Slots- og Kulturstyrelsen

Statistik over karrieretilbud til højtuddannede

Udvikling i job og karrieretilbud

Statistik over kategorier


Tilbudte jobtyper

For år 2022


Efterspurgte uddannelsesområder

For år 2022


Tilbudte arbejdsområder

For år 2022


Tilbudt geografi

For år 2022


Tallene stammer fra egne statistikker genereret gennem jobindsamling til jobbanknetværket. Jobstatistik opdateres med nyeste værdier på månedlig basis.


Slots- og Kulturstyrelsen

Hammerichsgade 14, 1611 København V

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.

Arbejdspladsen har lige nu 250 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de 30 færdiguddannede samt 40 studerende og praktikanter.

Bemærk, at vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

Følg og udforsk

HPT