.19 mio. kr. pr. år

Samfundsvidenskabelig forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beckett-Fonden 20 mio. kr. pr. år

Naturbeskyttelse og lignende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Beckett-Fonden 20 mio. kr. pr. år

Lægevidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Forskningsophold i udlandet for studerende/ansatte på DTU, AAU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bevica Fonden 13 mio. kr. pr. år

Mindre projekter med henblik på bevægelseshandicappede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Udvikling af optikbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Toyota-Fonden 7.48 mio. kr. pr. år

Samfundsmæssige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer L. F. Foghts Fond 4 mio. kr. pr. år

Klinisk lægevidenskabelig forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Ib Henriksens Fond 3.9 mio. kr. pr. år

Videnskabelig forskning, især inden for håndværk, byggeteknik, natur og erhverv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Harboefonden 3.33 mio. kr. pr. år

Allergirelaterede forskningsprojekter + fri forskning inden for kræftdiagnostik


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Christian Nielsens Fond 3 mio. kr. pr. år

Dansk teknologisk og industriel forskning og opfindelser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat 3 mio. kr. pr. år

Kræftforskning, kræftsyges indlæggelser og generel sygdomsbekæmpelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Bruuns Fond 3 mio. kr. pr. år

Forskning i dansk industri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gangstedfonden 2.99 mio. kr. pr. år

Juridisk-videnskabelige projekter og udgivelser inden for retsvidenskab


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Gangstedfonden 2.99 mio. kr. pr. år

Samfundsforskning eller offentlig virke for opretholdelsen af et retssamfund


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ellab-Fonden 2.7 mio. kr. pr. år

Forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dagmar Marshalls Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Medicinsk forskning i børne- og spastiske sygdomme samt kræftforskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Gerstenbergske Fond 2.5 mio. kr. pr. år

Forskning eller andre aktiviteter til fremme af den tekniske udvikling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

GN Store Nord Fondet 2.5 mio. kr. pr. år

Acoustics, hearing and physical aspects of ear worn audio devices


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond 2 mio. kr. pr. år

Almennyttige formål, især medicinsk udstyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Den Faberske Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Værdigt trængende, samt kulturelle, sociale og videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Løsningsforslag og tests i forbindelse med det lette byggeris byggeskader


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Nye byggetekniske løsninger


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Axel Pitzner Fonden 1000 td. kr. pr. år

Stifterens efterkommere, land-/skovbrugsfaglig forskning og hesteavl/sport


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Justitsministeriet 1000 td. kr. pr. år

Forskningsprojekter inden for Justitsministeriets område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud og Edith Eriksens Mindefond 1000 td. kr. pr. år

Læger og forskere, der arbejder med sygdomsbekæmpende forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond 1000 td. kr. pr. år

Almene formål, dog særligt kredsløbssygdomme, syge og handicappede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond 900 td. kr. pr. år

Medicinsk- og pharmaceutiskhistoriske videnskab og museumsvirksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Else og Mogens Wedell Wedellsborgs Fond 900 td. kr. pr. år

Medicinsk forskning især indenfor polio og cancer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Einar Hansens og hustru fru Vera Hansens fond 549 td. kr. pr. år

Forskning, fortrinsvis inden for bibliografi samt beslægtet forskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bachgaards Fond 500 td. kr. pr. år

Almenvelgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat 500 td. kr. pr. år

Forskning, fortrinsvis inden for øjensygdomme


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jægernes Naturfond 475 td. kr. pr. år

Projekter, der har til formål at gavne vildtet og jagten


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Overlæge dr. med. Edgar Schnohr og hustru Gilberte Schnohrs fond 300 td. kr. pr. år

Forskning inden for anæstesiologiske og kirurgiske patientforløb


læs

Ansøgningsfrist: løbende

A. J. Andersen og hustrus Fond 250 td. kr. pr. år

Forskningsprojekter i Danmark vedr. sygdomsbekæmpelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Landsforeningen SIND 250 td. kr. pr. år

Forskning i psyko-sociale sammenhænge mm. omkring sindslidelse & psykiatri


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Andersen-Isted Fonden 200 td. kr. pr. år

Kræftforskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Maren Thestrups Legat til kræftforskning 150 td. kr. pr. år

Kræftforskning i alle dets aspekter


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fru Hansine Neumanns Legat, Synscenter Refsnæs 100 td. kr. pr. år

Blinde og svagtseende, Synscenter Refsnæs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Carl og Ellen Hertz's Legat til dansk læge- og naturvidenskab 75 td. kr. pr. år

Yngre forskere inden for lægevidenskab, fysik og kemi o.lign.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Rasmussen Fondet 75 td. kr. pr. år

Dansk geografisk forskning med tilknytning til polarlandene


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Edith og Olfert Dines Hansens Legat 60 td. kr. pr. år

Forskning med henblik på sygdomsbekæmpelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Øster-Jørgensen og Rømhild Andersen Fonden 40 td. kr. pr. år

Forskning inden for epilepsi og almen medicin


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat 20 td. kr. pr. år

Forskning, studierejser og kongresdeltagelse især inden for øre-næse-halsspecialet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturbeskyttelse i Danmark og Grønland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Advokat Bent Thorbergs Fond

Forskning mm. inden for medicin, jura, teknik & erhvervsforhold


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dagspressens Fond

Uddannelse og videnskabeligt arbejde mhp. dagspressens virksomhed


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Videnskabelige projekter, der vedrører rådgivning til rejsende


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danske Banks Fond

Finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, Afd. B

Sygdomsforskning eller formål, der fremmer skandinavisk samarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Direktør Svend Espersens Fond

Sygdomsbekæmpelse, forskning samt sociale og humanitære formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Egmont Fonden

Initiativer for udsatte børn og unge - Læringsvanskeligheder


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Egmont Fonden

Initiativer for udsatte børn og unge - Lavt selvværd


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fond for teknisk kemi (Danmarks Tekniske Højskoles Fond for teknisk kemi)

Fremme af teknisk kemi forskningsarbejde, undervisning og kår


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fond for teknisk kemi (Danmarks Tekniske Højskoles Fond for teknisk kemi)

Videnskabelige tekniske kemis kår i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden til fremme af klinisk cancerforskning

Klinisk cancerforskning samt bekæmpelse og behandling af cancer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond

Almennyttige formål inden for gartneri-, landbrugs- og skovbrugserhvervet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studie samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hvidovre Hospitals Lægefond til bekæmpelse af leversygdomme, medicinsk gastroenterologisk Afd 439

Bekæmpelse af leversygdomme på Hvidovre Hospital


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Højmosegårdlegatet

Sygdomsbekæmpelse, forskning og sociale formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Idagaardfonden

Sociale formål samt landbrugsforskning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat til videnskabelig forskning

Blindeforskning, øjenforskning og audiologi


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jesper Rohmanns Mindefond

Forskning, sygdom og videnskabeligt arbejde - især Rigshospitalets ansatte


læs

Ansøgningsfrist: løbendeVi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT