205 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Forskeres og Ph.D.-studerendes møde- og kongresdeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 101.5 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Oticon Fonden 100 mio. kr. pr. år

Forskningsophold og konferencedeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 76.9 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hjerteforeningen 30 mio. kr. pr. år

Kongres-/seminarrejser ifm. videnskabelige formål/resultatfremlæggelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Kongresdeltagelse i udlandet for lærere og studerende på AAU, DTU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.5 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hillerød Pædagogseminariums Fond 120 td. kr. pr. år

Udvikling af pædagoguddannelsen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Urologisk Klinik D 20 td. kr. pr. år

Kongres- eller studierejser for læger ved Urologisk Afdeling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat 20 td. kr. pr. år

Forskning, studierejser og kongresdeltagelse især inden for øre-næse-halsspecialet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aage V. Jensens Fond

Naturbeskyttelse i Danmark og Grønland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Alving Fonden

Danske nationale formål i Sønderjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Medlemmer af BUPL Østjylland til faglig udvikling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin - tilskud til kongresrejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Greve J.G. Molktes Legat til fordel for skolerne på det tidligere Grevskab Bregentved

Lærere og skoler indenfor grevskabet Bregentveds område


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studie samt legatstifter Wiedemanns slægt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Heinrich og Elsa Schrøders Mindelegat

Blinde og svagsynede


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Hvidovre Hospitals Lægefond til bekæmpelse af leversygdomme, medicinsk gastroenterologisk Afd 439

Bekæmpelse af leversygdomme på Hvidovre Hospital


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejdet mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

PL-Legatet - Legatet for lærere ved de private seminarier

Undervisere mv. med tilknytning til tidl. private folkeskolelærerseminarer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Slots- og Kulturstyrelsen

International erfaringsudveksling for museer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udenrigsministeriet

Tilskud til rådgivning og assistance i Tyskland ifm. eksportfremstød


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efteruddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2018

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda


læs

Ansøgningsfrist: 18.12.2018

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2018

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.01.2019

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


læs

Ansøgningsfrist: 04.01.2019

Fionia Fond 4.86 mio. kr. pr. år

Almennyttige og velgørende formål


læs

Ansøgningsfrist: 11.01.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Danskundervisning på universiteter i udlandet, materialer, rejser, kurser mm.


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Simon Stavnsballes Legat V/Hads Herreds Landboforening 67 td. kr. pr. år

Landbrugsfaglige formål i Landboforeningen Odder-Skanderborgs område


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2019

Den Fynske Bladfond 10.14 mio. kr. pr. år

Efteruddannelse og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Jordemoderforeningen 220 td. kr. pr. år

Kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 25 td. kr. pr. år

Sygeplejersker til dygtiggørelse og udvikling - medlemmer af FS K&T


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

FS for Børnesygeplejersker

Kurser mm. til medlemmer af Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2019

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 02.02.2019

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Almennyttige formål inden for Brovst Sparekasses virkeområde


læs

Ansøgningsfrist: 10.02.2019

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejse/studieophold for medlemmer af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

U.S. Embassy Copenhagen 350 td. kr. pr. år

Small Grants Program


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse inden for dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Politiforbundet

Studierejser til Politiforbundets medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2019

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Skabende kunstnere inden for litteraturområdet (rejselegater)


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Synoptik-Fonden 8.5 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- og restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikere til forsknings- og udviklingsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af Danske Døves Landsforbund - studier, kongresser mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Signe og Arne Højvigs fond

Ansatte inden for KFUM/K og Indre Mission


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2019

Merkur Fonden 735 td. kr. pr. år

Almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 08.03.2019

Økonomaforeningens Jubilæumsfond

Økonomaers kurser eller planlægning af større projekter


læs

Ansøgningsfrist: 14.03.2019

Wistifonden

Det Danske Kulturinstitut


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2019

Novo Nordisk Fonden 5.9 mia. kr. pr. år

Younger researcher's "Novo Nordisk Foundation Symposia"


læs

Ansøgningsfrist: 19.03.2019

Rigshospitalets Jubilæumsfond 100 td. kr. pr. år

Sundhedspersonales deltagelse i kurser og kongresser samt forskningsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 30.03.2019

Nikolai og Felix Fonden - H.H. Prins Nikolai's og H.H. Prins Felix's Fond 614.08 td. kr. pr. år

Humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Rosalie Petersens Fond 200 td. kr. pr. år

Initiativer inden for Børneforsorgen i Danmark fx forskning m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Aksel Tovborg Jensens Legat 75 td. kr. pr. år

Medlemmer af Videnskabernes Selskab eller ansøgere anbefalet heraf


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Nordisk anlægsgartnerlegat og Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer 50 td. kr. pr. år

Forskning og udvikling af by-træers vækst, plantning og pleje i Norden


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus fond 20 td. kr. pr. år

Værdigt trængende studenter samt andre personer under uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Dansk Endokrinologisk Selskab

Deltagelse i internationale kurser/kongresser, for medlemmer af DES


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Den Berlingske Fond

Almennyttige formål af national, kulturel og social karakter


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Frk. Ingefred Juul Andersens Legat for danske husholdningslærere

Ernærings- og husholdningsøkonomers efter- og videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Nordisk Fond for Bytræer

Forskning i, formidling om, udvikling af bytræer m.m.


læs

Ansøgningsfrist: 01.04.2019

Glashandler Johan Franz Ronges Fond

Kunstneres og unge håndværkeres udvikling og uddannelse


læs

Ansøgningsfrist: 15.04.2019

De 10 gamle legater 8 td. kr. pr. år

Værdigt trængende københavnske borgere samt almennyttige institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 30.04.2019

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td. kr. pr. år

Studerende der har bestået første del af studiet


læs

Ansøgningsfrist: 01.05.2019Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT