MA A-kasse - gratis studiemedlemskab!

Grants & scholarships

Students Online in cooperation with Grant Compass is happy to bring you the greatest selection of scholarships and grants. Our grants database features more than 2000 scholarships, over 700 grants to aid you in studies abroad and over 2000 grants for your spare time an volunteering projects.


Apply soon

Need a grant here and now? Try one of the ones below - the application deadline is approaching fast!

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Børn af medarbejdere i Lauritzen Gruppen til efterskoleophold i DK + boglegat


read

Application deadline: 28.06.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Tidligere medarbejdere i Lauritzen Gr. ved økonomisk trang, sygdom og handicap


read

Application deadline: 28.06.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Sociale formål med fokus på børn og unges trivsel


read

Application deadline: 28.06.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Sociale formål med fokus på børn og unges dannelse


read

Application deadline: 28.06.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Børn af medarbejdere i Lauritzen Gr. ved økonomisk trang og sygdom/ handicap


read

Application deadline: 28.06.2022

Dagmar Marshalls Fond 6 mio. kr. per year

Medicinsk forskning i børne- og spastiske sygdomme, kræftforskning samt anden forskning


read

Application deadline: 30.06.2022

Diabetesforeningen

Diabetikere og deres pårørende til deltagelse i diabeteskurser


read

Application deadline: 30.06.2022

Scholarship advice (Danish)

Artikel: Sådan skriver du en god legatansøgning

Artikel: Den gode ansøgning til fundraising

Artikel: Få hjælp til at søge legat


Notice: Students Online does not provide direct advice and guidance in your scholarship application, except informations provides on this page. Kindly contact scholarship administrator for further info regarding your application.

Students Online decline any responsibility concerning erroneous or expired information on these pages.
HPT