Grants & scholarships

Students Online in cooperation with Grant Compass is happy to bring you the greatest selection of scholarships and grants. Our grants database features more than 2000 scholarships, over 700 grants to aid you in studies abroad and over 2000 grants for your spare time an volunteering projects.


Apply soon

Need a grant here and now? Try one of the ones below - the application deadline is approaching fast!

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

VELUX FONDEN 1.09 bil. kr. per year

Unge øjenforskere, som studerer medicin (VELUX FONDENs skolarstipendium)


read

Application deadline: 18.09.2019

Odsherred Kommune

Unge kunstnere i Odsherred Kommune (I.B. Christensens Kunstnerlegat)


read

Application deadline: 19.09.2019

LEO Foundation 55 mio. kr. per year

International dermatological research projects and activities


read

Application deadline: 20.09.2019

Thomas B. Thriges Fond 2.6 mio. kr. per year

Projekter inden for industri og håndværk til gavn for erhvervslivet


read

Application deadline: 20.09.2019

Thomas B. Thriges Fond 2.6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssig uddannelse efter kandidat ved udenlandske universiteter


read

Application deadline: 20.09.2019

Danfoss Uddannelsesfond 787 td kr. per year

Uddannelse af personer med tilknytning til Danfoss koncernen


read

Application deadline: 21.09.2019

Fabrikant Aage Clausen og Hustrus Personalefond

Handicappede eller ubemidlede unge under uddannelse


read

Application deadline: 21.09.2019

Scholarship advice (Danish)

Artikel: Sådan skriver du en god legatansøgning

Artikel: Den gode ansøgning til fundraising

Artikel: Få hjælp til at søge legat


Notice: Students Online does not provide direct advice and guidance in your scholarship application, except informations provides on this page. Kindly contact scholarship administrator for further info regarding your application.

Students Online decline any responsibility concerning erroneous or expired information on these pages.
This site uses cookies for statistics, social media, better user experience and advertising through third parties. Using site implies accept of our privacy policy (Danish). Accept
HPT