159 grants found


Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Organisatoriske udviklingsprojekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udstationering af personale samt kort-tids konsulenter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Mindre projekter og pilot-projekter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark


read

Application deadline: continously

Villum Fonden 608 mio. kr. per year

Sociale projekter i udlandet med fokus på unge i Europa


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Sociale formål


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Sportgoodsfonden 12 mio. kr. per year

Humanitære formål m.m. + efterkommere af Christian Helmer Jørgensen


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Velgørende sundheds- og socialinstitutioner / humanitære hjælpeorganisationer


read

Application deadline: continously

Rotary Danmarks Hjælpefond 1.6 mio. kr. per year

Samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet


read

Application deadline: continously

Boligfonden Kuben 1.1 mio. kr. per year

Udarbejdelse af midlertidige konstruktioner


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 500 td kr. per year

Almenvelgørende formål med tilknytning til Portugal, samt forskning


read

Application deadline: continously

Traugott Møllers Fond 500 td kr. per year

Kulturelle & humanitære aktiviteter som foregår i eller relaterer sig til grænselandet


read

Application deadline: continously

Scandinavian Tobacco Group's gavefond 300 td kr. per year

Nationale, religiøse, etiske, faglige og andre formål


read

Application deadline: continously

A. J. Andersen og hustrus Fond 250 td kr. per year

Forskningsprojekter i Danmark vedr. sygdomsbekæmpelse


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Rieck-Andersens Familiefond 177 td kr. per year

Trængende enkeltpersoner, foreninger, institutioner og lign. - til almene formål


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Handelsstandsforenings Uddannelseslegat 65 td kr. per year

Unge i Frederikshavn der har udmærket sig ved sin fagprøve/praktikforløb


read

Application deadline: continously

Adelgaard Fonden

Er du hjemløs, misbruger og/eller fysisk/psykisk handicappet?


read

Application deadline: continously

Adelgaard Fonden

Støtte til almenvelgørende og almennyttige formål (kun organisationer)


read

Application deadline: continously

Bestseller Foundation Fond

Businesses contributing long-term sustainable economic and environmental development


read

Application deadline: continously

Billund Y's Men's Club

Alment humanitært/kristeligt arbejde


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Små indsatser igennem Civilsamfundspuljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Medborgerindsatser igennem Civilsamfundspuljen


read

Application deadline: continously

CISU Civilsamfund i Udvikling

Emergency relief projects and more through DERF


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Forundersøgelse v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Partnerskabsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Kapacitetsudvikling og netværk v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Oplysningsaktiviteter v. DMRU-puljen


read

Application deadline: continously

Danske Banks Fond

Finansiel tryghed og andre samfundsgavnlige formål


read

Application deadline: continously

Fonden af 17-12-1981

Hjælpeorganisationer, der hjælper folk i nød nationalt & internationalt


read

Application deadline: continously

Gustaf Packaléns Mindefond

Udbredelse af kendskabet til finsk kultur og historie i Danmark og andre nordiske lande


read

Application deadline: continously

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


read

Application deadline: continously

Inge Genefke & Bent Sørensen's Antitortur Støttefond

Arbejde mod tortur og deltagelse i møder og konferencer om tortur


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden af 12.8.1973

Sociale organisationer og initiativer


read

Application deadline: continously

Lions Club Thisted

Humanitære/alment velgørende formål i Thistedområdet og internationalt


read

Application deadline: continously

Ole Kirks Fond

Volontører, som vælger at rejse til udlandet og yde en frivillig indsats


read

Application deadline: continously

Ole Kirks Fond

Almennyttige formål, herunder sociale, kulturelle og uddannelsemæssige


read

Application deadline: continously

Peter Brask-Nielsen Fonden

Almennyttige og almenvelgørende formål


read

Application deadline: continously

Ringsted Kommune

Ombygning, tilbygning samt miljøtilladelser i Ringsted Kommune


read

Application deadline: continously

Udenrigsministeriet

Danish companies who wish to investigate business opportunities in DC's


read

Application deadline: continously

Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen 1.4 mio. kr. per year

Humanitære og sociale formål


read

Application deadline: 01.11.2021

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Almennyttige formål som uddannelse, forskning, kunst, handicappedes vilkår mv.


