203 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Travel Stipends for students and Ph.D students


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Forskningsophold og konferencedeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Kongresdeltagelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for faglig udvikling af speciallægepraksis 4.5 mio. kr. pr. år

Speciallægers efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle og humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AUHE Midtvests Støttefond 250 td. kr. pr. år

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin - tilskud til kongresrejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Filmkunst, filmkultur og biografkultur i DK samt udvikling filmbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for Almen Praksis

Efteruddannelse inden for almen praksis


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Ophold og rejseudgifter til FDDBs større arrangementer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Patientnære behandlingsformer til Danmark fra udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

PL-Legatet - Legatet for lærere ved de private seminarier

Undervisere mv. med tilknytning til tidl. private folkeskolelærerseminarer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Forfatterbesøg & eksterne undervisere i dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Danskundervisning på universiteter i udlandet v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Produktion af danske værker, litterære arrangementer og litteraturfestivaler


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2020

U.S. Embassy Copenhagen 350 td. kr. pr. år

Small Grants Program


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

F.W. Frank og hustrus Legat

Værdigt trængende, uddannelse og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2020

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Jordemoderforeningen 220 td. kr. pr. år

Kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2020

Fodterapeuternes Fællesfond

Aktiviteter inden for fodterapi for studerende og tidligere ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 06.09.2020

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Forskning inden for ergoterapi - medl. af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejse/studieophold for medlemmer af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Studiemedl. af IDA m. lån, der har behov for støtte på sidste studieår


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Rejser for juridiske kandidater og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2020

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervspostdoc: Alle områder (private sektor)


læs

Ansøgningsfrist: 17.09.2020

Børnecancerfonden 45 mio. kr. pr. år

Projekter og programmer til fordel for kræftramte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

COWIfonden 16 mio. kr. pr. år

Forsknings- og udviklingsprojekter inden for COWI's virkeområder


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Rosalie Petersens Fond 200 td. kr. pr. år

Initiativer inden for Børneforsorgen i Danmark fx forskning m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Holger og Ruth Hesses Mindefond 150 td. kr. pr. år

Forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Nordisk Fond for Bytræer 50 td. kr. pr. år

Forskning i, formidling om, udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje m.m. i Norden


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Astrid og H.K. Olsens Fond

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Dansk Endokrinologisk Selskab

Deltagelse i internationale kurser/kongresser, for medlemmer af DES


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikere til forsknings- og udviklingsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Heinrich og Elsa Schrøders Mindelegat

Blinde og svagsynede


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Jubilæumsfonden

Studierejser med landbrugsfagligt/landbrugsvidenskabeligt indhold


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Dansk Kirurgisk Selskab 30 td. kr. pr. år

Danske Kirurgers Organisations Legat


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Dansk Selskab for Sårheling 30 td. kr. pr. år

DSFS medlemmers initiativer, som fremmer forståelse af sårheling/behandling


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Det Danske Pasteur-Selskab

Studerende og forskere indenfor mikrobiologi & immunologi


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Wistifonden

Det Danske Kulturinstitut


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2020

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Efteruddannelse og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Litterære formål, herunder udgivelsen af skrifter og afhandlinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 25 td. kr. pr. år

Sygeplejersker til dygtiggørelse og udvikling - medlemmer af FS K&T


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2020Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT