209 legater fundet i alt


Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Travel Stipends for students and Ph.D students


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 200.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Aktører inden for dansk kunsthåndværk- & designscene - rejser & residencies


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 141 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 120 mio. kr. pr. år

Forskningsophold og konferencedeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 64 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 50 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 30 mio. kr. pr. år

Kongresdeltagelse i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 30 mio. kr. pr. år

Særlige Formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Øjenforeningen 6.5 mio. kr. pr. år

Efteruddannelse for paramedicinske faggrupper på øjenområdet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for faglig udvikling af speciallægepraksis 4.5 mio. kr. pr. år

Speciallægers efteruddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.3 mio. kr. pr. år

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Traugott Møllers Fond 500 td. kr. pr. år

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AUHE Midtvests Støttefond 250 td. kr. pr. år

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Frk. Ingefred Juul Andersens Legat for danske husholdningslærere 80 td. kr. pr. år

Professionsbachelorer i ernæring og sundheds efter- og videreuddannelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Faglig udvikling for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Vælfærdspolitiske aktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Professionsaktiviteter for medlemmer af BUPL Østjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Cand.pharm. Karl Bruuns Legat

Hæmatologisk forskningsarbejde, Rigshospitalet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Partnerskabsaktiviteter v. Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde - CKU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Endokrinologisk Selskab

Deltagelse i internationale kurser/kongresser, for medlemmer af DES


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond

Udforskning af nyresygdomme, for medlemmer af DNS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin - tilskud til kongresrejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Filmkunst, filmkultur og biografkultur i DK samt udvikling filmbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Fonden for Almen Praksis

Efteruddannelse inden for almen praksis


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Ophold og rejseudgifter til FDDBs større arrangementer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Jens og Anna Jensens Fond

Unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Patientnære behandlingsformer til Danmark fra udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

PL-Legatet - Legatet for lærere ved de private seminarier

Undervisere mv. med tilknytning til tidl. private folkeskolelærerseminarer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor Dr. Med. E. Buschs Fødselsdagsfond Rigshospitalet

Læger i neurokirurgisk hoved uddannelse. Støtte til studierejser og tilsvarende uddannelsesformål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Skoleinspektør Kai Andersens Sonnenberg Fond

Konferencer m.m. i Den danske Sonnenbergkreds/I. Haus Sonnenbergs regi


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Forfatterbesøg & eksterne undervisere i dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Danskundervisning på universiteter i udlandet v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

UHT - Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

Basiskursus i muskuloskeletal medicin for yngre læger


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Efteruddannelse og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

Foreningen Uglevirke 150 td. kr. pr. år

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 25 td. kr. pr. år

Sygeplejersker til dygtiggørelse og udvikling - medlemmer af FS K&T


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Professor, dr.phil. Arthur Christensen og hustrus Legat for orientalister

Studier i sprog, litteratur og kultur inden for orientalsk filologi


læs

Ansøgningsfrist: 01.08.2023

Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat 100 td. kr. pr. år

Forskning, studierejser og kongresdeltagelse inden for øre-næse-halsspecialet


læs

Ansøgningsfrist: 11.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

S. C. Van Fonden 3.5 mio. kr. pr. år

Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.08.2023

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi (Grand Solutions)


læs

Ansøgningsfrist: 18.08.2023

U.S. Embassy Copenhagen 350 td. kr. pr. år

Small Grants Program


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2023

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 31.08.2023

Erik og Magda Sterregaards Mindefond 100 td. kr. pr. år

Tilskud til vanskeligt stillede børn og uddannelse af unge bosiddende i Gentofte Kommune


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Avlsforeningen for SDM's Fond til fremme af almennyttige formål 50 td. kr. pr. år

Til støtte af projekter med Dansk Holstein


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Trængende medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.06.2024

LB Foreningens Fond

Formål af fælles interesse for lærerstanden


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.09.2023

Fodterapeuternes Fællesfond

Aktiviteter inden for fodterapi for studerende og tidligere ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 06.09.2023

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Forskning inden for ergoterapi - medl. af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Bachelorstuderendes studierejser - Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Resultatpræsentation på konferencer i udlandet - Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Praksis- og kvalitetsudvikling af ergoterapi - Praksispuljen


læs

Ansøgningsfrist: 15.09.2023

Innovationsfonden 1.6 mia. kr. pr. år

Erhvervspostdoc: Alle områder (private sektor)


læs

Ansøgningsfrist: 17.09.2023

Konsulentforeningens legater under SEGES

Uddannelse og studieophold for medlemmer af landbrugsfaglig forening


læs

Ansøgningsfrist: 30.09.2023

Børnecancerfonden 45 mio. kr. pr. år

Projekter og programmer til fordel for kræftramte børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

COWIfonden 16 mio. kr. pr. år

Forsknings- og udviklingsprojekter inden for COWI's virkeområder


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Skibsteknisk Selskabs Fond 167 td. kr. pr. år

Honorary Scholarships for exceptional students


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Carl og Ellen Hertz's legat til dansk læge- og naturvidenskab 75 td. kr. pr. år

Støtte til danske forskere indenfor læge og naturvidenskab, fysik, kemi og dertil beslægtede videnskaber.


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Nordisk Fond for Bytræer 50 td. kr. pr. år

Forskning i, formidling om, udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje m.m. i Norden


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikere til forsknings- og udviklingsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Heinrich og Elsa Schrøders Mindelegat

Blinde og svagsynede


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2023

Dansk Kirurgisk Selskab 30 td. kr. pr. år

Danske Kirurgers Organisations Legat


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2023

Dansk Selskab for Sårheling 30 td. kr. pr. år

DSFS medlemmers initiativer, som fremmer forståelse af sårheling/behandling


læs

Ansøgningsfrist: 15.10.2023Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT