Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse.

Fremragende forskning

Fagligt såvel som tværfagligt er DTU på forkant inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder med nye initiativer inden for en række internationalt krævende ingeniørdiscipliner, herunder bæredygtig energiteknologi og life science.

Fremtidens ingeniører

Vores uddannelser er udviklet til at stimulere analytisk tankegang, tværfagligt samarbejde og iværksætteri. Kombineret med en solid faglig viden vil disse kvalifikationer gøre det muligt for DTU’s dimittender at bidrage til at løse de udfordringer, som den moderne, globaliserede verden står over for.

Omsætter forskning til praksis

DTU leverer forskningsbaseret rådgivning til danske myndigheder og internationale organisationer og er kendt for sin evne til at omsætte forskning til nye teknologier gennem tæt samarbejde mellem partnere fra universitetsverdenen, erhvervslivet og offentlige myndigheder.

Et innovativt universitet

Innovation er en integreret del af DTU's aktiviteter. Gennem studenterinnovation, virksomhedssamarbejde og kommercialisering af universitetets viden og opfindelser arbejder DTU på at skabe værdi i samfundet i form af vækst, nye vidensbaserede virksomheder og arbejdspladser.

DTU er blandt verdens mest innovative universiteter og er nr. 1 i de nordiske lande på ”Reuters Top 100 World's Most Innovative Universities 2017”.
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

HPT