139 grants found


Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Installatør A. Meldgaard og hustrus legat 1.3 mio. kr. per year

Videregående håndværksmæssige og tekniske uddannelser


read

Application deadline: continously

Dansk-Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpelegatfond 40 td kr. per year

Dansk kulturliv i Argentina samt argentineres uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

Hans og Nelly Dellheims Mindelegat 40 td kr. per year

Efterkommere i lige linie efter J. og M. Gluckstadt og Eva Wenger


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


read

Application deadline: continously

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Studieophold og studierejser i USA eller Canada


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og- funktionærers Jubilæumsfond

Mejerirelateret videreuddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Forældreskolens støttefond

Nuværende og tidligere elever fra Forældreskolen


read

Application deadline: continously

Grosserer Johannes Wiedemann og Hustru Anna Kirstine Wiedemanns Familielegat

Studier samt legatstifter Wiedemanns slægt


read

Application deadline: continously

Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

Arbejdspladsfremmende initiativer og studerende m. tilknytning til Hirtshals m.m.


read

Application deadline: continously

Knud Wiedemann og hustru Rigmor Wiedemann, født Vogt's Familiefond

Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål


read

Application deadline: continously

Lyngby Private Skoles 100 års jubilæumsfond

Lyngby Private Skoles elever til lejrskole og andre ekskursioner


read

Application deadline: continously

Mejsig Fonden

Studerende inden for landbrug, teknik m.v. fra Dronninglund Kommune


read

Application deadline: continously

Næstved Gymnasium og HF's støttefond

Trængende elever og kursister på Næstved Gymnasium og HF


read

Application deadline: continously

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Studie- og praktikophold for erhvervsstuderende i USA


read

Application deadline: continously

Nordsjællands landbrugsskoles fond 125 td kr. per year

Uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland


read

Application deadline: 31.10.2021

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden


read

Application deadline: 31.10.2021

Gårdejer Niels Smith-Hansens Fond

Uddannelse for unge landmænd fra Landboforeningens område (Vejleegnen)


read

Application deadline: 31.10.2021

Lis og Sven Foghs Fond

Studieophold i udlandet for medlemmer af Herlovianersamfundet


read

Application deadline: 31.10.2021

Den Sønderjydske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen 500 td kr. per year

Uddannelse i Danmark til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig


read

Application deadline: 01.11.2021

Blixfonden 400 td kr. per year

Fortjenstfulde billedkunstnere under 35 fra Danmark eller Norge


read

Application deadline: 01.11.2021

Arne V. Schleschs Fond

Kulturelle og almennyttige formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Gentofte Kommune

Uddannelse til unge mellem 15-25 år, som har haft fast bopæl i Gentofte


read

Application deadline: 01.11.2021

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

Uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk


read

Application deadline: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


read

Application deadline: 01.11.2021

Inge Mogensens Legat 600 td kr. per year

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp


read

Application deadline: 15.11.2021

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen F. Liisbergs Legat

Efterkommere af L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg + sociale formål


read

Application deadline: 15.11.2021

Vanggaard Fonden

Almennyttige formål & aktiviteter med tilknytning til Vendsyssel Amt


read

Application deadline: 22.11.2021

Zonta Hillerøds studielegat 20 td kr. per year

Studieophold i udlandet


read

Application deadline: 30.11.2021

Kolding Købmandsskoles Legat

Fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole, til uddannelse og studierejser


read

Application deadline: 30.11.2021

Grevskabet Bregentveds nu ophævede brandforenings legat 541 td kr. per year

Alle personer der økonomisk trængende med tilknytning til Bregentved Jord


read

Application deadline: 01.12.2021

Randers Handelsråd

Unge fra Randers, der søger videreuddannelse/job inden for handel i udlandet


read

Application deadline: 01.12.2021

Restauratørstiftelsen

En elev på Københavns Kokke og Tjenerskole med et rejselegat


read

Application deadline: 21.12.2021

Restauratørstiftelsen

Elever fra Københavns Kokke og Tjenerskole


read

Application deadline: 21.12.2021

Hanna Lunds Musiklegat 55 td kr. per year

Studieophold for nordiske musikstuderende (piano)


read

Application deadline: 01.01.2022

De Qvadeske Legater

Uddannelse og økonomisk hjælp til efterkommere af Henrik Anthon Qvade


read

Application deadline: 31.12.2021

De Qvadeske Legater

Personer under uddannelse, der har boet i Maribo eller omegn


read

Application deadline: 31.12.2021

Lissi og Egon Kristiansens Fond

Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område


read

Application deadline: 31.12.2021

Ida Maria Henrichsens Mindelegat

Afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium til studierejser


read

Application deadline: 15.01.2022

Brørup Landboforenings Fond 60 td kr. per year

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


read

Application deadline: 01.02.2022

Eja Packness' Fond

Uddannelsesformål m.m. for Aalborg Stiftstidendes ansatte m.fl.


read

Application deadline: 01.02.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Student exchange in Nordic and Baltic countries – theoretical studies (Nordplus Junior)


read

Application deadline: 01.02.2022

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Student exchange in Nordic and Baltic countries – work placements (Nordplus Junior)


read

Application deadline: 01.02.2022

Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat, oprettet af advokat fru Sonja Tafdrup Rohbeck 2.8 mio. kr. per year

Medlemmer af slægterne Tafdrup og Schaltz


read

Application deadline: 15.02.2022

H. P. Olsen og hustrus Mindefond

Landmænds uddannelse samt igangsættelse/fortsættelse af landbrug


read

Application deadline: 15.02.2022

Lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøes Studielegat

Studerende under uddannelse, som ønsker støtte til en studierejse


read

Application deadline: 15.02.2022

Fonden af 3. november 1973 300 td kr. per year

Børn og unge, opvokset i Hillerød kommune til hjælp til uddannelse


read

Application deadline: 28.02.2022

Aarhus Oliefabriks Fond for almene formål 90 td kr. per year

Rejselegater for børn og unge fra aarhusianske idrætsforeninger


read

Application deadline: 01.03.2022

A. Villads Olsen og Hustrus Fond

Uddannelse for personer inden for hotel- og restaurationsbranchen


read

Application deadline: 01.03.2022

Karl og Laurits Kristensens Fond

Betrængte landmænd eller videreuddannelse inden for landbrug


read

Application deadline: 01.03.2022

Solsikkefonden

Nuværende og tidligere anbragte børn og unge


read

Application deadline: 01.10.2022

Maren og Jens Nielsen Mindegaards Legat

Efterkommere af fam. Mindegaard & beboere i Hersnap-Dalby t. uddannelsesrejser


read

Application deadline: 15.03.2022

Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond 130 td kr. per year

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Snedsted-Nørhå Sparekasses virkeområde


read

Application deadline: 29.03.2022

Hvidbjerg-Ørum Sparekassens Velgørende Fond

Projekter, foreninger og enkeltpersoner i den tidl. Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde.


read

Application deadline: 30.03.2022

Sonning-Fonden 1.3 mio. kr. per year

(B3) Musikformål - Turné og studietur/studieophold


read

Application deadline: 31.03.2022

Jens Hansens Mindelegat

Unge under 25 år, uden formue, bosiddende i Holbæk Kommune


read

Application deadline: 09.04.2022

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Svagtstillede børn/unges uddannelse samt kvinder der ikke har haft adgang til rimelig uddannelse


read

Application deadline: 15.10.2022

Gerda Mørup-Petersens legat

Efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre, unges uddannelse mm


read

Application deadline: 15.04.2022

Greve A. Brockenhuus-Schacks Legat

Sønderjyders videreuddannelse eller studierejser i udlandet samt sydslesvigere


read

Application deadline: 15.04.2022

Yngve Plinius Fond

Efterkommere af Yngve Igor Plinius


read

Application deadline: 15.10.2022

Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden

Uddannelse & forskning til personer m. tilknytning til Nordthy og Hannæs


read

Application deadline: 21.04.2022

Låneberegner Legatet 1.5 td kr. per year

Studerende med tilknytning til Fyn


read

Application deadline: 30.04.2022

Frants Richters Fond

Yngre personer til uddannelse eller etablering af selvstændig virksomhed


read

Application deadline: 30.04.2022

Herning Egnens Landbrugsfond 100 td kr. per year

Forening/person med indsats for landbrugets omdømme


read

Application deadline: 01.05.2022

Vennerslund Familiefond 90 td kr. per year

S. Brockenhuus-Schacks ægtefælle, descendenter og disses ægtefæller


read

Application deadline: 01.05.2022

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond 20 td kr. per year

Studerende der har bestået første del af studiet


read

Application deadline: 01.05.2022

Fairlån Legatet 5 td kr. per year

Studerende med store drømme


read

Application deadline: 01.05.2022

Arnold Willers Legat nr. 87

Populær formidling af videnskabsstudier gn. konkurrence (SRP-opgaver)


read

Application deadline: 01.05.2022

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Medlemmer af den Danske Dommerforening og deres familiemedlemmer


read

Application deadline: 01.05.2022

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Skolerejser i form af klasseudveksling


read

Application deadline: 01.10.2022

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer


read

Application deadline: 01.10.2022

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole

Enker og børn af lærere i den danske folkeskole


read

Application deadline: 08.05.2022

Familien Nyholms Hjælpelegat 12 td kr. per year

Familiemedlemmer til Jochum Nielsen


read

Application deadline: 15.05.2022

Haderslev Handelsskoles Uddannelsesfond

Uddannelse af nuværende og tidligere elever ved Haderslev Handelsskole


read

Application deadline: 31.05.2022

DSEB's fond

Studiehjælp i Danmark og udlandet for CBS studerende/dimittender


read

Application deadline: 01.06.2022

Murermester Chr. J. A. Nielsen og hustrus legat

Studierejser, dygtige elever samt højnelse af Learnmark Horsens' standard


read

Application deadline: 01.06.2022

MFK's Almene Fond 800 td kr. per year

Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål


read

Application deadline: 15.06.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Studieophold til børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen


read

Application deadline: 04.10.2022

Aalborg Fonden

Almennyttige formål samt uddannelse for personer fra Aalborg og omegn


read

Application deadline: 01.07.2022

Thorkild og Thea Rosenvolds Legatfond

Unge sønderjyders studieophold i udlandet


read

Application deadline: 03.07.2022

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


read

Application deadline: 05.07.2022

Rasmus Jakobsens Legat 20 td kr. per year

Almennyttige lokale opgaver på Strynø, der kommer beboerne til gode


read

Application deadline: 31.07.2022

Rentier Peter Jensen Fiskers Legat

Unge fra Skærbæk sogn og Tønder amt med ønske om uddannelse


read

Application deadline: 01.08.2022

Glashandler Johan Franz Ronges Fond

Støtte til unge håndværkere, DTU-studerende og unge handelsmænd


read

Application deadline: 16.08.2022

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 300 td kr. per year

Værdigt trængende samt Uddannelse og Forskning


read

Application deadline: 31.08.2022

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Unges videregående uddannelse i Danmark eller udlandet


read

Application deadline: 01.09.2022

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Ældre enlige kvinder, sygdomsramte samt unges uddannelse efterkommere af stifter Weber


read

Application deadline: 01.09.2022

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede

Studierejser for unge musikstuderende med synshandicap


read

Application deadline: 01.10.2022

Peder Lodberg Kristiansens Mindefond

Almenvelgørende og almennyttige formål på Holmsland Klit


read

Application deadline: 15.10.2022

Tårnby Kommune

Unge fra Tårnby Kommune under uddannelse (Studiepuljen)


read

Application deadline: 15.10.2022

Følsgaard Fonden 3.5 mio. kr. per year

Medarbejdere i Hans Følsgaard A/S samt Hans Følsgaards descendenter


read

 

Mads Eg Damgaards Familiefond 2.5 mio. kr. per year

Mads Eg Damgaards familie eller andre med tilknytning til fondsstifteren


read

 

Ole Heyes Fond 670.5 td kr. per year

Uddannelse af landbrugsmedarbejdere


read

 

Hoven Energi- & Udviklingsfond 285 td kr. per year

Støtte til enkeltpersoner, foreninger og erhverv i Hoven


read

 

L. C Lauritzens Familiefond, Silkeborg 225 td kr. per year

Efterkommere af L.C Lauritzen, medarbejdere samt almennyttige formål


read

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT