Grants & scholarships

Students Online in cooperation with Grant Compass is happy to bring you the greatest selection of scholarships and grants. Our grants database features more than 2000 scholarships, over 700 grants to aid you in studies abroad and over 2000 grants for your spare time an volunteering projects.


Apply soon

Need a grant here and now? Try one of the ones below - the application deadline is approaching fast!

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Frederiksbergfonden 8.29 mio. kr. per year

Frederiksbergs børn og unges muligheder for at udfolde sig


read

Application deadline: 19.11.2019

Hedensted Kommune

Udviklingsprojekter i Hedensted Kommune fra Udviklingspuljen


read

Application deadline: 19.11.2019

A.P. Møller Fonden 785.11 mio. kr. per year

Forbedring af undervisningen i den danske folkeskole


read

Application deadline: 20.11.2019

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 4.6 mio. kr. per year

Forbedring af miljøet og samfundsudviklingen & almennyttige formål


read

Application deadline: 20.11.2019

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet - nr 76 10 td kr. per year

Studenterpolitiske, faglige og sociale initiativer på AU


read

Application deadline: 20.11.2019

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat

Unge fra Norddjurs, der har påbegyndt en videregående uddannelse


read

Application deadline: 20.11.2019

BUPL Nordjylland

Efteruddannelse ved rejser, kurser el. lign, til BUPL Nordjyllands medl.


read

Application deadline: 26.11.2019

Scholarship advice (Danish)

Artikel: Sådan skriver du en god legatansøgning

Artikel: Den gode ansøgning til fundraising

Artikel: Få hjælp til at søge legat


Notice: Students Online does not provide direct advice and guidance in your scholarship application, except informations provides on this page. Kindly contact scholarship administrator for further info regarding your application.

Students Online decline any responsibility concerning erroneous or expired information on these pages.
This site uses cookies for statistics, social media, better user experience and advertising through third parties. Using site implies accept of our privacy policy (Danish). Accept
HPT