695 grants found


Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Kræftramte børns ferie i Børnecancerfondens feriehuse


read

Application deadline: continously

Fredericia Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (§18)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)


read

Application deadline: continously

Nordea-fonden 500 mio. kr. per year

Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)


read

Application deadline: continously

Augustinus Fonden 300 mio. kr. per year

Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Formål til gavn for Nordjylland


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Initiativer til fremme af mental sundhed


read

Application deadline: continously

Det Obelske Familiefond 150 mio. kr. per year

Tidlig indsats for individuel trivsel og samfundsinklusion


read

Application deadline: continously

William Demant Fonden 100 mio. kr. per year

Sociale formål


read

Application deadline: continously

Østifterne 50 mio. kr. per year

Skadeforebyggende aktiviteter i Danmark


read

Application deadline: continously

Børnecancerfonden 45 mio. kr. per year

Efterskoleophold til unge med kræft og deres søskende


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer til forbedring af udsattes vilkår


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Initiativer for voldsramte familier, kvinder og børn


read

Application deadline: continously

Oak Foundation Denmark 35 mio. kr. per year

Forbedring af fysiske rammer for sociale initiativer


read

Application deadline: continously

Elsass Fonden 27.5 mio. kr. per year

Personer med cerebral parese (CP)


read

Application deadline: continously

Lemvigh-Müller Fonden 15 mio. kr. per year

Kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark


read

Application deadline: continously

Ellab-Fonden 12 mio. kr. per year

Sociale og humanitære formål


read

Application deadline: continously

Louis Petersens Legat 12 mio. kr. per year

Enlige kvinder med børn


read

Application deadline: continously

I. F. Lemvigh Müllers Fond 9.5 mio. kr. per year

Kulturelle & nationale samt humanitære & sociale formål


read

Application deadline: continously

Middelfart Sparekasse 7.5 mio. kr. per year

Almennyttige projekter i Middelfart Sparekasses markedsområde


read

Application deadline: continously

Axel Muusfeldts Fond 6 mio. kr. per year

Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål


read

Application deadline: continously

Jascha Fonden 4 mio. kr. per year

Institutioner & foreninger med fokus på sociale projekter & forbedring


read

Application deadline: continously

MTHP-Fonden 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

NineUnited-Fond 3 mio. kr. per year

Almenvelgørende og almennyttige formål m.m.


read

Application deadline: continously

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 1.9 mio. kr. per year

Personer m. økonomisk hjælpebehov af trangs- eller helbredsmæssige grunde


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Enker, med fortrin for enker efter håndværkere


read

Application deadline: continously

Tranes Fond 1.4 mio. kr. per year

Børnevellet


read

Application deadline: continously

Bodil Pedersen Fonden 1.2 mio. kr. per year

Kulturelle, videnskabelige, humanitære formål og fremme af natur/dyr


read

Application deadline: continously

Støt Soldater & Pårørende 1.2 mio. kr. per year

Soldater skadet i tjeneste samt den sårede/afdøde soldats pårørende


read

Application deadline: continously

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S 800 td kr. per year

Foreninger og særlige formål, fortrinsvis sociale og humanitære


read

Application deadline: continously

Merkur Fonden 800 td kr. per year

Almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Gestus Nord 500 td kr. per year

Nordjyske børnefamilier med behov for akuthjælp eller vejledning - økonomisk/juridisk


read

Application deadline: continously

KEN Fonden 500 td kr. per year

Charitable projects both at home and abroad, but especially in the local community


read

Application deadline: continously

Margrethegaardens Legat 500 td kr. per year

Værdigt trængende ældre og syge samt velgørende formål


read

Application deadline: continously

Handicappede børns ferier 457 td kr. per year

Rejser og udflugter for familier med handicappede børn og unge


read

Application deadline: continously

Grosserer Schiellerup og hustrus Fond 1 360 td kr. per year

Foreninger etc. der støtter blinde og svagtseende eller handicappede


read

Application deadline: continously

Lysgaard Fonden 250 td kr. per year

Sport, erhverv, uddannelse og almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Fonden "En God Start i Livet" 67 td kr. per year

Gode initiativer ang. styrkning af familiens egne ressourcer ang. graviditet og børn


read

Application deadline: continously

A.P. Jessen Fonden 16.5 td kr. per year

Efterkommere af J. H. Jessen og værdigt trængende


read

Application deadline: continously

Adelgaard Fonden

Er du hjemløs, misbruger og/eller fysisk/psykisk handicappet?


read

Application deadline: continously

Adelgaard Fonden

Støtte til almenvelgørende og almennyttige formål (kun organisationer)


read

Application deadline: continously

Albani Fonden

Humanitære og velgørende formål


read

Application deadline: continously

Albertslund Kommune

Idræts- og fritidsliv for udsatte børn i Albertslund Kommune


read

Application deadline: continously

Ballerup Kommune

Venskabsbybesøg og udvekslinger til Ballerup Kommunes samarbejdsbyer


read

Application deadline: continously

Behrenslegatet

Den danske folkegruppe fra Slesvig til uddannelse i Danmark


read

Application deadline: continously

DGI Østjylland

Foreningsbaserede projekter for og af DGI Østjyllands medlemsforeninger


read

Application deadline: continously

Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse

Begravelse og transport af afdøde tyrkisk-danske personer


read

Application deadline: continously

Den A.P. Møllerske Støttefond

Indsatser, som styrker udsatte familiernes bæredygtighed


read

Application deadline: continously

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Enlige forældre til forsørgelse og uddannelse af børn


read

Application deadline: continously

Egedal Kommune

Projekter og arrangementer i foreninger i Egedal Kommune


read

Application deadline: continously

Erhvervshus Midtjylland S/I

Virksomheder i krise eller på vej i krise


read

Application deadline: continously

Esbjerg Fonden (I.C. Møllers Fond)

Forskning, humane og kunstneriske formål samt erhvervslivet i Esbjerg


read

Application deadline: continously

FSR's studie- & understøttelsesfond

Medlemmer/afdøde medlemmers ægtefælle/børn som er i økonomisk trang


read

Application deadline: continously

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.


read

Application deadline: continously

Filippafonden

Trængende forældre, børn og unge i/fra Hundstrup


read

Application deadline: continously

Foreningen af mejeriledere og funktionærers Hjælpefond

Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer


read

Application deadline: continously

Foreningen af speciallægers fond

Boet for afdøde speciallæger


read

Application deadline: continously

Foreningen af speciallægers fond

Børn under 21 (også adoptiv- og stedbørn) af afdøde speciallæger


read

Application deadline: continously

Foreningen af speciallægers fond

Barsels- og fædreorlov for speciallæger


read

Application deadline: continously

Foreningen af speciallægers fond

Klinikker m. assisterende speciallæge uarbejdsdygtig pga. barsel


read

Application deadline: continously

Foreningen til forebyggelse af skizofreni hos unge

Projekter som indrager familiemedlemmer til børn og unge med angst o.l.


read

Application deadline: continously

Foreningen til forebyggelse af skizofreni hos unge

Projekter der støtter nærmeste pårørende til unge med skizofreni/-typi


read

Application deadline: continously

Forældreskolens støttefond

Lejrskoler for familier på Forældreskolen i Århus


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Profilering af kultur- og fritidslivet i Frederiksberg Kommune (profilpuljen)


read

Application deadline: continously

Frederiksberg Kommune

Flygtninge i Frederiksberg Kommune med et særligt fritidspas


read

Application deadline: continously

Frederikshavn Kommune

Fritids- eller kulturprojekter i Frederikshavn Kommune


read

Application deadline: continously

Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Sociale formål, begivenheder, aktiviteter, social samkvem i Næstved Kommune


read

Application deadline: continously

Gentofte Kommune

Børns kontingent i Gentofte Kommune - Fritidspas


read

Application deadline: continously

Gladsaxe Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Gladsaxe Kommune


read

Application deadline: continously

Greve Kommune

Initiativer der udvikler folkeoplysningsområdet i Greve Kommune


read

Application deadline: continously

Gribskov Kommune

Børn og unge, der ønsker at dyrke idræt, som bor i Gribskov Kommune


read

Application deadline: continously

Halsnæs Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening i Halsnæs Kommune


read

Application deadline: continously

Hillerød Kommune

Udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde mv. i Hillerød Kommune


read

Application deadline: continously

Holstebro Y's Men's Club

Filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen


read

Application deadline: continously

Høje-Taastrup Kommune

Mindre integrationsprojekter i Høje-Taastrup Kommune


read

Application deadline: continously

Høje-Taastrup Kommune

Større integrationsprojekter/-samarbejder i Høje-Taastrup Kommune


read

Application deadline: continously

Ikast-Brande Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Ikast-Brande Kommune (§ 18)


read

Application deadline: continously

Kirkernes Familiehjælp i Randers

Økonomiske trængte børnefamilier i Randers v. uddeling af mad, tøj m.m.


read

Application deadline: continously

Kræftens Bekæmpelse

Økonomisk trængte kræftpatienter og samboende pårørende


read

Application deadline: continously

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond

Trængende børnefamilier i Københavns og Frederiksberg kommuner


read

Application deadline: continously

Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond

Efterladte efter selvmord


read

Application deadline: continously

Lions Club Thisted

Humanitære/alment velgørende formål i Thistedområdet og internationalt


read

Application deadline: continously

Lund og Rasmussens Legat

Nuværende og tidligere ansatte, efterkommere samt almennyttige formål


read

Application deadline: continously

Maskinchef Knud Børjesson og fru Boel Børjesson, født Jønssons legat

Enker til deres adoptivbørns uddannelse


read

Application deadline: continously

Morsø Kommune

Godkendelse som tilskudsberettiget forening


read

Application deadline: continously

Nordfyns Kommune

Personer med lav indkomst til forsk. udgifter - hjælp i særlige tilfælde


read

Application deadline: continously

Ole Kirks Fond

Almennyttige formål, herunder sociale, kulturelle og uddannelsemæssige


read

Application deadline: continously

Poul Erik Bech Fonden

Almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn


read

Application deadline: continously

Rudersdal Kommune

Partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune


read

Application deadline: continously

STH - Servicehunde til handicappede

Personer med bevægelseshandicap ved placering af servicehunde


read

Application deadline: continously

Schioldanns Fond

Døve, efterkommere af Schioldanns Fonds stiftere og økonomisk trængende


read

Application deadline: continously

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet pga. æresrelaterede konflikter


read

Application deadline: continously

Svendborg Kommune

Kulturelle aktiviteter og arrangementer i Svendborg Kommune


read

Application deadline: continously

Svendborg Kommunes Trangslegat

Personer fra Svendborg, herunder enlige kvinder og sygdomsramte


read

Application deadline: continously

Understøttelsesfonden under Textilhandlerforeningen for København 385.5 td kr. per year

Støtte til værdigt trængende og almenvelgørende formål


read

Application deadline: 20.10.2021

Faxe Fonden

Faxe bryggeris tidl. medarbejdere eller disses efterladte familier


read

Application deadline: 21.10.2021

Vordingborg Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Vordingborg Kommune


read

Application deadline: 21.10.2021Bemærk: Studerende Online er udelukkende formidler af legater. Vi kan derfor IKKE give direkte rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover informationerne på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat.

Studerende Online fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.
HPT