Profil #148568

Jeg er:

-iderig og entusiastisk.
-har et stort drive for at formidle historie og kultur.
-er detaljeorienteret indtil det fanatiske.
-er ligetil, udadvendt og ansvarsfuld.
-har overblik og kan overholde deadlines
-har flair for retstavning, blindskrift og for at skrive.

Kongelige Bibliotek Forskning Redaktionelt arbejde Historie Tysk  

Opdateret 15. marts 2020
Min uddannelse
2014 - 2016

Cand.mag. i Historie

Københavns Universitet

Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: januar 2014 - januar 2016
2011 - 2014

BA i Tysk og Internationale Studier

Københavns Universitet

Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: september 2011 - juni 2014
Min erhvervserfaring
2016 - 2016

Studentermedhjælper, Musik- og Teaterafdelingen

I Det Kongelige Biblioteks Musik- og Teaterafdeling har jeg arbejdet med håndtering, gennemgang og især katalogisering i databaser af bl.a. teatermanuskripter fra forskellige private samlinger, ligesom jeg har assisteret en række konservatorer beskæftiget med samlingsbevaring.
Arbejdsområde: Administration
Periode: april 2016 - august 2016
2015 - 2016

Studentermedhjælper, Nationalsamlingsafdelingen

I Nationalsamlingsafdelingen har jeg arbejdet med vejledning og rådgivning af brugere af Det Kongelige Biblioteks forskerlæsesal, behandling af udlån af klausuleret materiale samt afnoteringer og bestillinger (REX og Aleph). Dertil kommer almindeligt opsyn med samlingerne foruden en mængde katalogiseringsarbejde på forskellige dele af KB's samlinger(Aleph/MARC).
Arbejdsområde: Rådgivning & Support
Periode: september 2015 - august 2016
2015 - 2015

Praktikant, Forskningsafdelingen

Jeg har som kandidatpraktikant på Det Kongelige Biblioteks forskningsafdeling bl.a. arbejdet med lokalisering og sortering af arkivalier, ansøgninger om aktindsigt på Rigsarkivet, korrekturlæsning, udarbejdelse af registre i trykte værker, gennemlæsning og scanning af tidsskrifter fra mikrofilm samt informationssøgning og udvælgelse i forskellige databaser. Den tyske besættelse af Danmark har særligt fokus i afdelingens arbejde og udgivelser og er også et af mine egne faglige interesseområder. En meget stor del af det materiale, som jeg har arbejdet med, har været fortroligt, og jeg er i forlængelse heraf vant til og bekendt med den diskretion, der bør udvises ved omgangen med fortrolige akter.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: februar 2015 - juli 2015
2013 - 2013

Freelance oversætter

Kontraktligt freelance oversættelsesarbejde på et større teatermanuskript fra tysk til dansk for Den Danske Scenekunstskole.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: september 2013 - december 2013
2013 - 2013

Historisk konsulent

Jeg leverede i samarbejde med kostumier Stine Terp militærhistorisk specialviden og vejledning om militæruniformer i forbindelse med tilrettelæggelse af udstillingen "Klæder skaber film". Min baggrund herfor er en mangeårig interesse for militærhistorie og uniformsgenstande.
Arbejdsområde: Kunst & Kultur
Periode: januar 2013 - januar 2013
Mine kompetencer
Evner
ingen angivet
Sprog på arbejdsniveau
ingen angivet
Mine præferencer
Jobtype
Deltidsjob Fuldtidsjob
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling Kunst & Kultur Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Politik & Samfund Undervisning
Geografi
Storkøbenhavn
Kontakt mig!