214 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Travel Stipends for students and Ph.D students


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Forskningsophold og konferencedeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Kongresdeltagelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for faglig udvikling af speciallægepraksis 4.5 mio. kr. pr. år

Speciallægers efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Udvikling af og specialisering indenfor særligt håndværk


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Tekniske Højskoler


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Tranes Fond 1.4 mio. kr. pr. år

Handelsskole/Handelshøjskole


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AUHE Midtvests Støttefond 250 td. kr. pr. år

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin - tilskud til kongresrejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Filmkunst, filmkultur og biografkultur i DK samt udvikling filmbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for Almen Praksis

Efteruddannelse inden for almen praksis


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Ophold og rejseudgifter til FDDBs større arrangementer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Patientnære behandlingsformer til Danmark fra udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

PL-Legatet - Legatet for lærere ved de private seminarier

Undervisere mv. med tilknytning til tidl. private folkeskolelærerseminarer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Forfatterbesøg & eksterne undervisere i dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Danskundervisning på universiteter i udlandet v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

International Network Programme for researchers


læs

Ansøgningsfrist: 12.05.2021

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2021

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Studiemedl. af IDA m. lån, der har behov for støtte på sidste studieår


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2021

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2021

Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat

Studierejser for medlemmer af Dansk Brygmester Forening


læs

Ansøgningsfrist: 15.05.2021

Københavns Universitets almene fond

Videnskabelige, sociale og kulturelle formål på Københavns Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 25.05.2021

U.S. Embassy Copenhagen 350 td. kr. pr. år

Small Grants Program


læs

Ansøgningsfrist: 31.05.2021

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Metha Lunds Mindefond 68 td. kr. pr. år

Videreuddannelse og studierejser til danske mejerister og deslige


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

Mathilde og Søren Chr. Sørensens landøkonomiske Fond

Landboforeningen Kronjyllands medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Afholdelse af konferencer og seminarer med fokus på dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Deltagelse i konferencer og kurser med fokus på dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Undervisningsmaterialer, danskundervisning v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2021

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Ekskursioner og studieture i forb. m. danskundervisning v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 04.06.2021

Kapelmesterfonden (under dansk kapelmesterforening)

Dirigent- og kapelmesterrelaterede formål, udgivelser og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 05.06.2021

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Tværkunstnerisk orienteringstur til Detroit og Chicago


læs

Ansøgningsfrist: 06.06.2021

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

Basiskursus i muskuloskeletal medicin for yngre læger


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2021

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2021

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Efteruddannelse og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 25 td. kr. pr. år

Sygeplejersker til dygtiggørelse og udvikling - medlemmer af FS K&T


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2021

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2021

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2021

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Produktion af danske værker, litterære arrangementer og litteraturfestivaler


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2021

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi (Grand Solutions)


læs

Ansøgningsfrist: 18.08.2021

Fonden af 3. november 1973 300 td. kr. pr. år

Børn og unge, opvokset i Hillerød kommune til hjælp til uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2021

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2021

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Jordemoderforeningen 220 td. kr. pr. år

Kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2022

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2021

Fodterapeuternes Fællesfond

Aktiviteter inden for fodterapi for studerende og tidligere ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 06.09.2021

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Forskning inden for ergoterapi - medl. af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Bachelorstuderendes studierejser - Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Resultatpræsentation på konferencer i udlandet - Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Praksis- og kvalitetsudvikling af ergoterapi - Praksispuljen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021

Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Rejser for juridiske kandidater og studerende


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2021

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervspostdoc: Alle områder (private sektor)


læs

Ansøgningsfrist: 17.09.2021

Børnecancerfonden 45 mio. kr. pr. år

Projekter og programmer til fordel for kræftramte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

COWIfonden 16 mio. kr. pr. år

Forsknings- og udviklingsprojekter inden for COWI's virkeområder


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Nordisk Fond for Bytræer 50 td. kr. pr. år

Forskning i, formidling om, udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje m.m. i Norden


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021

Astrid og H.K. Olsens Fond

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2021Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
KONKURRENCE
HPT