202 legater fundet i alt


Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Forfatterbesøg & eksterne undervisere i dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Danskundervisning på universiteter i udlandet v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lundbeckfonden 500 mio. kr. pr. år

Travel Stipends for students and Ph.D students


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Nordea-fonden 500 mio. kr. pr. år

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. pr. år

Formål til gavn for Nordjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Aarhus Universitets Forskningsfond 149 mio. kr. pr. år

Afholdelse af Ph.d.-kurser, forskergruppemøder mv. på Sandbjerg Gods


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Knud Højgaards Fond 112.5 mio. kr. pr. år

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs


læs

Ansøgningsfrist: løbende

William Demant Fonden 100 mio. kr. pr. år

Forskningsophold og konferencedeltagelse


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Kongresdeltagelse i udlandet for lærere og studerende på AAU, DTU og CBS


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Otto Mønsteds Fond 20 mio. kr. pr. år

Formål der fremmer dansk handels- og erhvervsliv eller er til ære for DK


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Innovationsprojekter inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Østifterne 10 mio. kr. pr. år

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Familien Hede Nielsens fond 5 mio. kr. pr. år

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser for læger og lægestuderende, der er medlem af Lungeforeningen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Danmarks Lungeforenings Fond 1.2 mio. kr. pr. år

Rejser, uddannelse eller konferencer for sundhedspersonale


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. pr. år

Udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Træfonden 1.1 mio. kr. pr. år

Projekter og udstillinger om/for snedkerfaget, og træ- og møbelindustrien


læs

Ansøgningsfrist: løbende

AUHE Midtvests Støttefond 250 td. kr. pr. år

Relationsopbyggende aktiviteter ml. AUHE og aktører i Midt-/Vestjylland


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Lysgaard Fonden 250 td. kr. pr. år

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

BUPL ØstJylland

Medlemmer af BUPL Østjylland til faglig udvikling


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Columbus Fond

Pædagogisk udviklingsarbejde


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin - tilskud til kongresrejser


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Filmkunst, filmkultur og biografkultur i DK samt udvikling filmbranchen


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Det Danske Filminstitut

Udvikling og fremme af filmkunst, filmkultur mm. ved ophold i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


læs

Ansøgningsfrist: løbende

FSR's studie- & understøttelsesfond

Forskning af betydning for revisorstanden


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Ophold og rejseudgifter til FDDBs større arrangementer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Kræftens Bekæmpelse

Patientnære behandlingsformer til Danmark fra udlandet


læs

Ansøgningsfrist: løbende

PL-Legatet - Legatet for lærere ved de private seminarier

Undervisere mv. med tilknytning til tidl. private folkeskolelærerseminarer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Professor dr. jur. Max Sørensens Mindelegat

Juridiske videnskabelige formål


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere

Udvikling af uddannelseskurser samt afholdelse af konferencer


læs

Ansøgningsfrist: løbende

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Udlandsophold til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


læs

Ansøgningsfrist: 31.10.2019

Den Fynske Bladfond 8.77 mio. kr. pr. år

Efteruddannelse og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. pr. år

Studieophold, kurser og kongresser i udlandet for sygeplejersker og sygeplejestuderende (medlemmer af DSR)


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Litterære formål, herunder udgivelsen af skrifter og afhandlinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Carlsen-Langes Legatstiftelse 1000 td. kr. pr. år

Fædrelandske eller almenmenneskelige formål


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Jordemoderforeningen 220 td. kr. pr. år

Kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker 25 td. kr. pr. år

Sygeplejersker til dygtiggørelse og udvikling - medlemmer af FS K&T


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Trendhim studielegat 15 td. kr. pr. år

Studerende inden for marketing, salg, mode, IT, ledelse, organisation


læs

Ansøgningsfrist: 01.11.2019

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat

Udlandsophold for studerende og dimittender fra Aarhus Universitet


læs

Ansøgningsfrist: 04.11.2019

P. A. Messerschmidt & hustrus Fond 900 td. kr. pr. år

Sygdomsforskning samt fysisk/psykisk handicappede via foreninger/private institutioner


læs

Ansøgningsfrist: 14.11.2019

Helga og Peter Kornings Fond 500 td. kr. pr. år

Lægevidenskabelig forskning & indkøb af apparatur i Aarhus-området


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Kræftens Bekæmpelse

Eksperimentel, epidemiologisk kræftforskning m.m. - Korte rejser


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


læs

Ansøgningsfrist: 15.11.2019

U.S. Embassy Copenhagen 350 td. kr. pr. år

Small Grants Program


læs

Ansøgningsfrist: 30.11.2019

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td. kr. pr. år

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Døve og hørehæmmede, der er medlemmer af DDL