read

Application deadline: 01.11.2021

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Børn- og Ungeprojekter


read

Application deadline: 13.11.2021

Rambøll Fonden 15 mio. kr. per year

Non-profit organisations or charity


read

Application deadline: 15.11.2021

Dansk Sygeplejeråd 1.21 mio. kr. per year

Sygeplejeorganisationer (eller beslægtede fag) i konflikt som er økonomisk trængende


read

Application deadline: 01.12.2021

Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF's medlemsorganisationer til projekter i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslande


read

Application deadline: 01.12.2021

Funch Fonden

Kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: 01.12.2021

15. Juni Fonden 45 mio. kr. per year

Humanitære og sociale formål med fokus på øget brug af natur


read

Application deadline: 06.01.2022

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 11.38 mio. kr. per year

Human rights organizations, groups and defenders in Euro-Mediterranean


read

Application deadline: 20.01.2022

Brørup Landboforenings Fond 60 td kr. per year

Uddannelse, udvikling, forskning til gavn for landbefolkningen


read

Application deadline: 01.02.2022

Outrup Fonden 27.5 td kr. per year

Almenvelgørende formål som idræt, uddannelse, sociale og kulturelle formål i Outrup


read

Application deadline: 15.02.2022

Hermod Lannungs Fond 2 mio. kr. per year

Projekter til styrkelse og videreudvikling af FN som verdensmyndighed


read

Application deadline: 01.03.2022

Frimodt-Heineke Fonden

Humanitære formål


read

Application deadline: 01.03.2022

Lippmann Fonden

Humanitære og almennyttige formål


read

Application deadline: 01.03.2022

Slots- og Kulturstyrelsen

Almennyttige projekter med kulturelt formål indenfor fire områder


read

Application deadline: 08.03.2022

CISU Civilsamfund i Udvikling

Udviklingsindsatser igennem Civilsamfundspuljen


read

Application deadline: 13.03.2022

Ellen Hørups Fond

Virksomhed til fremme for det danske samfund iht. Ellen Hørups interesser


read

Application deadline: 31.03.2022

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. per year

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (under DKK 100.000)


read

Application deadline: 01.10.2022

Erik Thunes Legat 4 mio. kr. per year

Velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn (over DKK 100.000)


read

Application deadline: 01.10.2022

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond

Almenvelgørende og humanitære organisationer


read

Application deadline: 01.05.2022

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udsendte medarbejdere i forb. med udgifter til børns rejse/skole ved ophold i udlandet


read

Application deadline: 01.06.2022

Poul Due Jensens Fond 95.8 mio. kr. per year

Projekter indenfor social ansvarlighed i Grundfos-regi


read

Application deadline: 03.06.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Børn af medarbejdere i Lauritzen Gr. til frivilligt socialt/kulturelt arbejde i udlandet


read

Application deadline: 04.10.2022

Lauritzen Fonden 40 mio. kr. per year

Medarbejdere i Lauritzen Gruppen til 1 måneds ulønnet frivillig rejse


read

Application deadline: 04.10.2022

Slots- og Kulturstyrelsen

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer


read

Application deadline: 01.07.2022

Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond

Almenvelgørende tiltag i Ringkøbing-Skjern kommune


read

Application deadline: 01.08.2022

World Diabetes Foundation

Diabetes projects with a poverty focus


read

Application deadline: 01.09.2022

Lions Club Randers Gudenaa

Humanitære formål i Randers Gudenaa lokalområde og internationalt


read

Application deadline: 26.09.2022

Danske Fysioterapeuter 2 mio. kr. per year

Projekter til humanitært formål af danske fysioterapeuter


read

Application deadline: 01.10.2022

Novo Nordisk Fonden 1.7 bil. kr. per year

Humanitarian purposes outside Denmark - Humanitarian Aid


read

Application deadline: 03.10.2022

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond 700 td kr. per year

Almennyttig støtte med hovedvægten lagt på maritime projekter


read

Application deadline: 15.10.2022

Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn

Nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn i Danmark og udlandet


read

Application deadline: 15.10.2022

Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders 11.38 mio. kr. per year

Emergency support to human rights defenders in the Euro-Mediterranean


read

 

Institution Fælleseje 4 mio. kr. per year

Initiativer til fremme for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse


read

 

Steen Daugaards Fond 2.5 mio. kr. per year

Velgørende institutioner samt personer i uforskyldt nød


read

 

Direktør J.P.A Espersen og hustru Fru Dagny Espersens Fond 1.75 mio. kr. per year

Public benefits purpose


read

 

Rørkærfonden 800 td kr. per year

Humanitære opgaver af enhver art og efterkommere


read

 

Gerda og Victor B. Strands Fond 600 td kr. per year

Almennyttige formål samt medarbejdere i Toms Gruppen


read

 

Otto Sandgreens Legatfond 175 td kr. per year

Almenvelgørende/almennyttige samt videnskabelige og humanitære formål


read

 

Lions Club Dragsholm 100 td kr. per year

Humanitært & kulturelt arbejde i Dragsholm/nationalt/internationalt


read

 

Polaris III Invest Fonden 74 td kr. per year

Projekter i Afrika, private equity virksomheder, almenvelgørende formål m.m.


read

 

Poul og Ellen Hertzs Fond 15 td kr. per year

Kræftforskning, hjertesygdommes bekæmpelse og andre humanitære formål


read

 Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT