MA A-kasse - gratis studiemedlemskab!

Grants & scholarships

Students Online in cooperation with Grant Compass is happy to bring you the greatest selection of scholarships and grants. Our grants database features more than 2000 scholarships, over 700 grants to aid you in studies abroad and over 2000 grants for your spare time an volunteering projects.


Apply soon

Need a grant here and now? Try one of the ones below - the application deadline is approaching fast!

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Miljøstyrelsen 94 mio. kr. per year

Udtagning af lavbundsjorder


read

Application deadline: 30.01.2023

Thomas B. Thriges Fond 2.6 mio. kr. per year

Projekter inden for industri og håndværk til gavn for erhvervslivet


read

Application deadline: 30.01.2023

Grosserer Valdemar Foersom og hustru Thyra Foersoms fond 140 td kr. per year

Forskning i kræft-, gigt- og hjerte-karsygdomme


read

Application deadline: 30.01.2023

Købmand M. Kristjan Kjær og hustru Margrethe Kjær, født la Cour-Holmes Fond

Forskningsarbejde inden for bekæmpelse af kræft


read

Application deadline: 30.01.2023

Peter og Emma Thomsens Legat 2.5 mio. kr. per year

Studiestøtte til trængende og flittige unge mandlige danskere/svenskere


read

Application deadline: 31.01.2023

P. Carl Petersens Fond 2 mio. kr. per year

Lægevidenskabelige studier - Scholarstipendium


read

Application deadline: 31.01.2023

Susi og Peter Robinsohns Fond 2 mio. kr. per year

Økonomisk/værdigt trængende + projekter til fordel for disse og bedre levestand


read

Application deadline: 31.01.2023

Scholarship advice (Danish)

Artikel: Sådan skriver du en god legatansøgning

Artikel: Den gode ansøgning til fundraising

Artikel: Få hjælp til at søge legat


Notice: Students Online does not provide direct advice and guidance in your scholarship application, except informations provides on this page. Kindly contact scholarship administrator for further info regarding your application.

Students Online decline any responsibility concerning erroneous or expired information on these pages.
HPT