1434 grants found


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Energistyrelsen 621 mio. kr. per year

Trængte grundejere ved påbud om at forbedre spildevandsrensningen


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Sociale formål


read

Application deadline: continously

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen, som er i økonomisk eller social trang


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer for voldsramte familier, kvinder og børn


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Forbedring af fysiske rammer for sociale initiativer


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer for udsatte børn og unge


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Lemvigh-Müller Fonden 15 mio. kr. per year

Kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Sociale og humanitære formål


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Enlige kvinder med børn


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Medarbejderfond for VKR Gruppen 8.2 mio. kr. per year

VKR gruppens medarbejdere og deres familie til uddannelse m.m.


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

AIDS-Fondet 5 mio. kr. per year

HIV-smittede børn og unge under 18 år, der bor i Danmark


read

Application deadline: continously

AIDS-Fondet 5 mio. kr. per year

HIV-smittede, som bor i DK/er tilknyttet det danske behandlingssystem


read

Application deadline: continously

Fonden Ensomme Gamles Værn 5 mio. kr. per year

Ældre mennesker, der befinder sig i en særligt vanskelig situation


read

Application deadline: continously

Heinrich og Laurine Jessens Fond 5 mio. kr. per year

Syge, gamle, tilbagegangsramte eller værdigt trængende personer


read

Application deadline: continously

Heinrich og Laurine Jessens Fond 5 mio. kr. per year

Institutioner med sociale formål


read

Application deadline: continously

Fonden af 1. december 1997 4 mio. kr. per year

Danske statsborgere, der har oplevet uoverstigelige økonomiske problemer


read

Application deadline: continously

Harboefonden 3.33 mio. kr. per year

Økonomisk trængende ældre


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

P.C. Ibsens sønners legat 3 mio. kr. per year

Enlige private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer


read

Application deadline: continously

Rudolph Als Fondet 2 mio. kr. per year

Værdigt trængende personer med nedsat arbejdsevne


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner / humanitære hjælpeorganisationer


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Personer m. økonomisk hjælpebehov af trangs- eller helbredsmæssige grunde


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Enker, med fortrin for enker efter håndværkere


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Børnevellet


read

Application deadline: continously

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. per year

Sygeplejersker ramt af sygdom eller økonomisk sårbar situation (medlemmer af DSR)


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Støt Soldater & Pårørende 1.2 mio. kr. per year

Soldater skadet i tjeneste samt den sårede/afdøde soldats pårørende


read

Application deadline: continously

Anders Brøndums Fond 970 td kr. per year

Velgørende og samfundsnyttige formål, herunder trængende personer


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td kr. per year

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


read

Application deadline: continously

Gestus Nord 500 td kr. per year

Nordjyske børnefamilier med behov for akuthjælp eller vejledning - økonomisk/juridisk


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Soransk samfunds Boligfond 500 td kr. per year

Tidl. elever hos Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere og udvekslingsstuderende


read

Application deadline: continously

Marie Dybron Hoff's Fond 350 td kr. per year

Ældre og enlige der er ramt af sygdom, økonomisk trængte og beskyttelse af dyr


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond 115 td kr. per year

Trivsel for elever og medarbejdere på Skt. Annæ Gymnasium


read

Application deadline: continously

Fabrikant S. A. Bøytlers og hustrus Legat 90 td kr. per year

Værdigt trængende der lider af kræft eller rheumatiske sygdomme


read

Application deadline: continously

Aalborg blindekreds' Fællesfond 75 td kr. per year

Blinde og svagtseende i Nordjylland


read

Application deadline: continously

Jurrådets Fond 70 td kr. per year

Projekter til gavn for - og/eller værdigt trængende jurastuderende


read

Application deadline: continously

Karen og Carl Johnssons Legat for nødstedte dyr 50 td kr. per year

Behandling/pleje af dyr til værdigt trængende i Århus og omegn


read

Application deadline: continously

Erna og arkitekt Villy G. Hansens Fond nr. 3 25 td kr. per year

Blinde og svagtseende i Nordjylland i det tidligere kreds 21 område (Dansk Blindesamfund)


read

Application deadline: continously

A.P. Jessen Fonden 16.5 td kr. per year

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Aalborg Sct. Georgs Gildernes Fødselsdagsfond

Gildebrødre fra Sct. Gildernes og disses efterladte


read

Application deadline: continously

Adelgaard Fonden

Støtte til almenvelgørende og almennyttige formål (kun organisationer)


read

Application deadline: continously

Administrator Johs. Krøiers Fond

Værdigt trængende ældre eller unge mænd inden for håndværk og handel


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Humanitære og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Birthe Daells Fond

Udgifter til advokatsalær


read

Application deadline: continously

Casparyfonden

Børn eller unge som har eller har haft ophold på et dansk børnehjem


read

Application deadline: continously

Centralforeningens Jubilæumsfond

Uddannelse til unge hotel- & restaurantfolk, medlemmer af Centralforeningen mm.


read

Application deadline: continously

Danmarks Tapet- og Farvehandlers Fond

Ældre, trængende farvehandlere samt til unge farvehandleres uddannelse mv.


read

Application deadline: continously

Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Efter- og videreuddannelse af friskolernes medarbejdere - og andre med tilknytning


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Enlige forældre til forsørgelse og uddannelse af børn


read

Application deadline: continously

Den Sociale Arbejdsmarkedsfond

Ansatte i DFDS på DMMA-overenskomst


read

Application deadline: continously

Dragør Kommune

Børn og unges fritidspas i Dragør Kommune


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Kunst & kultur, sårbarhed & psykisk sygdom, sclerose, arkitektur & byg


read

Application deadline: continously

Drost Fonden

Psykisk sårbare/syge, personer med sclerose og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Dyrenes Dags Komité

Nødstedte dyr, dyrlægebehandling, operation, dyreinternater, mm.


read

Application deadline: continously

Egmont Fonden

Indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og livsduelighed


read

Application deadline: continously

Elkær Fonden

Almennyttige og alment velgørende formål


read

Application deadline: continously

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ophold på Skodsborg Kurhotel & Spa A/S


read

Application deadline: continously

Else Frederiksens Fond

Ikke-bemidlede, talentfulde skuespillere eller skuespilelever samt hjemløse katte


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Virksomheder i krise eller på vej i krise


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

Estrid og Carl Torkild Hansens Legat

Efterkommere, værdigt trængende og videreuddannelse for unge jurister


read

Application deadline: continously

FSR's studie- & understøttelsesfond

Medlemmer/afdøde medlemmers ægtefælle/børn som er i økonomisk trang


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Familie- og Forretningslegat til minde om Frederikke Goldschmidt, født Levy

Ansatte i forretningen Goldschmidt Magasin m.fl.


read

Application deadline: continously

Faxe Kommune

Børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune


read

Application deadline: continously

Filippafonden

Trængende forældre, børn og unge i/fra Hundstrup


read

Application deadline: continously

Fonden Alderstrøst

Gamle, værdige og trængende håndværkere eller deres nærmeste pårørende


read

Application deadline: continously

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Ophold og rejseudgifter til FDDBs større arrangementer


read

Application deadline: continously

Forældreskolens støttefond

Lejrskoler for familier på Forældreskolen i Århus


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Børn og unge i Frederiksberg Kommune med fritidspasset


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


read

Application deadline: continouslyBemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT