Fonden for Entreprenørskab

Fonden arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Innovation og entreprenørskab skal i højere grad integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne. 

Fonden for Entreprenørskab uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning.

Som videncenter arbejder Fonden for Entreprenørskab med at udbrede og videreformidle forskning om entreprenørskab i undervisningen. Gennem undersøgelser og analyser er Fonden for Entreprenørskab også selv med til at generere ny viden om udbredelsen og effekterne af entreprenørskabsundervisning i Danmark.
Fonden for Entreprenørskab

Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Arbejdspladsen har lige nu 25 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de 3 færdiguddannede samt 9 studerende og praktikanter.

Vi accepterer uopfordrede jobansøgninger! Ansøg via websiden.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

HPT