Grants & scholarships

Students Online in cooperation with Grant Compass is happy to bring you the greatest selection of scholarships and grants. Our grants database features more than 2000 scholarships, over 700 grants to aid you in studies abroad and over 2000 grants for your spare time an volunteering projects.


Apply soon

Need a grant here and now? Try one of the ones below - the application deadline is approaching fast!

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Grosserer Niels Alfred Kloch og hustru fru Mariane Kloch f. Funders Legat

Uddannelse inden for medicin og handel, fortrinsvis til folk fra Skive


read

Application deadline: 04.07.2020

Inga Marie Lassens Mindelegat

Personer indenfor gartneri, landbrug, handel eller industri, Nordfyns Kommune


read

Application deadline: 05.07.2020

Dreyers Fond 21 mio. kr. per year

Studieophold for arkitektstuderende og jurister på mindst 3 måneder


read

Application deadline: 15.07.2020

Dreyers Fond 21 mio. kr. per year

Initiativer og projekter til fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling


read

Application deadline: 15.07.2020

Danske Regioner 20 mio. kr. per year

Forskning i forebyggelse


read

Application deadline: 15.07.2020

Fru Asta Florida Bolding født Andersens Mindelegat Fond 45 td kr. per year

Yngre læger, der forsker i hjertesygdomme


read

Application deadline: 15.07.2020

Roblon Fonden

Projekter af almennyttig art (fortrinsvis i Frederikshavn Kommune)


read

Application deadline: 15.07.2020

Scholarship advice (Danish)

Artikel: Sådan skriver du en god legatansøgning

Artikel: Den gode ansøgning til fundraising

Artikel: Få hjælp til at søge legat


Notice: Students Online does not provide direct advice and guidance in your scholarship application, except informations provides on this page. Kindly contact scholarship administrator for further info regarding your application.

Students Online decline any responsibility concerning erroneous or expired information on these pages.

We use cookies for better user experience, statistics, social media and advertising. Read our cookie and privacy policy here (Danish).

accept

HPT