211 legater fundet i alt


Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Forfatterbesøg & eksterne undervisere i dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Forskeres og Ph.D.-studerendes møde- og kongresdeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 153.33 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 120 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Forskningsophold og konferencedeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Kongres-/seminarrejser ifm. videnskabelige formål/resultatfremlæggelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Kongresdeltagelse i udlandet for lærere og studerende på AAU, DTU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Formål der fremmer dansk handels- og erhvervsliv eller er til ære for DK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Urologisk Klinik D 20 td. kr. pr. år

Kongres- eller studierejser for læger ved Urologisk Afdeling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Medlemmer af BUPL Østjylland til faglig udvikling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bryggeriforeningens Legat

Uddannelsesformål for medlemmer af Dansk Brygmester Forening


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin - tilskud til kongresrejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Filmkunst, filmkultur og biografkultur i DK samt udvikling filmbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Ophold og rejseudgifter til FDDBs større arrangementer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fyens Amts Legatfond

Unge hotel- og restaurationsfolk til studieophold eller praktik


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Heinrich og Elsa Schrøders Mindelegat

Blinde og svagsynede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

PL-Legatet - Legatet for lærere ved de private seminarier

Undervisere mv. med tilknytning til tidl. private folkeskolelærerseminarer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slots- og Kulturstyrelsen

International erfaringsudveksling for museer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fionia Fond 4.86 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 21.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Jordemoderforeningen 220 td. kr. pr. år

Kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 25 td. kr. pr. år

Sygeplejersker til dygtiggørelse og udvikling - medlemmer af FS K&T


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Udlandsophold for studerende og dimittender fra Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019

SL Fonden 150 td. kr. pr. år

Prisen for 'Det gode projekt', der har forbedret studiemiljøet socialt eller fagligt


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Almennyttige formål inden for Brovst Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.05.2019

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat

Studierejser for medlemmer af Dansk Brygmester Forening


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2019

Københavns Universitets almene fond

Videnskabelige, sociale og kulturelle formål på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 25.05.2019

Andreassens & Hougaards Almene Fond

Uddannelses- eller rejsestøtte til unge studerende til almennyttig forskning


læs

Ansøgningsfrist: 30.05.2019

U.S. Embassy Copenhagen 350 td. kr. pr. år

Small Grants Program


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2019

Metha Lunds Mindefond 68 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser til danske mejerister og deslige


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Dansk Selskab for Allergologi 20 td. kr. pr. år

Lægers uddannelse inden for allergologi


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Døve og hørehæmmede, der er medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Mathilde og Søren Chr. Sørensens landøkonomiske Fond

Landboforeningen Kronjyllands medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Danskundervisning på universiteter i udlandet v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Afholdelse af konferencer og seminarer med fokus på dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Deltagelse i konferencer og kurser med fokus på dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Undervisningsmaterialer, danskundervisning v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Ekskursioner og studieture i forb. m. danskundervisning v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2019

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

Basiskursus i muskuloskeletal medicin for yngre læger


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2019

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Efteruddannelse og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2019

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2019

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Den Berlingske Fond

Almennyttige formål af national, kulturel og social karakter


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2019

Fodterapeuternes Fællesfond

Aktiviteter inden for fodterapi for studerende og tidligere ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 06.09.2019

Danske Fysioterapeuter 2 mio. kr. pr. år

Danske Fysioterapeuter medlemmers arrangementer for Region Syddanmark


læs

Ansøgningsfrist: 10.09.2019

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Forskning inden for ergoterapi - medl. af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejse/studieophold for medlemmer af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2019

15. Juni Fonden 38 mio. kr. pr. år

Forskning og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 22.09.2019

Rigshospitalets fond til støtte for onkologiske formål 100 td. kr. pr. år

Sundhedspersonales forskning og uddannelse inden for onkologi


læs

Ansøgningsfrist: 28.09.2019

Børnecancerfonden 35 mio. kr. pr. år

Projekter og programmer til fordel for kræftramte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

COWIfonden 8.12 mio. kr. pr. år

Forsknings- og udviklingsprojekter inden for COWI's virkeområder


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Rosalie Petersens Fond 200 td. kr. pr. år

Initiativer inden for Børneforsorgen i Danmark fx forskning m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Holger og Ruth Hesses Mindefond 150 td. kr. pr. år

Forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019

Nordisk Fond for Bytræer 50 td. kr. pr. år

Forskning i, formidling om, udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje m.m. i Norden


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Dansk Endokrinologisk Selskab

Deltagelse i internationale kurser/kongresser, for medlemmer af DES


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2020

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikere til forsknings- og udviklingsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2019Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT