Ny på StuderendeOnline? Opret dig!

Dansk Live

Dansk Live er en interesseorganisation for spillesteder og festivaler i Danmark. Organisationen samler livearrangører fra hele landet, arrangerer seminarer, kurser og konferencer der sikrer aktivitet og udvikling for livearrangørerne og indtægt til interesseorganisationen.

Gennem en lang række medlemsfordele og -tilbud, og som forhandlingspart på rammeaftaler med bookingbureauer og ophavsretsorganisationer, kan livearrangører desuden opnå konkrete fordele via et medlemskab.

Dansk Live er en stærk politisk interesseorganisation og leverer
sparring til politikere, faglige organisationer, myndigheder og andre relevante aktører
i samfundet.

Desuden ydes rådgivning til livearrangørerne, så festivaler og spillesteders position overfor både offentlige og kommercielle samarbejdspartnere hele tiden styrkes. Gennem uddannelse og networking sker kompetenceudvikling og videndeling mellem livearrangørerne. I internationalt perspektiv indgår Dansk Live i formaliserede samarbejder med tilsvarende interesseorganisationer fra store dele af Europa, herunder Live DMA og nordiske samarbejder.

Dansk Live repræsenterer cirka 110 danske livearrangører, der med såvel kunstnerisk som kommercielt formål præsenterer dansk og udenlandsk livemusik for et stadigt voksende publikum


Vi modtager ikke offentlige tilskud og er uafhængige af partipolitiske interesser. Det er dermed spillestederne og festivalerne, der med en solidarisk kontingentfordeling driver Dansk Live.

Dansk Live er den samlende aktør som sikrer livemusikken en tydelig stemme. Alle spillesteder og festivaler med en stærk musikprofil som omdrejningspunkt – niche som bredde – hvis overordnede formål er musikken og gode koncertoplevelser til publikum, er velkomne i Dansk Live. Der er plads til de store, men også de små og skæve og dem med en særlig musikprofil. 
Dansk Live

Gl. Kongevej 11-13, 4.sal, 1610 København V

Dansk Live er en interesseorganisation for spillesteder og festivaler i Danmark. Organisationen samler livearrangører fra hele landet, arrangerer seminarer, kurser og konferencer der sikrer aktivitet og udvikling for livearrangørerne og indtægt til interesseorganisationen.

Arbejdspladsen har lige nu 4 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de 1 færdiguddannede samt ingen studerende og praktikanter.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job

HPT