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Mathilde og Søren Chr. Sørensens landøkonomiske Fond

Landboforeningen Kronjyllands medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 01.12.2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Afholdelse af konferencer og seminarer med fokus på dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 03.12.2019

Bondes Fond 50 td. kr. pr. år

Efter- eller videreuddannelse af lærere


læs

Ansøgningsfrist: 15.12.2019

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Hertha & Børge Fredskovs Fond

Institutioner til almennyttige formål


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Holstebro Byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Uddannelse i udlandet/internationalt samarbejde for folk fra Holstebro


læs

Ansøgningsfrist: 31.12.2019

Radiograf Rådet

Studerende medlemmer af Radiograf Rådet til rejser og ophold


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Dansk Botanisk Forening

Kongresser, feltundersøgelser, studierejser og andre botaniske formål


læs

Ansøgningsfrist: 04.01.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Deltagelse i konferencer og kurser med fokus på dansk v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Undervisningsmaterialer, danskundervisning v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Ekskursioner og studieture i forb. m. danskundervisning v. lektoratsordningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Simon Stavnsballes Legat V/Hads Herreds Landboforening 67 td. kr. pr. år

Landbrugsfaglige formål i Landboforeningen Odder-Skanderborgs område


læs

Ansøgningsfrist: 15.01.2020

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat 6.5 mio. kr. pr. år

Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Brørup Landboforenings Fond 60 td. kr. pr. år

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Sygeplejerskernes Forskningsfond 40 td. kr. pr. år

Dansk autoriserede sygeplejersker, der ønsker at bedrive forskning


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Foreningen Uglevirke

Uddannelse, studierejser, mv. inden for bogbranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Internationale koncertaktiviteter - klassisk musik


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Danske dramatikeres fokus på dramatikeren og ’Large Scale Work’ - residens i Canada


læs

Ansøgningsfrist: 07.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Produktion af danske værker, litterære arrangementer og litteraturfestivaler


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Forskning inden for ergoterapi - medl. af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Ergoterapeutforeningen 1.1 mio. kr. pr. år

Studierejse/studieophold for medlemmer af Ergoterapeutforeningen


læs

Ansøgningsfrist: 15.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Aktører inden for dansk kunsthåndværk- & designscene - rejser & residencies


læs

Ansøgningsfrist: 21.02.2020

Statens Kunstfond 500 mio. kr. pr. år

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og i udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 21.02.2020

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Biblioteksfaglig dygtiggørelse i Danmark eller udlandet


læs

Ansøgningsfrist: 25.02.2020

DOS Fonden

Udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2020

Politiforbundet

Studierejser til Politiforbundets medlemmer


læs

Ansøgningsfrist: 28.02.2020

Synoptik-Fonden 15.6 mio. kr. pr. år

Forskning og efteruddannelse inden for det syns- og øjenfaglige felt


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Bergiafonden 3.4 mio. kr. pr. år

Istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Danske Bioanalytikere

Bioanalytikere til forsknings- og udviklingsprojekter


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Projekter - uddannelse, bogudgivelser, udstillinger, arbejde


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Københavns Guldsmedelaugs Legatfond

Projekter indenfor eller med tilknytning til guldsmedebranchen


læs

Ansøgningsfrist: 01.10.2020

Pharmadanmark

Kongres- & studierejser for medlemmer af Pharmadanmark


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Signe og Arne Højvigs fond

Ansatte inden for KFUM/K og Indre Mission


læs

Ansøgningsfrist: 01.03.2020

Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens mindelegat

Forskning, studierejser og kongresdeltagelse især inden for øre-næse-halsspecialet


læs

Ansøgningsfrist: 07.03.2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1000 mio. kr. pr. år

Establishing of researchers international network


læs

Ansøgningsfrist: 08.03.2020

Økonomaforeningens Jubilæumsfond

Rejser, studier eller internationale konferencer for økonomaer


læs

Ansøgningsfrist: 14.03.2020

IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond

Studiemedl. af IDA m. lån, der har behov for støtte på sidste studieår


læs

Ansøgningsfrist: 15.03.2020Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT